Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 157-ЕП
Софийска Област, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на членовете на секционни избирателни комисии на община Своге и община Божурище за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски е постъпило писмо с вх. № 369 от 26.05.2019 г. от община Своге. Към писмото е приложено предложение от представител на ПП Воля за извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии - СИК на територията на община Своге и вх. № 381 от 26.05.2019 г. от община Божурище. Към писмото е приложено предложение от представител на ПП “ДПС” и от представител на КП “БСП”за извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии - СИК на територията на община Божурище.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и т.5 от  Изборния кодекс и във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски

РЕШИ:

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Своге, както следва:

 ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Своге

264300028

Вероника Тодорова Димитрова

 

член

Своге

264300029

Милен Емилов Андреев

 

член

 

НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Своге

264300028

Мая Иванова Иванова

 

член

Своге

264300029

Теменужка Николаева Димитрова

 

член

 

 1. ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Божурище, както следва:

ОСВОБОЖДАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Божурище

260600011

Росен Николаев Владимиров

 

председател

Божурище

260600011

Николай Радев Петров

 

член

 

НАЗНАЧАВА:

община

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Божурище

260600011

Йорданка Николаева Михайлова

 

председател

Божурище

260600011

Мария Захариева Асенова

 

член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на ново назначените членове на СИК.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 27.05.2019 в 00:11 часа

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения