Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 10-ЕП
София Област, 10.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на брой на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник председател и секретар в изборния район на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл.72, ал.1, т.2 и чл.92, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район - Софийски

Р Е Ш И:

 1. Определя брой на членовете на секционните избирателни комисии,  включително председател, заместник председател и секретар, в изборния район на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район - Софийски, както следва:
 • За секционни избирателни комисии до 500 избиратели включително – броят на членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове да бъде 7 /седем/;
 • За секционни избирателни комисии над 500 избиратели – броят на членовете, включително председател, заместник председател и членове да бъде 9 /девет/;
 • За Подвижни секционни избирателни комисии - броят на членовете, включително председател, заместник председател, секретар и членове да бъде 7 /седем/;
 1. Определя броя на членовете на Секционните избирателни комисии за 26 изборен район по общини, както следва:

община

населено място

№ на СИК

бр. членове на СИК

1

Антон

Антон

265400001

9

2

Антон

Антон

265400002

9

3

Божурище

Божурище

260600001

9

4

Божурище

Божурище

260600002

9

5

Божурище

Божурище

260600003

9

6

Божурище

Божурище

260600004

9

7

Божурище

Божурище

260600005

9

8

Божурище

Божурище

260600006

9

9

Божурище

Пролеша

260600007

7

10

Божурище

Хераково

260600008

7

11

Божурище

Храбърско

260600009

7

12

Божурище

Гурмазово

260600010

7

13

Божурище

Пожарево

260600011

7

14

Божурище

с.Златуша

260600012

7

15

Ботевград

Ботевград

260700001

9

16

Ботевград

Ботевград

260700002

9

17

Ботевград

Ботевград

260700003

9

18

Ботевград

Ботевград

260700004

9

19

Ботевград

Ботевград

260700005

9

20

Ботевград

Ботевград

260700006

9

21

Ботевград

Ботевград

260700007

9

22

Ботевград

Ботевград

260700008

9

23

Ботевград

Ботевград

260700009

9

24

Ботевград

Ботевград

260700010

9

25

Ботевград

Ботевград

260700011

9

26

Ботевград

Ботевград

260700012

9

27

Ботевград

Ботевград

260700013

9

28

Ботевград

Ботевград

260700014

9

29

Ботевград

Ботевград

260700015

9

30

Ботевград

Ботевград

260700016

9

31

Ботевград

Ботевград

260700017

9

32

Ботевград

Ботевград

260700018

9

33

Ботевград

Ботевград

260700019

9

34

Ботевград

Ботевград

260700020

9

35

Ботевград

Ботевград

260700021

9

36

Ботевград

Ботевград

260700022

9

37

Ботевград

Ботевград

260700023

9

38

Ботевград

Рашково

260700024

7

39

Ботевград

Трудовец

260700025

9

40

Ботевград

Трудовец

260700026

9

41

Ботевград

Трудовец

260700027

7

42

Ботевград

Трудовец

260700028

9

43

Ботевград

Скравена

260700029

9

44

Ботевград

Скравена

260700030

9

45

Ботевград

Новачене

260700031

9

46

Ботевград

Новачене

260700032

7

47

Ботевград

Боженица

260700033

7

48

Ботевград

Липница

260700034

7

49

Ботевград

Еловдол

260700035

7

50

Ботевград

Литаково

260700036

9

51

Ботевград

Литаково

260700037

9

52

Ботевград

Гурково

260700038

7

53

Ботевград

Краево

260700039

7

54

Ботевград

Радотина

260700040

7

55

Ботевград

Врачеш

260700041

9

56

Ботевград

Врачеш

260700042

9

57

Ботевград

Врачеш

260700043

9

58

Ботевград

Врачеш

260700044

9

59

Ботевград

МБАЛ

260700045

7

60

Годеч

Годеч

260900001

9

61

Годеч

 Годеч

260900002

9

62

Годеч

Годеч

260900003

9

63

Годеч

Годеч

260900004

9

64

Годеч

Годеч

260900005

9

65

Годеч

с. Гинци

260900006

7

66

Годеч

с. Бракьовци

260900007

7

67

Годеч

с. Комщица

260900008

7

68

Годеч

с. Шума

260900009

7

69

Годеч

с. Голеш

260900010

7

70

Годеч

с. Туден

260900011

7

71

Годеч

с. Губеш

260900012

7

72

Годеч

с. Мургаш

260900013

7

73

Горна Малина

Горна Малина

261000001

9

74

Горна Малина

Горна Малина

261000002

9

75

Горна Малина

Белопопци

261000003

7

76

Горна Малина

Байлово

261000004

7

77

Горна Малина

Долна Малина

261000005

7

78

Горна Малина

Априлово

261000006

9

79

Горна Малина

Гайтанево

261000007

7

80

Горна Малина

Негушево

261000008

7

81

Горна Малина

Осойца

261000009

7

82

Горна Малина

Саранци

261000010

7

83

Горна Малина

Чеканчево

261000011

7

84

Горна Малина

Макоцево

261000012

7

85

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

7

86

Горна Малина

Стъргел

261000014

7

87

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

7

88

Долна баня

Долна баня

265900001

9

89

Долна баня

Долна баня

265900002

9

90

Долна баня

Долна баня

265900003

9

91

Долна баня

Долна баня

265900004

9

92

Долна баня

Долна баня

265900005

9

93

Долна баня

Долна баня

265900006

9

94

Драгоман

Драгоман

261600001

9

95

Драгоман

Драгоман

261600002

9

96

Драгоман

Драгоман

261600003

9

97

Драгоман

Драгоман

261600004

9

98

Драгоман

Драгоман

261600005

7

99

Драгоман

Драгоил

261600006

7

100

Драгоман

Прекръсте

261600007

7

101

Драгоман

Големо малово

261600008

7

102

Драгоман

Раяновци

261600009

7

103

Драгоман

Мало малово

261600010

7

104

Драгоман

Василовци

261600011

7

105

Драгоман

Цръклевци

261600012

7

106

Драгоман

сп. Калотина

261600013

7

107

Драгоман

с. Калотина

261600014

7

108

Драгоман

 с. Беренде извор

261600015

7

109

Драгоман

Габер

261600016

7

110

Драгоман

Владиславци

261600017

7

111

Драгоман

Несла

261600018

7

112

Драгоман

с. Вишан

261600019

7

113

Драгоман

Цацаровци

261600020

7

114

Драгоман

с. Ялботина

261600021

7

115

Елин Пелин

Гр. Елин Пелин

261700001

9

116

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

9

117

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

9

118

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

9

119

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

9

120

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

9

121

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

9

122

Елин Пелин

МБАЛ

261700008

7

123

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700009

9

124

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700010

9

125

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700011

9

126

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700012

9

127

Елин Пелин

с. Нови хан

261700013

9

128

Елин Пелин

с. Нови хан

261700014

9

129

Елин Пелин

с. Габра

261700015

7

130

Елин Пелин

с. Габра

261700016

7

131

Елин Пелин

с. Равно поле

261700017

7

132

Елин Пелин

с. Равно поле

261700018

9

133

Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

9

134

Елин Пелин

с. Григорево

261700020

7

135

Елин Пелин

с. Столник

261700021

9

136

Елин Пелин

с. Елешница

261700022

7

137

Елин Пелин

с. Потоп

261700023

7

138

Елин Пелин

с. Чурек

261700024

7

139

Елин Пелин

с. Петково

261700025

9

140

Елин Пелин

с. Лесново

261700026

9

141

Елин Пелин

с. Лесново

261700027

9

142

Елин Пелин

с. Доганово

261700028

7

143

Елин Пелин

с. Огняново

261700029

7

144

Елин Пелин

с. Караполци

261700030

7

145

Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

7

146

Елин Пелин

с. Г. Раковица

261700032

7

147

Елин Пелин

с. Нови хан

261700033

7

148

Етрополе

Етрополе

261800001

9

149

Етрополе

Етрополе

261800002

9

150

Етрополе

Етрополе

261800003

9

151

Етрополе

Етрополе

261800004

9

152

Етрополе

Етрополе

261800005

9

153

Етрополе

Етрополе

261800006

9

154

Етрополе

Етрополе

261800007

9

155

Етрополе

Етрополе

261800008

9

156

Етрополе

Етрополе

261800009

9

157

Етрополе

Етрополе

261800010

9

158

Етрополе

Етрополе

261800011

9

159

Етрополе

МБАЛ

261800013

7

160

Етрополе

с. Рибарица

261800014

7

161

Етрополе

с. Ямна

261800015

7

162

Етрополе

с. Ямна

261800016

7

163

Етрополе

с. Бойковец

261800017

7

164

Етрополе

с. Брусен

261800018

7

165

Етрополе

с. Лопян

261800019

7

166

Етрополе

с. Лъга

261800020

7

167

Етрополе

с. Малък Искър

261800021

7

168

Златица

гр. Златица

264700001

9

169

Златица

гр. Златица

264700002

7

170

Златица

гр. Златица

264700003

9

171

Златица

гр. Златица

264700004

9

172

Златица

гр. Златица

264700005

9

173

Златица

гр. Златица

264700006

9

174

Златица

гр. Златица

264700007

9

175

Златица

с. Църквище

264700008

7

176

Златица

с. Карлиево

264700009

7

177

Златица

с. Петрич

264700010

7

178

Ихтиман

Ихтиман

262000001

9

179

Ихтиман

Ихтиман

262000002

9

180

Ихтиман

Ихтиман

262000003

9

181

Ихтиман

Ихтиман

262000004

9

182

Ихтиман

Ихтиман

262000005

9

183

Ихтиман

Ихтиман

262000006

9

184

Ихтиман

Ихтиман

262000007

9

185

Ихтиман

Ихтиман

262000008

9

186

Ихтиман

Ихтиман

262000009

9

187

Ихтиман

Ихтиман

262000010

7

188

Ихтиман

Ихтиман

262000011

9

189

Ихтиман

Ихтиман

262000012

9

190

Ихтиман

 с. Мирово

262000013

7

191

Ихтиман

 с. Стамболово

262000014

7

192

Ихтиман

с. Черньово

262000015

7

193

Ихтиман

с. Полянци

262000016

7

194

Ихтиман

 с. Венковец

262000017

7

195

Ихтиман

 с. Боерица

262000018

7

196

Ихтиман

с. Живково

262000019

7

197

Ихтиман

 с. Веринско

262000020

7

198

Ихтиман

с. Борика

262000021

7

199

Ихтиман

с. Пауново

262000022

7

200

Ихтиман

 с. Костадинкино

262000023

7

201

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

7

202

Ихтиман

 с. Вакарел

262000025

7

203

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

9

204

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

7

205

Ихтиман

с. Белица

262000028

7

206

Ихтиман

 с. Мухово

262000029

7

207

Ихтиман

Ихтиман

262000030

9

208

Копривщица

Копривщица

262400001

9

209

Копривщица

Копривщица

262400002

9

210

Копривщица

Копривщица

262400003

7

211

Костенец

Костенец

262500001

9

212

Костенец

Костенец

262500002

9

213

Костенец

Костенец

262500003

9

214

Костенец

Костенец

262500004

9

215

Костенец

Костенец

262500005

7

216

Костенец

Костенец

262500006

9

217

Костенец

Костенец

262500007

9

218

Костенец

Костенец

262500008

9

219

Костенец

Костенец

262500009

9

220

Костенец

Момин проход

262500010

9

221

Костенец

Момин проход

262500011

9

222

Костенец

с. Костенец

262500012

9

223

Костенец

с. Костенец

262500013

9

224

Костенец

с. Костенец

262500014

9

225

Костенец

с. Костенец

262500015

9

226

Костенец

с. Костенец

262500016

9

227

Костенец

с. Горна Василица

262500017

7

228

Костенец

с. Пчелин

262500018

7

229

Костенец

с. Очуша

262500019

7

230

Костинброд

Костинброд

262600001

9

231

Костинброд

Костинброд

262600002

9

232

Костинброд

Костинброд

262600003

9

233

Костинброд

Костинброд

262600004

9

234

Костинброд

Костинброд

262600005

9

235

Костинброд

Костинброд

262600006

9

236

Костинброд

Костинброд

262600007

9

237

Костинброд

Костинброд

262600008

9

238

Костинброд

Костинброд

262600009

9

239

Костинброд

Костинброд

262600010

9

240

Костинброд

Костинброд

262600011

9

241

Костинброд

Костинброд

262600012

9

242

Костинброд

с. Драговищица

262600013

9

243

Костинброд

с. Голяновци

262600014

7

244

Костинброд

с. Дръмша

262600015

7

245

Костинброд

с. Градец

262600016

7

246

Костинброд

с. Чибаовци

262600017

7

247

Костинброд

с. Петърч

262600018

9

248

Костинброд

с. Петърч

262600019

9

249

Костинброд

с. Опицвет

262600020

7

250

Костинброд

с. Безден

262600021

7

251

Костинброд

с. Богьовци

262600022

7

252

Костинброд

с. Бучин проход

262600023

7

253

Мирково

Мирково

265600001

9

254

Мирково

Мирково

265600002

9

255

Мирково

Смолско

265600003

7

256

Мирково

Буново

265600004

7

257

Мирково

Каменица

265600005

7

258

Мирково

Бенковски

265600006

7

259

Пирдоп

Пирдоп

265500001

7

260

Пирдоп

Пирдоп

265500002

9

261

Пирдоп

Пирдоп

265500003

7

262

Пирдоп

Пирдоп

265500004

9

263

Пирдоп

Пирдоп

265500005

9

264

Пирдоп

Пирдоп

265500006

9

265

Пирдоп

Пирдоп

265500007

9

266

Пирдоп

Пирдоп

265500008

9

267

Пирдоп

Пирдоп

265500009

9

268

Пирдоп

Пирдоп

265500010

9

269

Пирдоп

Пирдоп

265500011

9

270

Пирдоп

Душанци

265500012

9

271

Пирдоп

МБАЛ

265500013

7

272

Пирдоп

ПСИК

265500014

7

273

Правец

Правец

263400001

9

274

Правец

Правец

263400002

9

275

Правец

Правец

263400003

9

276

Правец

Правец

263400004

9

277

Правец

Правец

263400005

9

278

Правец

с. Разлив

263400006

7

279

Правец

с. Осиковска лакавица

263400007

7

280

Правец

с. Правешка лакавица

263400008

7

281

Правец

с. Калугерово

263400009

7

282

Правец

с. Своде

263400010

7

283

Правец

с. Джурово

263400011

9

284

Правец

с. Джурово

263400012

7

285

Правец

с. Манаселска река

263400013

7

286

Правец

с. Осиковица

263400014

7

287

Правец

 с. Видраре

263400015

7

288

Правец

с. Равнище

263400016

7

289

Самоков

Самоков

263900001

9

290

Самоков

Самоков

263900002

7

291

Самоков

Самоков

263900003

9

292

Самоков

Самоков

263900004

9

293

Самоков

Самоков

263900005

9

294

Самоков

Самоков

263900006

9

295

Самоков

Самоков

263900007

9

296

Самоков

Самоков

263900008

9

297

Самоков

Самоков

263900009

9

298

Самоков

Самоков

263900010

9

299

Самоков

Самоков

263900011

7

300

Самоков

Самоков

263900012

9

301

Самоков

Самоков

263900013

9

302

Самоков

Самоков

263900014

9

303

Самоков

Самоков

263900015

9

304

Самоков

Самоков

263900016

9

305

Самоков

Самоков

263900017

9

306

Самоков

Самоков

263900018

9

307

Самоков

Самоков

263900019

9

308

Самоков

Самоков

263900020

9

309

Самоков

Самоков

263900021

9

310

Самоков

Боровец

263900022

7

311

Самоков

Самоков

263900023

7

312

Самоков

Самоков

263900024

9

313

Самоков

Самоков

263900025

9

314

Самоков

Самоков

263900026

9

315

Самоков

Самоков

263900027

9

316

Самоков

Самоков

263900028

9

317

Самоков

Самоков

263900029

9

318

Самоков

Самоков

263900030

9

319

Самоков

Самоков

263900031

9

320

Самоков

Самоков

263900032

9

321

Самоков

Самоков

263900033

9

322

Самоков

Самоков

263900034

9

323

Самоков

Самоков

263900035

9

324

Самоков

Самоков

263900036

9

325

Самоков

Шипочане

263900037

7

326

Самоков

Ново село

263900038

7

327

Самоков

Злокучане

263900039

7

328

Самоков

Горни Окол

263900040

7

329

Самоков

Долни Окол

263900041

7

330

Самоков

Широки дол

263900042

9

331

Самоков

Гуцал

263900043

7

332

Самоков

Ярлово

263900044

7

333

Самоков

Ковачевци

263900045

7

334

Самоков

Поповяне

263900046

7

335

Самоков

Алино

263900047

7

336

Самоков

Белчин

263900048

7

337

Самоков

Клисура

263900049

7

338

Самоков

Рельово

263900050

7

339

Самоков

Райово

263900051

7

340

Самоков

Райово

263900052

7

341

Самоков

Продановци

263900053

7

342

Самоков

Доспей

263900054

7

343

Самоков

Говедарци

263900055

9

344

Самоков

Говедарци

263900056

7

345

Самоков

Маджаре

263900057

7

346

Самоков

Мала църква

263900058

7

347

Самоков

Бели Искър

263900059

7

348

Самоков

Радуил

263900060

9

349

Самоков

Радуил

263900061

7

350

Самоков

марица

263900062

9

351

Самоков

Драгушиново

263900063

9

352

Самоков

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

263900064

7

353

Самоков

МБАЛ

263900065

7

354

Своге

Гр. Своге

264300001

9

355

Своге

Гр. Своге

264300002

9

356

Своге

Гр. Своге

264300003

9

357

Своге

Гр. Своге

264300004

9

358

Своге

Гр. Своге

264300005

9

359

Своге

Гр. Своге

264300006

9

360

Своге

Гр. Своге

264300007

9

361

Своге

Гр. Своге

264300008

9

362

Своге

С. Батулия

264300010

7

363

Своге

С. Бов

264300011

7

364

Своге

С. Брезе

264300012

7

365

Своге

С. Владо Тричков

264300013

9

366

Своге

С. Владо Тричков

264300014

7

367

Своге

С. Габровница

264300015

7

368

Своге

С. Гара Бов

264300016

9

369

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

7

370

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

9

371

Своге

С. Губислав

264300019

7

372

Своге

С. Добърчин

264300020

7

373

Своге

С. Дружево

264300021

7

374

Своге

С. Еленов дол

264300022

7

375

Своге

С. Желен

264300023

7

376

Своге

С. Заноге

264300024

7

377

Своге

С. Заселе

264300025

7

378

Своге

С. Зимевица

264300026

7

379

Своге

С. Искрец

264300027

9

380

Своге

С. Искрец

264300028

9

381

Своге

с. Редина

264300029

7

382

Своге

С. Лакатник

264300030

7

383

Своге

С. Лесковдол

264300031

7

384

Своге

С. Луково

264300032

7

385

Своге

С.Миланово

264300033

7

386

Своге

С. Огоя

264300034

7

387

Своге

С. Оплетня

264300035

7

388

Своге

с. Осенов лаг

264300036

7

389

Своге

с. Реброво

264300037

9

390

Своге

с. Редина

264300038

7

391

Своге

с. Свидня

264300039

9

392

Своге

с. Томпсън

264300040

9

393

Своге

с. Церово

264300041

9

394

Своге

с. Церово

264300042

9

395

Своге

с. Ябланица

264300043

7

396

Сливница

с. Гургулят

264500001

7

397

Сливница

с. Гълъбовци

264500002

7

398

Сливница

гр. Сливница

264500003

9

399

Сливница

 гр. Сливница

264500004

9

400

Сливница

 гр. Сливница,

264500005

9

401

Сливница

гр. Сливница

264500006

9

402

Сливница

 гр. Сливница

264500007

9

403

Сливница

 гр. Сливница

264500008

9

404

Сливница

гр. Сливница

264500009

9

405

Сливница

 гр. Сливница

264500010

9

406

Сливница

 гр. Сливница

264500011

9

407

Сливница

с. Алдомировци

264500012

9

408

Сливница

с. Алдомировци

264500013

9

409

Сливница

с. Радуловци

264500014

7

410

Сливница

с. Бърложница

264500015

7

411

Сливница

с. Извор

264500016

7

412

Сливница

с. Драготинци

264500017

7

413

Чавдар

Чавдар

265700001

9

414

Чавдар

Чавдар

265700002

7

415

Челопеч

Челопеч

265800001

9

416

Челопеч

Челопеч

265800002

9

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.04.2019 в 14:58 часа

Свързани решения:

11-ЕП/14.04.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения