Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 71-ЕП/НС
София Област, 14.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Костинброд за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

Постъпило е писмено предложение от Кмета на община Костинброд, с вх.№ 70- ЕП/НС от 09.05.2024 г. до Районна Избирателна Комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 30.04.2024 г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание.

Към писменото предложението са представени всички изискуеми се документи, съгласно чл.91 ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 3130 – ЕП/НС 23 април 2024 г. на ЦИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11, и връзка с чл.92, ал.1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 3130 – ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК и приетите към него Методически указания, Решение № 9-ЕП/НС от 24 април 2024 г., изменено с Решение № 15-ЕП/НС от 28 април 2024 г. и Решение № 12-ЕП/НС от 24 април 2024 г., изменено с Решение № 16-ЕП/НС от 28 април 2024 г. на РИК-26,  Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район, Софийски, 

РЕШИ

1.Назначава съставите на 24/двадесет и четири/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., както следва:

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

гр.Костинброд

262600001

Тодорка Милетиева Кръстева

 

председател

2

гр.Костинброд

262600001

Пламен Кирилов Глушков

 

зам.председател

3

гр.Костинброд

262600001

Даниела Страшимирова Димитрова

 

секретар

4

гр.Костинброд

262600001

Яна Петкова Иванова

 

член

5

гр.Костинброд

262600001

Мариана Борисова Денкова

 

член

6

гр.Костинброд

262600001

Стефка Стоянова Стилиянова

 

член

7

гр.Костинброд

262600001

Леонид Владимиров Иванов

 

член

8

гр.Костинброд

262600001

Теодора Николчева Топалова

 

член

9

гр.Костинброд

262600001

Борислав Младенов Борисов

 

член

10

гр.Костинброд

262600002

Христо Иванов Григоров

 

председател

11

гр.Костинброд

262600002

Антоанета Стоянова Борисова

 

зам.председател

12

гр.Костинброд

262600002

Юлияна Любомирова Бориславова

 

секретар

13

гр.Костинброд

262600002

Борян Цветанов Стоянов

 

член

14

гр.Костинброд

262600002

Румяна Кирилова Данова

 

член

15

гр.Костинброд

262600002

Юлиана Виденова Димитрова

 

член

16

гр.Костинброд

262600002

Младенка Живкова Младенова-Кръстанова

 

член

17

гр.Костинброд

262600002

Йорданка Славчова Николова

 

член

18

гр.Костинброд

262600002

Марти Красимиров Златински

 

член

19

гр.Костинброд

262600003

Калин Юриев Василев

 

председател

20

гр.Костинброд

262600003

Евтим Николов Семерджиев

 

зам.председател

21

гр.Костинброд

262600003

Мариана Борисова Христова

 

секретар

22

гр.Костинброд

262600003

Вергиния Иванова Григорова

 

член

23

гр.Костинброд

262600003

Лиляна Марианова Денкова

 

член

24

гр.Костинброд

262600003

Елка Рахова Велинова

 

член

25

гр.Костинброд

262600003

Кито Свиленов Толев

 

член

26

гр.Костинброд

262600003

Иванка Благоева Спасова

 

член

27

гр.Костинброд

262600003

Кирил Георгиев Ленгарски

 

член

28

гр.Костинброд

262600004

Десислава Станимирова Рангелова

 

председател

29

гр.Костинброд

262600004

Невена Емилова Захариева

 

зам.председател

30

гр.Костинброд

262600004

Екатерина Кирилова Георгиева

 

секретар

31

гр.Костинброд

262600004

Райна Стефанова Иванова

 

член

32

гр.Костинброд

262600004

Деян Иванов Трифонов

 

член

33

гр.Костинброд

262600004

Ваня Огнянова Григорова

 

член

34

гр.Костинброд

262600004

Анелия Сашова Владимирова

 

член

35

гр.Костинброд

262600004

Емилия Рангелова Тодорова

 

член

36

гр.Костинброд

262600004

Вихра Георгиева Чаева

 

член

37

гр.Костинброд

262600005

Веселина Страхилова Дойчева

 

председател

38

гр.Костинброд

262600005

Денис Ефтимов Величков

 

зам.председател

39

гр.Костинброд

262600005

Кремена Георгиева Траянова

 

секретар

40

гр.Костинброд

262600005

Здравка Матова Петкова

 

член

41

гр.Костинброд

262600005

Венета Вельова Тотова

 

член

42

гр.Костинброд

262600005

Донка Георгиева Борисова

 

член

43

гр.Костинброд

262600005

Памела Мирославова Бодуркова

 

член

44

гр.Костинброд

262600005

Цветан Тодоров Цветанов

 

член

45

гр.Костинброд

262600005

Цветелина Христова Василева

 

член

46

гр.Костинброд

262600006

Оля Огнянова Гълъбова

 

председател

47

гр.Костинброд

262600006

Вергиния Димитрова Христова

 

зам.председател

48

гр.Костинброд

262600006

Елеонора Стоянова Стоянова

 

секретар

49

гр.Костинброд

262600006

Радка Христова Михова

 

член

50

гр.Костинброд

262600006

Андреана Павлова Йорданова

 

член

51

гр.Костинброд

262600006

Виктор Тонев Ванков

 

член

52

гр.Костинброд

262600006

Росица Любчова Тодорова

 

член

53

гр.Костинброд

262600006

Елеонора Николова Ставрева

 

член

54

гр.Костинброд

262600006

Борка Асенова Дайчева

 

член

55

гр.Костинброд

262600007

Даниела Благоева Станкова

 

председател

56

гр.Костинброд

262600007

Кирил Георгиев Стоев

 

зам.председател

57

гр.Костинброд

262600007

Антоанета Страхилова Герасимова- Николова

 

секретар

58

гр.Костинброд

262600007

Румяна Николова Вълова

 

член

59

гр.Костинброд

262600007

Красимира Тодорова Начева

 

член

60

гр.Костинброд

262600007

Ирена Йорданова Гашева

 

член

61

гр.Костинброд

262600007

Ина Петрова Тачева

 

член

62

гр.Костинброд

262600007

Величка Тодорова Цветанова

 

член

63

гр.Костинброд

262600007

Ирена Светославова Тодорова

 

член

64

гр.Костинброд

262600008

Иван Димитров Григоров

 

председател

65

гр.Костинброд

262600008

Искра Ивайлова Йорданова

 

зам.председател

66

гр.Костинброд

262600008

Паолина Бисерова Стоянова

 

секретар

67

гр.Костинброд

262600008

Антония Тодорова Тодорова

 

член

68

гр.Костинброд

262600008

Златка Атанасова Димитрова

 

член

69

гр.Костинброд

262600008

Виктория Николаева Иванова

 

член

70

гр.Костинброд

262600008

Милен Георгиев Неделчев

 

член

71

гр.Костинброд

262600008

Димка Димитрова Никодимова

 

член

72

гр.Костинброд

262600008

Людмил Виденов Виденов

 

член

73

гр.Костинброд

262600009

Катя Христова Василева

 

председател

74

гр.Костинброд

262600009

Таня Ангелова Николова

 

зам.председател

75

гр.Костинброд

262600009

Валентина Колева Колева

 

секретар

76

гр.Костинброд

262600009

Дафинка Николова Малинова

 

член

77

гр.Костинброд

262600009

Илиян Цачев Балтов

 

член

78

гр.Костинброд

262600009

Марсилеза Василева Николова

 

член

79

гр.Костинброд

262600009

Лиляна Цветкова Николова

 

член

80

гр.Костинброд

262600009

Христина Гюрова Иванова

 

член

81

гр.Костинброд

262600009

Румянка Проданова Радева

 

член

82

гр.Костинброд

262600010

Росица Янкова Лазарова

 

председател

83

гр.Костинброд

262600010

Денислав Светославов Стоилов

 

зам.председател

84

гр.Костинброд

262600010

Весела Димитрова Василева

 

секретар

85

гр.Костинброд

262600010

Константин Руменов Малинов

 

член

86

гр.Костинброд

262600010

Ивайло Цачев Балтов

 

член

87

гр.Костинброд

262600010

Капка Гергинова Василева

 

член

88

гр.Костинброд

262600010

Адрияна Проданова Григорова

 

член

89

гр.Костинброд

262600010

Емилия Николова Дойчева

 

член

90

гр.Костинброд

262600010

Благой Лъчезаров Благоев

 

член

91

гр.Костинброд

262600011

Ася Гюрова Гюрова-Иванова

 

председател

92

гр.Костинброд

262600011

Сара Лазарова Ташева

 

зам.председател

93

гр.Костинброд

262600011

Юлия Димова Йорданова

 

секретар

94

гр.Костинброд

262600011

Теменужка Йорданова Горанова

 

член

95

гр.Костинброд

262600011

Фидел Иванов Ангелов

 

член

96

гр.Костинброд

262600011

Александра Емилова Тодорова

 

член

97

гр.Костинброд

262600011

Александър Иванов Владимиров

 

член

98

гр.Костинброд

262600011

Зоя Ведова Александрова

 

член

99

гр.Костинброд

262600011

Василена Димитрова Славчева

 

член

100

гр.Костинброд

262600012

Светлана Свиленова Атанасова

 

председател

101

гр.Костинброд

262600012

Мариела Юлиян Иванова

 

зам.председател

102

гр.Костинброд

262600012

Ростислав Николов Тодоров

 

секретар

103

гр.Костинброд

262600012

Теодор Лазаров Ташев

 

член

104

гр.Костинброд

262600012

Соня Иванова Зарова

 

член

105

гр.Костинброд

262600012

Радостин Божидаров Гашев

 

член

106

гр.Костинброд

262600012

Мирослава Валентинова Станоева

 

член

107

гр.Костинброд

262600012

Райна Игнатова Дамянова

 

член

108

гр.Костинброд

262600012

Кристиана Петьова Благоева

 

член

109

с.Драговищица

262600013

Румяна Живкова Аврамова

 

председател

110

с.Драговищица

262600013

Силвия Кирилова Славова

 

зам.председател

111

с.Драговищица

262600013

Искра Николова Георгиева

 

секретар

112

с.Драговищица

262600013

София Георгиева Кръстанова

 

член

113

с.Драговищица

262600013

Диана Йорданова Михайлова

 

член

114

с.Драговищица

262600013

Владимир Демирев Гочев

 

член

115

с.Драговищица

262600013

Недялко Василев Велев

 

член

116

с.Драговищица

262600013

Добринка Илиева Венчева

 

член

117

с.Драговищица

262600013

Петър Цветанов Дойчев

 

член

118

с.Голяновци

262600014

Марина Иванова Жеркова-Арнаутска

 

председател

119

с.Голяновци

262600014

Ралица Кирилова Владимирова

 

зам.председател

120

с.Голяновци

262600014

Виолетка Иванова Стефанова

 

секретар

121

с.Голяновци

262600014

Зорница Георгиева Славова

 

член

122

с.Голяновци

262600014

Камелия Петърчова Стефчева

 

член

123

с.Голяновци

262600014

Стефка Младенова Георгиева

 

член

124

с.Голяновци

262600014

Кристиян Красимиров Златински

 

член

125

с.Дръмша

262600015

Евгения Иванова Андонова

 

председател

126

с.Дръмша

262600015

Светослава Александрова Лазарова

 

зам.председател

127

с.Дръмша

262600015

Жаклин Иванова Иванова

 

секретар

128

с.Дръмша

262600015

Йорданка Костова Симеонова-Павлова

 

член

129

с.Дръмша

262600015

Кирил Иванов Катинин

 

член

130

с.Дръмша

262600015

Надка Богданова Стойчева

 

член

131

с.Дръмша

262600015

Георги Стефанов Борисов

 

член

132

с.Градец

262600016

Йонка Цветанова Младенова

 

председател

133

с.Градец

262600016

Анелия Виденова Гълъбова

 

зам.председател

134

с.Градец

262600016

Теодора Петрова Тодорова

 

секретар

135

с.Градец

262600016

Симон Бориславов Борисов

 

член

136

с.Градец

262600016

Бойко Борисов Данов

 

член

137

с.Градец

262600016

Красимир Василев Николов

 

член

138

с.Градец

262600016

Аксения Трифонова Григорова

 

член

139

с.Чибаовци

262600017

Сашко Траянов Георгиев

 

председател

140

с.Чибаовци

262600017

Изабелла Цветанова Иванова

 

зам.председател

141

с.Чибаовци

262600017

Любомира Кирилова Василева

 

секретар

142

с.Чибаовци

262600017

Светла Кирилова Танчова

 

член

143

с.Чибаовци

262600017

Диана Георгиева Христодулу

 

член

144

с.Чибаовци

262600017

Мариела Славейчова Христова

 

член

145

с.Чибаовци

262600017

Слави Валентинов Боянов

 

член

146

с.Петърч

262600018

Христина Георгиева Иванова

 

председател

147

с.Петърч

262600018

Михаела Сашкова Атанасова

 

зам.председател

148

с.Петърч

262600018

Лиляна Георгиева Орлева

 

секретар

149

с.Петърч

262600018

Радослава Христова Борисова

 

член

150

с.Петърч

262600018

Милена Игнатова Костадинова

 

член

151

с.Петърч

262600018

Ирена Младенова Иванова

 

член

152

с.Петърч

262600018

Даниела Боянова Гълъбова

 

член

153

с.Петърч

262600018

Виолета Цветанова Кръстанова

 

член

154

с.Петърч

262600018

Боринка Борисова Тенчева

 

член

155

с.Петърч

262600019

Симеон Георгиев Йорданов

 

председател

156

с.Петърч

262600019

Мариана Истаткова Александрова

 

зам.председател

157

с.Петърч

262600019

Елена Борисова Митова

 

секретар

158

с.Петърч

262600019

Василиса Николаева Донкова

 

член

159

с.Петърч

262600019

Цветанка Илиева Илиева

 

член

160

с.Петърч

262600019

Красимир Милчев Арнаутски

 

член

161

с.Петърч

262600019

Ренета Любомирова Тишинова

 

член

162

с.Петърч

262600019

Елисавета Борисова Янкова

 

член

163

с.Петърч

262600019

Магдалена Радкова Кръстева

 

член

164

с.Опицвет

262600020

Станислав Стоянов Стоянов

 

председател

165

с.Опицвет

262600020

Валентина Ивова Георгиева

 

зам.председател

166

с.Опицвет

262600020

Евгени Иванов Тасев

 

секретар

167

с.Опицвет

262600020

Ивана Бориславова Петрова

 

член

168

с.Опицвет

262600020

Боряна Григорова Александрова

 

член

169

с.Опицвет

262600020

Емил Цветанов Антонов

 

член

170

с.Опицвет

262600020

Весела Иванова Заркова

 

член

171

с.Безден

262600021

Таня Петрова Бонева-Илиева

 

председател

172

с.Безден

262600021

Димитър Георгиев Георгиев

 

зам.председател

173

с.Безден

262600021

Цветелина Огнянова Огнянова

 

секретар

174

с.Безден

262600021

Илияна Иванова Михалкова

 

член

175

с.Безден

262600021

Румяна Недялкова Величкова

 

член

176

с.Безден

262600021

Силвия Йорданова Стойчева

 

член

177

с.Безден

262600021

Величка Стоилова Петева

 

член

178

с.Богьовци

262600022

Веселина Петрова Денчева

 

председател

179

с.Богьовци

262600022

Теодора Николаева Цветанова

 

зам.председател

180

с.Богьовци

262600022

Лиляна Николова Иванова

 

секретар

181

с.Богьовци

262600022

Лорита Николова Великова

 

член

182

с.Богьовци

262600022

Бойка Ананиева Алексова

 

член

183

с.Богьовци

262600022

Павлина Георгиева Велева

 

член

184

с.Богьовци

262600022

Розмари Иванова Илиева

 

член

185

с.Бучин проход

262600023

Валентин Георгиев Младенов

 

председател

186

с.Бучин проход

262600023

Александър Емилов Радоев

 

зам.председател

187

с.Бучин проход

262600023

Хрисана Атанасова Георгиева

 

секретар

188

с.Бучин проход

262600023

Гергина Михова Иванова

 

член

189

с.Бучин проход

262600023

Димитър Николаев Величков

 

член

190

с.Бучин проход

262600023

Йордан Георгиев Малинов

 

член

191

с.Бучин проход

262600023

Здравко Благоев Радков

 

член

192

Дреново

262600024

Мартин Бориславов Борисов

 

председател

193

Дреново

262600024

Ирена Гоева Филипова

 

зам.председател

194

Дреново

262600024

Владимир Митков Михов

 

секретар

195

Дреново

262600024

Милка Кузманова Ставрева

 

член

196

Дреново

262600024

Радослава Сашкова Катинина

 

член

197

Дреново

262600024

Светла Цветанова Павлова

 

член

198

Дреново

262600024

Младенка Цветанова Колева

 

член

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове.
 2. Издава удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението се публикува на интернет страницата и на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 14.05.2024 в 15:08 часа

Календар

Решения

 • № 95-НС / 27.05.2024

  относно: Заличаване на регистрация на кандидат от листата на КП „Ние Гражданите“ за участие в изборите за народни представители, насрочени за 09 юни 2024 г.

 • № 94-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Мирково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

 • № 93-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Елин Пелин за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

всички решения