Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София Област, 20.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

На 20.03.2017 г. в 16:30 ч. в РИК 26 е постъпило заявление от Валентина Трайкова Виденова в качеството й на упълномощен представител на представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 406 (четиристотин и шест) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 406 (четиристотин и шест ) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК се констатира, че Марин Борисов Механджийски с ЕГН ...... е назначен като член на СИК 263900046. За останалите 405 застъпници не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл. 117 и 118 от ИК и Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

Регистрира 405 (четиристотин и пет ) застъпници на кандидатска листа на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно приложен списък.

1.               Ивайло Красимиров Георгиев

 

2.               Стефан Асенов Борисов

 

3.               Лъчезар Христов Лазаров

 

4.               Мартин Димчев Цаков

 

5.               Ралица Павлова Пенчева

 

6.               Теодора Стефанова Лютакова

 

7.               Стамена Дакова Матева

 

8.               Васил Иванов Василев

 

9.               Станка Стефанова Димитрова

 

10.           Давид Георгиев Давидов

 

11.           Георги Христов Георгиев

 

12.           Николай Койчев Начев

 

13.           Вица Стефанова Гечева

 

14.           Кирил Ангелов Начев

 

15.           Васил Ценов Василев

 

16.           Надежда Дончева Василева

 

17.           Даниел Величков Даков

 

18.           Иванка Петрова Генова

 

19.           Димитър Иванов Петков

 

20.           Костадин Куртев Пенчев

 

21.           Росица Василева Димитрова

 

22.           Радомир Евстратиев Илиев

 

23.           Златко Найденов Свиленов

 

24.           Благовеста Иванова Миланова

 

25.           Ангелина Борисова Илиева

 

26.           Райчо Тодоров Кръстев

 

27.           Иван Костадинов Лозанов

 

28.           Младенка Георгиева Иванова

 

29.           Стефка Любенова Иванова

 

30.           Латинка Идакиева Игнатова

 

31.           Виден Костадинов Грозданов

 

32.           Костадин Василев Николов

 

33.           Емил Иванов Митов

 

34.           Павлинка Иванова Ангелова

 

35.           Зоя Петрова Ангелова

 

36.           Димитър Станимиров Соколов

 

37.           Десислава Васкова Петрова

 

38.           Стойчо Владимиров Ставрев

 

39.           Валери Кирилов Владимиров

 

40.           Мая Николаева Стоянова

 

41.           Роза Симеонова Митова

 

42.           Александър Петров Петров

 

43.           Иво Георгиев Иванов

 

44.           Иван Славчев Тасков

 

45.           Росица Панайотова Георгиева

 

46.           Станко Русев Иванов

 

47.           Аксиния Стефанова Вихренова

 

48.           Ана Николова Герова

 

49.           Тошко Цветанов Петров

 

50.           Сталин Кръстанов Якимов

 

51.           Валентин Стефанов Иванов

 

52.           Иван Николов Карастоянов

 

53.           Цона Стефанова Стефанова

 

54.           Спас Спасов Томов

 

55.           Димитър Павлов Димитров

 

56.           Катя Маринова Йончева

 

57.           Елена Банкова Тошева

 

58.           Емилия Иванова Гайдарова

 

59.           Мария Иванова Гърбова

 

60.           Надежда Благоева Христова

 

61.           Милка Владова Цветанова

 

62.           Данка Миткова Кичукова

 

63.           Ирена Любенова Атанасова

 

64.           Боянка Йорданова Нанчева

 

65.           Валентин Василев Щърков

 

66.           Константин Георгиев Радев

 

67.           Копринка Стефанова Станкова

 

68.           Йорданка Димитрова Чорукова

 

69.           Юлиян Агоп Одажиян

 

70.           Васил Йорданов Стойчков

 

71.           Василка Йорданова Илчева

 

72.           Цветелина Иванова Кайтазова

 

73.           Иван Василев Зашев

 

74.           Борислав Атанасов Петров

 

75.           Бисерка Иванова Пенджурова

 

76.           Светослав Иванов Добрев

 

77.           Руска Тодорова Димитрова

 

78.           Емил Христов Даскалов

 

79.           Александър Василев Арангелов

 

80.           Иван Генчов Найденов

 

81.           Дора Банчева Каменарова

 

82.           Славчо Димитров Паничаров

 

83.           Велика Савкова Кехайова

 

84.           Елка Иванова Джоголанова

 

85.           Таня Христова Златарева

 

86.           Милена Огнянова Пейчева

 

87.           Мариела Маринова Петрова

 

88.           Миролюб Георгиев Белъов

 

89.           Янка Минчова Бановска

 

90.           Лиляна Йотова Иванова

 

91.           Васил Иванов Петков

 

92.           Станка Цолова Цветкова

 

93.           Елена Ангелова Иванова

 

94.           Петър Цветанов Петров

 

95.           Стефан Иванов Станев

 

96.           Павел Христов Павлов

 

97.           Иван Станков Огнянов

 

98.           Параскева Иванова Маркова

 

99.           Димитрина Петрова Йотова

 

100.       Николай Петков Грънчаров

 

101.       Ралица Анкова Бенчева

 

102.       Светла Георгиева Паскалева

 

103.       Цонка Стефанова Кърпарова

 

104.       Маргарита Стефанова Парашкевова

 

105.       Цветлина Николова Николова

 

106.       Паулина Георгиева Парашкевова

 

107.       Пепа Петкова Иванова

 

108.       Мария Найденова Вангелова

 

109.       Делина Иванова Вълкова

 

110.       Димка Лазарова Добрева

 

111.       Анна Петрова Червенкова

 

112.       Поля Маринова Василева

 

113.       Иван Борисов Гергинов

 

114.       Христо Петков Якимов

 

115.       Мариана Макавеева Николова

 

116.       Здравко Илиев Петров

 

117.       Марин Василев Маринов

 

118.       Слави Йорданов Тодоров

 

119.       Иван Петров Илиев

 

120.       Георги Иванов Гергинов

 

121.       Васил Петков Стоянов

 

122.       Иванка Цанова Караджова

 

123.       Илия Николов Попов

 

124.       Лилия Цанкова Цекова

 

125.       Николай Здравков Донов

 

126.       Христо Семков Драганов

 

127.       Александър Георгиев Григоров

 

128.       Христена Маркова Вутова

 

129.       Цветана Дикова Николова

 

130.       Иван Георгиев Иванов

 

131.       Бойка Найденова Иванова

 

132.       Пенка Кръстева Георгиева

 

133.       Петър Иванов Георгиев

 

134.       Симона Цветелинова Цветкова

 

135.       Кирил Иванов Вълков

 

136.       Виолетка Димитрова Борисова

 

137.       Васил Маринов Гешев

 

138.       Станка Илиева Златева

 

139.       Пламенка Иванова Мирчева

 

140.       Иван Петков Босовски

 

141.       Рада Венкова Джамярова

 

142.       Найден Николов Найденов

 

143.       Здравка Николова Виденова

 

144.       Михаил Иванов Пацов

 

145.       Милка Станоева Иванова

 

146.       Верка Анастасова Делчева

 

147.       Мариана Любчова Пантова

 

148.       Христина Георгиева Аспарухова

 

149.       Антоанета Нацкова Александрова

 

150.       Тодор Станков Манов

 

151.       Лиляна Борисова Петрова

 

152.       Петър Александров Петров

 

153.       Владимир Любенов Власакиев

 

154.       Пламен Димитров Илиев

 

155.       Диана Илиева Костадинова

 

156.       Мария Кирилова Минчева

 

157.       Петър Благоев Петров

 

158.       Емилия Найденова Григорова

 

159.       Мариана Тодолова Богданова

 

160.       Димка Димитрова Никодивома

 

161.       Красимира Мирославова Дойчева

 

162.       Боян Стоянов Димитров

 

163.       Росен Костадинов Костадинов

 

164.       Любомир Иванов Тодоров

 

165.       Лозан Драганов Лозанов

 

166.       Валя Георгиева Гергинова

 

167.       Мартин Василев Венчев

 

168.       Райна Димитрова Димитрова

 

169.       Тодор Борисов Колев

 

170.       Александър Николаев Начев

 

171.       Вера Йорданова Апостолова

 

172.       Димитър Стефанов Димитров

 

173.       Тома Атанасов Томов

 

174.       Неделина Божидарова Ефтимова

 

175.       Божурка Евлогиева Григорова

 

176.       Тодор Александров Григоров

 

177.       Кирил Косенов Илиев

 

178.       Преслав Асенов Георгиев

 

179.       Даяна Емилова Младенова

 

180.       Римма Захаривна Иванова

 

181.       Теодор Костадинов Иванов

 

182.       Християн Христов Димитров

 

183.       Емил Славчов Младенов

 

184.       Надя Георгиева Иванова

 

185.       Нина Гошова Величкова

 

186.       Видин Йорданов Григоров

 

187.       Валентина Славейкова Георгиева

 

188.       Благовеска Димитрова Тодорова

 

189.       Беата Антонова Цветкова

 

190.       Желязко Иванов Вичев

 

191.       Любен Апостолов Илиев

 

192.       Славчо Коцев Коцев

 

193.       Григор Любенов Григоров

 

194.       Валери Ганчев Димитров

 

195.       Огнян Василев Ганев

 

196.       Димитър Красимиров Венчев

 

197.       Мартин Лазаров Борисов

 

198.       Румен Димитров Владинов

 

199.       Богомил Славов Йорданов

 

200.       Александър Исаев Еленков

 

201.       Тодор Христов Милев

 

202.       Васил Сашов Тодоров

 

203.       Георги Божидаров Андонов

 

204.       Радко Данаилов Здравков

 

205.       Снежана Катеринова Дойчинова

 

206.       Виктор Божидаров Делистоянов

 

207.       Павел Илиев Йорданов

 

208.       Борислав Борисов Колев

 

209.       Добринчо Димчев Георгиев

 

210.       Владин Лилов Владинов

 

211.       Николай Стоилов Георгиев

 

212.       Митрофан Илиев Алексов

 

213.       Дафина Иванова Цекова

 

214.       Петър Варадинов Лозанов

 

215.       Радко Владимиров Кръстанов

 

216.       Мартина Антонова Борисова

 

217.       Васил Иванов Пенков

 

218.       Бойко Христов Йорданов

 

219.       Виктория Николаева Йорданова

 

220.       Иван Божидаров Петров

 

221.       Иванка Василева Мачкова

 

222.       Генка Станчова Мишева

 

223.       Антоанета Иванова Николова

 

224.       Стефка Иванова Тодорова

 

225.       Красимира Александрова Костадинова

 

226.       Капка Христова Джоргова

 

227.       Сотир Димитров Петков

 

228.       Лилия Георгиева Дудина

 

229.       Милена Веселинова Тоскова

 

230.       Ели Кирилова Лухова

 

231.       Ралица Йорданова Рафаилова

 

232.       Драгомир Асенов Хадживасилев

 

233.       Мария Димитрова Санкийска

 

234.       Здравка Павлова Божичкова

 

235.       Калоян Светлозаров Санкийски

 

236.       Миглена Николова Вардарова-Струмина

 

237.       Станка Дамянова Крачунова

 

238.       Христина Димитрова Янева

 

239.       Людмил Атанасов Яначков

 

240.       Даниела Йорданова Йовева

 

241.       Емилия Кънчева Димитрова

 

242.       Цветанка Каменова Якимова

 

243.       Зоя Димитрова Петрова

 

244.       Мария Николаева Чапкънова-Атанасова

 

245.       Нели Борисова Тодорова

 

246.       Мария Иванова Арангелова

 

247.       Ели Иванова Георгиева

 

248.       Виолета Иванова Кокалова

 

249.       Нина Димитрова Христовска

 

250.       Свилен Симеонов Петров

 

251.       Живко Юлиянов Стефанов

 

252.       Десислава Василева Димитрова

 

253.       Кристиян Будьонов Тодоров

 

254.       Антон Стоянов Велинов

 

255.       Ангел Янков Радков

 

256.       Робертин Христов Радков

 

257.       Георги Асенов Янков

 

258.       Митко Мартинов Мартинов

 

259.       Даниела Василева Колева

 

260.       Станка Стоименова Благоева

 

261.       Петрия Петрова Живкова

 

262.       Гюла Филипова Христова

 

263.       Бойко Кръстев Гроздев

 

264.       Никола Атанасов Панев

 

265.       Петър Христов Мишков

 

266.       Стоян Костов Веселинов

 

267.       Константин Симов Беров

 

268.       Петър Пантелеев Биков

 

269.       Любомир Любенов Бранков

 

270.       Елка Борисова Лукарова

 

271.       Бойко Петров Лазаров

 

272.       Павел Василев Щъркелов

 

273.       Георги Любенов Пейчинов

 

274.       Димитър Иванов Лобутов

 

275.       Радка Христова Ласкина

 

276.       Зорница Христова Петрова

 

277.       Тянка Киркова Галчева

 

278.       Антон Иванов Стойчев

 

279.       Венка Любенова Христова

 

280.       Иван Владов Киров

 

281.       Борислав Ангелов Борисов

 

282.       Димитър Антонов Антонов

 

283.       Михаил Василев Михайлов

 

284.       Антон Митков Антонов

 

285.       Зорница Петрова Матина

 

286.       Кристиян Светославов Атанасов

 

287.       Тодор Иванов Камберов

 

288.       Петър Иванов Сараджов

 

289.       Андрей Иванов Андреев

 

290.       Евтим Илиев Евтимов

 

291.       Росен Николаев Димитров

 

292.       Лукан Цанов Толинов

 

293.       Стефка Андреева Андреева

 

294.       Георги Петров Клюнчев

 

295.       Марина Господинова Недялкина

 

296.       Георги Киров Димитров

 

297.       Теодора Ненчова Цонкова

 

298.       Евгения Стоилова Гълъбова

 

299.       Кирил Радев Недев

 

300.       Калоян Стоянов Христов

 

301.       Маргарита Иванова Пандова

 

302.       Иван Кирилов Грънчаров

 

303.       Георги Кирилов Грънчаров

 

304.       Христо Стоянов Христов

 

305.       Ивайло Георгиев Бончев

 

306.       Ивайло Асенов Петров

 

307.       Владимир Иванов Пантов

 

308.       Мая Карамфилова Спасова

 

309.       Стефан Атанасов Аспарухов

 

310.       Илия Григоров Илиев

 

311.       Димитър Петров Димитров

 

312.       Юлия Илиева Митрева

 

313.       Роза Панчева Младенова

 

314.       Стефан Огнянов Божилов

 

315.       Тошко Владимиров Петров

 

316.       Румен Любомиров Найденов

 

317.       Петя Симеонова Ангелова

 

318.       Петър Христов Мутафов

 

319.       Мария Харалампиева Цанкова

 

320.       Ивелина Константинова Костова

 

321.       Иванка Николаева Коевска

 

322.       Иглика Николова Найденова

 

323.       Еманоил Николов Христов

 

324.       Янка Александрова Матеева

 

325.       Гергинка Георгиева Тодорова

 

326.       Стефан Димитров Маноилов

 

327.       Милен Цветанов Борисов

 

328.       Надя Борисова Христова

 

329.       Георги Бориславов Димитров

 

330.       Гълъбина Стоилова Кастелова

 

331.       Верка Павлова Миланова

 

332.       Дези Кирилова Фердова

 

333.       Ралица Тодорова Попова

 

334.       Виолина Васкова Любомирова

 

335.       Павлинка Григорова Накова

 

336.       Стефан Рангелов Тодоров

 

337.       Снежана Евтимова Манолова

 

338.       Антоанета Петрова Петрова

 

339.       Павел Красимиров Петков

 

340.       Любляна Христова Нешева

 

341.       Петър Димитров Петров

 

342.       Здравко Дианов Христов

 

343.       Боян Иванов Брънзелов

 

344.       Спас Богомилов Спасов

 

345.       Христина Борисова Атанасова

 

346.       Полина Луканова Стойчева

 

347.       Генади Цветков Гаврилов

 

348.       Весела Дианова Христова

 

349.       Катюша Тодорова Дамянова

 

350.       Стефка Кръстева Драганова

 

351.       Маряна Миткова Митева

 

352.       Пламен Ваньов Петков

 

353.       Лиляна Иванова Димитрова-Цветкова

 

354.       Роза Георгиева Величкова

 

355.       Аспарух Стоянов Стефанов

 

356.       Христо Зарков Божилов

 

357.       Стамен Атанасов Стаменов

 

358.       Стефка Цанева Георгиева

 

359.       Кристиян Веселинов Димитров

 

360.       Вера Димитрова Димитрова

 

361.       Иванка Николова Стойчева

 

362.       Диана Димитрова Богданова

 

363.       Калоян Стаменов Петров

 

364.       Татяна Петрова Николова

 

365.       Камен Серьожов Методиев

 

366.       Борис Спасов Бонев

 

367.       Стела Цветкова Цветкова

 

368.       Христинка Петрова Петрова

 

369.       Владимир Стоянов Спасов

 

370.       Димитър Георгиев Георгиев

 

371.       Радослав Цветков Стоянов

 

372.       Анна Бонева Николова

 

373.       Тодорка Григорова Павлова

 

374.       Генади Георгиев Генадиев

 

375.       Ненка Милкова Милева

 

376.       Петър Георгиев Лафчийски

 

377.       Симона Димитрова Петкова

 

378.       Димитър Георгиев Гроздев

 

379.       Вероника Бориславова Милчева

 

380.       Петър Стоянов Митев

 

381.       Ангел Василев Свиленов

 

382.       Иван Георгиев Колев

 

383.       Даниел Иванов Христов

 

384.       Шериф Красимиров Ботев

 

385.       Красимир Ангелов Ботев

 

386.       Иван Любомиров Белишки

 

387.       Любен Василев Чавдаров

 

388.       Мартина Красимирова Генчева

 

389.       Димитър Борисов Петков

 

390.       Иванка Данаилова Колева

 

391.       Костадин Методиев Атанасов

 

392.       Надежда Иванова Узунова

 

393.       Любомира Кирилова Нованска

 

394.       Марийка Николова Колева

 

395.       Вихра Василева Панайотова

 

396.       Димитър Иванов Михайлов

 

397.       Пламен Димитров Дойчев

 

398.       Трендафил Иванов Мишев

 

399.       Маноела Иванова Зафирова

 

400.       Йордан Пламенов Дойчев

 

401.       Йорданка Димитрова Стоянова

 

402.       Стефан Димитров Ноков

 

403.       Александър Живков Лазаров

 

404.       Цонка Иванова Джунева

 

405.       Стефка Иванова Андреева

 

Не регистрира Марин Борисов Механджийски с ЕГН ………… като застъпник на Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ .

Не регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения .

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 20.03.2017 в 20:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения