Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 150-ЕП
Софийска Област, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи - ДПС” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на интернет страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък на упълномощените представители на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи - ДПС” с вх. № 328/24.05.2019 г., за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Списъкът е подписан Руслан Великов Коларов - надлежно упълномощен от представляващят партията Мустафа Сали Карадайъ.

След извършена проверка е  констатирано, че 167 /сто шестдесет и седем/ от предложените представители 171 /сто седемдесет и един/ представители отговарят на изискванията, посочени в Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК). За 4 /четири/ представители е установено че:

 • Георги Милчов Костов е с невалидно ЕГН
 • Румен Методиев Янков е с невалидно ЕГН
 • Крум Василев Тасков е с невалидно ЕГН
 • Милена Цветанова Александрова е регистрирано като член на СИК 260600006

 

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във вр. Решение №95-ЕП от 08.04.2019 г. на Централната избирателна комисия

РЕШИ:

 1. Публикува списъка на 167 /сто шестдесет и седем/ упълномощени представители на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Движение за права и свободи - ДПС” в на интернет страницата на Районна избирателна комисия № 26 – Софийски, както следва:

име през име и фамилия

ЕГН

номер и дата на пълномощното

1

Васил Йорданов Сугарев

 

1/20.05.2019г.

2

Живко Кирилов Петров

 

3/20.05.2019г.

3

Янек Траянов Георгиев

 

4/20.05.2019г.

4

Мартин Янеков Траянов

 

5/20.05.2019г.

5

Юлиян Методиев Тасков

 

6/20.05.2019г.

6

Методи Руменов Янков

 

8/20.05.2019г.

7

Георги Борисов Стоилов

 

9/20.05.2019г.

8

Методи Симеонов Тасков

 

10/20.05.2019г.

9

Димитър Асенов Илиев

 

11/20.05.2019г.

10

Румен Валентинов Димитров

 

12/20.05.2019г.

11

Красимир Стоянов Димитров

 

13/20.05.2019г.

12

Павел Иванов Павлов

 

14/20.05.2019г.

13

Методи Павлов Велинов

 

15/20.05.2019г.

14

Иван Михайлов Спасов

 

16/20.05.2019г.

15

Робертин Христов Радков

 

17/20.05.2019г.

16

Юлиян Иванов Димчев

 

18/20.05.2019г.

17

Димитър Якимов Илиев

 

19/20.05.2019г.

18

Илия Трайков Нанов

 

20/20.05.2019г.

19

Петър Асенов Василиев

 

21/20.05.2019г.

20

Богомил Василев Стоянов

 

22/20.05.2019г.

21

Георги Николов Димчев

 

23/20.05.2019г.

22

Георги Стефанов Сакалийски

 

24/20.05.2019г.

23

Валентин Василев Дончев

 

25/20.05.2019г.

24

Румен Милчов Борисов

 

26/20.05.2019г.

25

Васил Милчов Борисов

 

28/20.05.2019г.

26

Серги Димитров Димитров

 

29/20.05.2019г.

27

Бисер Василев Асенов

 

30/20.05.2019г.

28

Велин Свиленов Василев

 

31/20.05.2019г.

29

Свилен Николаев Свиленов

 

32/20.05.2019г.

30

Ясен Александров Боянов

 

33/20.05.2019г.

31

Александър Ясенов Боянов

 

34/20.05.2019г.

32

Христо Людмилов Георгиев

 

35/20.05.2019г.

33

Симеон Николов Димитров

 

36/20.05.2019г.

34

Иво Асенов Дунавски

 

37/20.05.2019г.

35

Георги Петров Василев

 

38/20.05.2019г.

36

Емил Николов Димитров

 

39/20.05.2019г.

37

Борислав Асенов Бориславов

 

40/20.05.2019г.

38

Александър Петров Станилов

 

41/20.05.2019г.

39

Крум Георгиев Димитров

 

42/20.05.2019г.

40

Огнян Иванов Велинов

 

43/20.05.2019г.

41

Кирил Иванов Велинов

 

44/20.05.2019г.

42

Иван Кирилов Иванов

 

45/20.05.2019г.

43

Димитър Мартинов Боянов

 

46/20.05.2019г.

44

Върбан Спасов Етрополски

 

47/20.05.2019г.

45

Борислав Петров Коцев

 

48/20.05.2019г.

46

Али Иванов Янков

 

49/20.05.2019г.

47

Радослав Борисов Андонов

 

50/20.05.2019г.

48

Георги Борисов Нанов

 

51/20.05.2019г.

49

Николай Янков Ангелов

 

52/20.05.2019г.

50

Димитър Бистров Александров

 

53/20.05.2019г.

51

Васил Валентинов Дончев

 

54/20.05.2019г.

52

Методи Йорданов Панев

 

55/20.05.2019г.

53

Валентин Георгиев Атанасов

 

56/20.05.2019г.

54

Методи Василев Димитров

 

57/20.05.2019г.

55

Васил Георгиев Киров

 

58/20.05.2019г.

56

Мирослав Руменов Димитров

 

59/20.05.2019г.

57

Михаил Асенов Начов

 

60/20.05.2019г.

58

Желязко Страхилов Станков

 

61/20.05.2019г.

59

Стефан Антонов Ангелов

 

62/20.05.2019г.

60

Атанас Арсов Ангелов

 

63/20.05.2019г.

61

Боян Славов Иванов

 

64/20.05.2019г.

62

Владо Анетов Москов

 

65/20.05.2019г.

63

Васил Бойчов Манчев

 

66/20.05.2019г.

64

Крум Александров Димчов

 

67/20.05.2019г.

65

Николай Любомиров Тасков

 

68/20.05.2019г.

66

Николай Сергеев Алексиев

 

69/20.05.2019г.

67

Радомир Димитров Йосифов

 

70/20.05.2019г.

68

Димитър Зоранов Димитров

 

71/20.05.2019г.

69

Благой Райчов Юлиянов

 

72/20.05.2019г.

70

Трайко Садков Илиев

 

73/20.05.2019г.

71

Тихомир Славчов Алексиев

 

74/20.05.2019г.

72

Арсо Александров Райчов

 

75/20.05.2019г.

73

Мартин Славчов Алексиев

 

76/20.05.2019г.

74

Трайчо Ивайлов Илиев

 

77/20.05.2019г.

75

Юлиян Димитров Йосифов

 

78/20.05.2019г.

76

Янко Захариев Илиев

 

79/20.05.2019г.

77

Велин Николов Георгиев

 

80/20.05.2019г.

78

Стоил Александров Димитров

 

81/20.05.2019г.

79

Живко Юлианов Стефанов

 

82/20.05.2019г.

80

Георги Асенов Янков

 

83/20.05.2019г.

81

Пламен Цветанов Клисарски

 

84/20.05.2019г.

82

Георги Красимиров Кашъмов

 

85/20.05.2019г.

83

Йордан Василев Сугарев

 

86/20.05.2019г.

84

Петър Трайков Райчов

 

87/20.05.2019г.

85

Христо Янков Радков

 

88/20.05.2019г.

86

Георги Янков Сотиров

 

89/20.05.2019г.

87

Били Любенов Кирилов

 

90/20.05.2019г.

88

Димитър Владимиров Димитров

 

91/20.05.2019г.

89

Васил Александров Радославов

 

92/20.05.2019г.

90

Ради Боянов Владимиров

 

93/20.05.2019г.

91

Кирил Стефанов Миладинов

 

94/20.05.2019г.

92

Димитър Зинков Ангелов

 

95/20.05.2019г.

93

Иван Лазаров Димитров

 

96/20.05.2019г.

94

Димитър Георгиев Василев

 

97/20.05.2019г.

95

Боян Димитров Владимиров

 

98/20.05.2019г.

96

Людмил Христов Методиев

 

99/20.05.2019г.

97

Марио Христов Методиев

 

100/20.05.2019г.

98

Цветомира Руменова Тодоринова Спасова

 

101/21.05.2019г.

99

Христо Петров Костов

 

102/21.05.2019г.

100

Мартин Руменов Тодоринов

 

103/21.05.2019г.

101

Божан Мирославов Божанов

 

104/21.05.2019г.

102

Йордан Спасов Йорданов

 

105/21.05.2019г.

103

Георги Марков Георгиев

 

106/21.05.2019г.

104

Марко Георгиев Марков

 

107/21.05.2019г.

105

Михаил Стоянов Борисов

 

108/21.05.2019г.

106

Магдалена Илиева Маркова

 

106/21.05.2019г.

107

Радослав Михайлов Рачев

 

110/21.05.2019г.

108

Радослав Димитров Николов

 

111/21.05.2019г.

109

Красимир Огнянов Кирилов

 

112/21.05.2019г.

110

Васил Петров Костов

 

113/21.05.2019г.

111

Станка Младенова Веселинова

 

114/21.05.2019г.

112

Емил Георгиев Петров

 

115/21.05.2019г.

113

Желязко Иванов Тодоров

 

116/21.05.2019г.

114

Лазар Трайков Илиев

 

117/21.05.2019г.

115

Бойчо Янков Радославов

 

118/21.05.2019г.

116

Венцислав Борисов Атанасов

 

119/21.05.2019г.

117

Стивън Велинов Трайков

 

120/21.05.2019г.

118

Димитър Любенов Спасов

 

121/21.05.2019г.

119

Янко Бойчов Радославов

 

122/21.05.2019г.

120

Иван Василев Атанасов

 

123/21.05.2019г.

121

Николай Иванов Димчев

 

124/21.05.2019г.

122

Спас Страхилов Спасов

 

125/21.05.2019г.

123

Страхил Спасов Алексов

 

126/21.05.2019г.

124

Ангел Ангелов Янков

 

127/21.05.2019г.

125

Веселин Михайлов Величков

 

128/21.05.2019г.

126

Георги Стоянов Димитров

 

129/21.05.2019г.

127

Благовест Калоянов Стоянов

 

130/21.05.2019г.

128

Орлин Данчов Димитров

 

131/21.05.2019г.

129

Живко Евгениев Илиев

 

132/21.05.2019г.

130

Борислав Василев Николов

 

133/21.05.2019г.

131

Методи Ангелинов Спасов

 

134/21.05.2019г.

132

Румен Асенов Кашъмов

 

135/21.05.2019г.

133

Ангел Янков Радков

 

136/21.05.2019г.

134

Славчо Ивайлов Асенов

 

137/21.05.2019г.

135

Людмил Трайков Асенов

 

138/21.05.2019г.

136

Юлиян Кънчов Петров

 

139/21.05.2019г.

137

Кирил Спасов Спасов

 

140/21.05.2019г.

138

Методи Ивайлов Асенов

 

141/21.05.2019г.

139

Янко Михайлов Момчилов

 

142/21.05.2019г.

140

Методи Ангелов Янков

 

143/21.05.2019г.

141

Ангел Илиянов Дойчев

 

144/21.05.2019г.

142

Пламен Илиянов Дойчев

 

145/21.05.2019г.

143

Христо Иванов Григоров

 

146/21.05.2019г.

144

Димитър Иванов Григоров

 

147/21.05.2019г.

145

Ангел Кирилов Симеонов

 

148/22.05.2019г.

146

Анелия Недялкова Велева

 

150/22.05.2019г.

147

Калин Юриев Василев

 

151/22.05.2019г.

148

Симеон Йорданов Стоянов

 

152/22.05.2019г.

149

Румянка Проданова Радева

 

153/22.05.2019г.

150

Николай Генадиев Нанов

 

154/22.05.2019г.

151

Васил Костадинов Стоянов

 

155/22.05.2019г.

152

Йордан Михайлов Миладинов

 

156/23.05.2019г.

153

Янко Славев Горанов

 

157/23.05.2019г.

154

Живко Росенов Асенов

 

158/23.05.2019г.

155

Асен Михайлов Янков

 

159/23.05.2019г.

156

Борис Ангелов Стоилов

 

160/23.05.2019г.

157

Славчо Златанов Чавдаров

 

161/23.05.2019г.

158

Асен Васков Данчов

 

162/23.05.2019г.

159

Петър Бориславов Дончев

 

163/23.05.2019г.

160

Евгени Николаев Аргиров

 

164/23.05.2019г.

161

Борис Иванов Аргиров

 

165/23.05.2019г.

162

Николай Евгениев Аргиров

 

166/23.05.2019г.

163

Николай Борисов Аргиров

 

167/23.05.2019г.

164

Николай Николаев Аргиров

 

168/23.05.2019г.

165

Асен Славев Горанов

 

169/23.05.2019г.

166

Борис Каменов Илиев

 

170/23.05.2019г.

167

Трайчо Цветанов Василев

 

171/23.05.2019г.

 

 1. Не публикува 4 /четири/ представители, както следва:
 • Георги Милчов Костов
 • Румен Методиев Янков
 • Крум Василев Тасков
 • Милена Цветанова Александрова

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.05.2019 в 22:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения