Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
Софийска Област, 22.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък на упълномощени представители на ПП “ГЕРБ”, с вх. № 250/21.05.2019 г., за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списъкът е подписан от Галя Симеонова Георгиева -надлежно упълномощена от представляващия партията Бойко Методиев Борисов.

Констатирано е че едно лице е регистрирано като застъпник на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

За останалите 203 /двеста и трима/ не са констатирани несъответствия и е установено,че отговарят на изискванията посочени в Решение №95-ЕП от 08.04.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във вр. Решение №95-ЕП от 08.04.2019 г. на Централната избирателна комисия

РЕШИ:

    1. Публикува списъка на 203 / двеста и трима/ упълномощени представители на ПП „ГЕРБ” на интернет страницата на Районна избирателна комисия № 26 – Софийски, както следва:

№ по ред

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

Номер и дата на пълномощното

1

Софийка Иванова Маргитова

 

201/20.05.2019 г.

2

Григор Тодоров Маргитов

 

202/20.05.2019 г.

3

Тодор Григоров Маргитов

 

203/20.05.2019 г.

4

Зоя Димитрова Каменова

 

204/20.05.2019 г.

5

Добрина Велчова Найденова

 

205/20.05.2019 г.

6

Антица Момчилова Атанасова

 

206/20.05.2019 г.

7

Мария Стоянова Младенова

 

207/20.05.2019 г.

8

Спаска Костадинова Григорова

 

208/20.05.2019 г.

9

Милена Дорианова Николова

 

209/20.05.2019 г.

10

Христо Данаилов Христов

 

210/20.05.2019 г.

11

Габриела Христова Христова

 

211/20.05.2019 г.

12

Галина Янева Янева

 

212/20.05.2019 г.

13

Ванеса Василева Ангелова

 

213/20.05.2019 г.

14

Васил Георгиев  Данов

 

214/20.05.2019 г.

15

Георги Стефанов Георгиев

 

215/20.05.2019 г.

16

Димитър Руменов Романов

 

216/20.05.2019 г.

17

Иван Константинов Николов

 

217/20.05.2019 г.

18

Катя Ценкова Петрова

 

218/20.05.2019 г.

19

Кирил Тодоров Руневски

 

219/20.05.2019 г.

20

Мария Начева Маринова

 

220/20.05.2019 г.

21

Милка Николова Карпуска

 

221/20.05.2019 г.

22

Найден Игнатов Найденов

 

222/20.05.2019 г.

23

Пенка Петрова Ралчовска

 

223/20.05.2019 г.

24

Радослав Василев Наков

 

224/20.05.2019 г.

25

Тано Стилиянов Аловски

 

225/20.05.2019 г.

26

Янчо Петров Петров

 

226/20.05.2019 г.

27

Радослав Василев Асенов

 

227/20.05.2019 г.

28

Коци Младенов Костадинов

 

228/20.05.2019 г.

29

Владислав Василев Василев

 

229/20.05.2019 г.

30

Мария Лукова Владимирова

 

230/20.05.2019 г.

31

Надя Асенова Тодорова

 

231/20.05.2019 г.

32

Георги Евтимов Тодоров

 

232/20.05.2019 г.

33

Василка Асенова Василева

 

233/20.05.2019 г.

34

Йорданка Димитрова Андреева

 

234/20.05.2019 г.

35

Милена Емилова Димитрова

 

235/20.05.2019 г.

36

Нели Димитрова Николаева

 

236/20.05.2019 г.

37

Александър Георгиев Александров

 

237/20.05.2019 г.

38

Вяра Валентинова Илиева-Борисова

 

238/20.05.2019 г.

39

Петьо Борисов Иванов

 

239/20.05.2019 г.

40

Ангел Николов Донов

 

240/20.05.2019 г.

41

Йорданка Николова Джамбазова

 

241/20.05.2019 г.

42

Красимир Костадинов Тодоров

 

242/20.05.2019 г.

43

Лиляна Ангелова Драганова

 

243/20.05.2019 г.

44

Огнян Славейков Добрев

 

244/20.05.2019 г.

45

Радослав Владимиров Джамбазов

 

245/20.05.2019 г.

46

Филип Борисов Джамбазов

 

246/20.05.2019 г.

47

Христо Любомиров Петров

 

247/20.05.2019 г.

48

Стефан Петров Стоилов

 

248/20.05.2019 г.

49

Венцислав Любенов Цветанов

 

249/20.05.2019 г.

50

Благой Ангелков Благоев

 

250/20.05.2019 г.

51

Вяра Стефанова Вучкова

 

251/20.05.2019 г.

52

Тодор Виолетов Величков

 

252/20.05.2019 г.

53

Георги Пламенов Крумов

 

253/20.05.2019 г.

54

Борислав Антонов Тонев

 

254/20.05.2019 г.

55

Сватлана Маринова Трендафилова

 

255/20.05.2019 г.

56

Милиян Илиев Илиев

 

256/20.05.2019 г.

57

Илиян Бонев Милатинов

 

257/20.05.2019 г.

58

Борислав Василев Стойчев

 

258/20.05.2019 г.

59

Цветелин Красимиров Добрев

 

259/20.05.2019 г.

60

Милка Александрова Спасова

 

260/20.05.2019 г.

61

Никола Стоянов Николов

 

261/20.05.2019 г.

62

Евгени Александров Генев

 

262/20.05.2019 г.

63

Димитър Кирилов Спасов

 

263/20.05.2019 г.

64

Петко Георгиев Костов

 

264/20.05.2019 г.

65

Ангел Григоров Анев

 

265/20.05.2019 г.

66

Ангел Атанасов Ангелов

 

266/20.05.2019 г.

67

Лъчезар Трайков Апостолов

 

267/20.05.2019 г.

68

Иван Стоянов Георгиев

 

268/20.05.2019 г.

69

Николай Маринов Иванов

 

269/20.05.2019 г.

70

Мариета Венциславова Такева

 

270/20.05.2019 г.

71

Станислав Ценов Цолов

 

271/20.05.2019 г.

72

Делина Петкова Златанова

 

272/20.05.2019 г.

73

Красимир Божидаров Янински

 

273/20.05.2019 г.

74

Живка Стоянова Тошева

 

274/20.05.2019 г.

75

Павел Миланов Георгиев

 

275/20.05.2019 г.

76

Димитинка Стоянова Георгиева

 

276/20.05.2019 г.

77

Стефан Иванов Ценков

 

277/20.05.2019 г.

78

Петър Красимиров Добрев

 

278/20.05.2019 г.

79

Виолета Красимирова Добрева

 

279/20.05.2019 г.

80

Ирина Матеева Николова

 

280/20.05.2019 г.

81

Здравка Георгиева Кьосева

 

281/20.05.2019 г.

82

Янко Бойков Момчилов

 

282/20.05.2019 г.

83

Бойко Ангелов Момчилов

 

283/20.05.2019 г.

84

Недко Асенов Мутафчийски

 

284/20.05.2019 г.

85

Татяна Велкова Атанасова

 

285/20.05.2019 г.

86

Николай Стефанов Стоилов

 

286/20.05.2019 г.

87

Бойко Йорданов Ангелов

 

287/20.05.2019 г.

88

Евдокия Стоилова Петрова

 

288/20.05.2019 г.

89

Радослав Любенов Кюпелийски

 

289/20.05.2019 г.

90

Запринка Методиева Аткова

 

290/20.05.2019 г.

91

Кръстьо Иванов Радев

 

291/20.05.2019 г.

92

Теменужка Спасева Сугарева

 

292/20.05.2019 г.

93

Божидар Костадинов Василев

 

293/20.05.2019 г.

94

Валерий Георгиев Сотиров

 

294/20.05.2019 г.

95

Тома Иванов Кайтазов

 

295/20.05.2019 г.

96

Гълъб Боянов Виделов

 

296/20.05.2019 г.

97

Димитър Христов Кятипов

 

297/20.05.2019 г.

98

Иванка Ангелова Танева

 

298/20.05.2019 г.

99

Райна  Костадинова Добрева

 

299/20.05.2019 г.

100

Цвета Божкова Панова

 

300/20.05.2019 г.

101

Марийка Николова Пенчева

 

301/20.05.2019 г.

102

Виолета Садкова Шатърова

 

302/20.05.2019 г.

103

Румен Георгиев Белчинов

 

303/20.05.2019 г.

104

Васил Асенов Чорбаджийски

 

305/20.05.2019 г.

105

Асен Чнков Миланов

 

306/20.05.2019 г.

106

Райчо Велков Стоянов

 

307/20.05.2019 г.

107

Сергей Бойков Момчилов

 

308/20.05.2019 г.

108

Елиза Пламенова Анева

 

309/20.05.2019 г.

109

Стефан Иванов Лесев

 

310/20.05.2019 г.

110

Богданка Георгиева Коприварова

 

311/20.05.2019 г.

111

Недко Стефанов Узунов

 

312/20.05.2019 г.

112

Мария Кирилова Гранчарова

 

313/20.05.2019 г.

113

Райка Василева Миладинова

 

314/20.05.2019 г.

114

Йорданка Емилова Миладинова

 

315/20.05.2019 г.

115

Йордан Стефанов Миладинов

 

316/20.05.2019 г.

116

Рашко Георгиев Стоянов

 

317/20.05.2019 г.

117

Тошко Дончев Шушулов

 

318/20.05.2019 г.

118

Станка  Георгиева Котларова

 

319/20.05.2019 г.

119

Юлиян Ангелов Арангелов

 

320/20.05.2019 г.

120

Иво Венциславов Захариев

 

321/20.05.2019 г.

121

Иво Иринеев Милчев

 

322/20.05.2019 г.

122

Антоанета Стоянова Марчина

 

323/20.05.2019 г.

123

Радослав Михойлов Марчин

 

324/20.05.2019 г.

124

Станимир Лазаров Котларов

 

325/20.05.2019 г.

125

Георги Любенов Бончев

 

326/20.05.2019 г.

126

Ивайло Кръстев Котларов

 

327/20.05.2019 г.

127

Тодор Станиславов Стойнов

 

328/20.05.2019 г.

128

Лидия Любенова Стоянова

 

329/20.05.2019 г.

129

Ани Борисова Виденова

 

330/20.05.2019 г.

130

Антонио Атанас Тенев

 

331/20.05.2019 г.

131

Борислав Иванов Станков

 

332/20.05.2019 г.

132

Валентина Ивова Георгиева

 

333/20.05.2019 г.

133

Виолетка Иванова Стефанова

 

334/20.05.2019 г.

134

Гергана Емилова Радкова

 

335/20.05.2019 г.

135

Георги Григоров  Николчев

 

336/20.05.2019 г.

136

Добри Асенов Тодоров

 

337/20.05.2019 г.

137

Емил Петров Венков

 

338/20.05.2019 г.

138

Иван Савов Иванов

 

339/20.05.2019 г.

139

Иво Иванов Цветков

 

340/20.05.2019 г.

140

Ирина Димитрова Джорева

 

341/20.05.2019 г.

141

Камелия Юлиянова Александрова

 

342/20.05.2019 г.

142

Лили Алберт Крумова

 

343/20.05.2019 г.

143

Малин Минков Димитров

 

344/20.05.2019 г.

144

Маргарита Петрова Сотирова

 

345/20.05.2019 г.

145

Милена Младенова Свиленова

 

346/20.05.2019 г.

146

Павел Велинов Стоянов

 

347/20.05.2019 г.

147

Росен Иванов Савов

 

348/20.05.2019 г.

148

Сашка Кирилова Димитрова

 

349/20.05.2019 г.

149

Стоянка Янева Досева

 

350/20.05.2019 г.

150

Тодор Филионов Виденов

 

351/20.05.2019 г.

151

Тони Генчев Теофилов

 

352/20.05.2019 г.

152

Донка Делова Бикова

 

353/20.05.2019 г.

153

Георги Стефанов Чобанов

 

354/20.05.2019 г.

154

Станислав Петров Алексиев

 

355/20.05.2019 г.

155

Никола Гергинов Нитов

 

356/20.05.2019 г.

156

Николай Василев Яхов

 

357/20.05.2019 г.

157

Лиляна Цветкова Георгиева

 

358/20.05.2019 г.

158

Цако Михайлов Бънчев

 

359/20.05.2019 г.

159

Иван Станев Йотов

 

360/20.05.2019 г.

160

Стефан Николов Донков

 

361/20.05.2019 г.

161

Александър Александров Кроснев

 

362/20.05.2019 г.

162

Александър Димитров Боев

 

363/20.05.2019 г.

163

Борислав Георгиев Бошняков

 

364/20.05.2019 г.

164

Валентин Мирчов Милушев

 

365/20.05.2019 г.

165

Вероника Иванова Стефанова

 

366/20.05.2019 г.

166

Васил Симеонов Благоев

 

367/20.05.2019 г.

167

Василка Илиева Войнова

 

368/20.05.2019 г.

168

Георги Тошев Тодоров

 

369/20.05.2019 г.

169

Георги Костадинов Георгиев

 

370/20.05.2019 г.

170

Георги Стефанов Гуцалски

 

371/20.05.2019 г.

171

Гиргина Любомирова Рангочева

 

372/20.05.2019 г.

172

Даниела Славчова Недялкова

 

373/20.05.2019 г.

173

Димитър Георгиев Яръмов

 

374/20.05.2019 г.

174

Евгения Андонова Коцова

 

375/20.05.2019 г.

175

Емилия Георгиева Атанасова

 

376/20.05.2019 г.

176

Илиян Георгиев Караджинов

 

377/20.05.2019 г.

177

Ива Петрова Дамянова

 

378/20.05.2019 г.

178

Ирена Димитрова Гелова

 

379/20.05.2019 г.

179

Кристиян Емилов Стефанов

 

380/20.05.2019 г.

180

Катя Георгиева Янакиева

 

381/20.05.2019 г.

181

Миглена Божидарова Стайкова

 

382/20.05.2019 г.

182

Надка Георгиева Янакиева

 

383/20.05.2019 г.

183

Румен Иванов Белчински

 

384/20.05.2019 г.

184

Сотир Атанасов Варошкин

 

385/20.05.2019 г.

185

Христо Иванов Стамболийски

 

386/20.05.2019 г.

186

Цветан Здравков Теофанов

 

387/20.05.2019 г.

187

Радослава Бойчова Владимирова

 

388/20.05.2019 г.

188

Венета Станимирова Георгиева

 

389/20.05.2019 г.

189

Моника Симеонова Стефанова

 

390/20.05.2019 г.

190

Стефан Богомилов Първанов

 

391/20.05.2019 г.

191

Даниела Георгиева Спасова

 

392/20.05.2019 г.

192

Роберто Миленов Спасов

 

393/20.05.2019 г.

193

Натали Миленова Спасова

 

394/20.05.2019 г.

194

Славка Ангелова Владимирова

 

395/20.05.2019 г.

195

Иван Тодоров Иванов

 

396/20.05.2019 г.

196

Василка Славчева Георгиева

 

397/20.05.2019 г.

197

Людмила Николова Петкова

 

398/20.05.2019 г.

198

Дарина Симеонова Стоилова

 

399/20.05.2019 г.

199

Елка Николова Георгиева

 

400/20.05.2019 г.

200

Таня Иванова Христова

 

401/20.05.2019 г.

201

Антоанета Траянова Иванова

 

402/20.05.2019 г.

202

Григор Николов Георгиев

 

403/20.05.2019 г.

203

Янка Иванова Стоицева

 

404/20.05.2019 г.

       2. Не публикува като упълномощен представител на ПП”ГЕРБ” Красимир Ангелов Ботев с ЕГН ..........................Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 22.05.2019 в 21:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения