Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 100-ЕП
Софийска Област, 21.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на община Сливница за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ДО РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски са постъпили писма с вх. № 254/21.05.2019 г. и вх. № 255/21.05.2019 г.от кмета на община Сливница. Към писмата са приложени предложения от Стефан Борисов, представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” и от Петър Величков Стойков, представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”, за извършване на промени в състава на секционни избирателни комисии - СИК на територията на община Сливница.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.4 и т.5 от  Изборния кодекс и във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски

 

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Сливница, както следва:

         ОСВОБОЖДАВА:

 

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Сливница

264500009

Антоанета Асенова Генадиева

 

зам.-председател

Сливница

264500016

Стефка Георгиева Василева

 

член

Сливница

264500015

Сийка Венциславова Владимирова

 

секретар

 

НАЗНАЧАВА:

 

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Сливница

264500009

Ангел Констадинов Робертов

 

зам.-председател

Сливница

264500016

Сийка Венциславова Владимирова

 

член

Сливница

264500015

Стефка Георгиева Василева

 

секретар

 

 

 1. Анулира издадените удостоверение на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове на СИК.

 

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 21.05.2019 в 19:38 часа

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения