Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 187– НС
София Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” в изборите на 26 март 2017 г. на интернет страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък на 291 /двеста деветдесет и един/ упълномощени представители на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” с вх. № 403/24.03.2017 г., при провеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017г. Списъка е подписан от Камен Живков Караянев в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен”

При извършената проверка е констатирано, че:

Име

ЕГН

Грешка

1

Иван Христанов Спасов

 

Лицето е регистрирано за застъпник ПП ГЕРБ

2

Вася Николаева Виденова

 

Лицето е регистрирано за представител в ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

3

Михайл Владимиров Гоцев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

4

Даниела Гълабова Манчева

 

Лицето е с невалидно ЕГН

5

Ивайло Христов Стоянов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

6

Петко Лазаров Петков

 

Лицето е с невалидно ЕГН

7

Митко Георгиев Митев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

8

Николай Василев Николов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

9

Цветанка Бончева Петкова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

10

Стоян Цветелинов Цветанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

11

Цветанка Николаева Михова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

12

Георги Иванов Григоров

 

Лицето е с невалидно ЕГН

13

Нина Димитрова Драганова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

14

Ива Георгиева Кръстева

 

Лицето е регистрирано за застъпник в ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

15

Ваня витанова Цветанова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК 260700019

16

Цецо Илиев Цветков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

17

Константин Нешев Кунев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

18

Иванка Георгиева Вековска

 

Лицето е с невалидно ЕГН

19

Пенка Геолгиева Ангелова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

20

Райна Маринова Трифонова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

21

Стефка Кръстева Начовска

 

Лицето е с невалидно ЕГН

22

Георги Красимиров Методиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

23

Цветелина Тодорова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

24

Стефан Славчов Славков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

25

Радина Славчова Евлогиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

26

Ивайло Методиев Методиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

27

Симеон Стоянчев Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

28

Петрана Стефанова Стефанова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

29

Димитринка Иванова Петрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

30

Кирил Вълков Ценов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

31

Диана Ангелова Пенкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

32

Николай Атанасов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

33

Веселин Атанасов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

34

Веселин Данчов Чалъков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

35

КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ

 

Лицето е с невалидно ЕГН

36

РАНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

Лицето е с невалидно ЕГН

37

Снежана Арангелова Ценева

 

Лицето е с невалидно ЕГН

38

Цветан Тодоров Василов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

39

Рада Димитрова Велчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи – ДПС

40

Стефан Деянов Съйков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи – ДПС

41

Росица Йорданова Божилова

 

Лицето е регистрирано за застъпник в ПП ГЕРБ

42

Милко Стефанов Алексиев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

43

Радка Живкова Михайлова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

44

Калин Василев Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Камен Василив Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

46

Ева Димитрова Венкова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК 262600021

47

Милена Людмилова Павлова

 

Лицето се повтаря в списъка

48

Александър Дамянов Радовски

 

Лицето се повтаря в списъка

49

Валентин Атанасов Делчев

 

Лицето се повтаря в списъка

50

Димитър Любомиров Любенов

 

Лицето се повтаря в списъка

51

Юлиян Асенов Очушки

 

Лицето е с невалидно ЕГН

52

Борислав Иванов Петров

 

Лицето е с невалидно ЕГН

53

Румяна Ивайлова Петрова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

54

Александра Асенова Лилова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

55

Румен Митков Боев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

56

Елка Райчова Стоянова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

57

Анита Божидарова Найденова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

58

Цветана Ненчева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

 

За останалите предложения не са констатирани несъответствия и е установено,че отговарят на изискванията посочени в Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във вр. Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия

РЕШИ:

   

 1. Публикува списъка на 233 /двеста тридесет и три/ упълномощени представители на на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” на интернет страницата на Районна избирателна комисия № 26 – Софийски, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Номeр и дата на пълномощното

1

Димитър Стефанов Лазаров

 

2 /24.03.2017

2

Йордан Красимиров Йорданов

 

3 /24.03.2017

3

Светлна Спасова Арнаутска

 

4 /24.03.2017

4

Огнян Иванов Генов

 

5 /24.03.2017

5

Мариана Василева Николова

 

7 /24.03.2017

6

Лилия Стоянова Велкова

 

8 /24.03.2017

7

Владимир Михайлов Владимиров

 

9 /24.03.2017

8

Павлина Величкова Кирилова

 

10 /24.03.2017

9

Мария Виденова Кръстева

 

11 /24.03.2017

10

Милка Евстатиева Гоцева

 

12 /24.03.2017

11

Даниела Игнатова Стоянова

 

16 /24.03.2017

12

Васил Благоев Станимиров

 

17 /24.03.2017

13

Иво Иванов Николов

 

18 /24.03.2017

14

Станислава Петрова Тетевенска

 

19 /24.03.2017

15

Георги Христов Артинов

 

20 /24.03.2017

16

Стоян Йорданов Иванов

 

21 /24.03.2017

17

Иванка Иванова Петкова

 

23 /24.03.2017

18

Ивайло Здравков Петков

 

24 /24.03.2017

19

Йонка Стоянова Колева

 

25 /24.03.2017

20

Христо Тодоров Конев

 

28 /24.03.2017

21

Тошко Цветков Каменов

 

29 /24.03.2017

22

Веселин Христов Иванов

 

30 /24.03.2017

23

Йолина Гошева Бетова

 

32 /24.03.2017

24

Николай Василев Пеев

 

33 /24.03.2017

25

Мария Цветанова Близнакова

 

35 /24.03.2017

26

Мариана Пешева Иванова

 

36 /24.03.2017

27

Живка Веселинова Коцева

 

37 /24.03.2017

28

Ирена Тошкова Георгиева

 

43 /24.03.2017

29

Стефан Цветков Стоьянов

 

44 /24.03.2017

30

Мариян Славейков Костадинов

 

47 /24.03.2017

31

Цоло Йончев Христов

 

50 /24.03.2017

32

Диоана Бончева Цветкова

 

51 /24.03.2017

33

Пламен Радков Николов

 

52 /24.03.2017

34

Сашко Петков Михов

 

53 /24.03.2017

35

Цветанка Найденова Вътова

 

54 /24.03.2017

36

Павлин Борисов Негойчев

 

55 /24.03.2017

37

Велка Николова Петрова

 

56 /24.03.2017

38

Стефан Ангелов Митев

 

57 /24.03.2017

39

Тодора Валентинова Коджагюлева

 

58 /24.03.2017

40

Марин Георгиев Стоянов

 

59 /24.03.2017

41

Васил Стоянов Джизов

 

60 /24.03.2017

42

Никол Марсел Методиева

 

61 /24.03.2017

43

Ели Борисова Симеонова

 

64 /24.03.2017

44

Христина Начева Георгиева

 

65 /24.03.2017

45

Валери Маринов Илиев

 

66 /24.03.2017

46

Малин Митков Волов

 

67 /24.03.2017

47

Павлинка Ангелова Георгиева

 

68 /24.03.2017

48

Ваня Милкова Цветкова

 

69 /24.03.2017

49

Людмил Проданов Кадиев

 

70 /24.03.2017

50

Иван Марков Йончовски

 

71 /24.03.2017

51

Иванка Христова Лалова

 

72 /24.03.2017

52

Брита Георгиева Владимирова

 

86 /24.03.2017

53

Асен Кирилов Асенов

 

87 /24.03.2017

54

Ангелина Маринова Асенова

 

88 /24.03.2017

55

Кристиян Венциславов Миланов

 

89 /24.03.2017

56

Александър Димитров Димитров

 

91 /24.03.2017

57

Васил Димитров Димитров

 

92 /24.03.2017

58

Димитър Рангелов Димитров

 

93 /24.03.2017

59

Петя Красимирова Кръстева

 

95 /24.03.2017

60

Николина Йорданова Горанова

 

96 /24.03.2017

61

Генка Димитрова Манолова

 

97 /24.03.2017

62

Спаска Георгиева Ленкова

 

98 /24.03.2017

63

Пена Стоилова Спасова

 

99 /24.03.2017

64

Валери Ангелова Георгиев

 

100 /24.03.2017

65

Даниела Тодорова Димитрова

 

101 /24.03.2017

66

Милен Костадинов Колев

 

102 /24.03.2017

67

Петранка Йорданова Станкова

 

103 /24.03.2017

68

Светлана Тодорова Христова

 

104 /24.03.2017

69

Геро Николаев Никифоров

 

105 /24.03.2017

70

Димитър Атанасов Златинов

 

106 /24.03.2017

71

Мария Стоянова Александрова

 

107 /24.03.2017

72

Валентин Христов Ангелов

 

109 /24.03.2017

73

Венетка Димитрова Стоилова

 

110 /24.03.2017

74

Борислава Ванева Стамова

 

111 /24.03.2017

75

Иванка Димитрова Джамбазка

 

112 /24.03.2017

76

Веселина Василева Спасова

 

113 /24.03.2017

77

Цветанка Борисова Кънева

 

114 /24.03.2017

78

Мария Георгиева Йорданова

 

115 /24.03.2017

79

Анита Белова Генчева

 

116 /24.03.2017

80

Надежда Пешева Цолова

 

117 /24.03.2017

81

Иванка Георгиева Илиева

 

118 /24.03.2017

82

Деян Съйков Петков

 

119 /24.03.2017

83

Савина Петкова Григорова

 

120 /24.03.2017

84

Кирил Радков Григоров

 

121 /24.03.2017

85

Тихомир Димитров Тодоров

 

122 /24.03.2017

86

Валентин Иванов Начев

 

123 /24.03.2017

87

Цветан Марков Георгиев

 

125 /24.03.2017

88

Петранка Крумова Алекстурова

 

127 /24.03.2017

89

Ирина Белова Маркова

 

129 /24.03.2017

90

Жана Иванова Терзийска

 

130 /24.03.2017

91

Пламена Маркова Пенкова

 

131 /24.03.2017

92

Веселка Христова Пукчирова

 

132 /24.03.2017

93

Димитър Тодоров Димитров

 

133 /24.03.2017

94

Ирина Илкова Маринова

 

134 /24.03.2017

95

Марияна Милкова Марчева

 

135 /24.03.2017

96

Марчета Белова Маринова

 

136 /24.03.2017

97

Тодор Георгиев Куртов

 

137 /24.03.2017

98

Полина Кръстев Иванова

 

138 /24.03.2017

99

Светослава Делчева Генова

 

139 /24.03.2017

100

Николета Николаева Кацарова

 

140 /24.03.2017

101

Светла Борисова Димитрова

 

141 /24.03.2017

102

Румен Цветков Цветков

 

142 /24.03.2017

103

Ирина Димитрова Малинова

 

143 /24.03.2017

104

Валя Димитрова Зашева

 

144 /24.03.2017

105

Иван Петков Недков

 

145 /24.03.2017

106

Виолета Славейкова Георгиева

 

146 /24.03.2017

107

Мария Иванова Сивенова

 

147 /24.03.2017

108

Павел Стефанов Александров

 

148 /24.03.2017

109

Захари Ангелов Момчилов

 

149 /24.03.2017

110

Красимир Йорданов Линев

 

150 /24.03.2017

111

Татяна Василева Златкова

 

151 /24.03.2017

112

Виолета Цветкова Вучкова

 

152 /24.03.2017

113

Иван Йорданов Атков

 

154 /24.03.2017

114

Лидия Недкова Петрова

 

156 /24.03.2017

115

Димитър Николов Малинов

 

157 /24.03.2017

116

Цветко Лозанов Стоянов

 

158 /24.03.2017

117

Николай Гюров Кандьов

 

160 /24.03.2017

118

Николай Кръстев Кръстев

 

162 /24.03.2017

119

Лазаринка Бориславова Цветанова

 

163 /24.03.2017

120

Йорданка Вълкова Станкова

 

164 /24.03.2017

121

Красимир Стефанов Данчев

 

165 /24.03.2017

122

Борислав Владимиров Балджийски

 

166 /24.03.2017

123

Ангел Стоянов Тодоров

 

167 /24.03.2017

124

Мая Йорданова Лозанова

 

169 /24.03.2017

125

Ирина Иванова Стойкова

 

170 /24.03.2017

126

Юлия Георгиева Божилова

 

171 /24.03.2017

127

Мартин Норик Симонян

 

172 /24.03.2017

128

Мария Любомирова Бояджиева

 

173 /24.03.2017

129

Мария Любенова Димитрова

 

174 /24.03.2017

130

Димитър Владимиров Клисарски

 

175 /24.03.2017

131

Борислав Илиев Чадаров

 

176 /24.03.2017

132

Борис Валериев Божилов

 

177 /24.03.2017

133

Маргарита Илиева Чадарова

 

178 /24.03.2017

134

Илинка Костадинова Патърова

 

179 /24.03.2017

135

Гергина Георгиева Кръстева

 

180 /24.03.2017

136

Васил Йончов Узунски

 

181 /24.03.2017

137

Теодора Иванова Колева

 

182 /24.03.2017

138

Диляна Христова Христова

 

183 /24.03.2017

139

Лиляна Тодорова Исаева

 

184 /24.03.2017

140

Павел Иванов Иванов

 

185 /24.03.2017

141

Наталия Борисова Петкова

 

186 /24.03.2017

142

Цветомира Емилова Владимирива

 

187 /24.03.2017

143

Роза Валентинова Иванова

 

188 /24.03.2017

144

Ивайло Кирилов Стоянов

 

189 /24.03.2017

145

Георги Стоянов Коцев

 

190 /24.03.2017

146

Кирил Борисов Стоянов

 

192 /24.03.2017

147

Емил Евлогиев Милушев

 

193 /24.03.2017

148

Марио Викторов Захариев

 

194 /24.03.2017

149

Олег Христов Конев

 

195 /24.03.2017

150

Емилия   Бориславова Михайлова

 

196 /24.03.2017

151

Йордан Боби Бачев

 

197 /24.03.2017

152

Боян Динчев Виденов

 

198 /24.03.2017

153

Силвия Кирилова Славова

 

199 /24.03.2017

154

Стефан Асенов Стефанов

 

200 /24.03.2017

155

Веселин Антонов Ненов

 

201 /24.03.2017

156

Севда Георгиева Ташева

 

202 /24.03.2017

157

Емил Димитров Гудев

 

203 /24.03.2017

158

Никола Лъчезаров Величков

 

204 /24.03.2017

159

Милена Людмилова Павлова

 

205 /24.03.2017

160

Александър Дамянов Радовски

 

206 /24.03.2017

161

Валентин Атанасов Делчев

 

207 /24.03.2017

162

Димитър Любомиров Любенов

 

208 /24.03.2017

163

Станислав Мариянов Иванов

 

213 /24.03.2017

164

Исмаил Юсеин Куртчу

 

214 /24.03.2017

165

Гергин Иванов Дараков

 

215 /24.03.2017

166

Димитър Росенов Матеев

 

216 /24.03.2017

167

Михаил Маринов Иванов

 

217 /24.03.2017

168

Симеон Красимиров Радев

 

218 /24.03.2017

169

Радослав Веселинов Маджаров

 

219 /24.03.2017

170

Велислав Иванов Вълков

 

220 /24.03.2017

171

Петър Динчов Кеков

 

221 /24.03.2017

172

Християн Илков Илиев

 

222 /24.03.2017

173

Огнян Зарков Стефанов

 

223 /24.03.2017

174

Светлана Георгиева Бързанова

 

224 /24.03.2017

175

Георги Илиев Димитров

 

225 /24.03.2017

176

Елка Василева Главянова

 

227 /24.03.2017

177

Елена Михайлова Малинова

 

228 /24.03.2017

178

Деница Венелинова Георгиева

 

229 /24.03.2017

179

Иванка Миткова Христова

 

230 /24.03.2017

180

Емилия Павлова Павлова

 

231 /24.03.2017

181

Илина Георгиева Петрова

 

232 /24.03.2017

182

Надка Иванова Лазарова

 

233 /24.03.2017

183

Елена Иванова Димова

 

234 /24.03.2017

184

Мариана Александрова Якимова

 

235 /24.03.2017

185

Еленка Андонова Терзийска

 

236 /24.03.2017

186

Валентин Захариев Ненков

 

237 /24.03.2017

187

Александър Валериев Еленков

 

238 /24.03.2017

188

Светомир Огнянов Стефанов

 

239 /24.03.2017

189

Васил Димитров Гюров

 

240 /24.03.2017

190

Цветан Захариев Клинков

 

241 /24.03.2017

191

Венцеслав Кирилов Марков

 

242 /24.03.2017

192

Димитър Асенов Механджийски

 

243 /24.03.2017

193

Стефан Веселинов Карабельов

 

244 /24.03.2017

194

Николай Михайлов Василев

 

245 /24.03.2017

195

Маряна Спасова Илчева

 

246 /24.03.2017

196

Асен Борисов Дренски

 

247 /24.03.2017

197

Румяна Димитрова Петрова

 

248 /24.03.2017

198

Иван Христов Караджинов

 

249 /24.03.2017

199

Стоян Спасов Павлин

 

250 /24.03.2017

200

Емилия Йорданова Даганова

 

251 /24.03.2017

201

Йордан Димитров Нончев

 

252 /24.03.2017

202

Снежана Георгиева Никова

 

253 /24.03.2017

203

Никола Георгиев Пенов

 

254 /24.03.2017

204

Вероника Пенкова Василева

 

255 /24.03.2017

205

Тодорка Аспарухова Рангелова

 

256 /24.03.2017

206

Виолета Кирилова Вашлева

 

260 /24.03.2017

207

Владимир Борисов Владимиров

 

261 /24.03.2017

208

Марияна Георгиева Палазова

 

262 /24.03.2017

209

Лора Янкова Донкова

 

263 /24.03.2017

210

Димитър Атанасов Стоянов

 

264 /24.03.2017

211

Петър Райчев Гигов

 

265 /24.03.2017

212

Илия Петров Илиев

 

266 /24.03.2017

213

Евтим Филипов Евтимов

 

267 /24.03.2017

214

Валентина Иванова Милушева

 

268 /24.03.2017

215

Галя Павлова Бънова

 

270 /24.03.2017

216

Роза Григорова Владимирова

 

272 /24.03.2017

217

Петя Калоянова Петрова

 

274 /24.03.2017

218

Златка Боянова Павлова

 

275 /24.03.2017

219

Диана Станимирова Арсова

 

276 /24.03.2017

220

Нина Асенова Димитрова

 

277 /24.03.2017

221

Верка Евтимова Василева

 

278 /24.03.2017

222

Анджела Димитрова Димитрова

 

279 /24.03.2017

223

Стоян Кирилов Стоянов

 

280 /24.03.2017

224

Виолета Любенова Спасова

 

281 /24.03.2017

225

Татяна Димитрова Николова

 

282 /24.03.2017

226

Мариана Пенкова Илиева

 

283 /24.03.2017

227

Добри Николов Добрев

 

284 /24.03.2017

228

Йордан Иванов Цанов

 

286 /24.03.2017

229

Виолета Иванова Цанова

 

287 /24.03.2017

230

Нелка Маринова Генова

 

288 /24.03.2017

231

Момчил Гетов Гечев

 

289 /24.03.2017

232

Пепо Георгиев Петков

 

290 /24.03.2017

233

Гетко Йотов Гечев

 

291 /24.03.2017

 

 1. Не публикува в списъка на упълномощените представители на на Коалиция „Реформаторски блок - Глас народен” :

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Иван Христанов Спасов

 

Лицето е регистрирано за застъпник ПП ГЕРБ

2

Вася Николаева Виденова

 

Лицето е регистрирано за представител в ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

3

Михайл Владимиров Гоцев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

4

Даниела Гълабова Манчева

 

Лицето е с невалидно ЕГН

5

Ивайло Христов Стоянов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

6

Петко Лазаров Петков

 

Лицето е с невалидно ЕГН

7

Митко Георгиев Митев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

8

Николай Василев Николов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

9

Цветанка Бончева Петкова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

10

Стоян Цветелинов Цветанов

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

11

Цветанка Николаева Михова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

12

Георги Иванов Григоров

 

Лицето е с невалидно ЕГН

13

Нина Димитрова Драганова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

14

Ива Георгиева Кръстева

 

Лицето е регистрирано за застъпник в ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

15

Ваня витанова Цветанова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК 260700019

16

Цецо Илиев Цветков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

17

Константин Нешев Кунев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

18

Иванка Георгиева Вековска

 

Лицето е с невалидно ЕГН

19

Пенка Геолгиева Ангелова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

20

Райна Маринова Трифонова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

21

Стефка Кръстева Начовска

 

Лицето е с невалидно ЕГН

22

Георги Красимиров Методиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

23

Цветелина Тодорова Колева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

24

Стефан Славчов Славков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

25

Радина Славчова Евлогиева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

26

Ивайло Методиев Методиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

27

Симеон Стоянчев Владимиров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

28

Петрана Стефанова Стефанова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

29

Димитринка Иванова Петрова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

30

Кирил Вълков Ценов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

31

Диана Ангелова Пенкова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

32

Николай Атанасов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

33

Веселин Атанасов Димитров

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

34

Веселин Данчов Чалъков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

35

Кирил Асенов Кирилов

 

Лицето е с невалидно ЕГН

36

Рангел Димитров Димитров

 

Лицето е с невалидно ЕГН

37

Снежана Арангелова Ценева

 

Лицето е с невалидно ЕГН

38

Цветан Тодоров Василов

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

39

Рада Димитрова Велчева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи – ДПС

40

Стефан Деянов Съйков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от Движение за права и свободи – ДПС

41

Росица Йорданова Божилова

 

Лицето е регистрирано за застъпник в ПП ГЕРБ

42

Милко Стефанов Алексиев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

43

Радка Живкова Михайлова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

44

Калин Василев Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

45

Камен Василив Георгиев

 

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

46

Ева Димитрова Венкова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК 262600021

47

Милена Людмилова Павлова

 

Лицето се повтаря в списъка

48

Александър Дамянов Радовски

 

Лицето се повтаря в списъка

49

Валентин Атанасов Делчев

 

Лицето се повтаря в списъка

50

Димитър Любомиров Любенов

 

Лицето се повтаря в списъка

51

Юлиян Асенов Очушки

 

Лицето е с невалидно ЕГН

52

Борислав Иванов Петров

 

Лицето е с невалидно ЕГН

53

Румяна Ивайлова Петрова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

54

Александра Асенова Лилова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

55

Румен Митков Боев

 

Лицето е с невалидно ЕГН

56

Елка Райчова Стоянова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

57

Анита Божидарова Найденова

 

Лицето е с невалидно ЕГН

58

Цветана Ненчева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.73 от ИК. 

Председател: Иво Димитров Тодоров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.03.2017 в 10:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения