Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 160-ЕП
Софийска Област, 27.05.2019

ОТНОСНО: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

След приемане на протокола с изборните резултати (Приложение № 87-EM-хм) на СИК №2639000034 на територията на община Самоков, бяха установени съществени несъответствия във вписаните в протокола данни, които не могад да бъдат отстранени от членовете на секционните избирателни комисии, които присъстват за предаване на протокола в Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район – Софийски. Това налага Районната избирателна комисия съвместно с членовете на СИК да извърши повторно преброяване и отразяване на резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. Повторното преброяване ще се проведе в присъствието на пълния състав на горепосочените секционни избирателни комисии.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс  за секционните избирателни комисии в страната при гласуването за за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г., Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район – Софийски

РЕШИ:

ДОПУСКА отварянето на чувала с изборните книжа и бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за повторно преброяване на гласовете при изборите за народни представители на 26 май 2019 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 29.05.2019 в 16:14 часа

Календар

Решения

  • № 162-ЕП / 30.05.2019

    относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 161-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

  • № 160-ЕП / 27.05.2019

    относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения