Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 102-ЕП
Софийска Област, 22.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на община Своге за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски е постъпило писмо с вх. № 245 от 21.05.2019 г. Кмета на община Своге. Към писмото са приложени предложения от Лъчезар Христов Могилски, пълномощник от  ПП ,,Воля’’, от Борислав Петров  Петров, упълномощен представител на  ,,Коалиция Реформаторски блок’’, от Велислав Кръстанов Георгиев; Златко Бориславов Илиев ; Боян Рангелов Боянов, пълномощници на КП,,Обединени патриоти’’,  от Венцислав Младенов Атанасов, представител на ПП ДПС , чрез Юлия Демир , пълномощник на ПП ГЕРБ  , от Цветомир Лазаров Борисов, представител на Коалиция ,,БСП за България’’- за извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии - СИК на територията на община Своге.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от  Изборния кодекс и във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

 

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Своге

264300002

Любен Апостолов Илиев

 

Председател

Своге

264300003

Цветан Василов Иванов

 

Председател

Своге

264300003

Мариана Владимирова Павлова

 

член

Своге

264300004

Нина Кремчева Тодорова

 

Зам.председател

Своге

264300004

Богдана Антонова Йорданова

 

секретар

Своге

264300005

Марийка Асенова Манолова

 

секретар

Своге

264300005

Даниела Йорданова Петкова

 

Член

Своге

264300007

Диана Кремчева Николова-Йорданова

 

Председател

Своге

264300007

Елисавета Младенова Митрова

 

Член

Своге

264300008

Иван Николов Гурков

 

секретар

Своге

264300008

Даяна Емилова Младенова

 

член

Своге

264300010

Георги Славейков Захаринов

 

член

Своге

264300010

Ромео Йон Михай

 

Член

Своге

264300011

Иво Николаев Петков

 

Зам.-председател

Своге

264300013

Лидия Спасова Божилова

 

зам.председател

Своге

264300013

Захари Коцев Георгиев

 

член

Своге

264300014

Цветомир Лазаров Борисов

 

секретар

Своге

264300014

Мартин Лазаров Борисов

 

член

Своге

264300014

Албена Красимирова Борисова

 

Член

Своге

264300015

Христо Константинов Могилски

 

Член

Своге

264300015

Йорданка Богданова Тошева

 

Член

Своге

264300016

Мариела Игнатова Филипова

 

член

Своге

264300017

Анна Спасова Янкова

 

Председател

Своге

264300017

Валя Славчова Йорданова

 

член

Своге

264300018

Цветана Тодорова Борисова

 

Член

Своге

264300019

Владислав Кирилов Божилов

 

секретар

Своге

264300019

Калина Христова Могилска

 

Член

Своге

264300020

Живка Цветкова Малинова

 

Секретар

Своге

264300022

Александър Добрев Еленков

 

секретар

Своге

264300022

Борислав Бойков Георгиев

 

член

Своге

264300022

Евгени Ларсенов Евгениев

 

Член

Своге

264300022

Емил Славчов Младенов

 

член

Своге

264300023

Силвия Цветанова Малинова

 

Председател

Своге

264300023

Ангел Георгиев Величков

 

зам.председател

Своге

264300024

Десислава Кирилова Лозанова

 

Секретар

Своге

264300027

Сашко Кирилов Бонев

 

Секретар

Своге

264300027

Марина Емилова Геошева

 

член

Своге

264300028

Мария Иванова Владимирова

 

Председател

Своге

264300029

Мая Иванова Иванова

 

Председател

Своге

264300029

Павел Илиев Йорданов

 

зам.председател

Своге

264300029

Павлика Димитрова Цветкова

 

член

Своге

264300029

Борислава Цветанова Йосифова

 

Член

Своге

264300030

Невена Николова Григорова

 

член

Своге

264300032

Гергева Божилова Григорова

 

председател

Своге

264300032

Тошко Богданов Маринков

 

Секретар

Своге

264300032

Добринчо  Димчов Георгиев

 

член

Своге

264300035

Катерина Христова Христова

 

Член

Своге

264300036

Стоян Младенов Колев

 

председател

Своге

264300036

Дафинка Иванова Цекова

 

член

Своге

264300036

Невена Тодорова Тодорова

 

член

Своге

264300039

Велислав Кръстанов Георев

 

Член

Своге

264300039

Анка Спасова Павлова

 

член

Своге

264300039

Анка Спасова Павлова

 

член

Своге

264300040

Таня Георгиева Георгиева

 

член

Своге

264300041

Огнян Петров Николчов

 

Член

Своге

264300001

Росен Димитров Рангелов

 

Зам.-председател

Своге

264300003

Йоана Петьова Йорданова

 

Член

Своге

264300004

Владимир Огнянов Илиев

 

Член

Своге

264300006

Иван Павлов Иванов

 

Член

Своге

264300007

Евгени Йорданов Божилов

 

Член

Своге

264300008

Лорета Никифорова Иванова

 

Председател

Своге

264300011

Петко Тодоров Тодоров

 

Член

Своге

264300013

Антони Ерик Григоров

 

Член

Своге

264300014

Недялко Пенев Грозев

 

Зам.-председател

Своге

264300018

Елвира Христова Илиева

 

Зам.-председател

Своге

264300025

Янаки Петров Янакиев

 

Член

Своге

264300027

Славка Рангелова Манолова

 

Член

Своге

264300033

Иван Димитров Цветков

 

Зам.-председател

 

НАЗНАЧАВА:

 

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Своге

264300002

Иван Николов Гурков

 

Председател

Своге

264300003

Живко Митков Колев

 

Председател

Своге

264300003

Цветан Василов Иванов

 

член

Своге

264300004

Диана Кремчева Николова - Йорданова

 

Зам.председател

Своге

264300004

Валентина Кирилова Илкова

 

секретар

Своге

264300005

Варлен Лазаров Костадинов

 

секретар

Своге

264300005

Маргарита Кирилова Петкова

 

Член

Своге

264300007

Анита Антонова Георгиева

 

Председател

Своге

264300007

Миглена  Михайлова Велкова

 

Член

Своге

264300008

Валентина Игнатова Христоскова

 

секретар

Своге

264300008

Спасийка Исаева Петрова

 

член

Своге

264300010

Цветанка Спасова Йорданова

 

член

Своге

264300010

Николай Ясенов Георгиев

 

Член

Своге

264300011

Ромео Йон Михай

 

Зам.-председател

Своге

264300013

Росица Димитрова Шиндарнова

 

зам.председател

Своге

264300013

Светлана Михайлова Колева

 

член

Своге

264300014

Теменуга Мицова Илиева

 

секретар

Своге

264300014

Лидия Спасова Божилова

 

член

Своге

264300014

Стефка Кольова Кирова

 

Член

Своге

264300015

Цветанка Николаева Маринова

 

Член

Своге

264300015

Петя Александрова Кадийска

 

Член

Своге

264300016

Албена Тошкова Злакьова

 

член

Своге

264300017

Росица Стоянова Георгиева

 

Председател

Своге

264300017

Анна Спасова Янкова

 

член

Своге

264300018

Янчо Тодоров Борисов

 

Член

Своге

264300019

Негодан Данов Ангелов

 

секретар

Своге

264300019

Иван Валентинов Ценов

 

Член

Своге

264300020

Елена Стефанова Петкова

 

Секретар

Своге

264300022

Цветанка Иванова Георгиева

 

секретар

Своге

264300022

Виктория Иванова Митрова

 

член

Своге

264300022

Димитрина Георгиева Ценова

 

Член

Своге

264300022

Михаил Антонов Маринов

 

член

Своге

264300023

Деница Цветанова Гълъбова

 

Председател

Своге

264300023

Георги Христов Димитров

 

зам.председател

Своге

264300024

Мария-Магдалена Велиславова Иванова

 

Секретар

Своге

264300027

Блага Симеонова Андреева

 

Секретар

Своге

264300027

Десислава Георгиева Дикова

 

член

Своге

264300028

Румяна Александрова Тодорова

 

Председател

Своге

264300029

Дафинка Тодорова Първанова

 

Председател

Своге

264300029

Павлика Димитрова Цветкова

 

зам.председател

Своге

264300029

Валентин Славчов Владинов

 

член

Своге

264300029

Веселина Михайлова Веселинова

 

Член

Своге

264300030

Гергана Бойкова Борисова

 

член

Своге

264300032

Добринчо Димчев Георгиев

 

председател

Своге

264300032

Татяна Цветкова Найденова

 

Секретар

Своге

264300032

Гергева Божилова Григорова

 

член

Своге

264300035

Данчо Димитров Вутов

 

Член

Своге

264300036

Мирела Валериева Кръстева

 

председател

Своге

264300036

Цветана Пекова Петрова

 

член

Своге

264300036

Пена Пешова Дилова

 

член

Своге

264300039

Йорданка Николаева Аначкова

 

Член

Своге

264300039

Александра Цветкова Тодорова

 

член

Своге

264300039

Анка Спасова Павлова

 

член

Своге

264300040

Таня Анкова Кръстева

 

член

Своге

264300041

Сашко Кирилов Бонев

 

Член

Своге

264300001

Силвия Кирилова Данова

 

Зам.-председател

Своге

264300003

Мирослав Иванов Иванов

 

Член

Своге

264300004

Венцислав Димитров Паунов

 

Член

Своге

264300006

Милен Славчев Тодоринов

 

Член

Своге

264300007

Любляна Илиева Иванова

 

Член

Своге

264300008

Антон Янчев Спасов

 

Председател

Своге

264300011

Огнян Веселинов Георгиев

 

Член

Своге

264300013

Елена Добрева Илиева-Василева

 

Член

Своге

264300014

Лилия Божидарова Георгиева

 

Зам.-председател

Своге

264300018

Венцислав Благоев Василев

 

Зам.-председател

Своге

264300025

Сабина Божидарова Кирилова

 

Член

Своге

264300027

Емил Добромиров Никифоров

 

Член

Своге

264300033

Пенка Георгиева Димитрова

 

Зам.-председател

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на ново назначените членове на СИК.

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 22.05.2019 в 21:13 часа

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения