Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Коалиция АБВ – Движение 21

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Димитър Кирилов Иванов5-173-НС/23.03.2017
Елеонора Стоилова Валева5-174-НС/23.03.2017
Илияна Цветанова Христова5-175-НС/23.03.2017
Момчил Светлинов Младенов5-176-НС/23.03.2017
Симеон Иванов Лондев5-177-НС/23.03.2017
Ненчо Николов Ненчев5-178-НС/23.03.2017
Исмит Исмаилов Немчов5-179-НС/23.03.2017
Сезгин Неджастин Хашим5-180-НС/23.03.2017
Стефан Иванов Стефанов5-181-НС/23.03.2017
Сашко Благоев Петров5-182-НС/23.03.2017
Венета Трифонова Спасова5-183-НС/23.03.2017
Стойка Наумова Петрова5-184-НС/23.03.2017
Димитрина Наумова Янкова5-185-НС/23.03.2017
Силвия Искренова Воденичарова5-186-НС/23.03.2017
Дафинка Деянова Воденичарова5-187-НС/23.03.2017
Станислав Иванов Кюркчиев5-188-НС/23.03.2017
Павел Симеонов Симеонов5-189-НС/23.03.2017
Васил Георгиев Иванов5-190-НС/23.03.2017
Йордан Методиев Иванчев5-191-НС/23.03.2017
Маринела Маринова Величкова5-192-НС/23.03.2017
Румен Христов Делчев5-193-НС/23.03.2017
Иванка Мишовска Нецовска5-194-НС/23.03.2017
Ненка Велкова Узунова5-195-НС/23.03.2017
Росен Георгиев Томов5-196-НС/23.03.2017
Розета Николова Кулинова5-197-НС/23.03.2017
Анна Димитрова Стрелкова5-198-НС/23.03.2017
Дияна Петрова Луканова5-199-НС/23.03.2017
Дочка Георгиева Белишка5-200-НС/23.03.2017
Гана Петрова Делчева5-201-НС/23.03.2017
Йорданка Живкова Георгиева5-202-НС/23.03.2017
Пламен Христов Терзиев5-203-НС/23.03.2017
Николай Златков Толев5-204-НС/23.03.2017
Бисерка Георгиева Григорова5-205-НС/23.03.2017
Даниела Тодорова Димитрова5-206-НС/23.03.2017
Галя Милчева Димова5-207-НС/23.03.2017
Паолина Бисерова Стоянова5-208-НС/23.03.2017
Димитър Иванов Нейков5-209-НС/23.03.2017
Ваня Стефанова Стойчева5-210-НС/23.03.2017
Жана Евтимова Иванова5-211-НС/23.03.2017
Анна Иванова Баракова5-212-НС/23.03.2017
Адриана Трендафилова Костова5-213-НС/23.03.2017
Гергана Димитрова Борисова5-214-НС/23.03.2017
Мариана Лилова Христова5-1-НС/23.03.2017
Вероника Цветанова Цанкова5-2-НС/23.03.2017
Николай Иванов Чипев5-3-НС/23.03.2017
Цветина Кирилова Лалова5-4-НС/23.03.2017
Иван Маринов Иванов5-5-НС/23.03.2017
Станка Симеонова Иванова5-6-НС/23.03.2017
Лъчезар Димитров Николов5-7-НС/23.03.2017
Мирослав Димитров Николов5-8-НС/23.03.2017
Димитра Василева Пенкова5-9-НС/23.03.2017
Николай Филипов Филипов5-10-НС/23.03.2017
Десислава Виденова Якимова5-11-НС/23.03.2017
Надежда Василева Недкова5-12-НС/23.03.2017
Радостина Костова Дюлгерова5-13-НС/23.03.2017
Борислав Борисов Кощров5-14-НС/23.03.2017
Мария Спасова Кощрова5-15-НС/23.03.2017
Елена Георгиева Витанова5-16-НС/23.03.2017
Йордан Димитров Витанов5-17-НС/23.03.2017
Елеонора Иванова Тинчева5-18-НС/23.03.2017
Мария Михаелова Маджарова5-19-НС/23.03.2017
Десислава Георгиева Русинова5-20-НС/23.03.2017
Снежанка Любомирова Мишева5-21-НС/23.03.2017
Гергана Боянова Спасова5-22-НС/23.03.2017
Десислава Георгиева Александрова5-23-НС/23.03.2017
Теменужка Петрова Субева5-24-НС/23.03.2017
Виктория Любомирова Станкова5-25-НС/23.03.2017
Елена Йорданова Ковачка5-26-НС/23.03.2017
Елена Иванова Лухова5-27-НС/23.03.2017
Александър Антонов Вълков5-28-НС/23.03.2017
Цветан Георгиев Димитров5-29-НС/23.03.2017
Иван Михайлов Христов5-30-НС/23.03.2017
Василка Истилянова Гиздова5-31-НС/23.03.2017
Елена Крумова Тинчева5-32-НС/23.03.2017
Цветанка Трендафилова Мирчева5-33-НС/23.03.2017
Кирил Йорданов Георгиев5-34-НС/23.03.2017
Мария Николова Андонова5-35-НС/23.03.2017
Зоя Димитрова Джаджарова5-36-НС/23.03.2017
Наталия Георгиева Минкова5-37-НС/23.03.2017
Иван Георгиев Прасков5-38-НС/23.03.2017
Милчо Георгиев Павлин5-39-НС/23.03.2017
Маряна Атанасова Стойнева5-40-НС/23.03.2017
Веска Димитрова Грозданова5-41-НС/23.03.2017
Иванка Стоянова Христова5-42-НС/23.03.2017
Сашка Емилова Александрова5-43-НС/23.03.2017
Тодор Стоилов Христов5-44-НС/23.03.2017
Иванка Велинова Ублева5-45-НС/23.03.2017
Бойко Георгиев Ублев5-46-НС/23.03.2017
Катюша Стоянова Янкулова5-47-НС/23.03.2017
Николина Борисова Стоева5-48-НС/23.03.2017
Наска Велинова Динчова5-49-НС/23.03.2017
Снежана Георгиева Барова5-50-НС/23.03.2017
Славейко Стоянов Христов5-51-НС/23.03.2017
Елеонора Георгиева Симеонова5-52-НС/23.03.2017
Трайко Георгиев Петров5-53-НС/23.03.2017
Анка Иванова Пашиева5-54-НС/23.03.2017
Радослав Емилов Атанасов5-55-НС/23.03.2017
Светослав Трепетлинчов Гьошев5-56-НС/23.03.2017
Кристина Евлогиева Димитрова5-57-НС/23.03.2017
Верка Апостолова Колева5-58-НС/23.03.2017
Надка Георгиева Веселинова5-59-НС/23.03.2017
Малинка Василева Иванова5-60-НС/23.03.2017
Верка Стоянова Александрова5-61-НС/23.03.2017
Христо Благоев Коцев5-62-НС/23.03.2017
Теодор Сергеев Григоров5-63-НС/23.03.2017
Валери Иванов Илиев5-64-НС/23.03.2017
Божил Тодоров Аначков5-65-НС/23.03.2017
Цветанка Иванова Георгиева5-66-НС/23.03.2017
Борислав Манолов Гогов5-67-НС/23.03.2017
Цветелин Михайлов Тодоров5-68-НС/23.03.2017
Евгени Христов Христов5-69-НС/23.03.2017
Ангел Асенов Джунов5-70-НС/23.03.2017
Анатоли Валериев Стоянов5-71-НС/23.03.2017
Марийка Стоянова Петрова5-72-НС/23.03.2017
Тодор Георгиев Пешев5-73-НС/23.03.2017
Росица Славчева Милчева5-74-НС/23.03.2017
Стивънс Антонов Йорданов5-75-НС/23.03.2017
Никола Владинов Ангелов5-76-НС/23.03.2017
Благой Иванов Стоянов5-77-НС/23.03.2017
Светла Славчева Георгиева5-78-НС/23.03.2017
Благой Лазаров Стоянов5-79-НС/23.03.2017
Павлинка Стефанова Георгиева5-80-НС/23.03.2017
Цено Стоянов Иванов5-81-НС/23.03.2017
Валентина Петкова Петрова5-82-НС/23.03.2017
Веселин Петков Василев5-83-НС/23.03.2017
Соня Димитрова Копчева5-84-НС/23.03.2017
Иваноил Данаилов Даков5-85-НС/23.03.2017
Виктория Василева Иванова5-86-НС/23.03.2017
Татяна Цанкова Томова5-87-НС/23.03.2017
Тодор Върбанов Комитски5-88-НС/23.03.2017
Николай Асенов Иванов5-89-НС/23.03.2017
София Морфиева Николаус5-90-НС/23.03.2017
Бонка Христова Димитрова5-91-НС/23.03.2017
Виолета Петкова Георгиева5-92-НС/23.03.2017
Генка Тодорова Димитрова5-93-НС/23.03.2017
Стефка Маринова Александрова5-94-НС/23.03.2017
Йорданка Георгиева Петкова5-95-НС/23.03.2017
Димитър Георгиев Петров5-96-НС/23.03.2017
Петя Веселинова Василева5-97-НС/23.03.2017
Миглена Пелова Димитрова5-98-НС/23.03.2017
Методи Ангелов Методиев5-99-НС/23.03.2017
Марияна Христова Борисова5-100-НС/23.03.2017
Гина Петрова Велчева5-101-НС/23.03.2017
Георги Стефанов Стефанов5-102-НС/23.03.2017
Анка Георгиева Петрова5-103-НС/23.03.2017
Елена Анатолиева Ангелова5-104-НС/23.03.2017
Димитър Иванов Иванов5-105-НС/23.03.2017
Росен Николов Николов5-106-НС/23.03.2017
Мария Петрова Багелейска5-107-НС/23.03.2017
Георги Цветанов Георгиев5-108-НС/23.03.2017
Стоян Георгиев Стоянов5-109-НС/23.03.2017
Марин Бориславов Василев5-110-НС/23.03.2017
Иванка Николаева Ценова5-111-НС/23.03.2017
Мартин Стефанов Петков5-112-НС/23.03.2017
Альоша Антонов Петков5-113-НС/23.03.2017
Деян Трендафилов Николов5-114-НС/23.03.2017
Григор Кръстанов Якимов5-115-НС/23.03.2017
Пепи Георгиев Василев5-116-НС/23.03.2017
Мариана Христова Бонева5-117-НС/23.03.2017
Атанас Спасов Танев5-118-НС/23.03.2017
Даниела Георгиева Чукова5-119-НС/23.03.2017
Йорданка Тодорова Василева5-120-НС/23.03.2017
Георги Иванов Кънчев5-121-НС/23.03.2017
Димитър Цветков Ботев5-122-НС/23.03.2017
Карамфилка Лазарова Ботева5-123-НС/23.03.2017
Стела Стоянова Николова5-124-НС/23.03.2017
Емил Пламенов Асенов5-125-НС/23.03.2017
Георги Милиянов Радулов5-126-НС/23.03.2017
Валентина Георгиева Георгиева5-127-НС/23.03.2017
Асен Пламенов Асенов5-128-НС/23.03.2017
Илияна Борисова Александрова5-129-НС/23.03.2017
Ина Александрова Александрова5-130-НС/23.03.2017
Тодор Емилов Попов5-131-НС/23.03.2017
Маряна Андонова Алексиева5-132-НС/23.03.2017
Тодор Лозанов Алексиев5-133-НС/23.03.2017
Кристияна Емилова Попова5-134-НС/23.03.2017
Иван Иванов Байчев5-135-НС/23.03.2017
Гергана Маринова Иванова5-136-НС/23.03.2017
Донка Неделчева Добрева5-137-НС/23.03.2017
Надя Нешева Георгиева5-138-НС/23.03.2017
Илия Арсов Николов5-139-НС/23.03.2017
Илияна Славчева Арсова5-140-НС/23.03.2017
Александър Чавдаров Тодоров5-141-НС/23.03.2017
Димитър Бойков Бонев5-142-НС/23.03.2017
Христина Илиева Николова5-143-НС/23.03.2017
Лиляна Огнянова Бойчева5-144-НС/23.03.2017
Валентина Георгиева Ангелова5-145-НС/23.03.2017
Албена Златанова Спасова5-146-НС/23.03.2017
Юлиян Златанов Цветанов5-147-НС/23.03.2017
Младен Георгиев Крумов5-148-НС/23.03.2017
Ивайло Емилов Георгиев5-149-НС/23.03.2017
Димитрашко Димитрашков Арсов5-150-НС/23.03.2017
Светослав Петров Митов5-151-НС/23.03.2017
Зоя Благоева Асенова5-152-НС/23.03.2017
Александър Димитров Григоров5-153-НС/23.03.2017
Росица Методиева Григорова5-154-НС/23.03.2017
Бойков Стоянов Боянов5-155-НС/23.03.2017
Владимир Свиленов Андреев5-156-НС/23.03.2017
Ива Димитрова Тодорова5-157-НС/23.03.2017
Ангел Симов Величков5-158-НС/23.03.2017
Сийка Аспарухова Славчева5-159-НС/23.03.2017
Евгения Асенова Генадиева5-160-НС/23.03.2017
Бойка Асенова Генадиева5-161-НС/23.03.2017
Явор Димитров Захариев5-162-НС/23.03.2017
Кольо Вълчев Иванов5-163-НС/23.03.2017
Вероника Николова Зашева5-164-НС/23.03.2017
Спас Милетков Доротеев5-165-НС/23.03.2017
Валери Алипиев Атанасов5-166-НС/23.03.2017
Младенка Николова Цанкова5-167-НС/23.03.2017
Лидия Борисова Мишева5-168-НС/23.03.2017
Емил Стоянов Пантелеев5-169-НС/23.03.2017
Кремена Иванова Маринова5-170-НС/23.03.2017
Борислав Николов Зашев5-171-НС/23.03.2017
Донка Маринова Иванова5-172-НС/23.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 217–НС / 06.04.2017

  относно: Упълномощаване на трима членове на РИК 26, Софийски за предаване на изборните книжа и материали на областния управител на Софийска област.

 • № 216-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба от Георги Лъчезаров Заркин – член на СИК 263900039 в община Самоков.

 • № 215-НС / 28.03.2017

  относно: Жалба от Калин Христов Иванов в качеството на кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“.

всички решения