Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 26-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Златица, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Златица, с вх.№ 60/20.04.2019 г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Златица, въз основа на проведени на 18.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Златица.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 10 /десет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Златица за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

 

               

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Димитрина Петрова Петрова

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Величка Кънчева Иванова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Петър Цонков Белишки

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Лили Петрова Лалова

 

член

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Димка Георгиева Събева

 

член

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Атанaсa Андреева Тасева

 

член

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Добрина Христоскова Михайлова

 

член

8

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Лиляна Иванова Величкова

 

член

9

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700001

Груйчо Александров Грамов

 

член

               

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

 

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Елка Райчева Кръстанова

 

председател

 

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Данаила Стоянова Филипова

 

зам.-председател

 

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Нонка Александрова Александрова

 

секретар

 

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Илияна Богомилова Гочева- Нейкова

 

член

 

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Ангелина Георгиева Предьова

 

член

 

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Росица Данчова Иванова

 

член

 

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700002

Румяна Иванова Тодорова-Серафимова

 

член

 

                       

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Радка Цветкова Николова

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Силвия Веселинова Лазарова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Петрана Илиева Цакова

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Милка Стоянова Старошалиева

 

член

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Гергана Любомирова Богданова

 

член

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Крум Спасов Нейков

 

член

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Анна Андреева Питекова

 

член

8

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Стефка Николова Ненкова

 

член

9

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700003

Станка Александрова Богданска

 

член

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Виктория Константинова Крънева

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Димитър Харалампиев Харалампиев

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Маринела  Стоянова Старошалиева

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Красимира Богданова Димитрова

 

член

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Мария Петрова Гайтаневска-Илиева

 

член

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Радка Вельова Додова

 

член

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Ива Христова Христова

 

член

8

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Димитринка Тодорова Чолакова-Стоянова

 

член

9

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700004

Поля Иванова Чалъкова

 

член

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Таня Тинкова Иванова-Атанасова

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Анета Петрова Шопова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Диляна Иванова Дилова-Михова

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Гроздана Петрова Ралчева

 

член

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Десислава Антонова Георгиева

 

член

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Стефка Делчева Банчева

 

член

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Атанас Янков Георгиев

 

член

8

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Велка Панчева Батаклиева

 

член

9

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700005

Ефтимилияна Николова Додекова

 

член

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Олга Стефчова Брусева

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Радка Димитрова Михайлова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Панка Ненова Николова

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Сабина Ангелова Димова

 

член

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Мирела Николаева Делкова

 

член

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Иванка Веселинова Георгиева

 

член

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Пенка Филотова Бановска

 

член

8

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Тони Недялков Градинаров

 

член

9

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700006

Димитър Стаменов Овчаров

 

член

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Мариана Миткова Кичукова

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Стоянка Иванова Алипиева

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Галина Христова Цачева

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Цветелина Илиева Бързакова

 

член

5

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Евгения Георгиева Червенкова

 

член

6

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Сашка Иванова Пушкарова

 

член

7

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Розета НиколоваКулинова

 

член

8

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Надежда Атанасова Илиева

 

член

9

ЗЛАТИЦА

 

ЗЛАТИЦА

264700007

Иван Тодоров Пенев

 

член

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Марина Манолова Василева

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Стоянка Панчова Шутилова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Савка Златанова Богданова

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Мина Тодорова Червенкова

 

член

5

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Иванка Савова Даскалова

 

член

6

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Мария Цветанова Нейкова

 

член

7

ЗЛАТИЦА

ЦЪРКВИЩЕ

ЦЪРКВИЩЕ

264700008

Елена Николова Пашова

 

член

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Мария Атанасова Димитрова

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Радка Савова Петрова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Петка Петрова Найденова

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Мария Костова Чернева

 

член

5

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Атанаска Титова Лазарова

 

член

6

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Мария Йонкова Алексиева

 

член

7

ЗЛАТИЦА

КАРЛИЕВО

КАРЛИЕВО

264700009

Димитрина Георгиева Данкова

 

член

 

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Тотка Велкова Петрова

 

председател

2

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Ралица Генчева Врагова

 

зам.-председател

3

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Надка Христова Ангелова

 

секретар

4

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Стефка Стоянова Балова

 

член

5

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Стоянка Иванова Балова

 

член

6

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Неда Иванова Ангелова

 

член

7

ЗЛАТИЦА

ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ

264700010

Мария Георгиева Балабанова

 

член

 

     2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Златица.

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения