Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 155-ЕП
Софийска Област, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на теиторията на София област за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски са постъпили искания за извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии - СИК на територията на Софийска област,

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от  Изборния кодекс и във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски прие следното

 

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Своге

264300037

Надя Павлова Кръстева

 

председател

Своге

264300029

Ирена Иванова Иванова

 

член

Своге

264300026

Петър Людмилов Стоянов

 

секретар

Своге

264300025

Десислава Гаврилова Вельова

 

секретар

Своге

264300020

Маргарита Стоилова Цветанова

 

член

Своге

264300028

Ива Младенова Тодорова

 

член

Своге

264300019

Тихомир Боянов Спасов

 

член

Своге

264300032

Йоана Людмила Вълкова

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Своге

264300037

Мерилин Бориславова Димитрова

 

председател

Своге

264300029

Кристина Емилова Борисова

 

член

Своге

264300026

Беата Бориславова Димитрова

 

секретар

Своге

264300025

Криси Славчева Иванова

 

секретар

Своге

264300020

Анастасия Бисерова Крумова

 

член

Своге

264300028

Вероника Тодорова Димитрова

 

член

Своге

264300019

Сашо Петков Ангелов

 

член

Своге

264300032

Цветелин Василев Колев

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Костинброд, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Костинброд

262600014

 Миле Иванов Милев

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

 Костинброд

262600014

 Марияна Костадинова Каменова

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Ихтиман, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Ихтиман

262000008

 Роза Иванова Николова

 

член

Ихтиман

262000003

Цветанка Иванова Пушкарова

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

 Ихтиман

262000008

Юлиана Христова Стойлова

 

член

Ихтиман

262000003

Христо Георгиев Оташлийски

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Годеч, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Годеч

260900012

 Захари Иванов Христов

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

 Годеч

260900012

 Петър Величков Тодолов

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Божурище, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Божурище

260600011

 Росен Николаев Владимиров

 

председател

Божурище

260600011

 Николай Радев Петров

 

член

 

НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Божурище

260600011

 Йорданка Николаева Михайлова

 

председател

Божурище

260600011

 Илия Григоров Илиев

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Сливница, както следва:

         ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Сливница

264500017

Мартина Пламенова Трайкова

 

член

Сливница

264500002

Веска Цветанова Василева 

 

член

 

НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Сливница

264500017

Райна Илиева Иванова

 

член

Сливница

264500002

Антоанета Асенова Генадиева

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Ботевград, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Ботевград

260700002

Анелия Андреева Симова

 

член

Ботевград

260700039

Пламен Мехайлов Симов

 

секретар

Ботевград

260700007

Веселка Николова Иванова

 

член

Ботевград

260700014

Георги Маринов Георгиев

 

член

Ботевград

260700019

Николай Василев Кирков

 

член

Ботевград

260700025

Мариана Василева Василева

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Ботевград

260700002

Малина Пенкова Джамбазова

 

член

Ботевград

260700039

Иванка Ангелова Атанасова

 

секретар

Ботевград

260700007

Марийка Василева Пешева

 

член

Ботевград

260700014

Евгения Бончева Ананиева

 

член

Ботевград

260700019

Виктория Игнатова Николова

 

член

Ботевград

260700025

Петър Николов Павлов

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Драгоман, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Драгоман

261600005

 Даниела Ангелова Иванова

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

 Драгоман

261600005

 Ангел Иванов Ангелков

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Елин Пелин, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Елин Пелин

261700027

Данаил Методиев Арангелов

 

секретар

Елин Пелин

261700025

 Камен Серьожов Методиев

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Елин Пелин

261700027

Пламен Георгиев Панчев

 

секретар

Елин Пелин

261700025

 Димитрина Василева Янкова

 

член

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Самоков, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Самоков

263900028

Христина Василева Петрова

 

председател

Самоков

263900020

 Екатерина Любомирова Кабранска

 

зам.-председател


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Самоков

263900028

Виолина Любомирова Нягулова

 

председател

Самоков

263900020

Таня Владимирова Величкова

 

зам.-председател

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 17:27 часа

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения