Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
София Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г..

На 22.03.2017 г. в 14:30 ч. в РИК 26 е постъпило заявление входирано под № 8 в регистъра на застъпниците на РИК 26 от Камен Живков Караянев в качеството му на упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 182 (сто осемдесет и двама) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 182 (сто осемдесет и два) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК.

При извършената проверка не са констатирани несъответствия и е установено,че отговарят на изискванията посочени в Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във вр. Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия

РЕШИ:

 1. Регистрира 182 (сто осемдесет и двама) застъпници на кандидатска листа Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г., съгласно приложен списък.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Добрина Велчова Найденова

 

2

Валери Трайков Костадинов

 

3

Александър Кирилов Николов

 

4

Михо Ганчев Караденчев

 

5

Атанас Аспарухов Ататасов

 

6

Лили Богданова Иванова

 

7

Лилия Петрова Петрова

 

8

Мартин Красимиров Дамянов

 

9

Добринка Вилева Добренова

 

10

Петьо Мирославов Стефанов

 

11

Павлета Стоянова Димова

 

12

Александър Юлиянов Леков

 

13

Павлинка Иванова Маринова

 

14

Цветанка Петрова Тошева

 

15

Сашко Маринов Илиев

 

16

 Иванка Николова Георгиева

 

17

Иванка Ботева Савова

 

18

Пейчо Драганов Багдатов

 

19

Марин Василев Маринов

 

20

Снежанка Георгиева Стаменова

 

21

Кръстьо Йорданов Йорданов

 

22

Християн Ванев Иванов

 

23

Стефан Христов Боевски

 

24

Георги Григоров Филипов

 

25

Полина Георгиева Иванова

 

26

Григор Георгиев Филипов

 

27

Тодор Николов Станковски

 

28

Пенка Тодорова Станковска

 

29

Иван Костадинов Иванов

 

30

Лиляна Маринова Костова

 

31

Милчо Иванов Томов

 

32

Светла Маринова Узунова

 

33

Гергина Павлова Николова

 

34

Симеон Димитров Петров

 

35

Илиян Иванчев Иванов

 

36

Иванка Тодорова Стоева

 

37

Силвия Владимирова Трифонова

 

38

Георги Тошков Цветков

 

39

Васил Ангелов Иванов

 

40

Николета Здравкова Митрева

 

41

Снежана Йорданова Печева

 

42

Цветка Николова Карабойчева

 

43

Илина Симеонова Цветкова

 

44

Илчо Мирчов Борисов

 

45

Райна Спасова Войнова

 

46

Вецко Петров Войнов

 

47

Георги Стоименов Методиев

 

48

Стоимен Методиев Найденов

 

49

Анета Петрова Иванова

 

50

Ефросима Николайчева Тодорова

 

51

Нелина Лекомирова Николова

 

52

Василена Стефанова Илиева

 

53

Илиян Георгиев Василев

 

54

Ивелина Иванова Методиева

 

55

Николай Боянов Иванов

 

56

Калоян Кирилов Наков

 

57

Спасимир Кирилов Наков

 

58

Мирослав Илчев Мирчев

 

59

Росен Пламенов Василев

 

60

Евдокия Илиева Герасимова

 

61

Марина Николова Петрова

 

62

Анастасия Георгиева Маринова

 

63

Еленка Симеонова Николова

 

64

Светлана Невенова Петрова

 

65

Нина Симеонова Николова

 

66

Ивайло Борисов Петров

 

67

Иван Славчев Александров

 

68

Ралица Янкова Лазарова

 

69

Грозданка Димитрова Райчева

 

70

Владислав Павлов Петров

 

71

Таня Ангелова Георгиева

 

72

Ферат Асанов Мустанчев

 

73

Анелия Стоянова Фичерова

 

74

Валентин Борисов Пенев

 

75

Станислав Николаев Фичеров

 

76

Никола Георгиев Андонов

 

77

Карамфилка Спасова Фичерова

 

78

Борис Петков Петков

 

79

Любка Кирилова Кръстанова

 

80

Евгени Владимиров Михов

 

81

Зоя Любомирова Делчева

 

82

Милена Златева Милушева

 

83

Емануил Викторов Михалков

 

84

Петьо Димитров Цветанов

 

85

Елена Спасова Начева

 

86

Александра Борисова Стоичкова

 

87

Дияна Ценова Ценова

 

88

Георги Каменов Стоянов

 

89

Тереза Паскова Петрова

 

90

Адриана Георгиева Жирова

 

91

Анна Мария Иванова Илиева

 

92

Райна Йорданова Стоева

 

93

Митко Спасов Станков

 

94

Валентин Йорданов Лазаров

 

95

Станислав Стефанов Евтимов

 

96

Зоя Атанасова Дотина

 

97

Зоя Димитрова Милинкина

 

98

Боян Атанасов Тренчев

 

99

Иван Петков Тишков

 

100

Екатерина Петкова Димова

 

101

Валя Пиринова Алексиева

 

102

Полина Николаева Ротачева

 

103

Надя Христова Бранкова

 

104

Ясен Георгиев Ненков

 

105

Елеонора Любомирова Георгиева

 

106

Даниел Николаев Йорданов

 

107

Виоланта Николаева Ротачева

 

108

Йорданка Витанова Домишлярова

 

109

Нели Николова Матева

 

110

Любомир Костадинов Дашин

 

111

Димитър Сашов Божичков

 

112

Тодор Найденов Добрев

 

113

Димитър Николов Рогачев

 

114

Виолета Георгиева Рогачева

 

115

Вержиния Христова Лобушова

 

116

Николай Димитров Рогачев

 

117

Христо Петров Лобушов

 

118

Станислав Христов Лобушов

 

119

Цветанка Райчова Божичкова

 

120

Николай Йорданов Вучев

 

121

Натали Христова Христова

 

122

Пламен Руменов Субев

 

123

Влади Николаев Тодоров

 

124

Николай Славчов Николов

 

125

Николай Николаев Николов

 

126

Стефан Христов Димитров

 

127

Александър Алексеев Соколов

 

128

Илиян Борисов Николов

 

129

Георги Петров Кръстанов

 

130

Вергиния Момчилова Георгиева

 

131

Милен Александров Грозданов

 

132

Цветомир Валентинов Ангелов

 

133

Роза Алексиева Томова

 

134

Пламен Пламенов Петров

 

135

Елеонора Валентинова Ангелова

 

136

Силвия Геоаргиева Колева

 

137

Асен Милушев Антонов

 

138

Лили Стефчова Лозанова

 

139

Чавдар Стоянов Славков

 

140

Моника Гергинова Георгиев

 

141

Мирослав Даниелов Иванов

 

142

Росен Иванов Йорданов

 

143

Антоанета Миронова Влъчкова

 

144

Адриан Николаев Тодоров

 

145

Жулиен Бисеров Стоянов

 

146

Иванка Николова Цайкова

 

147

Анелия Иванова Наньова

 

148

Соня Григорова Радева

 

149

Славка Савова Миланова

 

150

Валентина Драганова Христова

 

151

Стефка Ценова Христова

 

152

Иван Цаков Иванов

 

153

Велислава Цветанова Гергова

 

154

Милчо Павлов Миков

 

155

Недка Дончева Цалова

 

156

Денислав Любомиров Хараламбев

 

157

Тодор Борисов Велев

 

158

Наско Иванов Иванов

 

159

Татяна Иванова Хараламбева

 

160

Богдана Иванова Николова

 

161

Евдолина Власакиева Денинска

 

162

Ивана Йорданова Михайлова

 

163

Ани Кирилова Григорова

 

164

Весела Иванова Михайлова

 

165

Весела Георгиева Вълкова

 

166

Йордан Димитров Михайлов

 

167

Дилян Спасов Дисански

 

168

Димитър Йорданов Михайлов

 

169

Георги Красимиров Методиев

 

170

Цветелина Тодорова Колева

 

171

Стефан Славчов Славков

 

172

Радина Славчова Евлогиева

 

173

Ивайло Методиев Методиев

 

174

Симеон Стоянчев Владимиров

 

175

Петрана Стефанова Стефанова

 

176

Димитринка Иванова Петрова

 

177

Кирил Вълков Ценов

 

178

Диана Ангелова Пенкова

 

179

Николай Атанасов Димитров

 

180

Веселин Атанасов Димитров

 

181

Веселин Данчов Чалъков

 

182

Георги Алексеев Соколов

 

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения .

Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 24.03.2017 в 00:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения