Архив избори:
12.05.2019

Съобщение относно заседание на 26 РИК

На 13.05.2019г., ще се проведе заседание на 26 РИК от 14.00ч.

26.05.2019

Съобщение

В 23.00 часа се проведе заседание на РИК!

25.05.2019

Съобщение

График приемане на изборни книжа на 26.05.2019 г.

 

22:30 - Божурище; Костинброд; Горна Малина

23:30 - Сливница; Годеч; Елин Пелин; Ихтиман

00:45 - Правец; Етрополе; Долна баня; Драгоман

01:45 - Ботевград; Костенец

02:45 - Самоков

03:45 - Своге; Мирково; Чавдар; Челопеч; Златица; Пирдоп; Антон; Копривщица

23.05.2019

Съобщение

СПИСЪК на секциите за хора с увреждания на територията на 26-ти изборен район Софийски. Псочените СИК са определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. 

Община Номер на специализираната секция Адрес на секцията Телефони за заявки за транспортиране на избирателите
Община Антон 265400001 Северозападен вход на ОУ Св. Св. Кирил и Методи Общината не е обявила телефони за заявка на транспорт.
265400002 Северозападен вход на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Антон.
Община Божурище 2606 00 001 СОУ „Летец Христо Топракчиев” – нова сграда, бул. „Иван Вазов” 10. 02/993 29 13, вътр. 107 от 20.05.19 до изборния ден вкл. 8:30 ч. до 18:00 часа
Община Ботевград 260700010 читалище ”Христо Ботев” – централен вход 0723/69-144, 0723/69-154, на 24 май от 8:30 ч. до 17:30 часа, на 25 май от 14:00 до 19:00 ч., в изборния ден от 7:00 ч. до 18:00 ч.
Община Годеч 260900004 НУ ”Христо Ботев”, ул. „Асен Златаров” №8 072922300, 072923470, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, на 25 май от 10:00 ч. до 16:00 ч, в изборния ден от 7:00 ч. до 18:00 ч.
Община Горна Малина 261000001 Ритуален дом 07152/ 2320
Община Долна баня 265900003 ДДЛРГ „Констанца Ляпчева” в сградата на Центъра за обществена подкрепа. 07120/8866, 07120/2121 в изборния ден от 7:00 ч. до 19:30 ч.
Община Драгоман 261600002 Туристически информационен център, ул. „Христо Ботев” № 66 07172/21-03, 0879103398, 0879103404, всеки работен ден от 8:00ч. до 17:00 ч., на 25 май от 13:00 ч. до 16:00 ч., в деня на изборите от 7:00 ч. до 18:30 ч.
Община Елин Пелин 261700001 НУ ”Христо Ботев” , гр. Елин Пелин – Първи етаж 0725/68636, 0893441475, 0893463044 преди изборите в работни дни, в изборния ден от 7:00 ч. до 19:30 ч.
Община Етрополе 261800008 НЧ „Т. Пеев-1871” – Първи етаж 0720/68 200, 0885676892,  всеки работен ден от 8:00ч. до 17:00 ч.,в деня на изборите от 7:00 ч. до 18:30 ч.
Община Златица 264700002 Читалище „Христо Смирненски 1889“ – партер, гр. Златица 0728/60 250, 0887888310
Община Ихтиман 262000003 СОУ „Христо Ботев“ – класна стая на първия етаж 0724/823-81 в изборния ден
Община Копривщица 262400001 Посетителски център „Богдан” гр. Копривщица, бул. Хаджи Нинчо Дончев Палеев”№77 б Общината не е обявила телефони за заявка на транспорт.
262400002 Община Копривщица- Ритуална сграда, гр. Копривщица, ул.”Любен каравелов”, №16
262400003 Старото училеще „Св. Св. Кирил и Методи” гр. Копривщица, гр. Копривщица, ул.”Любен каравелов”, №17
Община Костенец 26250000 3 ОДЗ „Здравец” – гр. Костенец, ул. „Здравец” 2; 07142/2308, в изборния ден от 8:00ч. до 18:00 ч.
262500006 ПГ „Георги Раковски”, кабинет по биология, гр. Костенец, ул. „Кирил и Методий” 5;
2625000011 Читалище „Гео Милев – 1954”- малък салон, гр. Момин проход, ул. „Хр. Ботев” 23;
2625000014 ОУ „К. Костенечки”, кабинет по музика, с. Костенец, ул. „Инчовица” 3.
Община Костинброд 262600001 I – ви район, ул. „Славянска” 118, комбинираната сграда (клуб на пенсионера); 0721/68722, 0721/68723, в изборния ден
262600006 II – район, ул. „Георги Сава Раковски” 1 – нов клуб на пенсионера (сладкарница „Росна китка”);
262600007 II – район, ул. „Охрид” 11, НЧ „Иван Вазов” – малък салон
Община Мирково 265600002 сградата на ОУ „Георги Бенковски”, ет. 1 Общината не е обявила телефони за заявка на транспорт.
Община Пирдоп   Всички секции на територията на общината 07181/52-42, 07181/57-01, 0885434524 в деня на изборите
Община Правец 263400002 Бивше Сити Юнивърсити – ляво крило, Тържествена зала, площад „Тодор Живков” 4. 07133/ 22-88 и 07133/ 22-67, в изборния ден от от 8:00 ч. до 18:30 ч.
Община Самоков 23 39 00 003 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” , гр. Самоков; 0722/66630, 0722/66631, 0722/66632, в периода от 13.05.19 до 26.05.19 вкл, от 8:30 ч. до 17:30 ч.
23 39 00 004 ОУ „Христо Максимов”, гр. Самоков;
23 39 00 011 ПГ „Константин Фотинов”, гр. Самоков;
23 39 00 021 СОУ „Отец Паисий”, ул. „Булаир” 2, гр. Самоков;
23 39 00 026 МЕТ „Никола Вапцаров”, гр. Самоков;
23 39 00 063 Младежки дом, с. Драгушиново;
23 39 00 037 Комбинирана сграда, с. Шипочане;
23 39 00 038 Читалище, с. ново село;
23 39 00 039 Ритуална зала, с. Злокучане;
23 39 00 040 Кметство с. Горни Окол;
23 39 00 041 Комбинирана сграда, с. Долни Окол;
23 39 00 042 Комбинирана сграда, с. Широки дол;
23 39 00 043 Сградата на училището, с. Гуцал;
23 39 00 044 Сградата на училището, с. Ярлово;
23 39 00 045 Сградата на читалището, с. Ковачевци;
23 39 00 046 Бившата сграда на РПК, с. Поповяне;
23 39 00 047 Здравна служба, с. Алино;
23 39 00 048 Кметство с. Белчин;
23 39 00 049 сграда на читалището, с. Клисура;
23 39 00 051 Сграда на училището, с. Райово;
23 39 00 053 Младежки дом, с. Продановци;
23 39 00 054 Сграда на читалището, с. Доспей;
23 39 00 055 Сграда на читалището, с. Говедарци;
23 39 00 057 Комбинирана сграда, с. Маджаре;
23 39 00 058 Търговска сграда, с. Мала църква;
23 39 00 059 Сграда на Читалището, с. Бели Искър;
23 39 00 060 сграда на читалището, с. Радуил;
23 39 00 062 Ритуален дом, с. Марица.
Община Своге 264300001 Народно читалище „Градище – 1907” гр. Своге, ет.1; 0726/221 08, 0887104066 от 20.05.2019г до 23.05.2019г от 9:00 до 17:30 часа, в изборния ден 
264300004 СУ „Иван Вазов” гр. Своге, ет. 1;
Община Сливница 264500008 Гр. Сливница, сграда на Общината, пл. "Съединение" № 1 За секция 8 – 0727/4-23-00,
264500012 С. Алдомировци, Кметството - 1-ви етаж За секция 12 – 0882002505
    от 20.05.2019г до 23.05.2019г от 8:30 часа до 16:30 часа; в деня на изборите до 19:00 часа 
Община Чавдар 265700001 ОУ Св. Св. Кирил и Методи Общината не е обявила телефони за заявка на транспорт.
Община Челопеч 265800001 Читалищен клуб 07185/2550, 0887302871, 080020003  от 20.05.19г до 25.05.2019г  от 08:00 ч. до 16 часа, в деня на изборите от 07:00 до 19:00 ч.
265800002 ОУ Св. Св. Кирил и Методи
23.05.2019

Съобщение

На 23.05.2019 г. ще се проведе заседание на РИК от 17.00 часа.

19.05.2019

Съобщение

На вниманието на общините

Моля да осигурите представители на СИК с машинно гласуване /по възможност Председател и секретар/ за обучение, съгласно приложен

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ  ОТ СИЕЛА НОРМА

НА 21 МАЙ 2019 ГОДИНА

 

ОБЩИНА

ЧАС

Самоков

12.00 ч.-13.00 ч.

Своге

12.00 ч.-13.00 ч.

Долна баня

13.00 ч.-14.00 ч.

Костенец

13.00 ч. - 14.00 ч.

Ихтиман

13.00 ч. - 14.00 ч.

Горна Малина

13.00 ч. - 14.00 ч.

Елин Пелин

13.00 ч. - 14.00 ч.

Ботевград

14.00 ч.-15.00 ч.

Чавдар

14.00 ч.-15.00 ч.

Мирково

14.00 ч.-15.00 ч.

Пирдоп

14.00 ч.-15.00 ч.

Златица

14.00 ч.-15.00 ч.

Копривщица

14.00 ч.-15.00 ч.

Божурище

15.00 ч.-16.00 ч.

Сливница

15.00 ч.-16.00 ч.

Драгоман

15.00 ч.-16.00 ч.

Годеч

15.00 ч.-16.00 ч.

Костинброд

15.00 ч.-16.00 ч.

Правец

15.00 ч.-16.00 ч.

Етрополе

15.00 ч.-16.00 ч.

 

Обучението ще се проведе в сградата на Областна администрация – бул. „Витоша” № 6, зала 514, ет. V.

13.05.2019

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистриреани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. са визирани в Решение № 59-ЕП/04.04.2019г. и Решение № 192-ЕП/22.04.2019г.

Към заявлението /Приложение № 39-ЕП, Приложение № 40-ЕП и Приложение № 41-ЕП от изборните книжа/ на партиите, коалициите или инициативните комитети, задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата, предложени за застъпници /Приложение № 43-ЕП от изборните книжа/ и пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайния срок за подаване на заявленията е 17.00часа на 22 май 2019г., съгласно Решение № 192-ЕП/22.04.2019г. на ЦИК.

12.05.2019

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, СОФИЙСКИ, определи график за провеждане на обученията на СИК, както следва:

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ОТГОВОРНИЦИ

1.

САМОКОВ

15.05.2019 г.

17.00 Ч.

Е.Клечкова, Кр.Дойчева, Д. Димитров, А. Милчев

2.

ЕЛИН ПЕЛИН

16.05.2019 г.

18.00 ч.

Клечкова, Ст. Димитров,  Анг. Илиева

3.

СВОГЕ

16.05.2019 г.

16.00 ч.

Д.Димитров, И.Белитов, А.Милчев

4.

ГОРНА МАЛИНА

16.05.2019 г.

 

15.30 ч.

Ст.Димитров, Е.Клечкова, А.Илиева

5.

ЕТРОПОЛЕ

17.05.2019г.

11.00 ч.

Е.Клечкова, Кр. Дойчева, Д.Иванова, Д.Димитров

6.

ПРАВЕЦ

17.05.2019г.

14.00 ч.

Е.Клечкова, Кр. Дойчева, Д.Иванова, Д. Димитров

7.

БОТЕВГРАД

17.05.2019г.

17.00 ч.

Е.Клечкова, Кр. Дойчева, Д.Иванова, Д.Димитров

8.

КОПРИВЩИЦА

17.05.2019 Г.

14.00 Ч.

Л.Бонева, Св.Трифонов, Стилиян Димитров,

Ал. Христов

9.

ПИРДОП, АНТОН

17.05.20196 Г.

16.30 Ч.

Л.Бонева, Св.Трифонов, Стилиян Димитров,

Ал.Христов

10.

ЗЛАТИЦА, ЧАВДАР, ЧЕЛОПЕЧ

17.05.2019 г.

18.00 ч.

Л.Бонева, Св.Трифонов, Стилиян Димитров,

Ал.Христов

11.

МИРКОВО

17.05.2019 г.

15.30ч.

Л.Бонева, Св.Трифонов, Стилиян Димитров,

Ал.Христов

12.

БОЖУРИЩЕ

18.05.2019 Г.

9.30 ч.

Л.Бонева, Д.Александров, В.Безина

13.

СЛИВНИЦА

18.05.2019 Г.

11.30 ч.

Л.Бонева, Д.Александров, В.Безина

14.

ДРАГОМАН

18.05.2019 Г.

13.30 ч.

Л.Бонева, Д.Александров, В.Безина

15.

КОСТИНБРОД

18.05.2019 Г.

9.30 ч.

Е.Клечкова, А.Милчев, Д.Димитров

Ил.Белитов

16.

ГОДЕЧ-  1 гр.

18.05.2019 Г.

12.00 ч.

Е.Клечкова, А.Милчев, Д.Димитров

И.Белитов

17.

ГОДЕЧ – 2 ГР.

18.05.2019 Г.

13.30 ч.

Е.Клечкова, А.Милчев, Д.Димитров

И.Белитов

18.

ИХТИМАН

20.05.2019 Г.

11.00 Ч.

Е.Овчарова, Т.Стоянова, Е.Клечкова, Д.Димитров

19.

КОСТЕНЕЦ

20.05.2019 Г.

13.30 Ч.

Е.Овчарова, Т.Стоянова, Е.Клечкова, Д.Димитров

20.

ДОЛНА БАНЯ

20.05.2019 Г.

16.00 Ч.

Е.Овчарова, Т.Стоянова, Е.Клечкова, Д.Димитров

 

30.04.2019

Съобщение

На 30.04.2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК.

30.04.2019

Съобщение

С Решение №230/ЕП от 25.04.2019 г. ЦИК определя за секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., следните СЕКЦИИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на дведесети и шести изборен район – Софийски:

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. БОЖУРИЩЕ

СУ"Летец Хр.Топракчиев" – нова сграда, гр. Божурище, бул. "Иван Вазов" №10

     2508.  260600001

СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нов квартал, гр. Божурище, ул."Здравец" №5

     2507.  260600004

Читалище, с. Пролеша, ул. „Христо Ботев” №81

     2587.  260600007

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. БОТЕВГРАД

ОУ"Никола Вапцаров" - стая 110, гр. Ботевград, ул."Стара планина" №2

     2514.  260700003

ОУ "Никола Вапцаров" - стая 104, гр. Ботевград, ул."Стефан Караджа" №3

     2510.  260700006

Клуб на пенсионера "Детелина"- гр. Ботевград, пл. "Незнаен войн"№3А

     2509.  260700009

Читалище "Христо Ботев" - източен вход, гр. Ботевград, пл."Освобождение"№12

     2515.  260700012

ОУ"Васил Левски",  начален курс - стая 105, гр. Ботевград, ул."Княз Ал.Батемберг"№14

     2512.  260700015

ОУ"Никола Вапцаров" - стая 106, гр. Ботевград, ул."Стефан Караджа" № 3

     2513.  260700018

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 2, гр. Ботевград, ул."Д-р Адриян Атанасов"№8

     2511.  260700021

НЧ "Никола Ракитин 1890"- малък салон, с. Трудовец, ул."Цар Симеон І"№10

     2592.  260700025

НЧ "Никола Ракитин 1890"- партер, с. Трудовец, ул."Цар Симеон І"№10

     2593.  260700028

ОУ"Васил Левски", - стая 1, с. Новачане, ул."Кирил и Методий"- № 2

     2585.  260700031

ОУ "Васил Левски" - стая 2, с. Литаково, ул. "Христо Ботев"- № 9

     2582.  260700036

ОУ"Отец Паисий"- стая 3, с. Врачеш, пл."Освобождение"№4

     2568.  260700042

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ГОДЕЧ

СИНДИКАЛЕН ДОМ - II етаж, гр. Годеч, ул."РЕПУБЛИКА" № 1

     2517.  260900001

Начално училище "Христо Ботев", гр. Годеч, ул."Асен Златаров" №8

     2516.  260900004

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ДОЛНА БАНЯ

Сградата на община Долна баня-етаж II, гр. Долна баня, ул."Търговска" № 134

     2518.  265900001

Сградата на ПТТС, гр. Долна баня, ул."Търговска"№ 83

     2519.  265900004

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ.ГОРНА МАЛИНА

ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", с. Горна Малина

     2571.  261000002

Сградата на кметството, с. Априлово

     2564.  261000006

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ДРАГОМАН

СУ "Христо Ботев", гр. Драгоман

     2520.  261600003

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН

НУ"ХРИСТО БОТЕВ", гр. Елин Пелин, пл."Независимост"№3

     2521.  261700001

     2522.  261700004

СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", гр. Елин пелин, бул."Витоша"№3

     2523.  261700007

ОУ"СТЕФАН СТЕФАНОВ", с. Елин Пелин /гара Елин Пелин/ ул."Стефан Стефанов"№6

     2577.  261700009

НЧ "Светлина", с. Елин Пелин /гара Елин Пелин/, ул."Стара планина"№8

     2576.  261700012

ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", с. Габра, ул."Христо Ботев"№16

     2569.  261700015

ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", с. Равно поле, ул."Васил Левски"№2

     2588.  261700017

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ", с. Григорево

     2572.  261700020

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЕЗСМЪРТИЕ", с. Лесново, ул."Девета"№4

     2581.  261700027

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Доганово

     2574.  261700028

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ.ЕТРОПОЛЕ

СУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" - класна стая - II етаж, гр. Етрополе

     2525.  261800003

СУ "Христо Ясенов", Първи корпус, първи етаж, 3 стая, гр. Етрополе

     2526.  261800006

ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"/вход от бул."Руски"/, гр. Етрополе

     2524.  261800009

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ЗЛАТИЦА

СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", гр. Златица, ул."Васил Левски"№2

     2529.  264700001

СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", гр. Златица, ул."Васил Левски" №2

     2527.  264700004

     2528.  264700007

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ИХТИМАН

КЛУБ I-ВИ КВАРТАЛ, гр. Ихтиман

     2530.  262000001, гр. Ихтиман

СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етаж, гр. Ихтиман

     2534.  262000004

ОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - сграда 1, гр. Ихтиман

     2533.  262000007

ОБЩИНСКА БОЛНИЦА, гр. Ихтиман

     2531.  262000010

УЧИЛИЩЕТО, с. Вакарел

     2566.  262000026

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ихтиман

     2532.  262000030

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. КОПРИВЩИЦА

Старото у-ще "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Копривщица, ул."Любен Каравелов"№17

     2535.  262400003

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ.КОСТЕНЕЦ

СУ "Св. Климент Охридски"-Кабинет по изобр. изкуство, гр. Костенец, ул."Бреза"№6

     2538.  262500001

ДГ "Здравец", гр. Костенец, ул."Здравец"№2

     2536.  262500004

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-стая на I-ви етаж, гр. Костенец, ул."Кирил и Методий" №7

     2537.  262500007

Здравна служба, с. Костенец, ул. "Свети Иван Рилски" №1

     2579.  262500012

ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по хореография, с. Костенец,  ул."Инчовица"№3

     2580.  262500015

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. КОСТИНБРОД

ІІ-ри район, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І, гр. Костинброд, ул."Ломско Шосе"№35

     2539.  262600004

ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ" -малък салон, гр. Костинброд, ул."Охрид"№11

     2540.  262600007

ІІ-ри район, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ - гр. Костинброд, ул."Валери Чкалов"№3

     2541.  262600010

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ", с. Драговищица

     2575.  262600013

ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Бузлуджа"№2, с. Петърч

     2586.  262600019

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ.МИРКОВО

ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", с. Мирково

     2584.  265600001

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ПИРДОП

ул. "Цар Освободител" № 72, гр. Пирдоп

     2545.  265500002

ул. "Златьовица" № 2, гр. Пирдоп

     2542.  265500005

ул. "Стефан Стамболов" № 99, гр. Пирдоп

     2544.  265500008

ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, гр. Пирдоп

     2543.  265500011

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. ПРАВЕЦ

НЧ "Заря-1895"-дясно крило, кафе - фоайе,  гр. Правец, пл."Тодор Живкив" №4

     2546.  263400003

Клуб на възрастни и хора с увреждания, с. Джурово, пл. "Млада гваргия" №3,

     2573.  263400011

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. САМОКОВ

ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", гр. Самоков, ул."Македония" №25

     2550.  263900003

     2551.  263900006

ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", гр. Самоков, ул. "Македония" №25

     2549.  263900009

ПГ"Константин Фотинов", гр. Самоков, ул."Цар Борис III" №45

     2553.  263900012

Клуб - ІV квартал, гр. Самоков, ул."Цар Борис III" №115

     2547.  263900015

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", гр. Самоков, ул."Кирил и Методий" №6

     2552.  263900018

СУ "Отец Паисий",ул."Булаир"№2, гр. Самоков

     2555.  263900021

ПТГ "Никола Й.Вапцаров", гр. Самоков, ул."Любомир Чакалов" №4

     2554.  263900025

СОУ"Отец Паисий", гр. Самоков, ул."Булаир"№2,

     2556.  263900028

     2557.  263900031

НУ"Петър Берон", гр. Самоков,  ул."Христо Максимов" №40

     2548.  263900034

Читалището, с. Райово

     2590.  263900052

Читалището, с. Говедарци

     2570.  263900055

Поща, с. Мала църква

     2583.  263900058

Горски дом, с. Радуил

     2589.  263900061

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ. СВОГЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",  гр. Своге, ул."Цар Симеон"№29

     2558.  264300001

СУ"ИВАН ВАЗОВ", гр. Своге, ул."Звънче"№2

     2560.  264300004

НУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", гр. Своге, ул."Циолковский"№2

     2559.  264300007

ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН", с. Владо Тричков, ул."Трета"№2

     2567.  264300014

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА-1896"/МАЛЪК САЛОН/, с. Бов /гара Бов/, ул."Издримец"№6

     2565.  264300016

ОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с. Искрец, ул."Христо Ботев"№9

     2578.  264300027

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", с. Свидня, ул."Отец Паисий"№14

     2591.  264300039

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", с. Церово, ул."Цар Иван Асен"№12

     2594.  264300042

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ,  общ.СЛИВНИЦА

СОУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Сливница, ул."Елин Пелин" №1

     2562.  264500004

ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ", гр. Сливница, пл."Съединение"№3

     2563.  264500007

НУ "Сотир Димитров", гр. Сливница, ул."Хан Аспарух" №43

     2561.  264500010

Район № 26 – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, общ.ЧАВДАР

ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с. Чавдар, ул."Христо Ботев" №5

     2595.  265700002

30.04.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. 7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. 8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. 9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. 10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. 11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. 12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
25.04.2019

Съобщение

На 25.04.2019 г. от 12.00 ч. ще се проведе редовно заседание на 26-ти РИК Софийски.

19.04.2019

Съобщение относно заседание на 26 РИК

На 19.04.2019 г. от 10 ч. ще се проведе заседание на РИК.

14.04.2019

Съобщение

Във връзка с провеждането на консултациите по чл.91 от ИК при кмета на съответната община в случай, че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 150-ЕП от 11 април 2019 г. на ЦИК, или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

Ако при допълнителните консултации не се постигне споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на съответната община, чрез жребий.

Жребият се провежда, съгласно Решение №159-ЕП/12.09.2019 г.

09.04.2019

Съобщение относно заседание на 26 РИК

Следващото Заседание на 26 РИК  ще се проведе на 10.04.2019г. от 11.00часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения