Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 27-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Костинброд, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Костинброд, с вх.№ 60/20.04.2019 г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Костинброд, въз основа на проведени на 16.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 23 /двадесет и три/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Костинброд за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

 

Община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Весела Пламенова Манова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Снежанка Апостолова Колева

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Добринка Калоянова Иванова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Даниела Страшимирова Димитрова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Добринка Гергинова Михайлова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Даниела Георгиева Паунова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Божура Латинова Спасова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Надя Тониева Костова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600001

Бойко Валериев Аспарухов

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Светлана Иванова Славкова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Калин Йосифов Луканов

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Петя Робертова Костадинова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Надка Петкова Евгениева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Цветанка Величкова Павлова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Теодор Владимиров Владимиров

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Емилия Александрова Димова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Екатерина Младенова Станкова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600002

Мария Христова Риджалска

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Владимир Митков Михов

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Иван Димитров Григоров

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Кито Свиленов Толев

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Людмила Александрова Лозанова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Василена Тодорова Георгиева-Ивкова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Иван Петров Кръстев

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Ани Симеонова Стоянова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Славка Манолова Младенова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600003

Екатерина Георгиева Стоянова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Видинка Миланова Танчева

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Милена Милкова Кръстева

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Райна Стефанова Иванова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Вергиния Димитрова Христова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Петър Иванов Кръстев

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Ваня Огнянова Григорова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Славка Илиева Иванова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Радка Василева Ангелова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600004

Емил Иванов Панайотов

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Веселина Страхилова Дойчева

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Юлия Асенова Димитрова

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Полина Ивайлова Павлова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Вергиния Иванова Григорова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Йорданка Илиева Игнатова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Юлиана Виденова Димитрова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Блага Захариева Велева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Десислава Георгиева Божинова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600005

Недялко Костадинов Ташев

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Оля Огнянова Гълъбова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Теменужка Илиева Атанасова

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Елеонора Николова Ставрева

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Валентин Стефанов Рангелов

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Радка Христова Михова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Митко Валериев Андреев

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Иванка Благоева Спасова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Елена Каменова Каменова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600006

Мофид Мохамед Киуан

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Даниела Благоева Станкова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Антоанета Страхилова Герасимова-Николова

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Стефан Петров Кръстев

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Елеонора Василева Манолова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Даниела Симеонова Павлова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Ирена Йорданова Гашева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Ралица Никодимова Алексиева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Здравка Стоянова Виденова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600007

Мария Христова Ташева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Красимира Пламенова Манова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Станчо Славков Станков

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Сашка Захариева Данова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Румяна Николова Вълова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Здравка Матова Петкова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Григор Йорданов Стефанов

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Венета Вельова Тотова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Емилия Николова Дойчева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600008

Людмила Павлова Каралеева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Светослава Александрова Лазарова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Гертина Михова Иванова

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Галя Николаева Славкова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Дафинка Николова Малинова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Виден Георгиев Митов

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Здравко Благоев Радков

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Еленка Александрова Соколова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Снежанка Николова Петкова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600009

Анисия Начева Николова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Росица Янкова Лазарова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Емилия Рангелова Тодорова

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Ангел Илиянов Дойчев

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Катя Христова Василева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Оля Костадинова Иванова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Иванка Вълкова Василева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Даниела Павлова Дойчева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Таня Ангелова Николова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600010

Александър Георгиев Ангелов

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Вера Михайлова Николова

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Сара Лазарова Ташева

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Маргарита Кирилова Георгиева

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Кирилка Тодорова Стоянова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Даница Аспарухова Ценева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Кристиян Валериев Андреев

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Пламен Илиянов Дойчев

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Виктория Игнатова Гюрова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600011

Силивя Виткова Гълъбова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Албена Проданова Ганчева

 

председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Христо Иванов Григоров

 

зам.-председател

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Райна Игнатова Дамянова

 

секретар

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Ивани Павлова Иванова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Нели Страхилова Георгиева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Анна Кирилова Ананиева

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Десислава Ясенова Христова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Десислава Григорова Иванова

 

член

Костинброд

гр.Костинброд

262600012

Габриела Миленова Христова

 

член

Костинброд

с.Драговищица

262600013

София Георгиева Кръстанова

 

председател

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Румяна Живкова Аврамова

 

зам.-председател

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Искра Николова Георгиева

 

секретар

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Емилия Иванова Георгиева

 

член

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Диана Йорданова Михайлова

 

член

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Кристияна Иванова Зарзалиева

 

член

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Димитър Иванов Григоров

 

член

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Даниела Денкова Виденова

 

член

Костинброд

с.Драговищица

262600013

Силвия Кирилова Славова

 

член

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Людмила Станкова Драгомирова-Митова

 

председател

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Силивя Владимирова Таскова

 

зам.-председател

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Анжела Петрова Златкова

 

секретар

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Зорница Георгиева Славова

 

член

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Радка Кирилова Андреева

 

член

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Елизабета Антонова Алексова

 

член

Костинброд

с.Голяновци

262600014

Сашко Траянов Георгиев

 

член

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Владимир Радославов Тодоров

 

председател

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Емилия Иванова Кръстева

 

зам.-председател

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Младенка Цветанова Колева

 

секретар

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Таня Данчева Петрова

 

член

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Любомир Велков Любенов

 

член

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Марияна Василева Борисова

 

член

Костинброд

с.Дръмша, с.Понор, с.Дреново

262600015

Ефтим Славчев Гълъбов

 

член

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Райна Йоанова Михова

 

председател

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Иво Кирилов Митов

 

зам.-председател

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Йонка Цветанова Тодорова

 

секретар

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Никола Златков Тодоров

 

член

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Георги Паунов Витов

 

член

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Моника Александрова Димитрова

 

член

Костинброд

с.Градец, с.Царичина

262600016

Румянка Димитрова Антова

 

член

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Мариела Славейчова Христова

 

председател

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Красимира Андонова Енчева

 

зам.-председател

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Констанца Найденова Фампарска

 

секретар

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Кирилка Иванова Младенова

 

член

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Яница Пламенова Николова

 

член

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Иван Валериев Маринов

 

член

Костинброд

с.Чибаовци

262600017

Антоанета Иванова Райкова

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600018

Милена Игнатова Костадинова

 

председател

Костинброд

с.Петърч

262600018

Мариана Иванова Кръстанова

 

зам.-председател

Костинброд

с.Петърч

262600018

Михаела Сашкова Атанасова

 

секретар

Костинброд

с.Петърч

262600018

Даниела Станиславова Колева

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600018

Биляна Василева Костадинова

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600018

Цветанка Петрова Янакиева

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600018

Боринка Борисова Тенчева

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600018

Надка Богданова Стойчева

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600018

Евгения Димитрова Стефанова

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600019

Тодорка Атанасова Атанасова

 

председател

Костинброд

с.Петърч

262600019

Ирена Тодорова Георгиева

 

зам.-председател

Костинброд

с.Петърч

262600019

Мариана Истаткова Александрова

 

секретар

Костинброд

с.Петърч

262600019

Василиса Николаева Донкова

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600019

Василка Георгиева Георгиева

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600019

Христо Иванов Зеков

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600019

Валерий Димитров Андреев

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600019

Елена Христова Христова

 

член

Костинброд

с.Петърч

262600019

Виолета Серафимова Христова

 

член

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Христина Венциславова Петрова

 

председател

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Неделина Божидарова Евтимова

 

зам.-председател

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Зоя Георгиева Дойчева

 

секретар

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Теменужка Иванова Рангелова

 

член

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Ивайло Лозанов Витов

 

член

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Ивана Бориславова Петрова

 

член

Костинброд

с.Опицвет

262600020

Елвива Викторова Димова

 

член

Костинброд

с.Безден

262600021

Любомир Петров Любомиров

 

председател

Костинброд

с.Безден

262600021

Величка Стоилова Петева

 

зам.-председател

Костинброд

с.Безден

262600021

Христина Георгиева Иванова

 

секретар

Костинброд

с.Безден

262600021

Ваня Захаринкова Владимирова

 

член

Костинброд

с.Безден

262600021

Явор Светославов Иванов

 

член

Костинброд

с.Безден

262600021

Божурка Евлогиева Григорова

 

член

Костинброд

с.Безден

262600021

Даниела Георгиева Ангелова

 

член

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Евтим Янакиев Василев

 

председател

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Благой Петров Белев

 

зам.-председател

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Борислав Цветанов Иванов

 

секретар

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Лидия Петрова Йорданова

 

член

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Виолета Веселинова Димитрова

 

член

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Юлиян Филипов Димитров

 

член

Костинброд

с.Богьовци

262600022

Моника Красимирова Танчева

 

член

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Тони Иванов Стоилов

 

председател

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Стоян Ризов Суванджиев

 

зам.-председател

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Елица Георгиева Христова

 

секретар

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Гергана Димитрова Иванова

 

член

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Никола Методиев Николов

 

член

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Петя Иванова Борисова

 

член

Костинброд

с.Бучин проход

262600023

Кирил Косенов Илиев

 

член

 

 

     2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Костинброд.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения