Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП/НС
София Област, 14.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Самоков за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Самоков, с вх.№ 67-ЕП/НС от 08.05.2024 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 30.04.2024 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл. 91, ал.8  от Изборния кодекс и Решение № 3130 – ЕП/НС 23 април 2024 г. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Самоков.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 3130 – ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-ЕП/НС от 24 април 2024 г., изменено с Решение № 15-ЕП/НС от 28 април 2024 г. и Решение № 12-ЕП/НС от 24 април 2024 г., изменено с Решение № 16-ЕП/НС от 28 април 2024 г. на РИК-26,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ:

 1. Назначава съставите на 64 /шестдесет и четири/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., както следва:

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

гр. Самоков

263900001

Виолина Любомирова Нягулова

 

Председател

2

гр. Самоков

263900001

Васил Лозанов Албарийски

 

зам. Председател

3

гр. Самоков

263900001

Елка Георгиева Владимирова

 

секретар

4

гр. Самоков

263900001

Запринка Петрова Кьосева

 

член

5

гр. Самоков

263900001

Юлиана Георгиева Филчева

 

член

6

гр. Самоков

263900001

Бойко Стефанов Виденов

 

член

7

гр. Самоков

263900001

Катя Аспарухова Михайлова

 

член

8

гр. Самоков

263900001

Василка Славчова Додова

 

член

9

гр. Самоков

263900001

Ангел Кирилов Гиздов

 

член

10

гр. Самоков

263900002

Георги Петров Низамов

 

Председател

11

гр. Самоков

263900002

Рая Светломирова Рачева

 

зам. Председател

12

гр. Самоков

263900002

Любка Кирилова Рангочева

 

секретар

13

гр. Самоков

263900002

Динка Михова Занева

 

член

14

гр. Самоков

263900002

Таня Руменова Вучкова

 

член

15

гр. Самоков

263900002

Любослав Бойков Виденов

 

член

16

гр. Самоков

263900002

Иванка Стоянова Малинова

 

член

17

гр. Самоков

263900003

Северина Алдинова Ивкова

 

Председател

18

гр. Самоков

263900003

Стефан Бориславов Хаджийски

 

зам. Председател

19

гр. Самоков

263900003

Весела Герчова Омерска

 

секретар

20

гр. Самоков

263900003

Димитър Олег Харалампиев

 

член

21

гр. Самоков

263900003

Виолета Георгиева Попова

 

член

22

гр. Самоков

263900003

Мартина Чавдарова Волева

 

член

23

гр. Самоков

263900003

Лилия Николаева Кочева

 

член

24

гр. Самоков

263900003

Адриана Данчова Станоева

 

член

25

гр. Самоков

263900003

Милка Георгиева Павлова

 

член

26

гр. Самоков

263900004

Анжелино Спасов Димитров

 

Председател

27

гр. Самоков

263900004

Латинка Иванова Лалова

 

зам. Председател

28

гр. Самоков

263900004

Галя Стойнева Галчова

 

секретар

29

гр. Самоков

263900004

Иванка Арангелова Терзийска-Кабранска

 

член

30

гр. Самоков

263900004

Емилия Георгиева Стамболийска

 

член

31

гр. Самоков

263900004

Йорданка  Василева Галчова

 

член

32

гр. Самоков

263900004

Нина Радославова Гиздова

 

член

33

гр. Самоков

263900004

Латинка Петрова Мърльова

 

член

34

гр. Самоков

263900004

Татяна Петрова Матина-Андонова

 

член

35

гр. Самоков

263900005

Пенка Христова Стоичкова

 

Председател

36

гр. Самоков

263900005

Християна Василева Василева

 

зам. Председател

37

гр. Самоков

263900005

Димитър Василев Лалов

 

секретар

38

гр. Самоков

263900005

Любомир Георгиев Кабрански

 

член

39

гр. Самоков

263900005

Йорданка Ангелова Бандрова

 

член

40

гр. Самоков

263900005

Мария Илиева Гавадинова

 

член

41

гр. Самоков

263900005

Йордан Димитров Секулов

 

член

42

гр. Самоков

263900005

Йорданка Аспарухова Балабанова

 

член

43

гр. Самоков

263900005

Виолета Веселинова Янкова

 

член

44

гр. Самоков

263900006

Мариела Методиева  Чавдарова

 

Председател

45

гр. Самоков

263900006

Магдалена Благоева Илиева

 

зам. Председател

46

гр. Самоков

263900006

Мая Спасова Асенова

 

секретар

47

гр. Самоков

263900006

Виолетка Димитрова Георгиева

 

член

48

гр. Самоков

263900006

Цветанка Димитрова Лобутова

 

член

49

гр. Самоков

263900006

Лина Александрова Тодорова

 

член

50

гр. Самоков

263900006

Виктория Георгиева Тодорова

 

член

51

гр. Самоков

263900006

Мартина Апостолова Здролова

 

член

52

гр. Самоков

263900006

Катя Николова Върбановска

 

член

53

гр. Самоков

263900007

Димона Петрова Савчова

 

Председател

54

гр. Самоков

263900007

Красимир Любенов Тотев

 

зам. Председател

55

гр. Самоков

263900007

Лина Василева Божичкова - Бързанова

 

секретар

56

гр. Самоков

263900007

Георги Василев Чешмеджиев

 

член

57

гр. Самоков

263900007

Ренета Александрова Несторова

 

член

58

гр. Самоков

263900007

Ивайло Георгиев Мирчев

 

член

59

гр. Самоков

263900007

Роза Бориславова Рогачева

 

член

60

гр. Самоков

263900007

Елена Иванова Ганджулова

 

член

61

гр. Самоков

263900007

Йорданка Георгиева Гончева

 

член

62

гр. Самоков

263900008

Огнян Георгиев Милев

 

Председател

63

гр. Самоков

263900008

Петя Радославова Кроснева

 

зам. Председател

64

гр. Самоков

263900008

Николета Бойчова Бандрова

 

секретар

65

гр. Самоков

263900008

Ани Трайкова Ивайлова

 

член

66

гр. Самоков

263900008

Теменужка Стоянова Драганова

 

член

67

гр. Самоков

263900008

Радка Костадинова Лазарова

 

член

68

гр. Самоков

263900008

Елка Георгиева Петрова

 

член

69

гр. Самоков

263900008

Зорница Василева Атанасова

 

член

70

гр. Самоков

263900008

Екатерина Людмилова Йосифова

 

член

71

гр. Самоков

263900009

Евелина Георгиева Георгиева

 

Председател

72

гр. Самоков

263900009

Петър Христов Гьошарков

 

зам. Председател

73

гр. Самоков

263900009

Божидара Делянова Бончева

 

секретар

74

гр. Самоков

263900009

Галина Кирилова Рогачева

 

член

75

гр. Самоков

263900009

Петя Василева Павлова

 

член

76

гр. Самоков

263900009

Марийка Петрова Василева

 

член

77

гр. Самоков

263900009

Галина Иванова Будинова

 

член

78

гр. Самоков

263900009

Любослава Петрова Соколова

 

член

79

гр. Самоков

263900009

Вяра Николова Кованова

 

член

80

гр. Самоков

263900010

Емилия Димитрова Ранчева

 

Председател

81

гр. Самоков

263900010

Теменужка Василева Крамарска

 

зам. Председател

82

гр. Самоков

263900010

Мариана Владимирова Кралева

 

секретар

83

гр. Самоков

263900010

Евелина Дончова Дерилова

 

член

84

гр. Самоков

263900010

Иванка Николова Тоскова

 

член

85

гр. Самоков

263900010

Велислава Кирилова Шаламанова

 

член

86

гр. Самоков

263900010

Стойка Костадинова Даганова

 

член

87

гр. Самоков

263900011

Елка Димитрова Христова

 

Председател

88

гр. Самоков

263900011

Златка Стойчова Чупетловска

 

зам. Председател

89

гр. Самоков

263900011

Гергана Петрова Петрова

 

секретар

90

гр. Самоков

263900011

Виолета Любенова Христова

 

член

91

гр. Самоков

263900011

Елка Ангелова Бързанова

 

член

92

гр. Самоков

263900011

Христинка Николова Костова

 

член

93

гр. Самоков

263900011

Лили Андонова Вучкова

 

член

94

гр. Самоков

263900012

Михаил Димчов Тодоров

 

Председател

95

гр. Самоков

263900012

Славе Василев Бързанов

 

зам. Председател

96

гр. Самоков

263900012

Анна Светославова Манчова

 

секретар

97

гр. Самоков

263900012

Цветелина Димитрова Симеонова

 

член

98

гр. Самоков

263900012

Цветанка Йорданова Младенова

 

член

99

гр. Самоков

263900012

Никола Стефанов Панев

 

член

100

гр. Самоков

263900012

Ерика Пламенова Терзийска

 

член

101

гр. Самоков

263900012

Евгения Петрова Субева

 

член

102

гр. Самоков

263900012

Екатерина Николова Джикова

 

член

103

гр. Самоков

263900013

Красимира Данаилова Цветанова

 

Председател

104

гр. Самоков

263900013

Емилия Петрова Темелкова

 

зам. Председател

105

гр. Самоков

263900013

Кристиян Крумов Крумов

 

секретар

106

гр. Самоков

263900013

Ивана Петрова Матина

 

член

107

гр. Самоков

263900013

Евелина Христова Георгиева

 

член

108

гр. Самоков

263900013

Ирена Георгиева Дойкова

 

член

109

гр. Самоков

263900013

Еличка Стоянова Ахчийска

 

член

110

гр. Самоков

263900013

Петранка Арангелова Петкова

 

член

111

гр. Самоков

263900013

Емилия Христова Симеонова-Димитрова

 

член

112

гр. Самоков

263900014

Димитрина Станкова Галева

 

Председател

113

гр. Самоков

263900014

Весела Василева Попова - Волева

 

зам. Председател

114

гр. Самоков

263900014

Ивайло Георгиев Фусков

 

секретар

115

гр. Самоков

263900014

Виолета Димитрова Атанасова

 

член

116

гр. Самоков

263900014

Ивайло Димитров Василев

 

член

117

гр. Самоков

263900014

Стефка Панева Ярловска

 

член

118

гр. Самоков

263900014

Даниела Филипова Янева

 

член

119

гр. Самоков

263900014

Мирослава Трендафилова Перниклиева

 

член

120

гр. Самоков

263900014

Гергана Тодорова Вълчева

 

член

121

гр. Самоков

263900015

Светлана Василева Борисова

 

Председател

122

гр. Самоков

263900015

Антоанета Янкова Кочова - Василева

 

зам. Председател

123

гр. Самоков

263900015

Валери Костадинов Чипов

 

секретар

124

гр. Самоков

263900015

Величка Борисова Пътникова

 

член

125

гр. Самоков

263900015

Галина Михайлова Николова

 

член

126

гр. Самоков

263900015

Елена Ташева Димитрова

 

член

127

гр. Самоков

263900015

Десислава Славчова Стоянова

 

член

128

гр. Самоков

263900015

Емилия Дончова Миткова

 

член

129

гр. Самоков

263900015

Снежанка Георгиева Цветанова

 

член

130

гр. Самоков

263900016

Корнелия Альошева Павлова

 

Председател

131

гр. Самоков

263900016

Румен Кънчев Каменов

 

зам. Председател

132

гр. Самоков

263900016

Радостина Георгиева Симонова

 

секретар

133

гр. Самоков

263900016

Николай Ангелов Благоев

 

член

134

гр. Самоков

263900016

Бистра Стоянова Гьошева

 

член

135

гр. Самоков

263900016

Даниела Иванова Машова

 

член

136

гр. Самоков

263900016

Звезделинка Михайлова Брадянова

 

член

137

гр. Самоков

263900016

Георги Ангелов Додов

 

член

138

гр. Самоков

263900016

Славейка Александрова Въжарова

 

член

139

гр. Самоков

263900017

Радослава Илиева Ярловска

 

Председател

140

гр. Самоков

263900017

Пенчо Михайлов Мишев

 

зам. Председател

141

гр. Самоков

263900017

Валентина Христова Балабанова

 

секретар

142

гр. Самоков

263900017

Мария Александрова Сайменова

 

член

143

гр. Самоков

263900017

Моника Георгиева Михайлова

 

член

144

гр. Самоков

263900017

Иван Георгиев Додов

 

член

145

гр. Самоков

263900017

Божидара Малинова Асенова

 

член

146

гр. Самоков

263900017

Димитър Стойков Казанджиев

 

член

147

гр. Самоков

263900017

Галина Веселинова Станьова

 

член

148

гр. Самоков

263900018

Пламен Димитров Трохаров

 

Председател

149

гр. Самоков

263900018

Стельо Димитров Щерьов

 

зам. Председател

150

гр. Самоков

263900018

Мирослава Валентинова Въжарова

 

секретар

151

гр. Самоков

263900018

Мартин Борисов Ников

 

член

152

гр. Самоков

263900018

Стефка Иванова Тодорова

 

член

153

гр. Самоков

263900018

Петя Йорданова Тодорова

 

член

154

гр. Самоков

263900018

Радослав Бойчов Павлин

 

член

155

гр. Самоков

263900018

Камелия Василева Пъшева

 

член

156

гр. Самоков

263900018

Васил Георгиев Палакарчев

 

член

157

гр. Самоков

263900019

Латинка Петрова Маринкова

 

Председател

158

гр. Самоков

263900019

Борислава Петрова Янева

 

зам. Председател

159

гр. Самоков

263900019

Кристиян Петров Йосифов

 

секретар

160

гр. Самоков

263900019

Ренета Ангелова Лазарова

 

член

161

гр. Самоков

263900019

Цветелина Сотирова Божичкова

 

член

162

гр. Самоков

263900019

Пешка Йорданова Георгиева

 

член

163

гр. Самоков

263900019

Славейка Димитрова Козарева

 

член

164

гр. Самоков

263900019

Галина Орлинова Николова

 

член

165

гр. Самоков

263900019

Петър Иванов Вуков

 

член

166

гр. Самоков

263900020

Елена Ангелова Гиздова

 

Председател

167

гр. Самоков

263900020

Елена Николаева Авджиева - Петкова

 

зам. Председател

168

гр. Самоков

263900020

Асен Иванов Вучков

 

секретар

169

гр. Самоков

263900020

София Атанасова Николова

 

член

170

гр. Самоков

263900020

Каролина Георгиева Кирилова

 

член

171

гр. Самоков

263900020

Светла Димитрова Михайлова

 

член

172

гр. Самоков

263900020

Димитър Петков Митев

 

член

173

гр. Самоков

263900021

Деяна Тодорова Петкова

 

Председател

174

гр. Самоков

263900021

Николай Георгиев Тосков

 

зам. Председател

175

гр. Самоков

263900021

Цветелина Бисерова Велчева

 

секретар

176

гр. Самоков

263900021

Снежана Георгиева Стоянова

 

член

177

гр. Самоков

263900021

Зорница Бориславова Цветкова

 

член

178

гр. Самоков

263900021

Доротея Василева Дулева

 

член

179

гр. Самоков

263900021

Йорданка Илиева Атанасова

 

член

180

к.к. Боровец

263900022

Ния Ангелова Генева

 

Председател

181

к.к. Боровец

263900022

Красин Горанов Захариев

 

зам. Председател

182

к.к. Боровец

263900022

Антон Красимиров Иванов

 

секретар

183

к.к. Боровец

263900022

Габриела Руменова Атанасова

 

член

184

к.к. Боровец

263900022

Антон Митков Антонов

 

член

185

к.к. Боровец

263900022

Райна Христова Танушева

 

член

186

к.к. Боровец

263900022

Даниела Йорданова Димитрова

 

член

187

гр. Самоков

263900023

Свилен Симеонов Петров

 

Председател

188

гр. Самоков

263900023

Вероника Славева Бранкова

 

зам. Председател

189

гр. Самоков

263900023

Елена Антонова Драганова

 

секретар

190

гр. Самоков

263900023

Димитрина Кирилова Митева

 

член

191

гр. Самоков

263900023

Божидар Венелинов Давидов

 

член

192

гр. Самоков

263900023

Мариета Димитрова Узунова

 

член

193

гр. Самоков

263900023

Кременка Крумова Кьосева

 

член

194

гр. Самоков

263900024

Любка Иванова Костова

 

Председател

195

гр. Самоков

263900024

Петя Петрова Ненчева

 

зам. Председател

196

гр. Самоков

263900024

Милена Вескова Божичкова

 

секретар

197

гр. Самоков

263900024

Надка Иванова Христова

 

член

198

гр. Самоков

263900024

Виолетка Любенова Андреева

 

член

199

гр. Самоков

263900024

Мариана Стойкова Ахтаподова

 

член

200

гр. Самоков

263900024

Виолетка Любомирова Благоева

 

член

201

гр. Самоков

263900024

Георги Николов Аврамов

 

член

202

гр. Самоков

263900024

Деница Стефанова Цветкова

 

член

203

гр. Самоков

263900025

Лазаринка Георгиева Велева

 

Председател

204

гр. Самоков

263900025

Светослав Петров Постолов

 

зам. Председател

205

гр. Самоков

263900025

Елена Николова Попова

 

секретар

206

гр. Самоков

263900025

Валентина Благовестова Крумова

 

член

207

гр. Самоков

263900025

Катя Владимирова Филипова-Маринова

 

член

208

гр. Самоков

263900025

Гергана Иванова Терзийска

 

член

209

гр. Самоков

263900025

Мария Викторова Кичева

 

член

210

гр. Самоков

263900025

Свилен Христов Иванов

 

член

211

гр. Самоков

263900025

Георги Христов Мирчев

 

член

212

гр. Самоков

263900026

Радка Стойнева Виячева

 

Председател

213

гр. Самоков

263900026

Светла Веселинова Вукадинова

 

зам. Председател

214

гр. Самоков

263900026

Георги Александров Лобутов

 

секретар

215

гр. Самоков

263900026

Мария Николаева Чапкънова - Атанасова

 

член

216

гр. Самоков

263900026

Йорданка Бурянова Дончева

 

член

217

гр. Самоков

263900026

Даниела Чавдарова Кичева

 

член

218

гр. Самоков

263900026

Христо Иванов Ахтаподов

 

член

219

гр. Самоков

263900026

Христо Иванов Стамболийски

 

член

220

гр. Самоков

263900026

Виолетка Николова Тоскова

 

член

221

гр. Самоков

263900027

Милена Стоянова Попова

 

Председател

222

гр. Самоков

263900027

Албена Райчова Манолова

 

зам. Председател

223

гр. Самоков

263900027

Любка Борисова Захариева

 

секретар

224

гр. Самоков

263900027

Борислав Йорданов Искрев

 

член

225

гр. Самоков

263900027

Димитър Костадинов Панев

 

член

226

гр. Самоков

263900027

Иван Георгиев Петров

 

член

227

гр. Самоков

263900027

Валентин Димитров Крамарски

 

член

228

гр. Самоков

263900027

Милка Георгиева Горнишка

 

член

229

гр. Самоков

263900027

Марийка Иванова Граховска

 

член

230

гр. Самоков

263900028

Любомир Иванов Стамболийски

 

Председател

231

гр. Самоков

263900028

Марияна Константинова Сапаревска

 

зам. Председател

232

гр. Самоков

263900028

Александрина Георгиева Джоргова

 

секретар

233

гр. Самоков

263900028

Елена Борисова Тодорова

 

член

234

гр. Самоков

263900028

Надежда Стефанова Баранска

 

член

235

гр. Самоков

263900028

Янка Георгиева Крумова

 

член

236

гр. Самоков

263900028

Богданка Симеонова Пейчинова

 

член

237

гр. Самоков

263900028

Георги Георгиев Василев

 

член

238

гр. Самоков

263900028

Мария Стефанова Бончева

 

член

239

гр. Самоков

263900029

Христина Стоянова Коматарова

 

Председател

240

гр. Самоков

263900029

Красимир Петков Димитров

 

зам. Председател

241

гр. Самоков

263900029

Антоанета Иванова Николова

 

секретар

242

гр. Самоков

263900029

Александър Ангелов Вуков

 

член

243

гр. Самоков

263900029

Калоян Николаев Будинов

 

член

244

гр. Самоков

263900029

Мариела Георгиева Кирилова

 

член

245

гр. Самоков

263900029

Марияна Веселинова Дамянова

 

член

246

гр. Самоков

263900029

Васил Димитров Миташев

 

член

247

гр. Самоков

263900029

Мариана Георгиева Джимбова

 

член

248

гр. Самоков

263900030

Валентин Николаев Кокалов

 

Председател

249

гр. Самоков

263900030

Виолета Стоянова Пейчинова

 

зам. Председател

250

гр. Самоков

263900030

Елена Атанасова Джикова

 

секретар

251

гр. Самоков

263900030

Лиляна Евтимова Сотирова

 

член

252

гр. Самоков

263900030

Александър Бориславов Рогачев

 

член

253

гр. Самоков

263900030

Еленка Йорданова Вукова

 

член

254

гр. Самоков

263900030

Радослав Иванов Динев

 

член

255

гр. Самоков

263900030

Мария Костадинова Крекманова-Конакчийска

 

член

256

гр. Самоков

263900030

Пенка Павлова Вълчева

 

член

257

гр. Самоков

263900031

Мария Димитрова Рътарова

 

Председател

258

гр. Самоков

263900031

Катя Николова Волева

 

зам. Председател

259

гр. Самоков

263900031

Иванка Методиева Андреева

 

секретар

260

гр. Самоков

263900031

Лалка Методиева Атанасова

 

член

261

гр. Самоков

263900031

Венера Георгиева Иванова

 

член

262

гр. Самоков

263900031

Димчо Милчов Тодоров

 

член

263

гр. Самоков

263900031

Василка Методиева Гайдарова

 

член

264

гр. Самоков

263900031

Екатерина Борисова Гуцалска

 

член

265

гр. Самоков

263900031

Борислав Яворов Борисов

 

член

266

гр. Самоков

263900032

Радослав Тихомиров Ценов

 

Председател

267

гр. Самоков

263900032

Наталия Александрова Даринова

 

зам. Председател

268

гр. Самоков

263900032

Ивета Георгиева Попова

 

секретар

269

гр. Самоков

263900032

Иванка Миткова Методиева

 

член

270

гр. Самоков

263900032

Стоил Яворов Асенов

 

член

271

гр. Самоков

263900032

Росен Димитров Механджийски

 

член

272

гр. Самоков

263900032

Илияна Николова Тоскова

 

член

273

гр. Самоков

263900032

Даяна Василева Зетова

 

член

274

гр. Самоков

263900032

Боян Александров Маринков

 

член

275

гр. Самоков

263900033

Евгения Андонова Коцова

 

Председател

276

гр. Самоков

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

зам. Председател

277

гр. Самоков

263900033

Албена Иванова Щъркелова

 

секретар

278

гр. Самоков

263900033

Теодора Иванова Таскова

 

член

279

гр. Самоков

263900033

Иван Василев Атанасов

 

член

280

гр. Самоков

263900033

Иван Василев Петрунов

 

член

281

гр. Самоков

263900033

Стефан Юлианов Стефанов

 

член

282

гр. Самоков

263900033

Наталия Тодорова Зетова

 

член

283

гр. Самоков

263900033

Веска Петрова Пиргова

 

член

284

гр. Самоков

263900034

Христина Димитрова Керефейна

 

Председател

285

гр. Самоков

263900034

Емилия Ицова Янкова

 

зам. Председател

286

гр. Самоков

263900034

Анна Иванова Здролова

 

секретар

287

гр. Самоков

263900034

Диди Александров Методиев

 

член

288

гр. Самоков

263900034

Боряна Янкова Борисова

 

член

289

гр. Самоков

263900034

Ренета Стефанова Стефанова-Методиева

 

член

290

гр. Самоков

263900034

Силвия Георгиева Маджарска

 

член

291

гр. Самоков

263900034

Веселина Тошева Немова

 

член

292

гр. Самоков

263900034

Кристиан Калоянов Попов

 

член

293

гр. Самоков

263900035

Никола Валентинов Николов

 

Председател

294

гр. Самоков

263900035

Искра Янкова Райчева

 

зам. Председател

295

гр. Самоков

263900035

Дамян Йорданов Димитров

 

секретар

296

гр. Самоков

263900035

Александър Николаев Илиев

 

член

297

гр. Самоков

263900035

Савина Стефанова Василева

 

член

298

гр. Самоков

263900035

Стефка Сашкова Стоянова

 

член

299

гр. Самоков

263900035

Милена Стефанова Стефанова

 

член

300

гр. Самоков

263900035

Ани Кирилова Георгиева

 

член

301

гр. Самоков

263900035

Зорница Димитрова Русева

 

член

302

гр. Самоков

263900036

Виолетка Петрова Матина

 

Председател

303

гр. Самоков

263900036

Анета Николова Кощрова

 

зам. Председател

304

гр. Самоков

263900036

Валентина Тодорова Торлакова

 

секретар

305

гр. Самоков

263900036

Сашка Александрова Михайлова

 

член

306

гр. Самоков

263900036

Албена Николова Велкова

 

член

307

гр. Самоков

263900036

Димитър Петров Механджийски

 

член

308

гр. Самоков

263900036

Даниела Николова Джелепова

 

член

309

гр. Самоков

263900036

Светлана Димитрова Щъркелова

 

член

310

гр. Самоков

263900036

Димитър Христов Христов

 

член

311

с. Шипочене

263900037

Коста Илиев Пириов

 

Председател

312

с. Шипочене

263900037

Николай Стефанов Нинов

 

зам. Председател

313

с. Шипочене

263900037

Илияна Василева Христова

 

секретар

314

с. Шипочене

263900037

Екатерина Атанасова Любенова

 

член

315

с. Шипочене

263900037

Валентина Костова Шаламанова

 

член

316

с. Шипочене

263900037

Йордан Борисов Янакиев

 

член

317

с. Шипочене

263900037

Мирослав Илиев Шопов

 

член

318

с. Ново село

263900038

Елка Димитрова Иванова

 

Председател

319

с. Ново село

263900038

Николай Александров Спасов

 

зам. Председател

320

с. Ново село

263900038

Ива Иванова Джикова

 

секретар

321

с. Ново село

263900038

Лиляна Стайкова Атанасова

 

член

322

с. Ново село

263900038

Йорданка Георгиева Петрова

 

член

323

с. Ново село

263900038

Илонка Николаева Ценова

 

член

324

с. Ново село

263900038

Георги Василев Будинов

 

член

325

с. Злокучене

263900039

Ани Николаева Георгиева

 

Председател

326

с. Злокучене

263900039

Георги Борисов Гавадинов

 

зам. Председател

327

с. Злокучене

263900039

Цветанка Иванова Георгиева

 

секретар

328

с. Злокучене

263900039

Силвия Пламенова Веселинова

 

член

329

с. Злокучене

263900039

Иванка Георгиева Петрова

 

член

330

с. Злокучене

263900039

Нели Иванова Симова

 

член

331

с. Злокучене

263900039

Памела Николова Николова

 

член

332

с. Горни Окол

263900040

Иван Георгиев Лазаров

 

Председател

333

с. Горни Окол

263900040

Уляна Викторова Савова

 

зам. Председател

334

с. Горни Окол

263900040

Цветанка Веселинова Занева

 

секретар

335

с. Горни Окол

263900040

Мая Максимова Стоянова

 

член

336

с. Горни Окол

263900040

Надежда Христова Иванова

 

член

337

с. Горни Окол

263900040

Цветана Велинова Стойнева

 

член

338

с. Горни Окол

263900040

Цветелина Георгиева Велинова

 

член

339

с. Долни Окол

263900041

Здравка Петрова Николова

 

Председател

340

с. Долни Окол

263900041

Велислава Накова Христова

 

зам. Председател

341

с. Долни Окол

263900041

Иван Пламенов Субев

 

секретар

342

с. Долни Окол

263900041

Антоанета Стоилкова Златева

 

член

343

с. Долни Окол

263900041

Стания Иванова Йорданова

 

член

344

с. Долни Окол

263900041

Стоян Сотиров Петров

 

член

345

с. Долни Окол

263900041

Цвета Игнатова Стоянова

 

член

346

с. Широки дол

263900042

Роза Павлова Терзийска

 

Председател

347

с. Широки дол

263900042

Ася Ангелова Тодорова

 

зам. Председател

348

с. Широки дол

263900042

Венка Павлова Терзийска

 

секретар

349

с. Широки дол

263900042

Анка Николова Игнатова

 

член

350

с. Широки дол

263900042

Галина Георгиева Янева

 

член

351

с. Широки дол

263900042

Христо Христов Деянов

 

член

352

с. Широки дол

263900042

Антоанета Любенова Виденова

 

член

353

с. Широки дол

263900042

Кремена Филипова Видулова

 

член

354

с. Широки дол

263900042

Миглена Трендафилова Терзийска

 

член

355

с. Гуцал

263900043

Стоян Добрев Йорданов

 

Председател

356

с. Гуцал

263900043

Христо Иванов Рътаров

 

зам. Председател

357

с. Гуцал

263900043

Светла Цветанова Деспотова

 

секретар

358

с. Гуцал

263900043

Силвия Бориславова Занева

 

член

359

с. Гуцал

263900043

Валентина Христова Спасова

 

член

360

с. Гуцал

263900043

Славейко Петров Спасов

 

член

361

с. Гуцал

263900043

Златка Димитрова Иванова

 

член

362

с. Ярлово

263900044

Васил Димитров Драганов

 

Председател

363

с. Ярлово

263900044

Павлина Стоилкова Павлова

 

зам. Председател

364

с. Ярлово

263900044

Марина Огнянова Владимирова

 

секретар

365

с. Ярлово

263900044

Валентин Благоев Палакарчев

 

член

366

с. Ярлово

263900044

Петя Христова Низамова

 

член

367

с. Ярлово

263900044

Стоянчо Тимев Гурмев

 

член

368

с. Ярлово

263900044

Васил Ангелов Караиванов

 

член

369

с. Ковачевци

263900045

Владимир Боянов Въльовски

 

Председател

370

с. Ковачевци

263900045

Владимир Петров Ковачев

 

зам. Председател

371

с. Ковачевци

263900045

Любляна Руменова Йолова

 

секретар

372

с. Ковачевци

263900045

Валерия Петрова Клисарска

 

член

373

с. Ковачевци

263900045

Стоян Маринов Илиев

 

член

374

с. Ковачевци

263900045

Иван Христов Симчев

 

член

375

с. Ковачевци

263900045

Ангел Стоянов Анев

 

член

376

с. Поповяне

263900046

Лилия Иванова Сабльова

 

Председател

377

с. Поповяне

263900046

Даниела Георгиева Даганова

 

зам. Председател

378

с. Поповяне

263900046

Георги Стоянов Попов

 

секретар

379

с. Поповяне

263900046

Георги Юриев  Михайлов

 

член

380

с. Поповяне

263900046

Елена Божилова Стоичкова

 

член

381

с. Поповяне

263900046

Дичо Дафинов Господинов

 

член

382

с. Поповяне

263900046

Николинка Маринова Рачева

 

член

383

с. Алино

263900047

Мариана Момчилова Чалъкова-Христова

 

Председател

384

с. Алино

263900047

Магдалена Любомирова Алинска

 

зам. Председател

385

с. Алино

263900047

Христо Димитров Прасков

 

секретар

386

с. Алино

263900047

Еленка Георгиева Чифлиджанова

 

член

387

с. Алино

263900047

Катя Георгиева Груева

 

член

388

с. Алино

263900047

Лена Владимирова Шуманова

 

член

389

с. Алино

263900047

Татяна Тодорова Ласкина

 

член

390

с. Белчин

263900048

Маргаритка Динкова Кръстева

 

Председател

391

с. Белчин

263900048

Стоян Димитров Васев

 

зам. Председател

392

с. Белчин

263900048

Румяна Георгиева Вукова

 

секретар

393

с. Белчин

263900048

Румен Иванов Белчински

 

член

394

с. Белчин

263900048

Славейка Иванова Вукова

 

член

395

с. Белчин

263900048

Иванка Ангелова Тодорова

 

член

396

с. Белчин

263900048

Йордан Пенчев Петков

 

член

397

с. Клисура

263900049

Борислава Стоянова Деянова

 

Председател

398

с. Клисура

263900049

Галя Йорданова Кирилова

 

зам. Председател

399

с. Клисура

263900049

Малина Иванова Матиканова

 

секретар

400

с. Клисура

263900049

Мая Ангелова Чучукова

 

член

401

с. Клисура

263900049

Светла Димитрова Симонова

 

член

402

с. Клисура

263900049

Йордан Иванов Матиканов

 

член

403

с. Клисура

263900049

Мариана Любенова Пенова

 

член

404

с. Рельово

263900050

Димитринка Георгиева Василева

 

Председател

405

с. Рельово

263900050

Димитър Ненков Бандров

 

зам. Председател

406

с. Рельово

263900050

Ренета Стефанова Денкова-Димитрова 

 

секретар

407

с. Рельово

263900050

Яница Георгиева Георгиева

 

член

408

с. Рельово

263900050

Николай Стоев Авджиев

 

член

409

с. Рельово

263900050

Мариана Василева Вардарова

 

член

410

с. Рельово

263900050

Стефка Лазарова Пърчова

 

член

411

с. Райово

263900051

Йорданка Петрова Балабанова

 

Председател

412

с. Райово

263900051

Славейка Василева Балабанова

 

зам. Председател

413

с. Райово

263900051

Иванка Райкова Иванова

 

секретар

414

с. Райово

263900051

Елизабета Иванова Балабанова

 

член

415

с. Райово

263900051

Лъчезар Георгиев Янакиев

 

член

416

с. Райово

263900051

Стоян Владимиров Брадянов

 

член

417

с. Райово

263900051

Дияна Методиева Георгиева

 

член

418

с. Райово

263900052

Зоя Христова Механджийска

 

Председател

419

с. Райово

263900052

Катя Георгиева Янакиева

 

зам. Председател

420

с. Райово

263900052

Петя Мирославова Пешина

 

секретар

421

с. Райово

263900052

Лилия Василева Балабанова

 

член

422

с. Райово

263900052

Анелия Георгиева Балабанова

 

член

423

с. Райово

263900052

Надя Георгиева Васова

 

член

424

с. Райово

263900052

Емил Николов Ников

 

член

425

с. Продановци

263900053

Катя Василева Иванова

 

Председател

426

с. Продановци

263900053

Оля Валентинова Кавданска

 

зам. Председател

427

с. Продановци

263900053

Димитър Василев Млекарски

 

секретар

428

с. Продановци

263900053

Янко Николов Сираков

 

член

429

с. Продановци

263900053

Василка Борисова Матина

 

член

430

с. Продановци

263900053

Кристина Георгиева Николчова

 

член

431

с. Продановци

263900053

Надежда Борисова Борисова

 

член

432

с. Доспей

263900054

Таня Иванова Гешева

 

Председател

433

с. Доспей

263900054

Борислава Георгиева Мишкова

 

зам. Председател

434

с. Доспей

263900054

Цветелина Николаева Борисова

 

секретар

435

с. Доспей

263900054

Нина Илиева Карапанчева

 

член

436

с. Доспей

263900054

Катя Борисова Кирова

 

член

437

с. Доспей

263900054

Даймънд Александров Войнов

 

член

438

с. Доспей

263900054

Аделина Владимирова Гьошева

 

член

439

с. Говедарци

263900055

Иванка Христова Пешкова

 

Председател

440

с. Говедарци

263900055

Мария Иванова Филчева

 

зам. Председател

441

с. Говедарци

263900055

Василка Йорданова Дормишева

 

секретар

442

с. Говедарци

263900055

Лиляна Ангелова Вучова

 

член

443

с. Говедарци

263900055

Десислава Михалова Мирчева

 

член

444

с. Говедарци

263900055

Венета Емилова Янакиева

 

член

445

с. Говедарци

263900055

Недка Койчева Керефеина

 

член

446

с. Говедарци

263900055

Мариянка Любенова Вучова

 

член

447

с. Говедарци

263900055

Екатерина Георгиева Джоргова

 

член

448

с. Говедарци

263900056

Петранка Иванова Джоргова

 

Председател

449

с. Говедарци

263900056

Галина Георгиева Ранова

 

зам. Председател

450

с. Говедарци

263900056

Любомира Атанасова Джоргова

 

секретар

451

с. Говедарци

263900056

Елена Спасова Зарева

 

член

452

с. Говедарци

263900056

Светослава Красимирова Пешкова

 

член

453

с. Говедарци

263900056

Марийка Николова Попова

 

член

454

с. Говедарци

263900056

Румен Василев Згуриев

 

член

455

с. Маджаре

263900057

Йорданка Александрова Златева

 

Председател

456

с. Маджаре

263900057

Елка Илиева Златева

 

зам. Председател

457

с. Маджаре

263900057

Ваня Кирилова Керефеина

 

секретар

458

с. Маджаре

263900057

Ивелина Йорданова Кирилова

 

член

459

с. Маджаре

263900057

Виолета Василева Петрова

 

член

460

с. Маджаре

263900057

Гергана Николова Иванова

 

член

461

с. Маджаре

263900057

Антоанета Стойнева Манчева

 

член

462

с. Мала Църква

263900058

Галя Арангелова Вукадинова

 

Председател

463

с. Мала Църква

263900058

Наталия Дамянова Хаджийска

 

зам. Председател

464

с. Мала Църква

263900058

Лилия Иванова Стойнева

 

секретар

465

с. Мала Църква

263900058

Ани Димитрова Христова

 

член

466

с. Мала Църква

263900058

Ренета Венциславова Ушагелова

 

член

467

с. Мала Църква

263900058

Спаска Георгиева Вучкова

 

член

468

с. Мала Църква

263900058

Влади Владимиров Брадянов

 

член

469

с. Бели Искър

263900059

Владислав Пламенов Динев

 

Председател

470

с. Бели Искър

263900059

Богданка Петрова Николова

 

зам. Председател

471

с. Бели Искър

263900059

Росица Иванова Александрова

 

секретар

472

с. Бели Искър

263900059

Бойка Арангелова Георгиева

 

член

473

с. Бели Искър

263900059

Данис Георгиев Владимиров

 

член

474

с. Бели Искър

263900059

Веска Николова Димитрова

 

член

475

с. Бели Искър

263900059

Биляна Георгиева Христоскова

 

член

476

с. Радуил

263900060

Таня Георгиева Гьошева

 

Председател

477

с. Радуил

263900060

Малинка Николова Куртова

 

зам. Председател

478

с. Радуил

263900060

Аделина Красимирова Игнатова

 

секретар

479

с. Радуил

263900060

Иванка Вълчева Лобутова

 

член

480

с. Радуил

263900060

Елена Димитрова Кръстева

 

член

481

с. Радуил

263900060

Дамянка Димитрова Воденичарова

 

член

482

с. Радуил

263900060

Зорка Величкова Доинска

 

член

483

с. Радуил

263900061

Елена Атанасова Спасова

 

Председател

484

с. Радуил

263900061

Катерина Иванова Стоянова

 

зам. Председател

485

с. Радуил

263900061

Борислава Стоянова Арангелова

 

секретар

486

с. Радуил

263900061

Стойка Спасова Степова

 

член

487

с. Радуил

263900061

Ирина Любенова Кузманова

 

член

488

с. Радуил

263900061

Тотка Петкова Арангелова

 

член

489

с. Радуил

263900061

Емилия Борисова Димитрова

 

член

490

с. Марица

263900062

Ивелина Ангелова Иванова-Стефанова

 

Председател

491

с. Марица

263900062

Даниела Димитрова Бобова

 

зам. председател

492

с. Марица

263900062

Христина Стоименова Димитрова

 

секретар

493

с. Марица

263900062

Ирена Николаева Велкова

 

член

494

с. Марица

263900062

Теменужка Стоянова Димитрова

 

член

495

с. Марица

263900062

Татяна Георгиева Димитрова

 

член

496

с. Марица

263900062

Ивайло Василев Арангелов

 

член

497

с. Драгушиново

263900063

Росица Николова Пенева

 

Председател

498

с. Драгушиново

263900063

Здравко Любенов Лесичев

 

Зам. председател

499

с. Драгушиново

263900063

Мариана Станкова Златева

 

секретар

500

с. Драгушиново

263900063

Николай Любомиров Стефанов

 

член

501

с. Драгушиново

263900063

Димитър Петров Милушев

 

член

502

с. Драгушиново

263900063

Иван Христов Стамболийски

 

член

503

с. Драгушиново

263900063

Георги Иванов Стоименов

 

член

504

гр. Самоков

263900064

Веска Стоименова Лазарова

 

Председател

505

гр. Самоков

263900064

Симона Стоянова Занева

 

зам. Председател

506

гр. Самоков

263900064

Георги Панайотов Панайотов

 

секретар

507

гр. Самоков

263900064

Марио Емилов Димитров

 

член

508

гр. Самоков

263900064

Албена Ангелова Николова

 

член

509

гр. Самоков

263900064

Гергана Андонова Праскова

 

член

510

гр. Самоков

263900064

Иванка Василева Николова

 

член

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението се публикува на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 14.05.2024 в 15:08 часа

Календар

Решения

 • № 95-НС / 27.05.2024

  относно: Заличаване на регистрация на кандидат от листата на КП „Ние Гражданите“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 09 юни 2024 г.

 • № 94-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Мирково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

 • № 93-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Елин Пелин за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

всички решения