Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 151-ЕП
Софийска Област, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на „ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. на интернет страницата на 26-ти РИК Софийски.

В РИК 26 – Софийски е постъпил списък на упълномощените представители на „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” с вх. № 329/24.05.2019 г., за 321 /триста двадесет и един/ упълномощени представители за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Списъкът е подписан от БОГОМИЛ ЕМИЛОВ БРАНКОВ- надлежно упълномощен от представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов.

След извършена проверка е констатирано, че лицата:

 1. Добринка Цекова Павлова с ЕГН .................. и издадено пълномощно № 81/24.05.2019 г. е регистрирано като член на СИК в 261800014.
 2. Ефтимилияна Николова Додекова с ЕГН ............. и издадено удостоверение № 106 /24.05.2019 г е регистриано като член на СИК в 263900001.
 3. Светла Георгиева Вукадинова с ЕГН ............... и издадено удостоверение №235/24.05.2019 г е регистриано като член на СИК в 263900001.
 4. Светла Асенова Балабанова с ЕГН ................ и издадено пълномощно № 265/24.05.2019 г. е повторено в списъка на упълномощените представители.
 5. Татяна Василевна Деянова с ЕГН ......... и издадено удостоверение № 286/24.05.2019 г е регистриано като член на СИК в 263900027.

За останалите не са констатирани несъответствия и е установено,че отговарят на изискванията посочени в Решение №95-ЕП от 08.04.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).

 

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във вр. Решение №95-ЕП от 08.04.2019 г. на Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1.Публикува списъка на  316 /триста шестнадесет/ упълномощени „ВМРО–БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” представители на на интернет страницата на Районна избирателна комисия № 26 – Софийски, както следва:

1

Емилия Димитрова Цветанова

 

1/24.05.2019г.

2

Емилия Яворова Георгиева

 

2/24.05.2019г.

3

Цветан Огнянов Ценков

 

3/24.05.2019г.

4

 Илина Тодорова Вилкова

 

4/24.05.2019г.

5

Ирена Радоева Николова

 

5/24.05.2019г.

6

Роберто Райчев Соколов

 

6/24.05.2019г.

7

Венетка Методиева Рангелова

 

7/24.05.2019г.

8

Веска Асенова Гюрова

 

8/24.05.2019г.

9

Силвия Валентинова Накова

 

9/24.05.2019г.

10

Иван Костадинов Кирков

 

10/24.05.2019г.

11

Теменуга Дойчинова Димитрова

 

11/24.05.2019г.

12

Васил Свиленов Спасов

 

12/24.05.2019г.

13

Михаела Гошева Велчева

 

13/24.05.2019г.

14

Георги Игнатов Васев

 

14/24.05.2019г.

15

Костадин Тодоров Йорданов

 

15/24.05.2019г.

16

Цветанка Григорова Атанасова

 

16/24.05.2019г.

17

Детелина Георгиева Аначкова

 

17/24.05.2019г.

18

Веселина Георгиева Ставрева

 

18/24.05.2019г.

19

Вергиния Цанкова Якимова

 

19/24.05.2019г.

20

Васил Мирчев Маноилов

 

20/24.05.2019г.

21

Ангел Божидаров Лазаров

 

21/24.05.2019г.

22

Мариана Григорова Петкова

 

22/24.05.2019г.

23

Любка Кирилова Кръстанова

 

23/24.05.2019г.

24

Снежанка Вацкова Василева

 

24/24.05.2019г.

25

Милена Златева Милушева

 

25/24.05.2019г.

26

Кирил Борисов Стоянов

 

26/24.05.2019г.

27

Красимира Гаврилова Костадинова

 

27/24.05.2019г.

28

Наталия Борисова Петкова

 

28/24.05.2019г.

29

Емилия  Бориславова Михайлова

 

29/24.05.2019г.

30

Боян Динчев Виденов

 

30/24.05.2019г.

31

Георги Стоянов Коцев

 

31/24.05.2019г.

32

Иванка Благоева Иванова

 

32/24.05.2019г.

33

Силвия Илиева Кръстева

 

33/24.05.2019г.

34

Николай Петров Кръстев

 

34/24.05.2019г.

35

Васил Георгиев Григоров

 

35/24.05.2019г.

36

Евелина Иванова Викторова

 

36/24.05.2019г.

37

Мария Спасова Ленкова

 

37/24.05.2019г.

38

Милена Божилова Петрова

 

38/24.05.2019г.

39

Гюргена Спасова Бучкова

 

39/24.05.2019г.

40

Гаврил Костадинов Якаров

 

40/24.05.2019г.

41

Анюша Трайкова Тотова

 

41/24.05.2019г.

42

Радост Димитрова Станкова

 

42/24.05.2019г.

43

Калин Андреев Борисов

 

43/24.05.2019г.

44

Борислав Иванов Стоянов

 

44/24.05.2019г.

45

Антоанета Янкова Спасова

 

45/24.05.2019г.

46

Антоанета Димитрова Василева

 

46/24.05.2019г.

47

Анита Радославова Христова

 

47/24.05.2019г.

48

Галина Димитрова Пълева

 

48/24.05.2019г.

49

Милена Миткова Христова

 

49/24.05.2019г.

50

Мирела Александрова Петрова

 

50/24.05.2019г.

51

Василена Крумова Върбанова

 

51/24.05.2019г.

52

Станка Карчева Христова

 

52/24.05.2019г.

53

Мери Кирилова Тодорова

 

53/24.05.2019г.

54

Светла Иванова Ставрева

 

54/24.05.2019г.

55

Валери Жеков Станчев

 

55/24.05.2019г.

56

Асен Александров Лилов

 

56/24.05.2019г.

57

Асен Александров Радославов

 

57/24.05.2019г.

58

Младенка Александрова Милчева

 

58/24.05.2019г.

59

Иван Младенов Кръстев

 

59/24.05.2019г.

60

Александра Асенова Лилова

 

60/24.05.2019г.

61

Ангелина Димитрова Борисова

 

61/24.05.2019г.

62

Вероника Емилова Лозанова

 

62/24.05.2019г.

63

Лоза Петрова Георгиева

 

63/24.05.2019г.

64

Мирослав Николов Василев

 

64/24.05.2019г.

65

Феликс Петров Костурков

 

65/24.05.2019г.

66

Велислав Кръстанов Георев

 

66/24.05.2019г.

67

Елица Велиславова Георева

 

67/24.05.2019г.

68

Пламен Янков Ангелов

 

68/24.05.2019г.

69

Валентин Николов Петров

 

69/24.05.2019г.

70

Никола Иванов Петров

 

70/24.05.2019г.

71

Иванка Петрова Георева

 

71/24.05.2019г.

72

Магда Борисова Георгиева

 

72/24.05.2019г.

73

Марчело Методиев Киров

 

73/24.05.2019г.

74

Галя Ангелова Ангелова

 

74/24.05.2019г.

75

Стефан Николаев Стоянов

 

75/24.05.2019г.

76

Николай Стоянов Божилов

 

76/24.05.2019г.

77

Димитър Богданов Петров

 

77/24.05.2019г.

78

Александър Янков Николов

 

78/24.05.2019г.

79

Димчо Стоянов Динчев

 

79/24.05.2019г.

80

Цветанка Григорова Младжова

 

80/24.05.2019г.

81

Валентин Боянов Караканов

 

82/24.05.2019г.

82

Маргарита Цанова Кескинова

 

83/24.05.2019г.

83

Надежда Борисова Илиева

 

84/24.05.2019г.

84

Красимир Лазаров Георгиев

 

85/24.05.2019г.

85

Асен Цветков Иванов

 

86/24.05.2019г.

86

Ива Христова Нанкова

 

87/24.05.2019г.

87

Христо Иванов Нанков

 

88/24.05.2019г.

88

Ваня Панайотова Паунова

 

89/24.05.2019г.

89

Тихомир Кирилов Иванов

 

90/24.05.2019г.

90

Таня Асенова Николова

 

91/24.05.2019г.

91

Калин Пламенов Георгиев

 

92/24.05.2019г.

92

Валентина Борисова Григорова

 

93/24.05.2019г.

93

Седефка Грозданова Манолова

 

94/24.05.2019г.

94

Георги Борисов Манолов

 

95/24.05.2019г.

95

Нона Трайкова Димитрова

 

96/24.05.2019г.

96

Мария Иванова Георгиева

 

97/24.05.2019г.

97

Христо Добринов Шопов

 

98/24.05.2019г.

98

Емилия Димитрова Стефанова

 

99/24.05.2019г.

99

Димитър Стефанов Димитров

 

100/24.05.2019г.

100

Венцислав Чудомиров Колев

 

101/24.05.2019г.

101

Димитър Георгиев Ланков

 

102/24.05.2019г.

102

Елена Димитрова Бонкова

 

103/24.05.2019г.

103

Димитрина Димитрова Бонкова

 

104/24.05.2019г.

104

Красимира Лукова Павлова

 

105/24.05.2019г.

105

Ангел Петров Узунов

 

107/24.05.2019г.

106

Григор Димитров Григоров

 

108/24.05.2019г.

107

Георги Цветков Кънчев

 

109/24.05.2019г.

108

Златка Димитрова Динкова

 

110/24.05.2019г.

109

Мартин Ненов Иванов

 

111/24.05.2019г.

110

Даниела Петрова Радева

 

112/24.05.2019г.

111

Габриела Петрова Радева

 

113/24.05.2019г.

112

Гергина Тодорова Радева

 

114/24.05.2019г.

113

Никола Петров Радев

 

115/24.05.2019г.

114

Тодор Иванов Радев

 

116/24.05.2019г.

115

Радко Димитров Кънчев

 

117/24.05.2019г.

116

Магдалена Ненова Кънчева

 

118/24.05.2019г.

117

Николица Маринова Димитрова

 

119/24.05.2019г.

118

Николинка Любомирова Петрова

 

120/24.05.2019г.

119

Антоанетка Йорданова Стефанова

 

121/24.05.2019г.

120

Юлия Рангелова СИмова

 

122/24.05.2019г.

121

Иванка Горанова Борисова

 

123/24.05.2019г.

122

Троянка Йорданова Асенова

 

124/24.05.2019г.

123

Татяна Петрова Александрова

 

125/24.05.2019г.

124

Анка Владимирова Владимирова

 

126/24.05.2019г.

125

Тодор Георгиев Тодоров

 

127/24.05.2019г.

126

Иван Петрушинов Тодоров

 

128/24.05.2019г.

127

Веселин Николов Николов

 

129/24.05.2019г.

128

Александър Емилов Станимиров

 

130/24.05.2019г.

129

Даниела Стефанова Варадинова

 

131/24.05.2019г.

130

Лиляна Димитрова Александрова

 

132/24.05.2019г.

131

Росица Бончова Найденова

 

133/24.05.2019г.

132

Валери Красимиров Дахминов

 

134/24.05.2019г.

133

Васил Иванов Попов

 

135/24.05.2019г.

134

Георги Димитров Иванов

 

136/24.05.2019г.

135

Гергана Михайлова Александрова

 

137/24.05.2019г.

136

Галина Петрова

 

138/24.05.2019г.

137

Александър Димитров Димитров

 

139/24.05.2019г.

138

Атанас Аспарухов Атанасов

 

140/24.05.2019г.

139

Добромир Михайлов Александров

 

141/24.05.2019г.

140

Веселина Николова Моновска

 

142/24.05.2019г.

141

Мария Христова Негойчева

 

143/24.05.2019г.

142

Деян Павлинов  Негойчев

 

144/24.05.2019г.

143

 Добри Иванов Василев

 

145/24.05.2019г.

144

Цветан Ганев Димитров

 

146/24.05.2019г.

145

Цеко Стоянов Стоянов

 

147/24.05.2019г.

146

Цветан Илиев  Лазаров

 

148/24.05.2019г.

147

  Дамянка Димитрова Тараланска

 

149/24.05.2019г.

148

 Мария Димитрова Филкова

 

150/24.05.2019г.

149

 Гена Димитрова Стоева

 

151/24.05.2019г.

150

 Павлинка Иванова Маринова

 

152/24.05.2019г.

151

 Марин Василев Маринов

 

153/24.05.2019г.

152

 Даниела Илиева Петрова

 

154/24.05.2019г.

153

 Маргарита Георгиева Боткова

 

155/24.05.2019г.

154

 Цветелин Христов Минчев

 

156/24.05.2019г.

155

Петко Маринов Стоянов

 

157/24.05.2019г.

156

Валентина Маринова Проданова

 

158/24.05.2019г.

157

 Силвия Миткова Кушева-Маринова

 

159/24.05.2019г.

158

Татяна Цветанова Доцова

 

160/24.05.2019г.

159

 Коцо Цветанов Доцов

 

161/24.05.2019г.

160

 Веселка Николаева Тодорова

 

162/24.05.2019г.

161

Ганчо Дойнов Велчев

 

163/24.05.2019г.

162

 Петко Василев Илиев

 

164/24.05.2019г.

163

Габриел Бориславов Витков

 

165/24.05.2019г.

164

 Петко Иванов Вутов

 

166/24.05.2019г.

165

 Иванка Василева Съкова

 

167/24.05.2019г.

166

Недка Иванова Василева

 

168/24.05.2019г.

167

Илияна Найденова Маринова

 

169/24.05.2019г.

168

Веселина Христова Петкова

 

170/24.05.2019г.

169

Данаил Петков Димитров

 

171/24.05.2019г.

170

 Тодор Иванов Маринов

 

172/24.05.2019г.

171

Георги Недялков Гергов

 

173/24.05.2019г.

172

 Маргарита Павлинова Григорова-Микова

 

174/24.05.2019г.

173

Надя Георгиева Йончева

 

175/24.05.2019г.

174

 Иван Николов Иванов

 

176/24.05.2019г.

175

 Любка Георгиева Дочовска

 

177/24.05.2019г.

176

Иванка Иванова Янинска

 

178/24.05.2019г.

177

Васил Иванов Василев

 

179/24.05.2019г.

178

Гето Гетов Найденов

 

180/24.05.2019г.

179

Павлина Димитрова Филчева

 

181/24.05.2019г.

180

Михаил Николов Нейков

 

182/24.05.2019г.

181

Тихомир Василев Тодоров

 

183/24.05.2019г.

182

Иван Михайлов Иванов

 

184/24.05.2019г.

183

Александър Михайлов Кирилов

 

185/24.05.2019г.

184

 Радослав Василев Йончев

 

186/24.05.2019г.

185

Неделко Илиев Калоянов

 

187/24.05.2019г.

186

Добромир Делянов Джунев

 

188/24.05.2019г.

187

Даниела Гълъбова Манчева

 

189/24.05.2019г.

188

Снежана Иванова Рускова

 

190/24.05.2019г.

189

Биляна  Славева Кръстанова

 

191/24.05.2019г.

190

Илиян  Красимиров Точев

 

192/24.05.2019г.

191

Соня Благоева Додова

 

193/24.05.2019г.

192

Иван Димитров Попгенов

 

194/24.05.2019г.

193

Гергана Йорданова Керемидарова

 

195/24.05.2019г.

194

Мишел Станиславова Стоилова

 

196/24.05.2019г.

195

Татяна Йорданова Христова

 

197/24.05.2019г.

196

Маргарита Стефанова Матрачийска

 

198/24.05.2019г.

197

Диана Борисова Бахчеванова

 

199/24.05.2019г.

198

Добринка Василева Стоилова

 

200/24.05.2019г.

199

Иванка Иванова Лазарова

 

201/24.05.2019г.

200

Маринела Димитрова Кръстанова

 

202/24.05.2019г.

201

Вера Йорданова Кръстанова

 

203/24.05.2019г.

202

Снежана  Иванова Кръстанова

 

204/24.05.2019г.

203

Мария Николова Попова

 

205/24.05.2019г.

204

Ирена Василева Миткова

 

206/24.05.2019г.

205

Даниела Кирилова Гаргова

 

207/24.05.2019г.

206

Стефан Иванов Митков

 

208/24.05.2019г.

207

Николай Василев  Наджаков

 

209/24.05.2019г.

208

Красимир Иванов Велков

 

210/24.05.2019г.

209

Антон Красимиров Велков

 

211/24.05.2019г.

210

Добринка Иванова Мичева                 

 

212/24.05.2019г.

211

Анка Николова Тодорова                     

 

213/24.05.2019г.

212

Лъчезар Йорданов Убчев                     

 

214/24.05.2019г.

213

Георги Илиев Илиев                                

 

215/24.05.2019г.

214

Иван Захаринов Иванов                       

 

216/24.05.2019г.

215

Владимир Райков Петрушев

 

217/24.05.2019г.

216

 Георги Владимиров Илиев                 

 

218/24.05.2019г.

217

Радослава Георгиева Иванова           

 

219/24.05.2019г.

218

Тереза Симеонова Найденова         

 

220/24.05.2019г.

219

Димитър Петров Шехтов                       

 

221/24.05.2019г.

220

Лъчезар Кирилов Стефов                      

 

222/24.05.2019г.

221

Румен Цветков Цветков

 

223/24.05.2019г.

222

Кирил Ангелов Иванов

 

224/24.05.2019г.

223

Георги Любомиров Вучев

 

225/24.05.2019г.

224

Георги Михайлов Мичев 

 

226/24.05.2019г.

225

Валентин Иванов Стоянов

 

227/24.05.2019г.

226

Стойна Ангелова Стоянова         

 

228/24.05.2019г.

227

Антон Ангелов Манов

 

229/24.05.2019г.

228

Йордан Александров Кримиджов

 

230/24.05.2019г.

229

Катя Ранкова Върбева

 

231/24.05.2019г.

230

Радослава Иванова Николова

 

232/24.05.2019г.

231

Георги Георгиев Гуцалски

 

233/24.05.2019г.

232

Петър Панайотов Георгиев

 

234/24.05.2019г.

233

Зорка Истилянова Митова

 

236/24.05.2019г.

234

Маргарита Владимирова Миткова

 

237/24.05.2019г.

235

Светла Георгиева Шипочка

 

239/24.05.2019г.

236

Юлияна Стойнева Терзийска

 

240/24.05.2019г.

237

Ирена Георгиева Дойкова

 

241/24.05.2019г.

238

Владимир Георгиев Креначев

 

242/24.05.2019г.

239

Камелия Владимирова Берова

 

243/24.05.2019г.

240

Станислав Сашов Илиев

 

244/24.05.2019г.

241

Иван Добринов Иванов

 

245/24.05.2019г.

242

Симеон Стефанов Ушанов

 

246/24.05.2019г.

243

Елена Янакиева Ушанова

 

247/24.05.2019г.

244

Божидар Бойчев Лобутов

 

248/24.05.2019г.

245

Георги Василев Николов

 

249/24.05.2019г.

246

Георги Динев Зашев

 

250/24.05.2019г.

247

Георги Димитров Костов

 

251/24.05.2019г.

248

Иван Марио Узунов

 

252/24.05.2019г.

249

Силвана Кирилова Кибарова

 

253/24.05.2019г.

250

Десислава Иванова Петрова

 

254/24.05.2019г.

251

Маргарита Георгиева Занева

 

255/24.05.2019г.

252

Виктория Кирилова Магаева

 

256/24.05.2019г.

253

Марианна Кирилова Калковска

 

257/24.05.2019г.

254

Георги Кирилов Стефанов

 

258/24.05.2019г.

255

Стоян Желязков Желязков

 

259/24.05.2019г.

256

Ина Димитрова Методиева

 

260/24.05.2019г.

257

Катрин Радославова Атанасова

 

261/24.05.2019г.

258

Цветанка Емилова Йовева

 

262/24.05.2019г.

259

Роза Йорданова Спасова

 

263/24.05.2019г.

260

Даниела Александрова Гелова

 

264/24.05.2019г.

261

Светла Асенова Балабанова

 

265/24.05.2019г.

262

Даниела Георгиева Стойкова

 

266/24.05.2019г.

263

Христо Кирилов Стойков

 

267/24.05.2019г.

264

Кирил Стойнев Стойков

 

268/24.05.2019г.

265

Иван Николов Върбев

 

269/24.05.2019г.

266

Людмила Георгиева Стойкова

 

270/24.05.2019г.

267

Василка Бончова Христова

 

271/24.05.2019г.

268

Надежда Любенова Кацарска

 

272/24.05.2019г.

269

Христо Крумов Кацарски

 

273/24.05.2019г.

270

Василка Митова Цветанова

 

274/24.05.2019г.

271

Велислава Кирилова Димитрова

 

275/24.05.2019г.

272

Георги Александров Дамянов

 

276/24.05.2019г.

273

Ицко Александров Георгиев

 

277/24.05.2019г.

274

Мария Любомирова Петрова

 

278/24.05.2019г.

275

Петьо Христов Радев

 

279/24.05.2019г.

276

Здравко Николай Бързанов

 

280/24.05.2019г.

277

Лидия Петрова Никова

 

281/24.05.2019г.

278

Стойне Кирилов Стойков

 

282/24.05.2019г.

279

Анелия Стоянова Стефанова

 

283/24.05.2019г.

280

Емилия Димитрова Николова

 

284/24.05.2019г.

281

Кирил Иванов Павлов

 

285/24.05.2019г.

282

Александра Кирилова Митева

 

287/24.05.2019г.

283

Димитър Георгиев Попов

 

288/24.05.2019г.

284

Николай Иванов Николов

 

289/24.05.2019г.

285

Таня Иванова Петкова

 

290/24.05.2019г.

286

Ивайло Мариянов Кьосев

 

291/24.05.2019г.

287

Антония Иванова Кьосева

 

292/24.05.2019г.

288

Стойно Цветанов Стойнов

 

293/24.05.2019г.

289

Венцислава Тодорова Тодорова

 

294/24.05.2019г.

290

Цветанка Ангелова Димитрова

 

295/24.05.2019г.

291

Михаела Ангелова Недкова

 

296/24.05.2019г.

292

Елиас Георгиев Георгиев

 

297/24.05.2019г.

293

Михаил Иванов Димитров

 

298/24.05.2019г.

294

Мария Борисова Димитрова

 

299/24.05.2019г.

295

Мартин Бориславов Младенов

 

300/24.05.2019г.

296

Симеон Венциславов Венков

 

301/24.05.2019г.

297

Маргарита Шкойнова Димитрова

 

302/24.05.2019г.

298

Сия Водилова Плещова

 

303/24.05.2019г.

299

Лиляна Иванова Плещова

 

304/24.05.2019г.

300

Мартин Михайлов Колчев

 

305/24.05.2019г.

301

Любомир Венциславов Венков

 

306/24.05.2019г.

302

Чудомир Иванов Димитров

 

307/24.05.2019г.

303

Виолета Георгиева Маркова

 

308/24.05.2019г.

304

Петранка Йорданова Станкова

 

309/24.05.2019г.

305

Антоанета Стоянова Фичерова

 

310/24.05.2019г.

306

Станислав Радев Павлов

 

311/24.05.2019г.

307

Огнян Цветанов Стоицев

 

312/24.05.2019г.

308

Йоана Николаева Гелева

 

313/24.05.2019г.

309

Чавдар Ангелов Гелев

 

314/24.05.2019г.

310

Десислава Илиева Димитрова

 

315/24.05.2019г.

311

Светла Виденова Захова

 

316/24.05.2019г.

312

Николай Иванов Плещов

 

317/24.05.2019г.

313

Николай Костадинов Вучков

 

318/24.05.2019г.

314

Александър Викторов Станоев

 

319/24.05.2019г.

315

Цонка Иванова Карапеткова

 

320/24.05.2019г.

316

Иван Лулчев Домусчиев

 

321/24.05.2019г.

 

 1. Не публикува в списъка на упълномощените представители:

- Добринка Цекова Павлова с ЕГН ...........  и издадено пълномощно № 81/24.05.2019 г. е регистрирано като член на СИК в 261800014;

- Ефтимилияна Николова Додекова с ЕГН ........... и издадено удостоверение № 106 /24.05.2019 г е регистриано като член на СИК в 263900001.

- Светла Георгиева Вукадинова с ЕГН ................. и издадено удостоверение №235/24.05.2019 г е регистриано като член на СИК в 263900001.

- Светла Асенова Балабанова с ЕГН .............. и издадено пълномощно № 265/24.05.2019 г. е повторено в списъка на упълномощените представители.

- Татяна Василевна Деянова с ЕГН ............... и издадено удостоверение № 286/24.05.2019 г е регистриано като член на СИК в 263900027.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.73 от ИК. 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.05.2019 в 22:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения