Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Оля Стоименова Зарева1-108-НС/15.03.2017
Виолета Веселинова Димитрова1-109-НС/15.03.2017
Станка Младенова Веселинова1-110-НС/15.03.2017
Цветелина Благоева Асенова1-111-НС/15.03.2017
Цветан Григоров Цветков1-112-НС/15.03.2017
Ангел Росенов Иванов1-113-НС/15.03.2017
Живко Павлов Шатъров1-114-НС/15.03.2017
Стефан Павлов Шатъров1-115-НС/15.03.2017
Райчо Искров Кънчов1-116-НС/15.03.2017
Павел Аспарухов Шатъров1-117-НС/15.03.2017
Иван Сашов Митев1-118-НС/15.03.2017
Емил Василев Касабов1-119-НС/15.03.2017
Радослав Ванюшов Митев1-120-НС/15.03.2017
Андрей Борисов Димов1-121-НС/15.03.2017
Йордан Малинов Шатъров1-122-НС/15.03.2017
Антоанета Златкова Шатърова1-123-НС/15.03.2017
Марин Мирославов Димитров1-124-НС/15.03.2017
Стефан Райчов Данчов1-125-НС/15.03.2017
Камен Стефчов Миладинов1-126-НС/15.03.2017
Найден Живков Димитров1-127-НС/15.03.2017
Ангел Златков Миладинов1-128-НС/15.03.2017
Райчо Стефанов Шибилов1-129-НС/15.03.2017
Георги Данчов Желязков1-130-НС/15.03.2017
Малин Методиев Шатъров1-131-НС/15.03.2017
Огнян Красимиров Илиев1-132-НС/15.03.2017
Асен Янков Стойчев1-133-НС/15.03.2017
Янко Захариев Илиев1-134-НС/15.03.2017
Илчо Николаев Методиев1-135-НС/15.03.2017
Еманоил Стефанов Здравков1-136-НС/15.03.2017
Стоил Александров Димитров1-137-НС/15.03.2017
Спас Иванов Владимиров1-138-НС/15.03.2017
Юлиан Димитров Йосифов1-139-НС/15.03.2017
Бисер Иванов Борисов1-140-НС/15.03.2017
Никола Методиев Николов1-141-НС/15.03.2017
Антон Георгиев Богомилов1-142-НС/15.03.2017
Надя Василева Михайлова1-143-НС/15.03.2017
МИТКО ЦЕКОВ ДУДИНОВ1-1-НС/10.03.2017
АСЯ ЖИВКОВА ПОПОВА1-2-НС/10.03.2017
ШЕХРИ ХАСАНОВА ЮМЕТОВА1-3-НС/10.03.2017
ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА НЕНОВА1-4-НС/10.03.2017
СВЕТОГОРКА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА1-5-НС/10.03.2017
НАТАЛИЯ ВАЛТЕРОВА СТЕФАНОВА1-6-НС/10.03.2017
АНДРЕЙ МИТКОВ МИТКОВ1-7-НС/10.03.2017
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА1-8-НС/10.03.2017
ВЕЛИЧКА ЯКИМОВА МИТКОВА1-9-НС/10.03.2017
МАРГАРИТА ДРАГОМИРОВА ХРИСТОВА1-10-НС/10.03.2017
МАРИО ТРАЙКОВ НАЙДЕНОВ1-11-НС/10.03.2017
МИТКО РАНГЕЛОВ МИТКОВ1-12-НС/10.03.2017
ДАНЧО ДОБРЕВ СТЕФАНОВ1-13-НС/10.03.2017
ЖИВКО СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ1-14-НС/10.03.2017
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ1-15-НС/10.03.2017
МИТКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА1-16-НС/10.03.2017
ТАНЯ ДАНЧЕВА ЦВЕТАНОВА1-17-НС/10.03.2017
КАЛОЯН СЛАВЧЕВ ПАШОВ1-18-НС/10.03.2017
ЕМИЛИЯ БОЙЧОВА СТЕФАНОВА1-19-НС/10.03.2017
ТАНЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА1-20-НС/10.03.2017
ШЕРБИЯН АКЕФОВА ИСМАИЛОВА1-21-НС/10.03.2017
ДОБРИ ДАНЧЕВ СТЕФАНОВ1-22-НС/10.03.2017
ПЕТРАНА ВЕЛЮВА БОРИСОВА1-23-НС/10.03.2017
ТОДОРКА МЕТОДИЕВА ЕНЧЕВА1-24-НС/10.03.2017
ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА1-25-НС/10.03.2017
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА1-26-НС/10.03.2017
ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА1-27-НС/10.03.2017
БОРИСЛАВ МИТКОВ ДУДИНОВ1-28-НС/10.03.2017
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ТОМОВА1-29-НС/10.03.2017
ТАНЯ ИВАНОВА АСЕНОВА1-30-НС/10.03.2017
РАЙНА САНДОВА СТЕФАНОВА1-31-НС/10.03.2017
ИВАН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ1-32-НС/10.03.2017
ГЕРМАН САНДОВ ЗАХАРИЕВ1-33-НС/10.03.2017
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ЗАХАРИЕВА1-34-НС/10.03.2017
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСОВА1-35-НС/10.03.2017
АТАНАС АСЕНОВ СИМЕОНОВ1-36-НС/10.03.2017
МИТКО ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ1-37-НС/10.03.2017
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА ВЕЛИНОВА1-38-НС/10.03.2017
ВЕЛИН СТОЯНОВ ВЕЛИНОВ1-39-НС/10.03.2017
ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ВЕЛИНОВА1-40-НС/10.03.2017
СВЕТОСЛАВ МЕТОДИЕВ РАЙЧЕВ1-41-НС/10.03.2017
МАРИЯ ЗЛАТКОВА РАЙЧЕВА1-42-НС/10.03.2017
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ1-43-НС/10.03.2017
ГАЛЯ АСЕНОВА БОРИСОВА1-44-НС/10.03.2017
ИВАНКА АСЕНОВА ЗАХАРИЕВА1-45-НС/10.03.2017
АНДРИАН ПЕТКОВ МЕТОДИЕВ1-46-НС/10.03.2017
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАДЕВ1-47-НС/10.03.2017
ЕМИЛ ГРОМИКОВ ЦЕКОВ1-48-НС/10.03.2017
МАРИЯНА БЕНЧЕВА ЦЕКОВА1-49-НС/10.03.2017
АНГЕЛ СТЕФАНОВ БОРИСОВ1-50-НС/10.03.2017
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАДЕВ1-51-НС/10.03.2017
ВАСКО РАЧОВ МИХАЙЛОВ1-52-НС/10.03.2017
ВАСКО ЛАЗАРОВ ВАСКОВ1-53-НС/10.03.2017
ИВО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ1-54-НС/10.03.2017
ПЕНКА НАКОВА НАЙДЕНОВА1-55-НС/10.03.2017
МАРИЯНА НАКОВА БОРИСОВА1-56-НС/10.03.2017
РАДКА ХРИСТОВА НАКОВА1-57-НС/10.03.2017
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ1-58-НС/10.03.2017
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НАКОВ1-59-НС/10.03.2017
АТАНАСКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА1-60-НС/10.03.2017
РАФАЕЛА РАФАЕЛОВА БАЛТАЗАР1-61-НС/10.03.2017
КОСТАДИН МИШЕВ ИВАНОВ1-62-НС/10.03.2017
МИТКО НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ1-63-НС/10.03.2017
АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ1-64-НС/10.03.2017
СТЕФАН ДЕЯНОВ СЪЙКОВ1-65-НС/10.03.2017
РАДА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА1-66-НС/10.03.2017
ЮРИ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ1-67-НС/10.03.2017
МИРОСЛАВ ИЛИЕВ КАМЕНОВ1-68-НС/10.03.2017
КРАСИМИРА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА1-69-НС/10.03.2017
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ1-70-НС/10.03.2017
ЦВЕТЕЛИНА МАРУСЕВА ВАСИЛЕВА1-71-НС/10.03.2017
ДИМИТЪР МАРИНОВ КАЛИНОВ1-72-НС/10.03.2017
МАРУСЯ БОГДАНОВА ВАСИЛЕВА1-73-НС/10.03.2017
МАРИН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ1-74-НС/10.03.2017
МИХАЛ СТАНКОВ МАРИНОВ1-75-НС/10.03.2017
РАДКА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА1-76-НС/10.03.2017
ЦВЕТЕЛИН ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ1-77-НС/10.03.2017
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ1-78-НС/10.03.2017
СИМЕОН ИЛИЕВ ТОДОРОВ1-79-НС/10.03.2017
Христо Иванов Григоров1-144-НС/15.03.2017
ИВАН НАКОВ ЦВЕТКОВ1-80-НС/10.03.2017
ЦВЕТАН ТОМОВ ИВАНОВ1-81-НС/10.03.2017
РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ ГУЛАЦКИ1-82-НС/10.03.2017
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИРЧЕВ1-83-НС/10.03.2017
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ1-84-НС/10.03.2017
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА1-85-НС/10.03.2017
ГОРАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ1-86-НС/10.03.2017
СВЕТОСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНОВА1-87-НС/10.03.2017
ОГНЯН МАРИНОВ ЯНЕВ1-88-НС/10.03.2017
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТАНЕВА1-89-НС/10.03.2017
ГАНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА1-90-НС/10.03.2017
МАРИАН СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ1-91-НС/10.03.2017
РАДОСЛАВ ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ1-92-НС/10.03.2017
МАРИАНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНРОВА1-93-НС/10.03.2017
РАДА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА1-94-НС/10.03.2017
ПЕТКО ЦЕКОВ ПЕТКОВ1-95-НС/10.03.2017
НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ КОЦЕВ1-96-НС/10.03.2017
НЕВЕНКА ПЕТКОВА НЕЕВА1-97-НС/10.03.2017
МИТКО ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ1-98-НС/10.03.2017
МАРИЯН НИКОЛАЕВ КОЦЕВ1-99-НС/10.03.2017
МАРИЙКА ВЪРБАНОВА КОЦЕВА1-100-НС/10.03.2017
ИЛИЯ ЦОЛОВ ИВАНОВ1-101-НС/10.03.2017
ИВАНКА НИКОЛОВА ХОДЖОВА1-102-НС/10.03.2017
ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА ПУШКАРОВА1-103-НС/10.03.2017
КИРИЛ НИКОЛАЕВ КИРОВ1-104-НС/10.03.2017
СТЕЛА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА1-105-НС/10.03.2017
РУМЕН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ1-106-НС/10.03.2017
АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА1-107-НС/10.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения