Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Елка Любомирова Балджийска2-92-НС/23.03.2017
Любомир Кирилов Балджийски2-93-НС/23.03.2017
Златина Любомирова Балджийска2-94-НС/23.03.2017
Радостина Младенова Вучкова2-95-НС/23.03.2017
Християн Младенов Вучков2-96-НС/23.03.2017
Младен Димитров Вучков2-97-НС/23.03.2017
Диана Христова Вучкова2-98-НС/23.03.2017
Маргарита Борисова Стамова2-99-НС/23.03.2017
Кирил Христов Марков2-100-НС/23.03.2017
Мирела Кирилова Маркова2-101-НС/23.03.2017
Борислава Христова Маркова2-102-НС/23.03.2017
Петя Ангелова Керезова2-103-НС/23.03.2017
Стояна Георгиева Давранова2-104-НС/23.03.2017
Иван Кръстюв Радев2-105-НС/23.03.2017
Светлана Иванова Радева2-106-НС/23.03.2017
Иван Стоянов Вучев2-107-НС/23.03.2017
Парашкева Иванова Вучева2-108-НС/23.03.2017
Светлана Кръстова Радева2-109-НС/23.03.2017
Камелия Иванова Танева2-110-НС/23.03.2017
Пенка Христова Танева2-111-НС/23.03.2017
Цветелина Костадинова Керезова2-112-НС/23.03.2017
Костадин Димитров Керезов2-113-НС/23.03.2017
Калина Иванова Керезова2-114-НС/23.03.2017
Цена Костадинова Керезова2-115-НС/23.03.2017
Искра Иванова Коларова2-116-НС/23.03.2017
Росита Кирилова Янакиева2-117-НС/23.03.2017
Кирилка Илиева Николова2-118-НС/23.03.2017
Кирил Димитров Янакиев2-119-НС/23.03.2017
Йоана Кирилова Янакиева2-120-НС/23.03.2017
Васка Николова Джоренова2-121-НС/23.03.2017
Красимира Райчова Димитрова2-122-НС/23.03.2017
Венетка Стайкова Кибарова2-123-НС/23.03.2017
Венета Спасова Церовска2-124-НС/23.03.2017
Йордан Стоянов Церовски2-125-НС/23.03.2017
Иван Йорданов Церовски2-126-НС/23.03.2017
Даниела Йорданова Церовска2-127-НС/23.03.2017
Светломир Йорданов Церовски2-128-НС/23.03.2017
Вергиния Йорданова Церовска2-129-НС/23.03.2017
Димитър Стефанов Беличански2-130-НС/23.03.2017
Анка Владимирова Беличанска2-131-НС/23.03.2017
Владимир Димитров Беличански2-132-НС/23.03.2017
Багрияна Горчева Давидова2-133-НС/23.03.2017
Божана Николаева Стоянова2-134-НС/23.03.2017
Асен Илянов Давидов2-135-НС/23.03.2017
Снежана Антониева Давидова2-136-НС/23.03.2017
Исус Асенов Миланов2-137-НС/23.03.2017
Софка Иванова Белчинова2-138-НС/23.03.2017
Роза Бориславова Давидова2-139-НС/23.03.2017
Найден Антонов Давидов2-140-НС/23.03.2017
Антоний Владимиров Давидов2-141-НС/23.03.2017
Райчо Стоянов Градев2-142-НС/23.03.2017
Цветанка Благоева Шалска2-143-НС/23.03.2017
Алберт Райчев Градев2-144-НС/23.03.2017
Атанас Ангелов Лазаров2-145-НС/23.03.2017
Гергана Недялкова Лазарова2-146-НС/23.03.2017
Николай Атанасов Лазаров2-147-НС/23.03.2017
Ники Йорданов Загорски2-148-НС/23.03.2017
Даниел Методиев Йорданов2-149-НС/23.03.2017
Десислава Йорданова Христова2-150-НС/23.03.2017
Людмила Красимирова Илиева2-151-НС/23.03.2017
Явор Васков Илиев2-152-НС/23.03.2017
Йордан Атанасов Овчаров2-153-НС/23.03.2017
Татяна Иванова Загорска2-154-НС/23.03.2017
Йордан Кирилов Загорски2-155-НС/23.03.2017
Бетина Пламенова Копаранова2-156-НС/23.03.2017
Станислава Радославова Стефанова2-157-НС/23.03.2017
Николай Стефанов Кангалов2-158-НС/23.03.2017
Николина Колева Петрова2-159-НС/23.03.2017
Теменужка Георгиева Стоева2-160-НС/23.03.2017
Марийка Василева Пешева2-161-НС/23.03.2017
Пенка Вутова Георгиева2-162-НС/23.03.2017
Радослав Иванов Петров2-163-НС/23.03.2017
Петко Лазаров Петков2-164-НС/23.03.2017
Тодор Николов Нинов2-165-НС/23.03.2017
Красимир Борисов Райчев2-166-НС/23.03.2017
Иван Стефанов Янински2-167-НС/23.03.2017
Трайко Атанасов Танов2-168-НС/23.03.2017
Иванка Христова Попова2-169-НС/23.03.2017
Йото Петков Чуклев2-170-НС/23.03.2017
Светла Николова Златева2-171-НС/23.03.2017
Цено Илиев Цветков2-172-НС/23.03.2017
Веселин Димитров Илиев2-173-НС/23.03.2017
Веселин Тодоров Василев2-174-НС/23.03.2017
Борис Красимиров Райчев2-175-НС/23.03.2017
Борис Петров Миленков2-176-НС/23.03.2017
Мая Пешева Владова2-177-НС/23.03.2017
Йордан Николов Айвазов2-178-НС/23.03.2017
Ивелина Радославова Айвазова2-179-НС/23.03.2017
Тошко Иванов Вътов2-180-НС/23.03.2017
Добринка Петрова Памукова2-181-НС/23.03.2017
Зоя Никова Петкова2-182-НС/23.03.2017
Методи Михайлов Миков2-183-НС/23.03.2017
Даниел Тодоров Иванов2-184-НС/23.03.2017
Траян Петров Йорданов2-185-НС/23.03.2017
Даниел Георгиев Стоименов2-186-НС/23.03.2017
Веселка Иванова Владова2-187-НС/23.03.2017
Николай Василев Николов2-188-НС/23.03.2017
Анна Боянова Иванова2-189-НС/23.03.2017
Милена Владимирова Иванова2-190-НС/23.03.2017
Силвия Георгиева Маркова2-192-НС/23.03.2017
Йордан Маринов Стоев2-191-НС/23.03.2017
Христо Валентинов Стайков2-193-НС/23.03.2017
Мирослав Ангелов Кьосев2-194-НС/23.03.2017
Иво Венков Шаламанов2-195-НС/23.03.2017
Борислав Георгиев Гавадинов2-196-НС/23.03.2017
Стефан Валентинов Стоянов2-197-НС/23.03.2017
Георги Благовестов Николов2-198-НС/23.03.2017
Стефан Георгиев Митков2-199-НС/23.03.2017
Иван Владимиров Гюдуров2-200-НС/23.03.2017
Славейка Костова Иванова2-201-НС/23.03.2017
Катя Петрова Гергинова2-202-НС/23.03.2017
Мариана Георгиева Озунска2-203-НС/23.03.2017
Ани Петрова Игнева- Мешова2-204-НС/23.03.2017
Теменужка Пенева Янкова2-205-НС/23.03.2017
Ангелина Йорданова Янкова2-206-НС/23.03.2017
Ренета Владимирова Кацарска2-207-НС/23.03.2017
Здравка Василева Захариева2-208-НС/23.03.2017
Владимир Петров Захариев2-209-НС/23.03.2017
Стефка Владимирова Ангелова2-210-НС/23.03.2017
Илия Христов Димитров2-211-НС/23.03.2017
Лиляна Николова Стамова2-212-НС/23.03.2017
Венцислава Стойчова Щъркелова2-213-НС/23.03.2017
Николай Димитров Щъркелов2-214-НС/23.03.2017
Александър Александров Постолов2-215-НС/23.03.2017
Антоанета Димитрова Костова2-216-НС/23.03.2017
Станислав Стоянов Василев2-217-НС/23.03.2017
Радослав Стоянов Василев2-218-НС/23.03.2017
Еленка Христова Шуманова2-219-НС/23.03.2017
Любка Иванова Шуманова2-220-НС/23.03.2017
Анета Иванова Атанасова2-221-НС/23.03.2017
Росица Тодорова Панова2-222-НС/23.03.2017
Василка Петрова Дудина2-223-НС/23.03.2017
Петьо Христов Радев2-224-НС/23.03.2017
Татяна Иванова Георгиева2-225-НС/23.03.2017
Силвена Иванова Павлова2-226-НС/23.03.2017
Людмил Николаев Пандурски2-227-НС/23.03.2017
Асен Рашков Петров2-17-НС/21.03.2017
Даниела Иванова Миланова2-228-НС/23.03.2017
Итка Станиславова Петрова2-18-НС/21.03.2017
Христина Николаева Пандурска2-229-НС/23.03.2017
Румен Петров Бизов2-19-НС/21.03.2017
Огнян Христов Гюров2-230-НС/23.03.2017
Велислав Руменов Бизов2-20-НС/21.03.2017
Милка Марийкинова Иванова2-231-НС/23.03.2017
Борислава Павлова Димитрова2-21-НС/21.03.2017
Надежда Костадинова Пешкова2-232-НС/23.03.2017
Доцка Тодорова Миладинова2-22-НС/21.03.2017
Радостина Ангелова Аврамска2-233-НС/23.03.2017
Мартина Маринова Иванова2-23-НС/21.03.2017
Димитър Борисов Иванов2-234-НС/23.03.2017
Радостина Георгиева Георгиева2-24-НС/21.03.2017
Ваня Димитрова Захариева2-235-НС/23.03.2017
Милена Илиянова Гергинова2-25-НС/21.03.2017
Борислав Димитров Иванов2-236-НС/23.03.2017
Виолета Тотюва Димитрова2-26-НС/21.03.2017
Ерик Василев Иванов2-27-НС/21.03.2017
Галина Георгиева Попова2-237-НС/23.03.2017
Радослава Емилова Ташева2-28-НС/21.03.2017
Зафирка Стоилова Пешкова2-238-НС/23.03.2017
Петя Петрова Георгиева2-29-НС/21.03.2017
Георги Стоименов Чучуков2-239-НС/23.03.2017
Камелия Петкова Славенкова2-30-НС/21.03.2017
Маргарита Борисова Чучукова2-240-НС/23.03.2017
Джулия Ивова Георгиева2-31-НС/21.03.2017
Антоанета Крумова Галчева2-241-НС/23.03.2017
Кръстан Константинов Георгиев2-32-НС/21.03.2017
Росица Николова Фандъкова2-242-НС/23.03.2017
Витан Тодоров Витанов2-33-НС/21.03.2017
Цветелина Руменова Разложка2-243-НС/23.03.2017
Биляна Бориславова Коцева2-34-НС/21.03.2017
Силвия Георгиева Чучукова2-244-НС/23.03.2017
Иван Маринов Маринков2-35-НС/21.03.2017
Пенка Тодорова Василева2-245-НС/23.03.2017
Албена Бориславова Коцева2-36-НС/21.03.2017
Кирил Николов Фандъков2-246-НС/23.03.2017
Антоан Бранимиров Алексиев2-37-НС/21.03.2017
Анка Ангелова Аврамска2-247-НС/23.03.2017
Даниела Борисова Христова2-38-НС/21.03.2017
Жерар Павлов Божков2-248-НС/23.03.2017
Венета Спасова Иванова2-39-НС/21.03.2017
Пенка Иванова Скендерова -Алексиева2-249-НС/23.03.2017
Василка Асенова Стоянова2-40-НС/21.03.2017
Пепа Тодорова Вълова2-250-НС/23.03.2017
Георги Велинов Георгиев2-41-НС/21.03.2017
Мариана Иванова Бойчева2-251-НС/23.03.2017
Благойка Павлова Георгиева2-42-НС/21.03.2017
Борис Любомиров Грънчаров2-252-НС/23.03.2017
Валентина Петрова Митрова2-43-НС/21.03.2017
Светослав Христосков Тодоров2-253-НС/23.03.2017
Десислава Гешева Гешева2-44-НС/21.03.2017
Марийка Иванова Лисичарова2-254-НС/23.03.2017
Венцислав Киров Илиев2-45-НС/21.03.2017
Тома Илиев Томов2-255-НС/23.03.2017
Радослав Венциславов Илиев2-46-НС/21.03.2017
Цветана Стоянова Анчева2-256-НС/23.03.2017
Милен Петров Попов2-47-НС/21.03.2017
Драга Николова Петкова2-257-НС/23.03.2017
Елена Василева Костадинова2-48-НС/21.03.2017
Снежана Найденова Ганчева2-258-НС/23.03.2017
Маргита Асенова Йорданова2-49-НС/21.03.2017
Ева Георгиева Чугарска2-259-НС/23.03.2017
Нели Павлова Алексова2-50-НС/21.03.2017
Мариана Йосифова Грънчарова2-260-НС/23.03.2017
Христина Георгиева Коцева2-51-НС/21.03.2017
Ния Калинова Каменова2-261-НС/23.03.2017
Велислав Красимиров Петров2-52-НС/21.03.2017
Рени Згурова Божкова2-262-НС/23.03.2017
Димитър Иванов Стефанов2-53-НС/21.03.2017
Тихомир Генчев Генчев2-263-НС/23.03.2017
Силвия Иванова Димитрова2-54-НС/21.03.2017
Анастасия Георгиева Савова2-264-НС/23.03.2017
Владимир Димитров Владимиров2-55-НС/21.03.2017
Елена Христова Василева2-265-НС/23.03.2017
Димитър Владимиров Димитров2-56-НС/21.03.2017
Николай Велинов Анчев2-266-НС/23.03.2017
Кирил Стефанов Миладинов2-57-НС/21.03.2017
Панчо Бориславов Рашев2-267-НС/23.03.2017
Ради Боянов Владимиров2-58-НС/21.03.2017
Снежана Димитрова Сергиева2-268-НС/23.03.2017
Бойчо Илиев Николов2-59-НС/21.03.2017
Надалина Емилова Благоева2-269-НС/23.03.2017
Таска Методиева Тодорова2-270-НС/23.03.2017
Цецка Богданова Викторова2-271-НС/23.03.2017
Петя Райчева Благоева2-272-НС/23.03.2017
Данаил Душков Петров2-273-НС/23.03.2017
Ралица Христова Ценова2-1-НС/18.03.2017
Николай Димитров Иванов2-2-НС/18.03.2017
Пенка Димитрова Владова2-3-НС/18.03.2017
Мария Манчева Мутафчиева2-4-НС/18.03.2017
Христина Маринова Методиева2-5-НС/18.03.2017
Радка Христова Тодорова2-6-НС/18.03.2017
Ивайло Цветанов Денински2-7-НС/18.03.2017
Бетина Валентинова Илиева2-8-НС/18.03.2017
Теделин Павлинова Денинска2-9-НС/18.03.2017
Власаки Стефанов Николов2-10-НС/18.03.2017
Виктор Павлинов Денински2-11-НС/18.03.2017
Пенка Петрова Йотова2-12-НС/18.03.2017
Силвия Власакиева Иванова2-13-НС/18.03.2017
Цветелина Василева Георгиева2-14-НС/18.03.2017
Петър Димитров Иванов2-15-НС/18.03.2017
Цветанка Симеонова Николова2-16-НС/18.03.2017
Силвия Мариянова Асенова2-60-НС/23.03.2017
Вергиния Цанкова Якимова2-61-НС/23.03.2017
Иван Енчов Спасов2-62-НС/23.03.2017
Цветанка Велинова Гацева2-63-НС/23.03.2017
Моника Найденова Йорданова2-64-НС/23.03.2017
Наталия Илиева Игнатова2-65-НС/23.03.2017
Алекси Никодимов Недялков2-66-НС/23.03.2017
Марияна Петрова Тодорова2-67-НС/23.03.2017
Йорданка Асенова Георгиева2-68-НС/23.03.2017
Дафина Младенова Манова2-69-НС/23.03.2017
Венетка Владимирова Ранкова2-70-НС/23.03.2017
Василка Тодорова Златанова2-71-НС/23.03.2017
Румяна Здравкова Първанова2-72-НС/23.03.2017
Тодор Валентинов Тодоров2-73-НС/23.03.2017
Емилия Тодорова Божилова2-74-НС/23.03.2017
Лилия Бойкова Андреева2-75-НС/23.03.2017
Райна Иванова Петрова2-76-НС/23.03.2017
Даниела Иванова Новкова2-77-НС/23.03.2017
Цветан Савов Иванов2-78-НС/23.03.2017
Найда Първанова Димова2-79-НС/23.03.2017
Костадин Тодоров Йорданов2-80-НС/23.03.2017
Здравка Ерменкова Цветкова2-81-НС/23.03.2017
Гергана Стоянова Николова2-82-НС/23.03.2017
Валентин Руменов Николов2-83-НС/23.03.2017
Катинка Кирилова Янакиева2-84-НС/23.03.2017
Румян Димитров Янакиев2-85-НС/23.03.2017
Димитър Румянов Янакиев2-86-НС/23.03.2017
Атанаска Димитрова Георгиева2-87-НС/23.03.2017
Славейко Любенов Стоилов2-88-НС/23.03.2017
Светослав Красимиров Ангелов2-89-НС/23.03.2017
Людмила Славейкова Стоилова2-90-НС/23.03.2017
Светлана Йорданова Стоилова2-91-НС/23.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения