Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 23-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Етрополе, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Етрополе, с вх.№65/23.04.2019 г. до Районна избирателна комисия 26-ти изборен район Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Етрополе, въз основа на проведени на 17.04.2019 г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Етрополе.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 20 /двадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Етрополе за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Етрополе

Етрополе

261800001

Мими Йончева Иванова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800001

Десислава Иванова Цветкова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800001

Наташка Несторова Василева

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800001

Росица Христова Василева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800001

Илиян Сергеев Цветанов

 

член

Етрополе

Етрополе

261800001

Иванка Дичева Лютакова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800001

Валентин Христов Ненов

 

член

Етрополе

Етрополе

261800001

Ани Сашкова Фильова-Петрова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800001

Стилян Петков Младенов

 

член

Етрополе

Етрополе

261800002

Костадин Иванов Лазаров

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800002

Николай Красимиров Милчев

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800002

Виолета Лазарова Цветанова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800002

Румяна Недялкова Вутова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800002

Рилка Христова Николова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800002

Мая Цветанова Григорова - Крачунова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800002

Цветанка Христова Кръстева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800002

Румяна Ботева Маринова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800002

Нарцис Руменов Андреев

 

член

Етрополе

Етрополе

261800003

Недка Стефанова Дакова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800003

Иванка Лазарова Пенкова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800003

Ели Цветанова Дончева

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800003

Божидарка Георгиева Тодорова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800003

Мария Славчева Василева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800003

Цветан Петров Георгиев

 

член

Етрополе

Етрополе

261800003

Иван Лазаров Кацаров

 

член

Етрополе

Етрополе

261800003

Виолета Иванова Василева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800003

Марин Христов Дицов

 

член

Етрополе

Етрополе

261800004

Таня Христова Тодорова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800004

Данаил  Сайков  Николов

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800004

Йонка Василева Томова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800004

Емилия Стефанова Илкова-Пътникова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800004

Боян Мирославов Ангелов

 

член

Етрополе

Етрополе

261800004

Иванка Павлова Лазарова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800004

Цонка Тодорова Крачунова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800004

Татяна Йотова Христова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800004

Райна Георгиева Стоянова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800005

Димитър Георгиев Димитров

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800005

Ангелина Спасова Николова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800005

Петър Венциславов Димитров

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800005

Валентина Маринова Георгиева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800005

Любица Младенова Манчева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800005

Теменужка Ценова Петкова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800005

Станка Маринова Тепавичарова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800005

Надежда Ценова Христова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800005

Илинка Георгиева Кръстева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800006

Екатерина Асенова Цолова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800006

Христина Чавдарова Крачунова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800006

Камелия Стефанова Михайлова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800006

Даниела Ценова Василева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800006

Гена Лакова Христова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800006

Янка Накова Василева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800006

Веселка Цветанова Николова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800006

Кристине Василева Георгиева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800006

Александър Самуилов Петков

 

член

Етрополе

Етрополе

261800007

Ася Николаева Мишева - Нинова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800007

Стефка Цолова Божилова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800007

Стефка Илиева Христова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800007

Виолина Георгиева Златева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800007

Виолета Атанасова Стефанова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800007

Леонора Дамянова Микова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800007

Цветанка Петкова Маринова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800007

Цветан Тодоров Василев

 

член

Етрополе

Етрополе

261800007

Татяна Ангелова Николова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800008

Силвия Добромирова Хартарска

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800008

Марга Тодорова Кацарова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800008

Петър Станулов Васов

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800008

Добринка Николова Иванова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800008

Мария Симеонова Иванова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800008

Мариета Ценова Петкова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800008

Евгения Стаменова Вълкова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800008

Дарина Райчева Иванова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800008

Зоя Господинова Динева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800009

Веселка Стефанова Борисова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800009

Петя Стоянова Манчева

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800009

Стефан Маринов Стефанов

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800009

Велислава Емилова Маркова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800009

Галя Ангелова Бойчева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800009

Пенка Станева Гетова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800009

Людмил Валентинов Любенов

 

член

Етрополе

Етрополе

261800009

Иванка Цацова Кръстева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800009

Мариана Георгиева Цолова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800010

Марин Христов Кубетски

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800010

Павлинка Василева Иванова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800010

Йонка Лазарова Иванова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800010

Татяна Любенова Кацарова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800010

Велка Стоянова Йотова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800010

Светослав Христов Праматаров

 

член

Етрополе

Етрополе

261800010

Евгени Иванов Златев

 

член

Етрополе

Етрополе

261800010

Маргарита Донкова Василева

 

член

Етрополе

Етрополе

261800010

Васил Драганов Василев

 

член

Етрополе

Етрополе

261800011

Румяна Ангелова Иванова -Ненова

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800011

Иванка Васкова Найденова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800011

Емилия Михайлова Ненова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800011

Цветина Петкова Борисова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800011

Евгения Славчева Симеонова- Генова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800011

Десислава Василева Вълкова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800011

Росица Василева Димитрова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800011

Дарина Маринова Иванова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800011

Мая Иванчова Тодорова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800012

Ценко Георгиев Василев

 

председател

Етрополе

Етрополе

261800012

Марийка Димитрова Стефанова

 

зам.- председател

Етрополе

Етрополе

261800012

Славка Боянова Иванова

 

секретар

Етрополе

Етрополе

261800012

Гена Лалова Христова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800012

Евгения Иванова Божикова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800012

Соня Димова Стефанова

 

член

Етрополе

Етрополе

261800012

Цветелина Христова Йотова-Кирова

 

член

Етрополе

Рибарица

261800013

Христо Генов Христов

 

председател

Етрополе

Рибарица

261800013

Ива Илиева Вешова

 

зам.- председател

Етрополе

Рибарица

261800013

Тодор Лъчезаров Тодоров

 

секретар

Етрополе

Рибарица

261800013

Пенка Христова Петрова

 

член

Етрополе

Рибарица

261800013

Десислава Стефанова Димитрова

 

член

Етрополе

Рибарица

261800013

Параскева Димитрова Николова

 

член

Етрополе

Рибарица

261800013

Димитър Цветков Маринов

 

член

Етрополе

Ямна

261800014

Михаил Радков Мичев

 

председател

Етрополе

Ямна

261800014

Николай Василев Николов

 

зам.- председател

Етрополе

Ямна

261800014

Венета Цветкова Убенова

 

секретар

Етрополе

Ямна

261800014

Генка Василева Йотова

 

член

Етрополе

Ямна

261800014

Христина Крачунова Райкова

 

член

Етрополе

Ямна

261800014

Виктория Цекова Цолова

 

член

Етрополе

Ямна

261800014

Радка Цветанова Продьова

 

член

Етрополе

Ямна

261800015

Соня Павлова Димитрова

 

председател

Етрополе

Ямна

261800015

Любомир Валентинов Димитров

 

зам.- председател

Етрополе

Ямна

261800015

Петрана Христова Славкова

 

секретар

Етрополе

Ямна

261800015

Донка Григорова Минчева

 

член

Етрополе

Ямна

261800015

Мария Иванова Ботева

 

член

Етрополе

Ямна

261800015

Анна Юлианова Маринова

 

член

Етрополе

Ямна

261800015

Георги Пенев Георгиев

 

член

Етрополе

Бойковец

261800016

Маргарита Николова Цанова

 

председател

Етрополе

Бойковец

261800016

Даринка Димитрова Чорбанова

 

зам.- председател

Етрополе

 

261800016

Петя Христова Маринова

 

секретар

Етрополе

Бойковец

261800016

Иванка Иванова Ганчова

 

член

Етрополе

Бойковец

261800016

Стоян Йончев Тодоров

 

член

Етрополе

Бойковец

261800016

Камелия Дикова Василева

 

член

Етрополе

Бойковец

261800016

Нина Петрова Иванова

 

член

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Огнян Кирилов Панков

 

председател

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Ганчо Георгиев Ганчев

 

зам.- председател

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Гинка Атанасова Цолова

 

секретар

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Донка Димитрова Маринова

 

член

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Вельо Иванов Велев

 

член

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Цветина Симеонова Николова

 

член

Етрополе

Брусен,Оселна

261800017

Искра Маркова Вутева

 

член

Етрополе

Лопян

261800018

Христинка Костадинова Илиева

 

председател

Етрополе

Лопян

261800018

Христо Иванов Христов

 

зам.- председател

Етрополе

Лопян

261800018

Константин Куртев Пенчев

 

секретар

Етрополе

Лопян

261800018

Василка Гергова Кръстева

 

член

Етрополе

Лопян

261800018

Стефан Николов Стоев

 

член

Етрополе

Лопян

261800018

Иванка Василева Иванова

 

член

Етрополе

Лопян

261800018

Григор Дончев Пенков

 

член

Етрополе

Лъга

261800019

Цветана Лалова Иванова

 

председател

Етрополе

Лъга

261800019

Пенка Иванова Долчинкова

 

зам.- председател

Етрополе

Лъга

261800019

Елена Маринова Гешовска

 

секретар

Етрополе

Лъга

261800019

Мариана Костадинова Николова

 

член

Етрополе

Лъга

261800019

Елка Кирилова Василева

 

член

Етрополе

Лъга

261800019

Лиляна Тошова Кътовска

 

член

Етрополе

Лъга

261800019

Надежда Василева Недкова

 

член

Етрополе

Малки Искър

261800020

Катя Миткова Стаменова

 

председател

Етрополе

Малки Искър

261800020

Десислава Недкова Василева

 

зам.- председател

Етрополе

Малки Искър

261800020

Иванка Иванова Талева

 

секретар

Етрополе

Малки Искър

261800020

Тинка Василева Найденова

 

член

Етрополе

Малки Искър

261800020

Снежана Димитрова Ангелинова

 

член

Етрополе

Малки Искър

261800020

Галина Кръстева Величкова

 

член

Етрополе

Малки Искър

261800020

Милена Иванова Радева

 

член

 

 

     2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Етрополе.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения