Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 156-ЕП
Софийска Област, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на община Ихтиман за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски е постъпило писмо изх. № 37.00-33/25.05.2019 г. на кмета на Община Ихтиман, заведено в РИК с вх. 378 от 26.05.2019 г. от кмета на община Ихтиман. В него той уведомява РИК-26, Софийски, че председателят на СИК 262000005- Мариана Борисова Милчева няма да присъства на изборния ден. Не е направено предложение за председател от същата партия. Упълномощеният представител Георги Чавеов е представил предложение за назначаване на Иванка Спасова Колева от резервния списък като член.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5, чл. 229, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от  Изборния кодекс и във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски

 

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Ихтиман, както следва:

 

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Ихтиман

262000005

Мариана Борисова Милчева

 

председател

Ихтиман

262000005

Виолетка Велинова Пенкова

 

зам.-председател

Ихтиман

262000005

Радослав Илиев Церовски

 

член


НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Ихтиман

262000005

Иванка Спасова Колева

 

член

Ихтиман

262000005

Виолетка Велинова Пенкова

 

председател

Ихтиман

262000005

Радослав Илиев Церовски

 

зам.-председател

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на ново назначените членове на СИК.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 17:35 часа

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения