Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Емилия Иванова Гайдарова4-58-НС/20.03.2017
Стефан Огнянов Божилов4-314-НС/20.03.2017
Мария Иванова Гърбова4-59-НС/20.03.2017
Тошко Владимиров Петров4-315-НС/20.03.2017
Надежда Благоева Христова4-60-НС/20.03.2017
Румен Любомиров Найденов4-316-НС/20.03.2017
Милка Владова Цветанова4-61-НС/20.03.2017
Петя Симеонова Ангелова4-317-НС/20.03.2017
Данка Миткова Кичукова4-62-НС/20.03.2017
Петър Христов Мутафов4-318-НС/20.03.2017
Ирена Любенова Атанасова4-63-НС/20.03.2017
Мария Харалампиева Цанкова4-319-НС/20.03.2017
Боянка Йорданова Нанчева4-64-НС/20.03.2017
Ивелина Константинова Костова4-320-НС/20.03.2017
Валентин Василев Щърков4-65-НС/20.03.2017
Иванка Николаева Коевска4-321-НС/20.03.2017
Константин Георгиев Радев4-66-НС/20.03.2017
Иглика Николова Найденова4-322-НС/20.03.2017
Копринка Стефанова Станкова4-67-НС/20.03.2017
Еманоил Николов Христов4-323-НС/20.03.2017
Йорданка Димитрова Чорукова4-68-НС/20.03.2017
Янка Александрова Матеева4-324-НС/20.03.2017
Юлиян Агоп Одажиян4-69-НС/20.03.2017
Гергинка Георгиева Тодорова4-325-НС/20.03.2017
Васил Йорданов Стойчков4-70-НС/20.03.2017
Стефан Димитров Маноилов4-326-НС/20.03.2017
Василка Йорданова Илчева4-71-НС/20.03.2017
Милен Цветанов Борисов4-327-НС/20.03.2017
Цветелина Иванова Кайтазова4-72-НС/20.03.2017
Надя Борисова Христова4-328-НС/20.03.2017
Иван Василев Зашев4-73-НС/20.03.2017
Георги Бориславов Димитров4-329-НС/20.03.2017
Борислав Атанасов Петров4-74-НС/20.03.2017
Гълъбина Стоилова Кастелова4-330-НС/20.03.2017
Бисерка Иванова Пенджурова4-75-НС/20.03.2017
Верка Павлова Миланова4-331-НС/20.03.2017
Светослав Иванов Добрев4-76-НС/20.03.2017
Дези Кирилова Фердова4-332-НС/20.03.2017
Руска Тодорова Димитрова4-77-НС/20.03.2017
Ралица Тодорова Попова4-333-НС/20.03.2017
Емил Христов Даскалов4-78-НС/20.03.2017
Виолина Васкова Любомирова4-334-НС/20.03.2017
Александър Василев Арангелов4-79-НС/20.03.2017
Павлинка Григорова Накова4-335-НС/20.03.2017
Иван Генчов Найденов4-80-НС/20.03.2017
Стефан Рангелов Тодоров4-336-НС/20.03.2017
Дора Банчева Каменарова4-81-НС/20.03.2017
Снежана Евтимова Манолова4-337-НС/20.03.2017
Славчо Димитров Паничаров4-82-НС/20.03.2017
Антоанета Петрова Петрова4-338-НС/20.03.2017
Велика Савкова Кехайова4-83-НС/20.03.2017
Павел Красимиров Петков4-339-НС/20.03.2017
Елка Иванова Джоголанова4-84-НС/20.03.2017
Любляна Христова Нешева4-340-НС/20.03.2017
Таня Христова Златарева4-85-НС/20.03.2017
Петър Димитров Петров4-341-НС/20.03.2017
Милена Огнянова Пейчева4-86-НС/20.03.2017
Здравко Дианов Христов4-342-НС/20.03.2017
Мариела Маринова Петрова4-87-НС/20.03.2017
Боян Иванов Брънзелов4-343-НС/20.03.2017
Миролюб Георгиев Белъов4-88-НС/20.03.2017
Спас Богомилов Спасов4-344-НС/20.03.2017
Янка Минчова Бановска4-89-НС/20.03.2017
Христина Борисова Атанасова4-345-НС/20.03.2017
Лиляна Йотова Иванова4-90-НС/20.03.2017
Полина Луканова Стойчева4-346-НС/20.03.2017
Васил Иванов Петков4-91-НС/20.03.2017
Генади Цветков Гаврилов4-347-НС/20.03.2017
Станка Цолова Цветкова4-92-НС/20.03.2017
Весела Дианова Христова4-348-НС/20.03.2017
Елена Ангелова Иванова4-93-НС/20.03.2017
Катюша Тодорова Дамянова4-349-НС/20.03.2017
Петър Цветанов Петров4-94-НС/20.03.2017
Стефка Кръстева Драганова4-350-НС/20.03.2017
Стефан Иванов Станев4-95-НС/20.03.2017
Маряна Миткова Митева4-351-НС/20.03.2017
Павел Христов Павлов4-96-НС/20.03.2017
Пламен Ваньов Петков4-352-НС/20.03.2017
Иван Станков Огнянов4-97-НС/20.03.2017
Лиляна Иванова Димитрова-Цветкова4-353-НС/20.03.2017
Параскева Иванова Маркова4-98-НС/20.03.2017
Роза Георгиева Величкова4-354-НС/20.03.2017
Димитрина Петрова Йотова4-99-НС/20.03.2017
Аспарух Стоянов Стефанов4-355-НС/20.03.2017
Николай Петков Грънчаров4-100-НС/20.03.2017
Христо Зарков Божилов4-356-НС/20.03.2017
Ралица Анкова Бенчева4-101-НС/20.03.2017
Стамен Атанасов Стаменов4-357-НС/20.03.2017
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА4-102-НС/20.03.2017
Стефка Цанева Георгиева4-358-НС/20.03.2017
ЦОНКА СТЕФАНОВА КЪРПАРОВА4-103-НС/20.03.2017
Кристиян Веселинов Димитров4-359-НС/20.03.2017
МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПАРАШКЕВОВА4-104-НС/20.03.2017
Вера Димитрова Димитрова4-360-НС/20.03.2017
ЦВЕТЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА4-105-НС/20.03.2017
Иванка Николова Стойчева4-361-НС/20.03.2017
ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАРАШКЕВОВА4-106-НС/20.03.2017
Диана Димитрова Богданова4-362-НС/20.03.2017
ПЕПА ПЕТКОВА ИВАНОВА4-107-НС/20.03.2017
Калоян Стаменов Петров4-363-НС/20.03.2017
МАРИЯ НАЙДЕНОВА ВАНГЕЛОВА4-108-НС/20.03.2017
Татяна Петрова Николова4-364-НС/20.03.2017
ДЕЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА4-109-НС/20.03.2017
Камен Серьожов Методиев4-365-НС/20.03.2017
ДИМКА ЛАЗАРОВА ДОБРЕВА4-110-НС/20.03.2017
Борис Спасов Бонев4-366-НС/20.03.2017
АННА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА4-111-НС/20.03.2017
Стела Цветкова Цветкова4-367-НС/20.03.2017
Поля Маринова Василева4-112-НС/20.03.2017
Христинка Петрова Петрова4-368-НС/20.03.2017
Иван Борисов Гергинов4-113-НС/20.03.2017
Владимир Стоянов Спасов4-369-НС/20.03.2017
Христо Петков Якимов4-114-НС/20.03.2017
Димитър Георгиев Георгиев4-370-НС/20.03.2017
Мариана Макавеева Николова4-115-НС/20.03.2017
Радослав Цветков Стоянов4-371-НС/20.03.2017
Здравко Илиев Петров4-116-НС/20.03.2017
Анна Бонева Николова4-372-НС/20.03.2017
Марин Василев Маринов4-117-НС/20.03.2017
Тодорка Григорова Павлова4-373-НС/20.03.2017
Слави Йорданов Тодоров4-118-НС/20.03.2017
Генади Георгиев Генадиев4-374-НС/20.03.2017
Иван Петров Илиев4-119-НС/20.03.2017
Ненка Милкова Милева4-375-НС/20.03.2017
Георги Иванов Гергинов4-120-НС/20.03.2017
Петър Георгиев Лафчийски4-376-НС/20.03.2017
Васил Петков Стоянов4-121-НС/20.03.2017
Симона Димитрова Петкова4-377-НС/20.03.2017
Иванка Цанова Караджова4-122-НС/20.03.2017
Димитър Георгиев Гроздев4-378-НС/20.03.2017
Илия Николов Попов4-123-НС/20.03.2017
Вероника Бориславова Милчева4-379-НС/20.03.2017
Лилия Цанкова Цекова4-124-НС/20.03.2017
Петър Стоянов Митев4-380-НС/20.03.2017
Николай Здравков Донов4-125-НС/20.03.2017
Ангел Василев Свиленов4-381-НС/20.03.2017
Христо Семков Драганов4-126-НС/20.03.2017
Иван Георгиев Колев4-382-НС/20.03.2017
Александър Георгиев Григоров4-127-НС/20.03.2017
Даниел Иванов Христов4-383-НС/20.03.2017
Христена Маркова Вутова4-128-НС/20.03.2017
Шериф Красимиров Ботев4-384-НС/20.03.2017
Цветана Дикова Николова4-129-НС/20.03.2017
Красимир Ангелов Ботев4-385-НС/20.03.2017
Иван Георгиев Иванов4-130-НС/20.03.2017
Иван Любомиров Белишки4-386-НС/20.03.2017
Бойка Найденова Иванова4-131-НС/20.03.2017
Любен Василев Чавдаров4-387-НС/20.03.2017
Пенка Кръстева Георгиева4-132-НС/20.03.2017
Мартина Красимирова Генчева4-388-НС/20.03.2017
Петър Иванов Георгиев4-133-НС/20.03.2017
Димитър Борисов Петков4-389-НС/20.03.2017
Симона Цветелинова Цветкова4-134-НС/20.03.2017
Иванка Данаилова Колева4-390-НС/20.03.2017
Кирил Иванов Вълков4-135-НС/20.03.2017
Костадин Методиев Атанасов4-391-НС/20.03.2017
Виолетка Димитрова Борисова4-136-НС/20.03.2017
Надежда Иванова Узунова4-392-НС/20.03.2017
Васил Маринов Гешев4-137-НС/20.03.2017
Любомира Кирилова Нованска4-393-НС/20.03.2017
Станка Илиева Златева4-138-НС/20.03.2017
Марийка Николова Колева4-394-НС/20.03.2017
Пламенка Иванова Мирчева4-139-НС/20.03.2017
Вихра Василева Панайотова4-395-НС/20.03.2017
Иван Петков Босовски4-140-НС/20.03.2017
Димитър Иванов Михайлов4-396-НС/20.03.2017
Рада Венкова Джамярова4-141-НС/20.03.2017
Пламен Димитров Дойчев4-397-НС/20.03.2017
Найден Николов Найденов4-142-НС/20.03.2017
Трендафил Иванов Мишев4-398-НС/20.03.2017
Здравка Николова Виденова4-143-НС/20.03.2017
Маноела Иванова Зафирова4-399-НС/20.03.2017
Михаил Иванов Пацов4-144-НС/20.03.2017
Йордан Пламенов Дойчев4-400-НС/20.03.2017
Милка Станоева Иванова4-145-НС/20.03.2017
Йорданка Димитрова Стоянова4-401-НС/20.03.2017
Верка Анастасова Делчева4-146-НС/20.03.2017
Стефан Димитров Ноков4-402-НС/20.03.2017
Мариана Любчова Пантова4-147-НС/20.03.2017
Александър Живков Лазаров4-403-НС/20.03.2017
Христина Георгиева Аспарухова4-148-НС/20.03.2017
Цонка Иванова Джунева4-404-НС/20.03.2017
Антоанета Нацкова Александрова4-149-НС/20.03.2017
Стефка Иванова Андреева4-405-НС/20.03.2017
Тодор Станков Манов4-150-НС/20.03.2017
Лиляна Борисова Петрова4-151-НС/20.03.2017
Петър Александров Петров4-152-НС/20.03.2017
Владимир Любенов Власакиев4-153-НС/20.03.2017
Пламен Димитров Илиев4-154-НС/20.03.2017
Диана Илиева Костадинова4-155-НС/20.03.2017
Мария Кирилова Минчева4-156-НС/20.03.2017
Петър Благоев Петров4-157-НС/20.03.2017
Емилия Найденова Григорова4-158-НС/20.03.2017
Мариана Тодолова Богданова4-159-НС/20.03.2017
Димка Димитрова Никодивома4-160-НС/20.03.2017
Красимира Мирославова Дойчева4-161-НС/20.03.2017
Боян Стоянов Димитров4-162-НС/20.03.2017
Росен Костадинов Костадинов4-163-НС/20.03.2017
Любомир Иванов Тодоров4-164-НС/20.03.2017
Лозан Драганов Лозанов4-165-НС/20.03.2017
Валя Георгиева Гергинова4-166-НС/20.03.2017
Мартин Василев Венчев4-167-НС/20.03.2017
Райна Димитрова Димитрова4-168-НС/20.03.2017
Тодор Борисов Колев4-169-НС/20.03.2017
Александър Николаев Начев4-170-НС/20.03.2017
Вера Йорданова Апостолова4-171-НС/20.03.2017
Димитър Стефанов Димитров4-172-НС/20.03.2017
Тома Атанасов Томов4-173-НС/20.03.2017
Неделина Божидарова Ефтимова4-174-НС/20.03.2017
Божурка Евлогиева Григорова4-175-НС/20.03.2017
Тодор Александров Григоров4-176-НС/20.03.2017
Кирил Косенов Илиев4-177-НС/20.03.2017
Преслав Асенов Георгиев4-178-НС/20.03.2017
Даяна Емилова Младенова4-179-НС/20.03.2017
Римма Захаривна Иванова4-180-НС/20.03.2017
Теодор Костадинов Иванов4-181-НС/20.03.2017
Християн Христов Димитров4-182-НС/20.03.2017
Емил Славчов Младенов4-183-НС/20.03.2017
Надя Георгиева Иванова4-184-НС/20.03.2017
Нина Гошова Величкова4-185-НС/20.03.2017
Видин Йорданов Григоров4-186-НС/20.03.2017
Валентина Славейкова Георгиева4-187-НС/20.03.2017
Благовеска Димитрова Тодорова4-188-НС/20.03.2017
Беата Антонова Цветкова4-189-НС/20.03.2017
Желязко Иванов Вичев4-190-НС/20.03.2017
Любен Апостолов Илиев4-191-НС/20.03.2017
Славчо Коцев Коцев4-192-НС/20.03.2017
Григор Любенов Григоров4-193-НС/20.03.2017
Валери Ганчев Димитров4-194-НС/20.03.2017
Огнян Василев Ганев4-195-НС/20.03.2017
Димитър Красимиров Венчев4-196-НС/20.03.2017
Мартин Лазаров Борисов4-197-НС/20.03.2017
Румен Димитров Владинов4-198-НС/20.03.2017
Богомил Славов Йорданов4-199-НС/20.03.2017
Александър Исаев Еленков4-200-НС/20.03.2017
Тодор Христов Милев4-201-НС/20.03.2017
Васил Сашов Тодоров4-202-НС/20.03.2017
Георги Божидаров Андонов4-203-НС/20.03.2017
Радко Данаилов Здравков4-204-НС/20.03.2017
Снежана Катеринова Дойчинова4-205-НС/20.03.2017
Виктор Божидаров Делистоянов4-206-НС/20.03.2017
Павел Илиев Йорданов4-207-НС/20.03.2017
Борислав Борисов Колев4-208-НС/20.03.2017
Добринчо Димчев Георгиев4-209-НС/20.03.2017
Владин Лилов Владинов4-210-НС/20.03.2017
Николай Стоилов Георгиев4-211-НС/20.03.2017
Митрофан Илиев Алексов4-212-НС/20.03.2017
Дафина Иванова Цекова4-213-НС/20.03.2017
Петър Варадинов Лозанов4-214-НС/20.03.2017
Радко Владимиров Кръстанов4-215-НС/20.03.2017
Мартина Антонова Борисова4-216-НС/20.03.2017
Васил Иванов Пенков4-217-НС/20.03.2017
Бойко Христов Йорданов4-218-НС/20.03.2017
Виктория Николаева Йорданова4-219-НС/20.03.2017
Иван Божидаров Петров4-220-НС/20.03.2017
Иванка Василева Мачкова4-221-НС/20.03.2017
Генка Станчова Мишева4-222-НС/20.03.2017
Антоанета Иванова Николова4-223-НС/20.03.2017
Стефка Иванова Тодорова4-224-НС/20.03.2017
Красимира Александрова Костадинова4-225-НС/20.03.2017
Капка Христова Джоргова4-226-НС/20.03.2017
Сотир Димитров Петков4-227-НС/20.03.2017
Лилия Георгиева Дудина4-228-НС/20.03.2017
Милена Веселинова Тоскова4-229-НС/20.03.2017
Ели Кирилова Лухова4-230-НС/20.03.2017
Ралица Йорданова Рафаилова4-231-НС/20.03.2017
Драгомир Асенов Хадживасилев4-232-НС/20.03.2017
Мария Димитрова Санкийска4-233-НС/20.03.2017
Здравка Павлова Божичкова4-234-НС/20.03.2017
Калоян Светлозаров Санкийски4-235-НС/20.03.2017
Миглена Николова Вардарова-Струмина4-236-НС/20.03.2017
Станка Дамянова Крачунова4-237-НС/20.03.2017
Христина Димитрова Янева4-238-НС/20.03.2017
Людмил Атанасов Яначков4-239-НС/20.03.2017
Даниела Йорданова Йовева4-240-НС/20.03.2017
Емилия Кънчева Димитрова4-241-НС/20.03.2017
Цветанка Каменова Якимова4-242-НС/20.03.2017
Зоя Димитрова Петрова4-243-НС/20.03.2017
Мария Николаева Чапкънова-Атанасова4-244-НС/20.03.2017
Нели Борисова Тодорова4-245-НС/20.03.2017
Мария Иванова Арангелова4-246-НС/20.03.2017
Ели Иванова Георгиева4-247-НС/20.03.2017
Виолета Иванова Кокалова4-248-НС/20.03.2017
Нина Димитрова Христовска4-249-НС/20.03.2017
Свилен Симеонов Петров4-250-НС/20.03.2017
Живко Юлиянов Стефанов4-251-НС/20.03.2017
Десислава Василева Димитрова4-252-НС/20.03.2017
Кристиян Будьонов Тодоров4-253-НС/20.03.2017
Антон Стоянов Велинов4-254-НС/20.03.2017
Ангел Янков Радков4-255-НС/20.03.2017
Робертин Христов Радков4-256-НС/20.03.2017
Ивайло Красимиров Георгиев4-1-НС/20.03.2017
Георги Асенов Янков4-257-НС/20.03.2017
Стефан Асенов Борисов4-2-НС/20.03.2017
Митко Мартинов Мартинов4-258-НС/20.03.2017
Лъчезар Христов Лазаров4-3-НС/20.03.2017
Даниела Василева Колева4-259-НС/20.03.2017
Мартин Димчев Цаков4-4-НС/20.03.2017
Станка Стоименова Благоева4-260-НС/20.03.2017
Ралица Павлова Пенчева4-5-НС/20.03.2017
Петрия Петрова Живкова4-261-НС/20.03.2017
Теодора Стефанова Лютакова4-6-НС/20.03.2017
Гюла Филипова Христова4-262-НС/20.03.2017
Стамена Дакова Матева4-7-НС/20.03.2017
Бойко Кръстев Гроздев4-263-НС/20.03.2017
Васил Иванов Василев4-8-НС/20.03.2017
Никола Атанасов Панев4-264-НС/20.03.2017
Станка Стефанова Димитрова4-9-НС/20.03.2017
Петър Христов Мишков4-265-НС/20.03.2017
Давид Георгиев Давидов4-10-НС/20.03.2017
Стоян Костов Веселинов4-266-НС/20.03.2017
Георги Христов Георгиев4-11-НС/20.03.2017
Константин Симов Беров4-267-НС/20.03.2017
Николай Койчев Начев4-12-НС/20.03.2017
Петър Пантелеев Биков4-268-НС/20.03.2017
Вица Стефанова Гечева4-13-НС/20.03.2017
Любомир Любенов Бранков4-269-НС/20.03.2017
Кирил Ангелов Начев4-14-НС/20.03.2017
Елка Борисова Лукарова4-270-НС/20.03.2017
Васил Ценов Василев4-15-НС/20.03.2017
Бойко Петров Лазаров4-271-НС/20.03.2017
Надежда Дончева Василева4-16-НС/20.03.2017
Павел Василев Щъркелов4-272-НС/20.03.2017
Даниел Величков Даков4-17-НС/20.03.2017
Георги Любенов Пейчинов4-273-НС/20.03.2017
Иванка Петрова Генова4-18-НС/20.03.2017
Димитър Иванов Лобутов4-274-НС/20.03.2017
Димитър Иванов Петков4-19-НС/20.03.2017
Радка Христова Ласкина4-275-НС/20.03.2017
Костадин Куртев Пенчев4-20-НС/20.03.2017
Зорница Христова Петрова4-276-НС/20.03.2017
Росица Василева Димитрова4-21-НС/20.03.2017
Тянка Киркова Галчева4-277-НС/20.03.2017
Радомир Евстратиев Илиев4-22-НС/20.03.2017
Антон Иванов Стойчев4-278-НС/20.03.2017
Златко Найденов Свиленов4-23-НС/20.03.2017
Венка Любенова Христова4-279-НС/20.03.2017
Благовеста Иванова Миланова4-24-НС/20.03.2017
Иван Владов Киров4-280-НС/20.03.2017
Ангелина Борисова Илиева4-25-НС/20.03.2017
Борислав Ангелов Борисов4-281-НС/20.03.2017
Райчо Тодоров Кръстев4-26-НС/20.03.2017
Димитър Антонов Антонов4-282-НС/20.03.2017
Иван Костадинов Лозанов4-27-НС/20.03.2017
Михаил Василев Михайлов4-283-НС/20.03.2017
Младенка Георгиева Иванова4-28-НС/20.03.2017
Антон Митков Антонов4-284-НС/20.03.2017
Стефка Любенова Иванова4-29-НС/20.03.2017
Зорница Петрова Матина4-285-НС/20.03.2017
Латинка Идакиева Игнатова4-30-НС/20.03.2017
Кристиян Светославов Атанасов4-286-НС/20.03.2017
Виден Костадинов Грозданов4-31-НС/20.03.2017
Тодор Иванов Камберов4-287-НС/20.03.2017
Костадин Василев Николов4-32-НС/20.03.2017
Петър Иванов Сараджов4-288-НС/20.03.2017
Емил Иванов Митов4-33-НС/20.03.2017
Андрей Иванов Андреев4-289-НС/20.03.2017
Павлинка Иванова Ангелова4-34-НС/20.03.2017
Евтим Илиев Евтимов4-290-НС/20.03.2017
Зоя Петрова Ангелова4-35-НС/20.03.2017
Росен Николаев Димитров4-291-НС/20.03.2017
Димитър Станимиров Соколов4-36-НС/20.03.2017
Лукан Цанов Толинов4-292-НС/20.03.2017
Десислава Васкова Петрова4-37-НС/20.03.2017
Стефка Андреева Андреева4-293-НС/20.03.2017
Стойчо Владимиров Ставрев4-38-НС/20.03.2017
Георги Петров Клюнчев4-294-НС/20.03.2017
Валери Кирилов Владимиров4-39-НС/20.03.2017
Марина Господинова Недялкина4-295-НС/20.03.2017
Мая Николаева Стоянова4-40-НС/20.03.2017
Георги Киров Димитров4-296-НС/20.03.2017
Роза Симеонова Митова4-41-НС/20.03.2017
Теодора Ненчова Цонкова4-297-НС/20.03.2017
Александър Петров Петров4-42-НС/20.03.2017
Евгения Стоилова Гълъбова4-298-НС/20.03.2017
Иво Георгиев Иванов4-43-НС/20.03.2017
Кирил Радев Недев4-299-НС/20.03.2017
Иван Славчев Тасков4-44-НС/20.03.2017
Калоян Стоянов Христов4-300-НС/20.03.2017
Росица Панайотова Георгиева4-45-НС/20.03.2017
Маргарита Иванова Пандова4-301-НС/20.03.2017
Станко Русев Иванов4-46-НС/20.03.2017
Иван Кирилов Грънчаров4-302-НС/20.03.2017
Аксиния Стефанова Вихренова4-47-НС/20.03.2017
Георги Кирилов Грънчаров4-303-НС/20.03.2017
Ана Николова Герова4-48-НС/20.03.2017
Христо Стоянов Христов4-304-НС/20.03.2017
Тошко Цветанов Петров4-49-НС/20.03.2017
Ивайло Георгиев Бончев4-305-НС/20.03.2017
Сталин Кръстанов Якимов4-50-НС/20.03.2017
Ивайло Асенов Петров4-306-НС/20.03.2017
Валентин Стефанов Иванов4-51-НС/20.03.2017
Владимир Иванов Пантов4-307-НС/20.03.2017
Иван Николов Карастоянов4-52-НС/20.03.2017
Мая Карамфилова Спасова4-308-НС/20.03.2017
Цона Стефанова Стефанова4-53-НС/20.03.2017
Стефан Атанасов Аспарухов4-309-НС/20.03.2017
Спас Спасов Томов4-54-НС/20.03.2017
Илия Григоров Илиев4-310-НС/20.03.2017
Димитър Павлов Димитров4-55-НС/20.03.2017
Димитър Петров Димитров4-311-НС/20.03.2017
Катя Маринова Йончева4-56-НС/20.03.2017
Юлия Илиева Митрева4-312-НС/20.03.2017
Елена Банкова Тошева4-57-НС/20.03.2017
Роза Панчева Младенова4-313-НС/20.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения