Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 28-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Елин Пелин, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Елин Пелин, с вх.№ 73/23.04.2019г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Елин Пелин, въз основа на проведени на 16.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Елин Пелин.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 33 /тридесет и три/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Елин Пелин за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

Община

Населено място

№ СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

ЕГН

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

РАЙНА ХРИСТОВА ТЮФЕКЧИЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

ВЕСЕЛКА КУЗМАНОВА ИВАНОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

КАЛИНКА ПЕТКОВА МИТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

ЛАДА ИВАНОВА НЕЧЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

АСЯ ВЕЛИЗАРОВА ПАВЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

ПЕНКА СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

МИЛЕН МИЛЕНОВ КРЪСТЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700001

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

ХРИСТИНА СЕРАФИМОВА ИВАНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

ГАЛИНА НИКОЛОВА СПИРИДОНОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

БОЙКА ИВАНОВА АТАНАСОВА-ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

ГЕОРГИ СПАСОВ ГАЛАНТОНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

СТАМЕН ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

МИЛКА ДАМЯНОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

ДИАНА СТЕФАНОВА ЖЕКОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

СПАСКА СТАНОЕВА БЕРОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

КОСТАДИНКА СПАСОВА СТАНКОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

БОГОМИЛКА МАНОЛОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

АНГЕЛИНА БОНЕВА СОТИРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА КУЗМАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

СЛАВКА ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

МИРОСЛАВ ЯНКОВ ЕНЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

МИННА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

СИЙКА ХРИСТОВА ГОВЕДАРСКА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

ВИОЛЕТА ЯНКОВА ТОПАЛОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

ЗЮМБЮЛКА МИЛКОВА ВЕЛИНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

ИСКРА МИРЧЕВА АТАНАСОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

СТОЯНКА КРУМОВА ПАЛАМАРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДОСЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

САВКА СИМЕОНОВА ЯНЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

САВКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

СТЕФКА СЛАВЧЕВА МЕТОДИЕВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

ЦВЕТАНКА СЕРАФИМОВА КОЛАРСКА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

РУЖА ПАВЛОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

ЦОНКА ДИМИТРОВА ПАНТАЛЕЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

ГРОЗДАНКА СПАСОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

САВЕ ТРАЙКОВ САВОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

БИСЕР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

АЛБЕНА БЛАГОЕВА СИМЕОНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

РЕНЕТА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

КРИСТИЯНА ЗАФИРОВА ВЕЛИЧКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

ЛИЛИЯ СПАСОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

ИЛИЯНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА РАДЕНКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

АСЯ ЖИВКОВА ПОПОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

МИГЛЕНА ДЕЧОВА МАРИНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

БОРЯНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

ПОЛИНА ЛУКАНОВА СТОЙЧЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

ДИМИТЪР МАРИНОВ МАРЦЕНКОВ

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

КРИСТИНА АНГЕЛОВА ЯНАЧКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ГЮРОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

ХРИСТИНА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

ВЕЛИСЛАВ ЦВЕТКОВ АНГЕЛОВ

член

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

ТОДОР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ

член

 

гр. Елин Пелин

Елин Пелин УМБАЛ

261700008

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ЕВГЕНИЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ВЪТОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

НАДЯ ВЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ДОНКА ГЕОРГИЕВА МАСТРАВЧИЙСКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ЯНКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ИВАН СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700009

ШЕХРИ ХАСАНОВА ЮМЕТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

МАРГАРИТА АРАНГЕЛОВА ВЕЛИНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЗАРОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

ДИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА-ДЖАМБАЗКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

КАТЮША ТОДОРОВА ДАМЯНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ АТКОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

ЕРДУН ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700010

АНТОНИО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

ДАНЧЕ ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

СТОЯН ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

СОНЯ РАЙКОВА ВЕЛИНОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

МАРИЯ ПЕТРОВА РАДЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

АДЕЛИНА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

ТЕНКО ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

АНЕЛИЯ СТРАХИЛОВА БЛАГОЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

МАРТИН АНГЕЛОВ КОНСТАНТИНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700011

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА КОЛЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

ИРИНА ХРИСТОВА СОТИРОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

МАРИЯ ПЕТРОВА ТУТЕВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

ИБРЯМ РАШИД КАРАМУСТАФА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

ПЕТЯ МЕТОДИЕВА МУТАФОВА-ВУЧКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

ВЕСЕЛА ГЕНЧОВА МУМДЖИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

МАРИЯНА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

МАГДА ИВАНОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Гара Елин Пелин

261700012

МАРИЯНА МИТКОВА МИТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

ЗАРКО ТОДОРОВ СТОЯНОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

РУМЯНА КРУМОВА СТОЕВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

НАЙДЕН РАДЕНКОВ ЗАШЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

КРАСИМИРА МАРИНОВА ТАШУНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

МИРОСЛАВА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

ВЕСЕЛ ВЕНКОВ ЙОРДАНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700013

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ВУЧКОВ

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

РУМЯНА АТАНАСОВА СТРАТИЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛЬОВА ВЕЛЬОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ЗАЙКОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

ДИМИТЪР ИВАНОВ МАНОИЛОВ

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

ЗАХАРИНКА ТРАЙКОВА ХРИСТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

ШЕРБИАН АКИФОВА САЛИМОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

АНТОАНЕТА БОЙКОВА БОЖИЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700014

ПЛАМЕН БОНЕВ ЗАФИРОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

НАТАЛИЯ НИКИФОРОВА ГЕОРГИЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

СЛАВА ЙОРДАНОВА ПРЪМОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

СТАНИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА НИКОЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ЛАЗОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФИЧЕРОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700015

ЕМИЛ НАЙДЕНОВ ЦВЕТКОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

ДИАНА ИВАЙЛОВА ХРИСТОСКОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА ФИЧЕРОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

БОЖАНА ДЕЛЧЕВА АПОСТОЛОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЦИНЦАРСКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

СТОЯНКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА ПАВЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Габра

261700016

АНТОНИЙ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

СИМЕОН ВЪРЛЕЯНОВ ГОСПОДИНОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

ВЕСЕЛА БРАНКОВА АНГЕЛОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

ИРЕНА ЙОРДАНОВА ХИТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ  ДИШЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

ГРИГОР ГЕОРГИЕВ МИШОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700017

РАДОСТИНА ЕФТИМОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ФИЛАТОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

СТАМЕН АТАНАСОВ СТАМЕНОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

АНЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА СТОИМЕНОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

СЛАВКА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

АНЕЛИЯ БРАНКОВА ТРАЙКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

БОРИСЛАВА ТРАЯНОВА НИКОЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

АНТОН ЕМИЛОВ ДИМОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Равно Поле

261700018

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЧЕКАЛСКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

ТОДОР ИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

ЙОРДАН МЕТОДИЕВ НОЧЕВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

НЕВЕНА ТОДОРОВА МИХОВА-ТОШКОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА ЛЮБЕНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

ЛИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

АНА ГРИГОРОВА ЗУЛЯМСКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

ЙОВКА НАСКОВА ТАНЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА СТАНОЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

ПЕТРАНКА ТРАЙКОВА ПЕТКОВА-АНДРЕЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

ИВАНЕЛА БИСЕРОВА МАРКОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

СНЕЖАНА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

ГАЛЯ КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

АЛБЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Григорево

261700020

АНЕТА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

ПЕТЯ ИЛИЙЧОВА КАЛАЙДЖИЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

ЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

НИКОЛАЙ МИТКОВ МИТКОВ

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

МАЯ ВЕЛИНОВА ЕВГЕНИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

ВЕРОНИКА ИЛИЯНОВА БАЧЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА ПАПАЗОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ГЕРГОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВА ЦЕНКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Столник

261700021

ЕВЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ГЕШЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БАЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

БОЙКА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА СТОЙНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

СИМОНА ИВАНОВА ДАНКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Елешница

261700022

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИДАКИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВА СТОИМЕНОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ КОНСТАНТИНОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

СТЕФКА МИТКОВА ВАСИЛЕВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

БОЯН ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

НИКОЛИНКА НЕДЯЛКОВА СТОЯНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

МЕТОДИ ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Потоп

261700023

БЛАГОЙ ХРИСТОВ ЦОНЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

РУМЯНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

ТАТЯНА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

КАТЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

БОЙКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

ГЕНА ПЕНКОВА ИЛИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Чурек

261700024

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

ВЕЛИН АНГЕЛОВ ВЕЛИНОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА МИЛЕНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

ИВАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

БОРИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

КАМЕН СТЕФАНОВ МЕТОДИЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

НАДКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

СИЛВИЯ МИЛЧЕВА НАЙДЕНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Петково

261700025

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА БОНЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

ГЕОРГИ ЕВСТАТИЕВ ГЕОРГИЕВ

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

ИВАЙЛО КИРИЛОВ ЛЕНКОВ

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

ЕЛИЗАБЕТА КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

РУМЯНА ЦЕНКОВА ИВАНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

РАЙНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

ГЕРГИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

СТАНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСНДРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700026

СТЕЛА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

ЕЛИ СПАСОВА АНЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

ЦВЕТКО СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

ДАНАИЛ МЕТОДИЕВ АРАНГЕЛОВ

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

АНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА СПАСОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

АНТОНИЯ ЕМИЛОВА РУНТАШКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

ВАСИЛКА МЕТОДИЕВА РАЙКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Лесново

261700027

ИЛИЯ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

ГЕНА СТАМЕНОВА ПЕТКОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

СОНЯ ХРИСТОВА АРАНГЕЛОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

СВЕТЛА СИМЕОНОВА ЕВСТАТИЕВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

СПАСКА ДИМИТРОВА ЦЕНЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

ИНА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

ЛАЗАР ИВАНОВ ТРИФОНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Доганово

261700028

НАДКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

ГЕРГАНА СПАСОВА ПАВЛОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

КАТЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА КУЛИНСКА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

ЛАЗАРИНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

ВЕРКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Огняново

261700029

ХРИСТО САШОВ МИЛЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

ПЕТРАНКА АЛЕКСИЕВА РАДКОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

СТОЯН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

АЛБЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

ТОДОР НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Караполци

261700030

КРАСИМИР МАРИНОВ СПАСОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПАВЛОВ

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

ТРАЯНКА РАДКОВА ЦВЕТАНОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СПАСОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

ТРАЯНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

РАДКО ВАСИЛЕВ ИСТИЛИЯНОВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

СПАС ТРАЙКОВ БЛАГОЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

СТОЯНКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

председател

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

ТАТЯНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

НЕДКА ЛАЗАРОВА ЦОНКОВА

член

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

ДИМИТЪР  ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

с. Голема раковица

261700032

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

АННА-МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

председател

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА СТАМОВА

зам.- председател

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

секретар

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

РАДКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

ВЛАДИМИР СТЕФЧОВ БОНЕВ

член

 

гр. Елин Пелин

С. Нови Хан

261700033

ВЕЛИКА ЙОРДАНОВА МИШЕВА

член

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Елин Пелин.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения