Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 25-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Пирдоп, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Пирдоп, с вх.№53/19.04.2019 г. до Районна избирателна комисия 26-ти изборен район Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Пирдоп, въз основа на проведени на 17.04.2019 г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

 

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 14 /четиринадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Пирдоп за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Ненка Михова Власакиева

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Васил Димитров Павлов

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Мая Димитрова Чолакова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Цветана Трайкова Бонева

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Ненка Николова Георгиева

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Райна Георгиева Нонкова-Стойчева

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500001

Радка Лукова Вельова

 

член

               

№ 

община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Симеонка Пенчева Шарлопова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Валентина Боянова Велина

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Цветомира Веселинова Горгорова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Райна Иванова Ботева

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Цветан Николов Стоянов

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Минка Иванова Начева

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Цецка Павлов Георгиева

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Петрана Тодорова Григорова

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500002

Димитър Кирилов Стоянов

 

член

               

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Мариета Иванова Григорова- Младенова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Яна Илийчева Мечева

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Елица Иванова Димитрова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Невена Симеонова Въртанова

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Николай Ненов Миндилов

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Пенка Николова Чолаковва

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500003

Mария Димитрова Стоянова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Йордан Христов Коленцов

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Венета Тодорова Радичкова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Мариана Георгиева Кунчева

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Надя Стефанова Георгиева

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Богомил Пенков Георгиев

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Лиляна Иванова Златанова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Пенка Тодорова Калчева

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Цонка Панчева Стоянова

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500004

Мария Лукова Терзова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

 

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Пенка Димитрова Пандурова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Надка Любенова Божкова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Мария Тодорова Джонгова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Надя Петрова Радичкова

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Георги Милчов Киров

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Валентина Трайчева Пижова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Назмие Юсеинова Бобева

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Николай Георгиев Василев

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500005

Венета Божкова Николова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

 

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Марийка Алексиева Томева

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Магдалена Христова Христова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Теодора Ненчова Цонкова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Марина Господинова Недялкина

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Райна Георгиева Попова

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Христина Петрова Гечева

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Нонка Иванова Георгиева

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Жечка Вълчева Николова

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500006

Пенка Кирилова Симеонова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Славка Иванова Брайнова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Илиян Николаев Николов

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Диана Иванова Байловска

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Сашка Първанова Николова

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Иванка Иванова Димитрова

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Цветана Вельова Попова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Стоян Мирославов Питеков

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Мариан Захариев Стефанов

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500007

Моника Георгиева Бельова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Тодор Павлов Цонков

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Нонка Иванова Чолакова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Силвия Асенова Пенчева

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Вера Тодорова Данчева-Додова

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Елена Крумова Питекова

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Елена Веселинова Власакиева

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Мариела Парашкелова Велкова

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Цонка Симеонова Димитрова

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500008

Здравко Георгиев Петров

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Антоанета Йорданова Димитрова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Йорданка Тодорова Савова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Мария Стоянова Иванова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Цветан Стоянов Тодоров

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Цанка Иванова Тепавичарова

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Маргарита Генчева Василева

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Светла Любомирова Червенкова

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Росица Тодорова Тонтурова

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500009

Иван Николов Щаплев

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Уляна Тодорова Цанова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Ивета Младенова Младенова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Стела Веселинова Хинкова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Райна Георгиева Атанасова

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Илияна Кирилова Маринова

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Росица Иванова Ушагелова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Нина Маринова Терзова

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Стефка Харалампиева Николова

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500010

Мариана Лазарова Лилова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Красимир Николов Пенелов

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Любка Добрева Ценова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Емилия Йорданова Азманова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Стефка Цанова Клюнчева

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Димитрина Асенова Христова

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Нона Костадинова Димитрова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Петя Василева Тодорова

 

член

8

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Николинка Цветанова Алипиева

 

член

9

Пирдоп

 

Пирдоп

265500011

Невена Петрова Петлова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Таня Стоилова Гълъбова

 

председател

2

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Николай Илиев Николов

 

зам.-председател

3

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Радка Иванова Димитрова

 

секретар

4

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Николай Илиев Илиев

 

член

5

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Златка Стоянова Николова

 

член

6

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Иванка Добрева Спасова

 

член

7

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Гергана Найденова Георгиева

 

член

8

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Анета Ганчева Велева

 

член

9

Пирдоп

Душанци

Душанци

265500012

Петрана Стойчева Батева

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Десислава Валентинова Иванова

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Станислава Иванова Станкова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Невена Живкова Нинова

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Николай Гаврилов Дончев

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Нешка Николова Панчева

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Донка Христова Николова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500013

Божурка Серафимова Кацарова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 община

 кметство

нас. място

ПСИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Стефка Андреева Андреева

 

председател

2

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Благовеста Георгиева Луканова

 

зам.-председател

3

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Евгения Петрова Станчева

 

секретар

4

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Райна Петрова Николова

 

член

5

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Лиляна Стефанова Василева

 

член

6

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Еленка Ангелова Кирилова

 

член

7

Пирдоп

 

Пирдоп

265500014

Ана Димитрова Велина

 

член

               

 

     2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Пирдоп.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения