Архив избори:
02.04.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/

При установяване от СИК на бюлетина от машинно гласуване със заснет вот се прилага член 227 от Изборния кодекс. Бюлетината не се пуска в избирателната кутия, върху нея се изписва "Недействителна" и се вписва на отделен ред под т.4 на протокола на СИК - Приложение №82 - НС - хм, без да се сумира с числото по т.4 за хартиени бюлетини, за да не се отчита при контролата. 

Секционната избирателна комисия описва случая в констативен протокол, който се прилага към протокола на СИК. Бюлетината се опакова отделно и се поставя в чувала с изборни книжа.

02.04.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/

В случай, че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.8 на протокола на СИК, на редове "Машини (Х)" се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда "Изборите в секцията бяха проведени при следната обстановка" се вписва "Намерена е една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В РИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина. 

02.04.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

02.04.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/

В случай на злонамерени действия, свързани с предположения за поставени взривни устройства, следва да информирате органите на МВР на следните телефони: 

02 873 99 45

02 987 77 77 

112

01.04.2023

Връзка с контактен център за съдействие при тестване на телефоните на 01.04.2023г.

Връзка с контактия център за съдействие при тестване на телефоните в секционните избирателни комисии на 01.04.2023г. за  26 РИК - Цветослава Петкова - 02/9656 135

21.03.2023

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.04.2023Г.

Община

Населено място

Секция номер

Адрес

БОЖУРИЩЕ

ГР.БОЖУРИЩЕ

260600001

СУ "ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ" Нова сграда, ул."Иван Вазов" №10

БОТЕВГРАД

ГР.БОТЕВГРАД

260700010

ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"-ЦЕНТРАЛЕН ВХОД, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №12

ГОДЕЧ

ГР.ГОДЕЧ

260900003

СУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"(БАЗА 1), ул."акад.Игнат Емануилов" №1

ГОРНА МАЛИНА

С.ГОРНА МАЛИНА

261000001

РИТУАЛЕН ДОМ

ДРАГОМАН

ГР.ДРАГОМАН

261600002

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №66

ЕЛИН ПЕЛИН

ГР.ЕЛИН ПЕЛИН

261700001

НУ"ХРИСТО БОТЕВ",ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №3

ЕТРОПОЛЕ

ГР.ЕТРОПОЛЕ

261800008

ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 Г".

ИХТИМАН

ГР.ИХТИМАН

262000003

СУ "ХРИСТО БОТЕВ"-КЛ.СТАЯ I-ВИ ЕТАЖ

КОПРИВЩИЦА

ГР.КОПРИВЩИЦА

262400001

ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДСП",БУЛ."ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ " №77 Б

КОПРИВЩИЦА

ГР.КОПРИВЩИЦА

262400002

РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №16

КОПРИВЩИЦА

ГР.КОПРИВЩИЦА

262400003

СТАРОТО У-ЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №17

КОСТЕНЕЦ

ГР.КОСТЕНЕЦ

262500003

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "БЕНКОВСКИ"-КАФЕ СЛАДКАРНИЦА, УЛ."СВЕТИ ГЕОРГИ" №42

КОСТЕНЕЦ

ГР.КОСТЕНЕЦ

262500006

ПГ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"-КАБИНЕТ ПО БИОЛОГИЯ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №5

КОСТЕНЕЦ

ГР.МОМИН ПРОХОД

262500011

НЧ "ГЕО МИЛЕВ-1954"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ХР.БОТЕВ" №23

КОСТЕНЕЦ

С.КОСТЕНЕЦ

262500014

ОУ "КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ"-КАБИНЕТ ПО МУЗИКА, УЛ."ИНЧОВИЦА" №3

КОСТИНБРОД

ГР.КОСТИНБРОД

262600006

ІІ-РИ РАЙОН, НОВ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"1

КОСТИНБРОД

ГР.КОСТИНБРОД

262600007

ІІ-РИ РАЙОН, НЧ "ИВАН ВАЗОВ"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ОХРИД" №11

ПРАВЕЦ

ГР.ПРАВЕЦ

263400002

БИВШЕ СИТИ ЮНИВЪРСИТИ-ЛЯВО КРИЛО, ПЛ."ТОДОР ЖИВКИВ" №4

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900003

ОУ "МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №25

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900004

ОУ "ХРИСТО МАКСИМОВ", УЛ. "ХРИСТО МАКСИМОВ" №1

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900011

ПГ"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №47

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900021

СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."БУЛАИР" №2

САМОКОВ

ГР.САМОКОВ

263900026

ПТГ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" №4

САМОКОВ

С.ШИПОЧАНЕ

263900037

КОМБИНИРАНА СГРАДА, с.Шипочене

САМОКОВ

С.НОВО СЕЛО

263900038

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Ново село

САМОКОВ

С.ЗЛОКУЧЕНЕ

263900039

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА", с.Злокучане

САМОКОВ

С.ГОРНИ ОКОЛ

263900040

КМЕТСТВОТО, с.Горни Окол

САМОКОВ

С.ДОЛНИ ОКОЛ

263900041

КОМБИНИРАНА СГРАДА, с.Долни Около

САМОКОВ

С.ШИРОКИ ДОЛ

263900042

КОМБИНИРАНА СГРАДА, с.Широки дол

САМОКОВ

С.ГУЦАЛ

263900043

ЗДРАВНА СЛУЖБА, с.Гуцал

САМОКОВ

С.ЯРЛОВО

263900044

УЧИЛИЩЕТО В С. ЯРЛОВО, с.Ярлово

САМОКОВ

С.КОВАЧЕВЦИ

263900045

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Ковачевци

САМОКОВ

С.ПОПОВЯНЕ

263900046

ЗДРАВНА СЛУЖБА, с.Поповяне

САМОКОВ

С.АЛИНО

263900047

ЗДРАВНА СЛУЖБА, с.Алино

САМОКОВ

С.БЕЛЧИН

263900048

КМЕТСТВОТО, с.Белчин

САМОКОВ

С.КЛИСУРА

263900049

КМЕТСТВОТО, с.Клисура

САМОКОВ

С.РЕЛЬОВО

263900050

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Рельово

САМОКОВ

С.РАЙОВО

263900051

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Райово

САМОКОВ

С.ПРОДАНОВЦИ

263900053

МЛАДЕЖКИ ДОМ, с.Продановци

САМОКОВ

С.ДОСПЕЙ

263900054

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Доспей

САМОКОВ

С.ГОВЕДАРЦИ

263900055

СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕТО, с.Говедарци

САМОКОВ

С.МАДЖАРЕ

263900057

КОМБИНИРАНА СГРАДА, с.Маджаре

САМОКОВ

С.МАЛА ЦЪРКВА

263900058

ТЪРГОВСКА СГРАДА, с.Мала Църква

САМОКОВ

С.БЕЛИ ИСКЪР

263900059

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Бели Искър

САМОКОВ

С.РАДУИЛ

263900060

ЧИТАЛИЩЕТО, с.Радуил

САМОКОВ

С.МАРИЦА

263900062

РИТУАЛЕН ДОМ, с.Марица

САМОКОВ

С.ДРАГУШИНОВО

263900063

МЛАДЕЖКИ ДОМ, с.Драгушинова

СВОГЕ

ГР.СВОГЕ

264300001

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",УЛ."ЦАР СИМЕОН" №29

СВОГЕ

ГР.СВОГЕ

264300004

СУ "ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЗВЪНЧЕ" №2

СЛИВНИЦА

ГР.СЛИВНИЦА

264500008

СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ПЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №1, ЕТ.1

СЛИВНИЦА

С.АЛДОМИРОВЦИ

264500012

КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ

ЗЛАТИЦА

ГР.ЗЛАТИЦА

264700002

ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №2

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500001

УЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №24

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500002

УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500005

УЛ. "ЗЛАТЬОВИЦА" №2

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500007

УЛ. "ДИМИТЪР САВОВ" №41

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500008

УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №99

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500009

УЛ. "ДИМИТЪР САВОВ" №41

ПИРДОП

ГР.ПИРДОП

265500010

УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72

МИРКОВО

С.МИРКОВО

265600002

ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

ЧАВДАР

С.ЧАВДАР

265700001

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №5

ЧАВДАР

С.ЧАВДАР

265700002

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №5

ЧЕЛОПЕЧ

С.ЧЕЛОПЕЧ

265800001

ПЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №1, АДМ.СГРАДА НА ОБА-ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

ЧЕЛОПЕЧ

С.ЧЕЛОПЕЧ

265800002

УЛ."Г.РАКОВСКИ" №16, СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХАРМОНИЯ"

ДОЛНА БАНЯ

ГР.ДОЛНА БАНЯ

265900003

ЦНСТ "КОНСТАНЦА ЛЯПЧЕВА"-В СГРАДАТА НА ЦОП, УЛ."РИЛСКО ШОСЕ" №7

АНТОН

С.АНТОН

265400001

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ -1 етаж, ул.“България“47

АНТОН

С.АНТОН

265400002

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ -1 етаж, ул.“България“47

21.03.2023

График за дистанционно обучение на Сиела Норма

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, се предлага възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 26 – София област      

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 23.03.2023 (четвъртък) в 19:00 ч.:     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: [email protected]  

 

2.Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 26 – София област      

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

 За срещата на 25.03.2023 (събота) в 18:00 ч.:     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: [email protected]

 

3. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 26 – София област   

Дата: 27.03.2023 г. (понеделник)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 27.03.2023 (понеделник) в 19:00 ч.:     

 Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Огнян Ангелов

Ел. поща: [email protected] 

 

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията: 

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

17.03.2023

График за провеждане на обученията на СИК на РИК 26 - Софийски

община

дата/час

членове от РИК 26

Антон

27.03.2023 г. - 17:00 ч.

(в Община Пирдоп)

Е. Клечкова, Хр. Пенчев, Мая Пеева

Божурище

25.03.2023 г. - 09:00 ч.

 А. Христов, Е.Клечкова

Ботевград

23.03.2023 г. - 17:00 ч.

М.Младенов, Е.Клечкова

Годеч

25.03.2023 г. - 12:00 ч.

Е. Клечкова, Е. Николовая , М.Младенов

Горна Малина

27.03.2023 г. - 9:00 ч.

Е. Клечкова, Хр.Пенчев, Мая Пенчева

Долна Баня

27.03.2023 г. - 13:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов, Г. Славков

Драгоман

25.03.2023 г. - 14:00 ч.

Б.Давидкова, Т.Атанасов

Елин Пелин

25.03.2023 г. - 17:00 ч.

Е. Клечкова, Хр.Пенчев, 

Етрополе

22.03.2023 г. - 12:00 ч.

Д. Димитров, И. Белитов

Златица

28.03.2023 г. - 17:00 ч.

Е. Клечкова, Мая Пеева

Ихтиман

26.03.2023 г. - 11:00 ч.

 И. Белитов, Г. Славков, М.Младенов

Копривщица

26.03.2023 г. - 11:00 ч.

К.Джигов, Б.Давидкова

Костенец

26.03.2023 г. - 13:00 ч.

К.Донов, И.Белитов, М.Младенов

Костинброд

24.03.2023 г. - 17:00 ч.

Т.Атанасов, К.Джигов

Мирково

27.03.2023 г. - 14:30 ч.

E. Клечкова, Хр. Пенчев, Мая Пеева

Пирдоп

27.03.2023 г. - 17:00 ч.

Е. Клечкова, Хр. Пенчев, Мая Пенчева

Правец

28.03.2023 г. - 14:00 ч.

Е. Клечкова, Мая Пеева

Самоков

24.03.2023 г. - 16:00 ч.

Е. Клечкова, Г.Славков

Своге

25.03.2023 г. - 11:00 ч.

И. Белитов, Д.Димитров

Сливница

25.09.2022 г. - 12:00 ч.

А.Христов, К. Джигов

Чавдар

28.03.2023 г. - 17:00 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, Мая Пеева

Челопеч

28.03.2022 г. - 17:00 ч.

(в Община Златица)

Е. Клечкова, Мая Пеева

 

15.03.2023

Предпечатен образец на бюлетина за гласуване в изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

13.03.2023

Съобщение

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 01.04.2023 г. са приети с Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител, посочен в Приложение №1 към Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК,  се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на Районната избирателна комисия в срок до 17:00 ч. на 1 април 2023 г.

Списъкът на упълномощените представители се подава и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

13.03.2023

Съобщение

Съгласно Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. регистрацията на застъпниците на партиите и коалициите, участващи в изборите на народни представители на 02 април 2023г., се извършва от Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район, Софийски  чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №43-НС от изборните книжа). Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 01.04.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложени №45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 

28.02.2023

Съобщение

Днес, 28.02.2023 г. (вторник), в 14:00 ч. ще се проведе редовното заседание на РИК 26. Като точка единствена в дневния ред е посочена регистрация на кандидатски листи за изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

19.02.2023

Съобщение

На вниманието на Общините в Софийска област

Предложението за състава на секционните избирателни комисиии за всяка община се представя в таблица Приложение № 1 към Решение № 12-НС/19.02.2023 г.

17.02.2023

Съобщение

РИК 26, СОФИЙСКИ извършва регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023год. в срок – от 17.02.2023 г. до 17.00часа на 28.02.2023 г.

Необходими документи:

 1. Предложение от съответната партията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 59-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото партията лице или от изрично упълномощени от тях лице/а;
 2. Заявление – декларация по чл.255, ал.1, т.3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа);
 3. Пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
 4. Регистрирането на независими кандидати от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 60-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1593-НС от 6 февруари 2023 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 28.02.2023 г.

15.02.2023

Съобщение

Следващото заседание на РИК 26 Софийски ще се проведе в четвъртък, 16.02.2023 г. в 14:00 ч.

13.02.2023

Съобщение

Районна избирателна комисия, 26-ти изборен район - Софийски извършва регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. Срокът за регистрация е не по-късно от 17:00 ч. на 20 февруари 2023 г.

Необходими документи:

1. Заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от Изборните книжа). Заявлението се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

2. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което го представлява.

3. Списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител.

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.

5. Декларация по образец (Приложение № 55-НС от Изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 от ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК.

6. Банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК.

7. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения