Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 69-ЕП/НС
София Област, 14.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Своге за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Своге, с вх.№ 65-ЕП/НС от 08.05.2024 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 29.04.2024 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 3130 – ЕП/НС 23 април 2024 г. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Своге.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 3130 – ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-ЕП/НС от 24 април 2024 г., изменено с Решение № 15-ЕП/НС от 28 април 2024 г. и Решение № 12-ЕП/НС от 24 април 2024 г., изменено с Решение № 16-ЕП/НС от 28 април 2024 г. на РИК-26,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 40 /четиридесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Своге за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., както следва:

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

гр. Своге

264300001

Станислава Кънчева Боянова

 

председател

2

гр. Своге

264300001

Светлана Владимирова Мицова

 

зам.-председател

3

гр. Своге

264300001

Христина Георгиева Коцева

 

секретар

4

гр. Своге

264300001

Адриана Петкова Кръстанова

 

член

5

гр. Своге

264300001

Галина Михайлова Тодорова

 

член

6

гр. Своге

264300001

Албена Асенова Богданова

 

член

7

гр. Своге

264300001

Галина Горянова Паунова

 

член

8

гр. Своге

264300001

Елеонора Цветкова Павлова

 

член

9

гр. Своге

264300001

Зоя Иванова Иванова

 

член

10

гр. Своге

264300002

Цветомира Димитрова Цветкова

 

председател

11

гр. Своге

264300002

Румяна Борисова Петрова

 

зам.-председател

12

гр. Своге

264300002

Юлиана Иванова Илиева

 

секретар

13

гр. Своге

264300002

Надя Емилова Господинова

 

член

14

гр. Своге

264300002

Радослава Крумова Крумова

 

член

15

гр. Своге

264300002

Диана Кръстанова Манолова

 

член

16

гр. Своге

264300002

Емануил Димитров Ганчев

 

член

17

гр. Своге

264300002

Марица Коцева Борисова

 

член

18

гр. Своге

264300002

Ина Юлианова Бонева

 

член

19

гр. Своге

264300003

Румяна Трифонова Димитрова-Зорова

 

председател

20

гр. Своге

264300003

Живко Митков Колев

 

зам.-председател

21

гр. Своге

264300003

Лиляна Петрова Василева

 

секретар

22

гр. Своге

264300003

Валерия Георгиева Белева

 

член

23

гр. Своге

264300003

Вероника Пенкова Василева

 

член

24

гр. Своге

264300003

Диана Веселинова Алексова

 

член

25

гр. Своге

264300003

Маргарита Павлова Стоичкова

 

член

26

гр. Своге

264300003

Елена Руменова Белчева

 

член

27

гр. Своге

264300003

Марийка Костадинова Гъргорова

 

член

28

гр. Своге

264300004

Андриана Андреева Павлова-Лозанова

 

председател

29

гр. Своге

264300004

Калин Владимиров Сандов

 

зам.-председател

30

гр. Своге

264300004

Бисерка Славчова Иванова

 

секретар

31

гр. Своге

264300004

Радостина Венциславова Симеонова

 

член

32

гр. Своге

264300004

Елеонора Пантелеева Димитрова

 

член

33

гр. Своге

264300004

Юлия Павлова Такева

 

член

34

гр. Своге

264300004

Венцислав Младенов Атанасов

 

член

35

гр. Своге

264300004

Виолета Симеонова Йорданова

 

член

36

гр. Своге

264300004

Даниела Георгиева Георгиева

 

член

37

гр. Своге

264300005

Величка Цветанова Славкова

 

председател

38

гр. Своге

264300005

Валентина Георгиева Колева

 

зам.-председател

39

гр. Своге

264300005

Надка Симеонова Димитрова

 

секретар

40

гр. Своге

264300005

Анита Емилова Миленкова

 

член

41

гр. Своге

264300005

Татяна Момчилова Георгиева

 

член

42

гр. Своге

264300005

Катя Петрова Петрова

 

член

43

гр. Своге

264300005

Даниела Христова Гълъбова

 

член

44

гр. Своге

264300005

Камелия Аврамова Божилова

 

член

45

гр. Своге

264300005

Йордан Манолов Божилов

 

член

46

гр. Своге

264300006

Даниела Павлова Йорданова

 

председател

47

гр. Своге

264300006

Надя Георгиева Георгиева-Апостолова

 

зам.-председател

48

гр. Своге

264300006

Римма Захаривна Иванова

 

секретар

49

гр. Своге

264300006

Дарио Василев Стоичков

 

член

50

гр. Своге

264300006

Цветанка Гълъбова Гьошева

 

член

51

гр. Своге

264300006

Татяна Христова Атанасова

 

член

52

гр. Своге

264300006

Никола Бориславов Рашев

 

член

53

гр. Своге

264300006

Маргарита Любомирова Тошева

 

член

54

гр. Своге

264300006

Димитринка Найденова Тодорова

 

член

55

гр. Своге

264300007

Нанси Николаева Тодорова 

 

председател

56

гр. Своге

264300007

Марио Тодорков Горчев

 

зам.-председател

57

гр. Своге

264300007

Ани Росенова Петрова

 

секретар

58

гр. Своге

264300007

Галина Василева Колева

 

член

59

гр. Своге

264300007

Анна Спасова Янкова

 

член

60

гр. Своге

264300007

Татяна Сирманова Грозданова

 

член

61

гр. Своге

264300007

Ирина Бончева Маринкова

 

член

62

гр. Своге

264300007

Надя Георгиева Иванова

 

член

63

гр. Своге

264300007

Теменужка Иванчова Велкова

 

член

64

гр. Своге

264300008

Антон Янчев Спасов

 

председател

65

гр. Своге

264300008

Росица Владимирова Атанасова

 

зам.-председател

66

гр. Своге

264300008

Янко Петров Янков

 

секретар

67

гр. Своге

264300008

Ана Николова Владова

 

член

68

гр. Своге

264300008

Мариана Любомирова Пешева

 

член

69

гр. Своге

264300008

Елина Боянова Миткова

 

член

70

гр. Своге

264300008

Ася Огнянова Петрова

 

член

71

гр. Своге

264300008

Бисерка Стайкова Иванова 

 

член

72

гр. Своге

264300008

Ралица Станиславова Иванова

 

член

73

с. Желен

264300009

Силвия Цветанова Малинова

 

председател

74

с. Желен

264300009

Максим Крумов Найденов

 

зам.-председател

75

с. Желен

264300009

Габриела Златанова Митрова

 

секретар

76

с. Желен

264300009

Марчело Венциславов Младенов

 

член

77

с. Желен

264300009

Ваня Николова Георгиева

 

член

78

с. Желен

264300009

Валентин Боянов Цветков

 

член

79

с. Желен

264300009

Надежда Коцева Михайлова

 

член

80

с. Батулия

264300010

Искра Милчова Лозанова

 

председател

81

с. Батулия

264300010

Цветанка Спасова Йорданова

 

зам.-председател

82

с. Батулия

264300010

Диана Пламенова Димитрова

 

секретар

83

с. Батулия

264300010

Нели Спасова Спасова

 

член

84

с. Батулия

264300010

Боряна Коцева Борисова

 

член

85

с. Батулия

264300010

Кристиан Максимов Найденов

 

член

86

с. Батулия

264300010

Валентина Валентинова Георгиева

 

Член

87

с. Бов

264300011

Александра Лъчезарова Нейчева

 

председател

88

с. Бов

264300011

Огнян Валентинов Цонев

 

зам.-председател

89

с. Бов

264300011

Теодора тихомирова Петрова

 

секретар

90

с. Бов

264300011

Даниела Спасова Митрова

 

член

91

с. Бов

264300011

Марияна Василева Борисова

 

член

92

с. Бов

264300011

Диляна Бончова Веселинова

 

член

93

с. Бов

264300011

Ася Ангелова Асенова

 

член

94

с. Брезе

264300012

Милена Светославова Иванова

 

председател

95

с. Брезе

264300012

Теменужка Миронова Милева

 

зам.-председател

96

с. Брезе

264300012

Сара Людмилова Андреева

 

секретар

97

с. Брезе

264300012

Мая Антонова Александрова

 

Член

98

с. Брезе

264300012

Ангел Георгиев Тошев

 

член

99

с. Брезе

264300012

Мариета Стоянова Войнова

 

член

100

с. Брезе

264300012

Георги Андреев Величков

 

член

101

с. Владо Тричков

264300013

Росица Димитрова Шиндарова

 

председател

102

с. Владо Тричков

264300013

Ивелина Николаева Комарска

 

зам.-председател

103

с. Владо Тричков

264300013

Искра Александрова Тошева

 

секретар

104

с. Владо Тричков

264300013

Росица Георгиева Найденова

 

член

105

с. Владо Тричков

264300013

Галина Александрова Димитрова

 

член

106

с. Владо Тричков

264300013

Ирена Тодорова Любенова

 

член

107

с. Владо Тричков

264300013

Саниела Владимирова Мичовска

 

член

108

с. Владо Тричков

264300013

Дамян Георгиев Петков

 

член

109

с. Владо Тричков

264300013

Станислав Емилов Георгиев

 

член

110

с. Владо Тричков

264300014

Мирослава Георгиева георгиева

 

председател

111

с. Владо Тричков

264300014

Цветан Георгиев Георгиев

 

зам.-председател

112

с. Владо Тричков

264300014

Милена Иванова Велкова

 

секретар

113

с. Владо Тричков

264300014

Весна Александрова Петрова

 

член

114

с. Владо Тричков

264300014

Светлана Михайлова Колева-Съботинова

 

член

115

с. Владо Тричков

264300014

Елена Станимирова Евлогиева

 

член

116

с. Владо Тричков

264300014

Искрен Вергилов Георгиев

 

член

117

с. Габровница

264300015

Сандриния Кирилова Николова

 

председател

118

с. Габровница

264300015

Роза Христова Митрова

 

зам.-председател

119

с. Габровница

264300015

Антоанета Иванова Петрова

 

секретар

120

с. Габровница

264300015

Михаела Ангелова Статкова

 

член

121

с. Габровница

264300015

Стефани Петранова Цветкова

 

член

122

с. Габровница

264300015

Стилиян Петков Киров

 

член

123

с. Габровница

264300015

Наталия Николова Костова

 

член

124

с. Гара Бов

264300016

Албена Тошкова Злакьова

 

председател

125

с. Гара Бов

264300016

Бисерка Пламенова Димитрова   

 

зам.-председател

126

с. Гара Бов

264300016

Кристиян Митков Петков

 

секретар

127

с. Гара Бов

264300016

Лили Иванова Арангелова

 

член

128

с. Гара Бов

264300016

Георги Алексеев Соколов

 

член

129

с. Гара Бов

264300016

Емилия Милчева Найденова

 

член

130

с. Гара Бов

264300016

Николай Пеюв Йотов

 

член

131

с. Гара Бов

264300016

Петя Иванова Борисова

 

член

132

с. Гара Бов

264300016

Вероника Емилова Месалска

 

член

133

с. Гара Лакатник

264300017

Валя Цветанова Миронова

 

председател

134

с. Гара Лакатник

264300017

Мадлена Петрова Митрова

 

зам.-председател

135

с. Гара Лакатник

264300017

Людмил Момчилов Алексов

 

секретар

136

с. Гара Лакатник

264300017

Диана Николова Величкова

 

член

137

с. Гара Лакатник

264300017

Македонка Георгиева Петрова

 

член

138

с. Гара Лакатник

264300017

Михаела Борисова Михайлова

 

член

139

с. Гара Лакатник

264300017

Владислав Георгиев Войнов

 

член

140

с. Гара Лакатник

264300018

Зорница Валентинова Величкова

 

председател

141

с. Гара Лакатник

264300018

Юлия Борисова Алексова

 

зам.-председател

142

с. Гара Лакатник

264300018

Ренета Иванова Цветкова

 

секретар

143

с. Гара Лакатник

264300018

Зорница Валентинова Величкова

 

член

144

с. Гара Лакатник

264300018

Анелия Славчова Алексова

 

член

145

с. Гара Лакатник

264300018

Марийка Трайчова Петрова

 

член

146

с. Гара Лакатник

264300018

Евелин Йорданова Пешева

 

член

147

с. Губислав

264300019

Пламен Лозанов Конев

 

председател

148

с. Губислав

264300019

Емил Илиев Кацаров

 

зам.-председател

149

с. Губислав

264300019

Гергин Антонов Минев

 

секретар

150

с. Губислав

264300019

Михаела Пламенова Лозева

 

член

151

с. Губислав

264300019

Васил Валентинов Величков

 

член

152

с. Губислав

264300019

Лилия Мирославова Миронова

 

член

153

с. Губислав

264300019

Елза Милчева Еремиева

 

член

154

с. Добърчин

264300020

Красимир Спасов Кръстанов

 

Председател

155

с. Добърчин

264300020

Пламен Асенов Толев

 

зам.-председател

156

с. Добърчин

264300020

Виолета Николова Петрова

 

секретар

157

с. Добърчин

264300020

Здравко Димитров Николов

 

член

158

с. Добърчин

264300020

Илиана Тодорова Георгиева

 

член

159

с. Добърчин

264300020

Янка Митова Василева

 

член

160

с. Добърчин

264300020

Теодора Чавдарова Миленкова

 

член

161

с. Дружево

264300021

Исай Руменов Милов

 

председател

162

с. Дружево

264300021

Любомир Огнянов Апостолов

 

зам.-председател

163

с. Дружево

264300021

Светла Василева Петрова

 

секретар

164

с. Дружево

264300021

Валентин Георгиев Андреев

 

член

165

с. Дружево

264300021

Красимира Петрова Станиславова

 

член

166

с. Дружево

264300021

Николина Димитрова Цветкова

 

член

167

с. Дружево

264300021

Начко Начков Найденов

 

член

168

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Добромир Иванов Филипов

 

председател

169

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Даниел Ананиев Петров

 

зам.-председател

170

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Мая Нисторова Петкова

 

секретар

171

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Виктория Иванова Митрова

 

член

172

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Петрана Стефанова Цветкова

 

член

173

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Миглена Миткова Тодорова

 

член

174

с. Еленов дол и Брезовдол

264300022

Ваня Георгиева Иванова

 

член

175

с. Церово

264300023

Криси Славчева Иванова

 

председател

176

с. Церово

264300023

Маргаритка Василева Милева

 

зам.-председател

177

с. Церово

264300023

Изабел Александрова Величкова

 

секретар

178

с. Церово

264300023

Анка Величкова Петрова

 

член

179

с. Церово

264300023

Розалина Цветкова Петкова

 

член

180

с. Церово

264300023

Диана Спасова Младенова

 

Член

181

с. Церово

264300023

Симона Валентинова Йорданова

 

член

182

с. Церово

264300023

Юлиян Лъчезаров Мишовски

 

член

183

с. Церово

264300023

Любомир Методиев Паунов

 

член

184

с. Церово

264300024

Виктория Михайлова Тодоринова

 

председател

185

с. Церово

264300024

Радостина Руменова Борисова

 

зам.-председател

186

с. Церово

264300024

Валери Радков Радев

 

секретар

187

с. Церово

264300024

Радостина Веселинова Христова

 

член

188

с. Церово

264300024

Галя Руменова Изворска                        

 

член

189

с. Церово

264300024

Любомир Славейков Сайчев

 

член

190

с. Церово

264300024

Рая  Руменова Конева

 

член

191

с. Церово

264300024

Александра Александрова Лозанова

 

член

192

с. Церово

264300024

Александър Благоев Ненов

 

член

193

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Таня Рашкова Симеонова

 

председател

194

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Цветомир Илиев Радославов

 

зам.-председател

195

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Андреяна Андонова Тодорова

 

секретар

196

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Миглена Бориславова Димитрова

 

член

197

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Маргита Асенова Йорданова

 

член

198

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Мартин Димитров Диков

 

член

199

с. Заселе и с. Заноге

264300025

Натали Петкова Златанова

 

член

200

с. Зимевица

264300026

Евгения Богомилова Гълъбова

 

председател

201

с. Зимевица

264300026

Елисавета Антонова Маринкова

 

зам.-председател

202

с. Зимевица

264300026

Силвия Григорова Манолова

 

секретар

203

с. Зимевица

264300026

Миладинка Методиева Божилова

 

член

204

с. Зимевица

264300026

Кристиян Илиев Радославов

 

член

205

с. Зимевица

264300026

Десислава Кирилова Лозанова

 

член

206

с. Зимевица

264300026

Костадин Велинов Симеонов

 

член

207

с. Искрец

264300027

Калоян Альошев Георгиев 

 

председател

208

с. Искрец

264300027

Румен Гергинов Иванов

 

зам.-председател

209

с. Искрец

264300027

Петрозара Петрозарова Алексова

 

секретар

210

с. Искрец

264300027

Анелия Данаилова Иванова

 

член

211

с. Искрец

264300027

Ангел Боянов Миленков

 

член

212

с. Искрец

264300027

Добринка Първанова Петкова

 

член

213

с. Искрец

264300027

Цветелина Иванова Иванова

 

член

214

с. Искрец

264300027

Петя Давидова Кръстанова

 

член

215

с. Искрец

264300027

Веселка Ганчова Петрова

 

член

216

с. Искрец

264300028

Снежанка Петрова Георгиева

 

председател

217

с. Искрец

264300028

Светла Цветанова Миленкова

 

зам.-председател

218

с. Искрец

264300028

Аликс Николаева Терзийска

 

секретар

219

с. Искрец

264300028

Явор Стефанов Иванов

 

член

220

с. Искрец

264300028

Натали Василева Стоичкова

 

член

221

с. Искрец

264300028

Ангелина Борисова Янакиева

 

член

222

с. Искрец

264300028

Цанка Георгиева  Костуркова

 

член

223

с. Искрец

264300028

Георгина Илиева Кирова

 

член

224

с. Искрец

264300028

Стефан Тодоров Александров

 

член

225

с. Редина

264300029

Искра Кирилова Пешева

 

председател

226

с. Редина

264300029

Наско Атанасов Рангелов

 

зам.-председател

227

с. Редина

264300029

Райка Йорданова Миланова

 

секретар

228

с. Редина

264300029

Йоанна Емил Николова -Кючук

 

член

229

с. Редина

264300029

Лиляна Петрова Стоянова

 

член

230

с. Редина

264300029

Веселина Михайлова Веселинова

 

член

231

с. Редина

264300029

Божидар Тодоров Божилов

 

член

232

с. Лакатник

264300030

Петя Николаева Йотова

 

председател

233

с. Лакатник

264300030

Димитър Григоров Стоянов

 

зам.-председател

234

с. Лакатник

264300030

Стефка Генчева Димитрова

 

секретар

235

с. Лакатник

264300030

Юлия Димитрова Минева

 

член

236

с. Лакатник

264300030

Ивелин Иванов Парфеонов

 

член

237

с. Лакатник

264300030

Антоанета Лазарова Илиева

 

член

238

с. Лакатник

264300030

Диана Божидарова Еленкова

 

член

239

с. Лесковдол

264300031

Павлика Димитрова Цветкова

 

председател

240

с. Лесковдол

264300031

Мирела Любомирова Тошева

 

зам.-председател

241

с. Лесковдол

264300031

Валерия Георгиева Йорданова

 

секретар

242

с. Лесковдол

264300031

Руслан Пламенов Богданов

 

член

243

с. Лесковдол

264300031

Радослав Благоев Димитров

 

член

244

с. Лесковдол

264300031

Иванка Георгиева Гечева

 

член

245

с. Лесковдол

264300031

Петя Валентинова Йорданова

 

член

246

с. Луково

264300032

Мариана Божидарова Стоянова

 

председател

247

с. Луково

264300032

Наталия Георгиева Герасимова

 

зам.-председател

248

с. Луково

264300032

Татяна Благоева Димитрова-Луканова

 

секретар

249

с. Луково

264300032

Красимир Ранков Младенов

 

член

250

с. Луково

264300032

Емилия Стоянова Коцева

 

член

251

с. Луково

264300032

Емил Станиславов Горанов

 

член

252

с. Луково

264300032

Александър Светославов Александров

 

член

253

с. Миланово

264300033

Радка Василева Иванова

 

председател

254

с. Миланово

264300033

Веселин Калинов Славков

 

зам.-председател

255

с. Миланово

264300033

Цветелина Велиславова Иванова

 

секретар

256

с. Миланово

264300033

Валентина Кирилова Гекова

 

член

257

с. Миланово

264300033

Йорданка Милчева Коцева

 

член

258

с. Миланово

264300033

Славейко Евтимов Йорданов

 

член

259

с. Миланово

264300033

Вероника Георгиева Пенова

 

член

260

с. Огоя

264300034

Пламен Георгиев Георгиев

 

председател

261

с. Огоя

264300034

Стивънс Антонов Йорданов

 

зам.-председател

262

с. Огоя

264300034

Беатрис Величкова Колева

 

секретар

263

с. Огоя

264300034

Мария Славева Милева

 

член

264

с. Огоя

264300034

Таня Йорданова Сотирова

 

член

265

с. Огоя

264300034

Богомила Гергинова Гицова

 

член

266

с. Огоя

264300034

Стефани Стефанова Николова

 

член

267

с. Оплетня

264300035

Цветомира Ангелова Стоянова

 

председател

268

с. Оплетня

264300035

Николина Миткова Пешева

 

зам.-председател

269

с. Оплетня

264300035

Петрана Благоева Кръстева

 

секретар

270

с. Оплетня

264300035

Митрофан Илиев Алексов

 

член

271

с. Оплетня

264300035

Валентин Любенов Вутов

 

член

272

с. Оплетня

264300035

Анастасия Бисерова Крумова

 

член

273

с. Оплетня

264300035

Мария Владимирова Георгиева

 

член

274

с. Осеновлаг

264300036

Георги Тодоров Мицев

 

председател

275

с. Осеновлаг

264300036

Иванка Петкова Йорданова

 

зам.-председател

276

с. Осеновлаг

264300036

Красимир Ананиев Петров

 

секретар

277

с. Осеновлаг

264300036

Христинка Николова Василева

 

член

278

с. Осеновлаг

264300036

Цветана Петкова Петрова

 

член

279

с. Осеновлаг

264300036

Даниела Любенова Гатова

 

член

280

с. Осеновлаг

264300036

Ивана Николова Войнова

 

член

281

с. Реброво

264300037

Яна Димитрова Григорова

 

председател

282

с. Реброво

264300037

Росица Тодорова Николова

 

зам.-председател

283

с. Реброво

264300037

Йордан Радоев Луканов

 

секретар

284

с. Реброво

264300037

Петър Людмилов Стоянов

 

член

285

с. Реброво

264300037

Десислава Божидарова Йорданова

 

член

286

с. Реброво

264300037

Любомира Здравкова Коцева

 

член

287

с. Реброво

264300037

Славка Янакиева Бориславова

 

член

288

с. Реброво

264300037

Силвия Димитрова Кръстанова

 

член

289

с. Реброво

264300037

Евгени Венциславов Мишев

 

член

290

с. Ябланица

264300038

Николета Красимирова Цветанова-Райчева

 

председател

291

с. Ябланица

264300038

Десислава Христославова Стоичкова

 

зам.-председател

292

с. Ябланица

264300038

Петко Любенов Евтимов

 

секретар

293

с. Ябланица

264300038

Милена Стоянова Стоянова

 

член

294

с. Ябланица

264300038

Благовеста Емануилова Николова

 

член

295

с. Ябланица

264300038

Галя Асенова Георгиева

 

член

296

с. Ябланица

264300038

Димитрина Желязкова Манолова

 

член

297

с. Свидня

264300039

Тодорка Ангелова Танова

 

председател

298

с. Свидня

264300039

Вероника Петрова Миланова

 

зам.-председател

299

с. Свидня

264300039

Диана Антимова Тинкова

 

секретар

300

с. Свидня

264300039

Витан Славов Гълъбов

 

член

301

с. Свидня

264300039

Борислава Любенова Тодорова

 

член

302

с. Свидня

264300039

Стиляна Пламенова Маринкова

 

член

303

с. Свидня

264300039

Албена Димитрова Павлова

 

член

304

с. Свидня

264300039

Антонио Йорданов Карабонев

 

член

305

с. Свидня

264300039

Диана Георгиева Божкова

 

член

306

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Василка Велинова Василева

 

председател

307

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Татяна Трифонова Тошева

 

зам.-председател

308

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Станка Николаева Христова

 

секретар

309

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Оля Петрова Иванова

 

член

310

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Десислава Радева Данова

 

член

311

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Василия Емилова Андреева

 

член

312

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Иванка Исаева Пенкова

 

член

313

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Денис Радославов Димитров

 

член

314

с. Томпсън и с. Церецел

264300040

Надя Павлова Кръстева

 

член

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

 

Решението се публикува на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 14.05.2024 в 15:07 часа

Календар

Решения

 • № 95-НС / 27.05.2024

  относно: Заличаване на регистрация на кандидат от листата на КП „Ние Гражданите“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 09 юни 2024 г.

 • № 94-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Мирково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

 • № 93-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Елин Пелин за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

всички решения