Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 22-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Драгоман, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Драгоман, с вх.№ 64/22.04.2019 г. до Районна избирателна комисия 26-ти изборен район Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Драгоман, въз основа на проведени на 17.04.2019 г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

 

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 21 броя секционни избирателни комисии на територията на община Драгоман за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

 

 

 

Община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Любка Цветанова Димитрова

 

председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Валерия Неделчева Симова

 

зам.- председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Бойка Георгиева Евтимова

 

секретар

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Стамболка Игнатова Гюрова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Елеонора Богданова Никифорова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Анка Стоянова Митова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Никола Наумов Миладинов

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Лиляна Николова Филипова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600001

Костадинка Ваклинова Миленкова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Мария Йорданова Денкова

 

председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Иванела Стоянова Аначкова Георгиева

 

зам.- председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Милена Димитрова Добрева

 

секретар

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Юлияна Величкова Момчилова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Ана Игнатова Георгиева

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Златка Драганова Стоянова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Благой Иванов Крумов

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Йорданка Богомилова Маноилова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600002

Клавдия Милчева Петрова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Милка Петрова Василева

 

председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Антоанета Венцеславова Толтукова-Хаджиперева

 

зам.- председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Мая Иванова Иванова

 

секретар

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Анка Никифорова Станева

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Стефка Костадинова Трайкова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Лозанка Миронова Миланова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Росица Христова Милушева

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Силвия Георгиева Маноилова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600003

Бойка Стоименова Методиева

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Павлина Димитрова Влашева

 

председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Мариана Стоименова Николова

 

зам.- председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Лидия Методиева Долкина

 

секретар

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Верка Стоянова Димитрова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Мариана Цветанова Витанова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Вяра Филкова Якимова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Надка Томова Найденова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Мария Ангелова Кокалова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600004

Елена Николова Цанкова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Моника Найденова Йорданова

 

председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Димитър Павлов Спасов

 

зам.- председател

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Лариса Юриевна Гоцева

 

секретар

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Райка Методиева Милушева

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Богданка Георгиева Димитрова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Динка Аспарухова Сотирова

 

член

Драгоман

гр. Драгоман

261600005

Даниела Ангелова Иванова

 

член

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Иринка Великова Иванова

 

председател

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Евгения Рангелова Генадиева

 

зам.- председател

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Стефка Симеонова Борисова

 

секретар

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Венета Трайкова Симова

 

член

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Елена Николова Илиева

 

член

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Ефрусима Николайчова Тодорова

 

член

Драгоман

с. Драгоил, с. Ново Бърдо

261600006

Румяна Звезданова Асенова

 

член

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Тотка Генчева Петрова

 

председател

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Райна Йорданова Кръстанова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Любомир Петров Димитров

 

секретар

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Емилия Иванова Костова

 

член

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Димитър Георгиев Естов

 

член

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Николета Людмилова Американова

 

член

Драгоман

с. Прекръсте, с. Летница

261600007

Ерина Евтимова Петрова

 

член

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Димитър Маринов Станчев

 

председател

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Павлина Спасова Петрова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Величка Първанова Божилова

 

секретар

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Ива Николаева Герасимова

 

член

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Стефка Любенова Павлова

 

член

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Юлка Младенова Милчева

 

член

Драгоман

с. Големо Малово

261600008

Роска Миладинова Иванова

 

член

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Стилияна Иванова Симеонова

 

председател

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Искра Михайлова Спасова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Атанаска Станева Григорова

 

секретар

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Цветанка Георгиева Николова

 

член

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Нели Иванова Иванова

 

член

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Анита Иванова Трендафилова

 

член

Драгоман

с. Раяновци

261600009

Ангелина Косенова Миладинова

 

член

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Любомира Иванова Борисова

 

председател

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Богомил Петров Симов

 

зам.- председател

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Надя Любомирова Велинова

 

секретар

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Румяна Здравкова Андреева

 

член

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Елеонора Георгиева Петрова

 

член

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Венцислав Василев Спасов

 

член

Драгоман

с. Мало Малово

261600010

Марияна Петрова Тодорова

 

член

Драгоман

с. Василовци

261600011

Росен Цветанов Димитров

 

председател

Драгоман

с. Василовци

261600011

Камелия Лозанова Стоилова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Василовци

261600011

Борислав Иванов Савов

 

секретар

Драгоман

с. Василовци

261600011

Магделена Любомирова Петрова

 

член

Драгоман

с. Василовци

261600011

Димитър Петков Тодоров

 

член

Драгоман

с. Василовци

261600011

Благородка Владимирова Ангелова

 

член

Драгоман

с. Василовци

261600011

Иванка Петрова Георгиева

 

член

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Радослава Анчова Радославова

 

председател

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Галя Найденова Иванова Тодорова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Петър Симеонов Петров

 

секретар

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Цветанка Петкова Филипова

 

член

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Гинка Костадинова Георгиева

 

член

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Костадин Кирилов Величков

 

член

Драгоман

с. Цръклевци

261600012

Богданка Йорданова Белчева

 

член

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Зорница Трифонова Василева

 

председател

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Ивона Росенова Златкова

 

зам.- председател

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Лидия Естова Божилова

 

секретар

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Милена Кирилова Пейчева

 

член

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Емил Иванов Митов

 

член

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Георги Любомиров Сираков

 

член

Драгоман

спирка Калотина

261600013

Мариана Милчева Кирилова

 

член

Драгоман

с. Калотина

261600014

Мартин Ивайлов Симеонов

 

председател

Драгоман

с. Калотина

261600014

Ели Илиева Христова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Калотина

261600014

Маргаритка Найденова Димитрова

 

секретар

Драгоман

с. Калотина

261600014

Татяна Ангелова Илиева

 

член

Драгоман

с. Калотина

261600014

Тодорка Ерменова Иванова

 

член

Драгоман

с. Калотина

261600014

Румяна Здравкова Първанова

 

член

Драгоман

с. Калотина

261600014

Николай Борисов Стефанов

 

член

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Кирила Велинова Нацева

 

председател

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Станислава Тошкова Григорова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Иванка Георгиева Митрева

 

секретар

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Вера Николова Рашкова

 

член

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Петра Александрова Павлова

 

член

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Евдокия Илиева Герасимова

 

член

Драгоман

с. Беренде извор, с. Беренде, с. Чепърлинци, с. Липинци

261600015

Снежана Димитрова Златкова

 

член

Драгоман

с. Габер

261600016

 Маринела Емилова Петрова

 

председател

Драгоман

с. Габер

261600016

Нели Ангелова Кирилова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Габер

261600016

Албена Славчева Владова

 

секретар

Драгоман

с. Габер

261600016

Славка Варадинова Димитрова

 

член

Драгоман

с. Габер

261600016

Ивелина Цветанова Нешева

 

член

Драгоман

с. Габер

261600016

Силвия Василева Стоименова

 

член

Драгоман

с. Габер

261600016

Зорница Кирилова Андреева

 

член

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Даниела Здравкова Тончева

 

председател

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Иван Стоянов Нацев

 

зам.- председател

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Илия Костадинов Велинов

 

секретар

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Райна Спасенова Първанова

 

член

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Стойчо Владимиров Ставрев

 

член

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Бертолина Вецкова Михайлова

 

член

Драгоман

Владиславци, с. Чорул,с. Табан, с. с.Камбелевци, с. Чуковезер

261600017

Троянка Никифорова Георгиева

 

член

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Тодорка Миткова Дорутева

 

председател

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Костадинка Асенова Григорова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Ели Ерменова Божилова

 

секретар

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Тихомир Тодоров Георгиев

 

член

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Василка Апостолова Тасева

 

член

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Красимир Велков Стратиев

 

член

Драгоман

с. Несла, с.Долна невля,с. Круша, с. Горно село,с. Грълска падина, с. Дреатин

261600018

Огнян Георгиев Величков

 

член

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Ивайло Ангелов Велинов

 

Председател

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Иванка Богданова Германова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Анна Маринова Крумова

 

секретар

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Стоянка Стефанова Михайлова

 

член

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Горан Василев Горанов

 

член

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Валентина Сталинова Михайлова

 

член

Драгоман

с. Вишан, с. Долно Ново село

261600019

Вангелия Георгиева Танева

 

член

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Борислав Георгиев Владимиров

 

председател

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Венета Иванова Боянова

 

зам.- председател

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Боряна Венциславова Богданова

 

секретар

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Зоя Драганова Крумова

 

член

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Ирина Николова Пешева

 

член

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Йорданка Тодорова Иванова

 

член

Драгоман

с. Цацаровци

261600020

Асенка Цветанова Кузманова

 

член

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Ваня Младенова Петрова

 

председател

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Лъчезар Милков Василев

 

зам.- председател

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Ирина Кирилова Георгиева

 

секретар

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Гинка Кольова Маркова

 

член

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Младенка Георгиева Иванова

 

член

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Лалка Спасова Тодорова

 

член

Драгоман

с. Ялботина, с. Чеканец ,с. Начево                       

261600021

Георги Иванов Ангелов

 

член

 

 

     2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Драгоман.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения