Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 30-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Ботевград, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Ботевград с вх.№ 74/ 24.04.2019 год. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Ботевград, въз основа на проведени на 17.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Ботевград.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 45 /четиредесет и пет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Ботевград за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

№ СИК

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

260700001

Ботевград

260700001

Валентина Цветанова Маринова 

 

председател

2

260700001

Ботевград

260700001

Евгения Мишева Микова

 

зам.-председател

3

260700001

Ботевград

260700001

Веселка Павлова Живкова

 

секретар

4

260700001

Ботевград

260700001

Пенка Любенова Трендафилова

 

член

5

260700001

Ботевград

260700001

Десислава Станиславова Ликовска

 

член

6

260700001

Ботевград

260700001

Иванка Цанова Делчева

 

член

7

260700001

Ботевград

260700001

Мая Павлова Петкова

 

член

8

260700001

Ботевград

260700001

Виолета Асенова Орманджиева

 

член

9

260700001

Ботевград

260700001

Виолета Димитрова Васева

 

член

10

260700002

Ботевград

260700002

Веселка Маринова Василева-Димитрова

 

председател

11

260700002

Ботевград

260700002

Петя Иванова Генчева  

 

зам.-председател

12

260700002

Ботевград

260700002

Цветелин Иванов Райчинов

 

секретар

13

260700002

Ботевград

260700002

Гена Иванова Цонева

 

член

14

260700002

Ботевград

260700002

Пепа Статева Янинска

 

член

15

260700002

Ботевград

260700002

Нелка Григорова Маркова

 

член

16

260700002

Ботевград

260700002

Анелия Андреева Симова

 

член

17

260700002

Ботевград

260700002

Ралица Величкова Симеонова

 

член

18

260700002

Ботевград

260700002

Павлинка Иванова Васева

 

член

19

260700003

Ботевград

260700003

Тотка Вельова Иванова

 

председател

20

260700003

Ботевград

260700003

Йорданка Стоянова Лазарова

 

зам.-председател

21

260700003

Ботевград

260700003

Надежда Руменова Менгова

 

секретар

22

260700003

Ботевград

260700003

Лидия Миткова Дилова

 

член

23

260700003

Ботевград

260700003

Невенка Георгиева Вутева

 

член

24

260700003

Ботевград

260700003

Диана Асенова Александрова

 

член

25

260700003

Ботевград

260700003

Камелия Нончева Томова

 

член

26

260700003

Ботевград

260700003

Вева Василева Накова

 

член

27

260700003

Ботевград

260700003

Мария Николова Станева

 

член

28

260700004

Ботевград

260700004

Анета Георгиева Димитрова

 

председател

29

260700004

Ботевград

260700004

Славка Димитрова Каменова

 

зам.- председател

30

260700004

Ботевград

260700004

Камелия Маринова Маринова

 

секретар

31

260700004

Ботевград

260700004

Петя Димитрова Паральозова

 

член

32

260700004

Ботевград

260700004

Румяна Богданова Дончева

 

член

33

260700004

Ботевград

260700004

Марийка Василева Йотова

 

член

34

260700004

Ботевград

260700004

Васил Цветков Пешев

 

член

35

260700004

Ботевград

260700004

Веселка Георгиева Маринова

 

член

36

260700004

Ботевград

260700004

Николина Георгиева Нинова

 

член

37

260700005

Ботевград

260700005

Гина Петкова Станева

 

председател

38

260700005

Ботевград

260700005

Анелия Тодорова Гергинова

 

зам.-председател

39

260700005

Ботевград

260700005

Ирина Валентинова Василева

 

секретар

40

260700005

Ботевград

260700005

Полина Цочкова Цачева

 

член

41

260700005

Ботевград

260700005

Йоанна Георгиева Кулинска-Рабохчийска

 

член

42

260700005

Ботевград

260700005

Йонка Иванова Цветкова

 

член

43

260700005

Ботевград

260700005

Лиляна Кръстева Велчева

 

член

44

260700005

Ботевград

260700005

Христо Цветанов Тодоров

 

член

45

260700005

Ботевград

260700005

Виктория Валериева Нинова

 

член

46

260700006

Ботевград

260700006

Ваня Стефанова Микова

 

председател

47

260700006

Ботевград

260700006

Евгения Георгиева Цацова

 

зам.- председател

48

260700006

Ботевград

260700006

Боянка Христова Иванова

 

секретар

49

260700006

Ботевград

260700006

Таня Вескова Соколова

 

член

50

260700006

Ботевград

260700006

Радиана Накова Стоева

 

член

51

260700006

Ботевград

260700006

Десислава Иванова Йорданова

 

член

52

260700006

Ботевград

260700006

Анна Боянова Иванова

 

член

53

260700006

Ботевград

260700006

Зорница Станчова Ташева

 

член

54

260700006

Ботевград

260700006

Милета Тодорова Христова

 

член

55

260700007

Ботевград

260700007

Даринка Цветанова Дилова

 

председател

56

260700007

Ботевград

260700007

Станислав Георгиев Георгиев

 

зам.-председател

57

260700007

Ботевград

260700007

Йонка Димитрова Кожухарова

 

секретар

58

260700007

Ботевград

260700007

Ивета Иванова Алексиева

 

член

59

260700007

Ботевград

260700007

Виолета Александрова Цоловска

 

член

60

260700007

Ботевград

260700007

Ташунка Маринова Пеева

 

член

61

260700007

Ботевград

260700007

Божидарка Георгиева Кръстева

 

член

62

260700007

Ботевград

260700007

Веселка Николова Иванова

 

член

63

260700007

Ботевград

260700007

Валентина Василева Паланковска

 

член

64

260700008

Ботевград

260700008

Милчо Николов Илчев

 

председател

65

260700008

Ботевград

260700008

Славейка Димитрова Калфова

 

зам.- председател

66

260700008

Ботевград

260700008

Тодоринка Цолова Йотова

 

секретар

67

260700008

Ботевград

260700008

Теодора Ванкова Алексиева

 

член

68

260700008

Ботевград

260700008

Христо Василев Данов

 

член

69

260700008

Ботевград

260700008

Наталия Томова Николова

 

член

70

260700008

Ботевград

260700008

Кети Илиева Цановска

 

член

71

260700008

Ботевград

260700008

Валентина Василева Декова

 

член

72

260700008

Ботевград

260700008

Веселка Цветелинова Райчинова

 

член

73

260700009

Ботевград

260700009

Йорданка Георгиева Дончева

 

председател

74

260700009

Ботевград

260700009

Радка Петкова Микова

 

зам.- председател

75

260700009

Ботевград

260700009

Росица Костова Ружева

 

секретар

76

260700009

Ботевград

260700009

Боряна Анчова Кръстева

 

член

77

260700009

Ботевград

260700009

Ивайло Вълков Христов

 

член

78

260700009

Ботевград

260700009

Мария Боянова Петрова

 

член

79

260700009

Ботевград

260700009

Радка Петрова Петрова

 

член

80

260700009

Ботевград

260700009

Райна Христова Колева

 

член

81

260700009

Ботевград

260700009

Иванка Петрова Симеонова

 

член

82

260700010

Ботевград

260700010

Веселка Тодорова Божкова

 

председател

83

260700010

Ботевград

260700010

Галина Петкова Петрова

 

зам.-предеседател

84

260700010

Ботевград

260700010

Росица Еленчова Атанасова

 

секретар

85

260700010

Ботевград

260700010

Йоанна Бисерова Цветанова

 

член

86

260700010

Ботевград

260700010

Иванка Иванова Гаврилова

 

член

87

260700010

Ботевград

260700010

Тодорка Атанасова Керменлийска

 

член

88

260700010

Ботевград

260700010

Борянка  Маринова Димитрова

 

член

89

260700010

Ботевград

260700010

Иванка Николова Василева

 

член

90

260700010

Ботевград

260700010

Ваня Милкова Цветкова

 

член

91

260700011

Ботевград

260700011

Цветанка Георгиева Георгиева

 

председател

92

260700011

Ботевград

260700011

Лила Йорданова Павлова

 

зам.- председател

93

260700011

Ботевград

260700011

Димитър Цанов Иванов

 

секретар

94

260700011

Ботевград

260700011

Валя Тодорова Тодорова

 

член

95

260700011

Ботевград

260700011

Милена Павлова Раковска

 

член

96

260700011

Ботевград

260700011

Ивелина Георгиева Вушева

 

член

97

260700011

Ботевград

260700011

Емилия Йорданова Петрова

 

член

98

260700011

Ботевград

260700011

Радка Тодорова Джамбова

 

член

99

260700011

Ботевград

260700011

Детелина Василева Илиева

 

член

100

260700012

Ботевград

260700012

Цветемила Николова Янинска

 

председател

101

260700012

Ботевград

260700012

Георги Василев Георгиев

 

зам.-председател

102

260700012

Ботевград

260700012

Илийчо Цеков Димитров

 

секретар

103

260700012

Ботевград

260700012

Цветанка Тодорова Дилова

 

член

104

260700012

Ботевград

260700012

Димитринка Кръстева Нинова

 

член

105

260700012

Ботевград

260700012

Малина Иванова Накова

 

член

106

260700012

Ботевград

260700012

Вероника Сандова Бенчева

 

член

107

260700012

Ботевград

260700012

Генка Стайкова Иванова

 

член

108

260700012

Ботевград

260700012

Радка Василева Лазарова - Цекова

 

член

109

260700013

Ботевград

260700013

Нели Тодорова Танчовска

 

председател

110

260700013

Ботевград

260700013

Красимира Ангелова Петрова

 

зам.- председател

111

260700013

Ботевград

260700013

Стефка Доцова Петкова

 

секретар

112

260700013

Ботевград

260700013

Бетина Веселинова Борисова

 

член

113

260700013

Ботевград

260700013

Йоланда Захариева Мужин

 

член

114

260700013

Ботевград

260700013

Добринка Тодорова Павловска

 

член

115

260700013

Ботевград

260700013

Радослав Димитров Георгиев

 

член

116

260700013

Ботевград

260700013

Марияна Бенчева Цекова

 

член

117

260700013

Ботевград

260700013

Радка Христова Луканова

 

член

118

260700014

Ботевград

260700014

Валентин Тодоров Банков

 

председател

119

260700014

Ботевград

260700014

Веселка Василева Груева- Томова

 

зам.-председател

120

260700014

Ботевград

260700014

Мариана Николаева Николова

 

секретар

121

260700014

Ботевград

260700014

Маргарита Петрова Алексиева

 

член

122

260700014

Ботевград

260700014

Веселка Костадинова Георгиева

 

член

123

260700014

Ботевград

260700014

Марияна Макавеева Николова

 

член

124

260700014

Ботевград

260700014

Георги Маринов Георгиев

 

член

125

260700014

Ботевград

260700014

Детелин Александров Атанасов

 

член

126

260700014

Ботевград

260700014

Ванеса Атанасова Атанасова

 

член

127

260700015

Ботевград

260700015

Първолета Василева Василева

 

председател

128

260700015

Ботевград

260700015

Цветелина Громикова Михайлова

 

зам.-председател

129

260700015

Ботевград

260700015

Йордан Георгиев Томов

 

секретар

130

260700015

Ботевград

260700015

Петър Николаев Димитров

 

член

131

260700015

Ботевград

260700015

Петя Йотова Иванова

 

член

132

260700015

Ботевград

260700015

Лиляна Ангелова Вълкова

 

член

133

260700015

Ботевград

260700015

Димитринка Петкова Личева

 

член

134

260700015

Ботевград

260700015

Анелия Георгиева Виткова

 

член

135

260700015

Ботевград

260700015

Иван Георгиев Медарски

 

член

136

260700016

Ботевград

260700016

Наташа Янкова Орманджиева

 

председател

137

260700016

Ботевград

260700016

Анета Кръстева Иванова

 

зам.-председател

138

260700016

Ботевград

260700016

Валентина Георгиева Василева-Борисова

 

секретар

139

260700016

Ботевград

260700016

Петър Ангелов Каменов

 

член

140

260700016

Ботевград

260700016

Катя Петрова Каменова

 

член

141

260700016

Ботевград

260700016

Павлина Григорова Петрова

 

член

142

260700016

Ботевград

260700016

Благояна Петрова Борисова

 

член

143

260700016

Ботевград

260700016

Иванка Павлова Ташкова

 

член

144

260700016

Ботевград

260700016

Тодор Кръстев Кръстев

 

член

145

260700017

Ботевград

260700017

Веселин Стефанов Нинов

 

председател

146

260700017

Ботевград

260700017

Адрияна Иванова Тодорова

 

зам.- председател

147

260700017

Ботевград

260700017

Пенка Иванова Гешева

 

секретар

148

260700017

Ботевград

260700017

Румяна Иванова Иванова

 

член

149

260700017

Ботевград

260700017

Виолета Павлова Милчова

 

член

150

260700017

Ботевград

260700017

Минко Василев Узунски

 

член

151

260700017

Ботевград

260700017

Невена Маринова Гетова

 

член

152

260700017

Ботевград

260700017

Пенка Иванова Петкова

 

член

153

260700017

Ботевград

260700017

Иван Христов Ванцов

 

член

154

260700018

Ботевград

260700018

Цветанка Данова Банкова

 

председател

155

260700018

Ботевград

260700018

Станимира Цонкова Йорданова

 

зам.-председател

156

260700018

Ботевград

260700018

Дамянка Христова Илиева

 

секретар

157

260700018

Ботевград

260700018

Иванка Николова Георгиева

 

член

158

260700018

Ботевград

260700018

Десислава Василева Христова

 

член

159

260700018

Ботевград

260700018

Габриела Иванова Гергинова

 

член

160

260700018

Ботевград

260700018

Стоянка Тодорова Мишева

 

член

161

260700018

Ботевград

260700018

Рилка Ангелова Лазарова

 

член

162

260700018

Ботевград

260700018

Цветанка Димитрова Ташева

 

член

163

260700019

Ботевград

260700019

Цветомира Тодорова Стоянова

 

председател

164

260700019

Ботевград

260700019

Васил Николов Василев

 

зам.-председател

165

260700019

Ботевград

260700019

Галинка Маринова Генова

 

секретар

166

260700019

Ботевград

260700019

Николай Василев Кирков

 

член

167

260700019

Ботевград

260700019

Лиляна Пенчева Петрова

 

член

168

260700019

Ботевград

260700019

Ванюша Лазарова Кирилова

 

член

169

260700019

Ботевград

260700019

Силвия Петрова Костова

 

член

170

260700019

Ботевград

260700019

Петко Лазаров Петков

 

член

171

260700019

Ботевград

260700019

Петя Атанасова Гаврилова

 

член

172

260700020

Ботевград

260700020

Веска Атанасова Тодорова

 

председател

173

260700020

Ботевград

260700020

Веселка Тошкова Хаджийска-Цокова

 

зам.-председател

174

260700020

Ботевград

260700020

Йорданка Тодорова Райчинова

 

секретар

175

260700020

Ботевград

260700020

Мария Маринова Накова

 

член

176

260700020

Ботевград

260700020

Виолета Цветкова Василева

 

член

177

260700020

Ботевград

260700020

Иванка Николова Георгиева

 

член

178

260700020

Ботевград

260700020

Атанаска Андонова Господинова

 

член

179

260700020

Ботевград

260700020

Райна Николова Райчева

 

член

180

260700020

Ботевград

260700020

Йордан Георгиев Василева

 

член

181

260700021

Ботевград

260700021

Катя Иванова Христова

 

председател

182

260700021

Ботевград

260700021

Милка Василева Чоканова

 

зам.-председател

183

260700021

Ботевград

260700021

Камелия Христова Велева

 

секретар

184

260700021

Ботевград

260700021

Камелия Димитрова Микова

 

член

185

260700021

Ботевград

260700021

Гергана Мирославова Драганчева

 

член

186

260700021

Ботевград

260700021

Памела Димитрова Петрова

 

член

187

260700021

Ботевград

260700021

Боринка Димитрова Стоянова

 

член

188

260700021

Ботевград

260700021

Ирен Валериева Василева

 

член

189

260700021

Ботевград

260700021

Стефка Иванова Иванова

 

член

190

260700022

Ботевград

260700022

Цвета Димова Виткова

 

председател

191

260700022

Ботевград

260700022

Цецка Стойкова Цанова

 

зам.-председател

192

260700022

Ботевград

260700022

Миглена Руменова Вълкова

 

секретар

193

260700022

Ботевград

260700022

Анета Накова Маринова

 

член

194

260700022

Ботевград

260700022

Малина Петрова Петкова

 

член

195

260700022

Ботевград

260700022

Генка Петкова Вълчинова

 

член

196

260700022

Ботевград

260700022

Бойка Методиева Йорданова

 

член

197

260700022

Ботевград

260700022

Ягодинка Янкова Мицова

 

член

198

260700022

Ботевград

260700022

Христо Иванов Христов

 

член

199

260700023

Ботевград

260700023

Христо Колев Христов

 

председател

200

260700023

Ботевград

260700023

Надежда  Василева Кирилова

 

зам.-председател

201

260700023

Ботевград

260700023

Ирина Венциславова Йорданова

 

секретар

202

260700023

Ботевград

260700023

Пламенка Георгиева Христова

 

член

203

260700023

Ботевград

260700023

Ирена Мирославова Петрова

 

член

204

260700023

Ботевград

260700023

Маргарита Цветанова Иванова

 

член

205

260700023

Ботевград

260700023

Иванка Илиева Петкова

 

член

206

260700023

Ботевград

260700023

Христинка Цветкова Писковска

 

член

207

260700023

Ботевград

260700023

Вергиния Христова Стоянова

 

член

208

260700024

Рашково

260700024

Дафинка Петрова Василева

 

председател

209

260700024

Рашково

260700024

Тодор Георгиев Кожухаров

 

зам.-председател

210

260700024

Рашково

260700024

Виолета Ценова Котова

 

секретар

211

260700024

Рашково

260700024

Милка Димитрова Цекова

 

член

212

260700024

Рашково

260700024

Надка Недялкова Драганчева

 

член

213

260700024

Рашково

260700024

Тодор Цветанов Дилов

 

член

214

260700024

Рашково

260700024

Стилян Михайлов Виденов

 

член

215

260700025

Трудовец

260700025

Цана Христова Коцева

 

председател

216

260700025

Трудовец

260700025

Петя Николова Славчева

 

зам.- председател

217

260700025

Трудовец

260700025

Павлин Борисов Негойчев

 

секретар

218

260700025

Трудовец

260700025

Цветелина Николаева Василева

 

член

219

260700025

Трудовец

260700025

Ваня Драганова Иванова

 

член

220

260700025

Трудовец

260700025

Мариана Василева Василева

 

член

221

260700025

Трудовец

260700025

Елена Божинова Златева

 

член

222

260700025

Трудовец

260700025

Христина Георгиева Вардарова

 

член

223

260700025

Трудовец

260700025

Ренета Михайлова Костадинова

 

член

224

260700026

Трудовец

260700026

Снежана Иванова Първанова

 

председател

225

260700026

Трудовец

260700026

Иванка Петкова Пенчева

 

зам.- председател

226

260700026

Трудовец

260700026

Стефка Георгиева Цакманова

 

секретар

227

260700026

Трудовец

260700026

Ина Славейкова Соколова

 

член

228

260700026

Трудовец

260700026

Ивалина Иванова Иванова

 

член

229

260700026

Трудовец

260700026

Елена Георгиева Цекова

 

член

230

260700026

Трудовец

260700026

Дияна Димитрова Николова

 

член

231

260700026

Трудовец

260700026

Гица Йончева Петрова

 

член

232

260700026

Трудовец

260700026

Ангел Иванов Ангелов

 

член

233

260700027

Трудовец

260700027

Радослав Николов Пенчев

 

председател

234

260700027

Трудовец

260700027

Наталия Иванова Христова

 

зам.-председател

235

260700027

Трудовец

260700027

Мария Христова Прокопиева

 

секретар

236

260700027

Трудовец

260700027

Иванка Василева Павлова

 

член

237

260700027

Трудовец

260700027

Николай Кирилов Вутов

 

член

238

260700027

Трудовец

260700027

Иванка Линкова Райкова

 

член

239

260700027

Трудовец

260700027

Натали Цанкова Илиева

 

член

240

260700028

Трудовец

260700028

Виолета Ангелова Димитрова

 

председател

241

260700028

Трудовец

260700028

Веселин  Петков Цанов

 

зам.-председател

242

260700028

Трудовец

260700028

Пенка Василева Стаменова

 

секретар

243

260700028

Трудовец

260700028

Виктория Пламенова Цанова

 

член

244

260700028

Трудовец

260700028

Пръвка Банчева Петрова

 

член

245

260700028

Трудовец

260700028

Венера Благоева Георгиева

 

член

246

260700028

Трудовец

260700028

Андриан Георгиев Димитров

 

член

247

260700028

Трудовец

260700028

Диана Стоева Дошева

 

член

248

260700028

Трудовец

260700028

Веселка Иванова Драганова

 

член

249

260700029

Скравена

260700029

Цветанка Кирилова Георгиева

 

председател

250

260700029

Скравена

260700029

Ката Славчева Михайлова

 

зам.- председател

251

260700029

Скравена

260700029

Мария Станчева Николова

 

секретар

252

260700029

Скравена

260700029

Петя Василева Димитрова

 

член

253

260700029

Скравена

260700029

Веселина Коцева Маринова

 

член

254

260700029

Скравена

260700029

Седефка Цветанова Стоянова

 

член

255

260700029

Скравена

260700029

Маргарита Лазарова Стаменова

 

член

256

260700029

Скравена

260700029

Йонка Атанасова Иванова

 

член

257

260700029

Скравена

260700029

Нина Николаева Цекова

 

член

258

260700030

Скравена

260700030

Маргарита Петрова Микова

 

председател

259

260700030

Скравена

260700030

Параскева Василева Цончева

 

зам.-председател

260

260700030

Скравена

260700030

Веселка Николаева Димитрова

 

секретар

261

260700030

Скравена

260700030

Тошка Димитрова Борисова

 

член

262

260700030

Скравена

260700030

Петя Микова Христова

 

член

263

260700030

Скравена

260700030

Марийка Илиева Семкова

 

член

264

260700030

Скравена

260700030

Йордан Николов Йорданов

 

член

265

260700030

Скравена

260700030

Веселка Георгиева Лакова

 

член

266

260700030

Скравена

260700030

Цветанка Николаева Михова

 

член

267

260700031

Новачене

260700031

Антоанета Иванова Иванова

 

председател

268

260700031

Новачене

260700031

Гинка Петкова Димитрова

 

зам.-председател

269

260700031

Новачене

260700031

Марин Дилов Марков

 

секретар

270

260700031

Новачене

260700031

Таня Цветанова Накова

 

член

271

260700031

Новачене

260700031

Тотка Тодорова Петкова

 

член

272

260700031

Новачене

260700031

Пенка Доцова Георгиева

 

член

273

260700031

Новачене

260700031

Стоян Василев Йотов

 

член

274

260700031

Новачене

260700031

Снежанка Григорова Атанасова

 

член

275

260700031

Новачене

260700031

Иванка Иванова Петрова

 

член

276

260700032

Новачене

260700032

Марияна Кръстева Дойнова

 

председател

277

260700032

Новачене

260700032

Иванка  Димитрова Филипова

 

зам.- председател

278

260700032

Новачене

260700032

Христена Маркова Вутова

 

секретар

279

260700032

Новачене

260700032

Иванка Тодорова Накова

 

член

280

260700032

Новачене

260700032

Димитринка Илиева Лалова

 

член

281

260700032

Новачене

260700032

Иванка Микова Тодорова

 

член

282

260700032

Новачене

260700032

Йордан Димитров Георгиев

 

член

283

260700033

Боженица

260700033

Иван Данаилов Петров

 

председател

284

260700033

Боженица

260700033

Кирил Николов Иванов

 

зам-председател

285

260700033

Боженица

260700033

Илинка Василева Димитрова

 

секретар

286

260700033

Боженица

260700033

Димитрина Иванова Цолова

 

член

287

260700033

Боженица

260700033

Цветана  Дикова Николова

 

член

288

260700033

Боженица

260700033

Елена Борисова Цветанова

 

член

289

260700033

Боженица

260700033

Стилян Георгиев Медарски

 

член

290

260700034

Липница

260700034

Йордан Диков Йорданов

 

председател

291

260700034

Липница

260700034

Лиляна Иванова Георгиева        

 

зам.-председател

292

260700034

Липница

260700034

Иванка Тодорова Ценева

 

секретар

293

260700034

Липница

260700034

Павлин Методиев Вутов

 

член

294

260700034

Липница

260700034

Цветана Океанова Минева

 

член

295

260700034

Липница

260700034

Венета Иванова Тодорова

 

член

296

260700034

Липница

260700034

Генади Красимиров Гергов

 

член

297

260700035

Елов дол

260700035

Павлина Николова Горанова

 

председател

298

260700035

Елов дол

260700035

Бойка Найденова Иванова

 

зам.-председател

299

260700035

Елов дол

260700035

Кунка Христова Тодорова

 

секретар

300

260700035

Елов дол

260700035

Радка Цолова Гъсашка

 

член

301

260700035

Елов дол

260700035

Веселка Петрова Микова

 

член

302

260700035

Елов дол

260700035

Галинка Дикова Шахова

 

член

303

260700035

Елов дол

260700035

Соня Илиева Георгиева

 

член

304

260700036

Литаково

260700036

Диана Василева Цекова

 

председател

305

260700036

Литаково

260700036

Нели Маринова Маринова

 

зам.-председател

306

260700036

Литаково

260700036

Василка  Петкова Караджова -Георгиева

 

секретар

307

260700036

Литаково

260700036

Радка Стоева Величкова

 

член

308

260700036

Литаково

260700036

Веселка Николаева Ачкова

 

член

309

260700036

Литаково

260700036

Мария Димитрова Стефанова

 

член

310

260700036

Литаково

260700036

Капка Христова Тодорова

 

член

311

260700036

Литаково

260700036

Иван Колев Иванов

 

член

312

260700036

Литаково

260700036

Бистра Тодорова Павлова

 

член

313

260700037

Литаково

260700037

Мария  Илиева Георгиева

 

председател

314

260700037

Литаково

260700037

Стефчо Аспарухов Николов

 

зам.-председател

315

260700037

Литаково

260700037

Венета Илиева Стоянова

 

секретар

316

260700037

Литаково

260700037

Веселка Даниелова Костаднова

 

член

317

260700037

Литаково

260700037

Цветомира Цветанова Григорова-Петкова

 

член

318

260700037

Литаково

260700037

Даниела Димитрова Георгиева

 

член

319

260700037

Литаково

260700037

Цветана СтефановаТодорова

 

член

320

260700037

Литаково

260700037

Мария Тодорова Микова

 

член

321

260700037

Литаково

260700037

Пенка Иванова Иванова

 

член

322

260700038

Гурково

260700038

Татяна Банкова Николова

 

председател

323

260700038

Гурково

260700038

Христина Григорова Лилкова

 

зам.-председател

324

260700038

Гурково

260700038

Петранка Иванова Петрова

 

секретар

325

260700038

Гурково

260700038

Илинка Вельова Петкова

 

член

326

260700038

Гурково

260700038

Ангелина Цветанова Димитрова

 

член

327

260700038

Гурково

260700038

Пенка Савова Лазарова

 

член

328

260700038

Гурково

260700038

Петър Григоров Симеонов

 

член

329

260700039

Краево

260700039

Нели Тодорова Дакова

 

председател

330

260700039

Краево

260700039

Василка Маринова Златева

 

зам.-председател

331

260700039

Краево

260700039

Пламен Михайлов Симов

 

секретар

332

260700039

Краево

260700039

Иванка Христова Янинска

 

член

333

260700039

Краево

260700039

Марин Боянов Цеков

 

член

334

260700039

Краево

260700039

Христина Димитрова Димитрова

 

член

335

260700039

Краево

260700039

Кирил Иванов Вълков

 

член

336

260700040

Радотина

260700040

Никола Петков Цветанов

 

председател

337

260700040

Радотина

260700040

Ваня Младенова Петкова

 

зам.- председател

338

260700040

Радотина

260700040

Виолетка Димитрова Борисова

 

секретар

339

260700040

Радотина

260700040

Ефросинка Христова Пеева

 

член

340

260700040

Радотина

260700040

Стефан Симеонов Бъчваров

 

член

341

260700040

Радотина

260700040

Цонка Маринова Раковска

 

член

342

260700040

Радотина

260700040

Цветан Петров Танев

 

член

343

260700041

Врачеш

260700041

Илияна Микова Минковска

 

председател

344

260700041

Врачеш

260700041

Мария Димитрова Денкинска

 

зам.- председател

345

260700041

Врачеш

260700041

Йонетка Николова Йончева

 

секретар

346

260700041

Врачеш

260700041

Светла Иванова Влахова

 

член

347

260700041

Врачеш

260700041

Васка Петрова Филкова

 

член

348

260700041

Врачеш

260700041

Йолина Цветанова Гацовска

 

член

349

260700041

Врачеш

260700041

Марияна Христова Борисова

 

член

350

260700041

Врачеш

260700041

Цветелина Иванова Маркова

 

член

351

260700041

Врачеш

260700041

Мариета Георгиева Дамянова

 

член

352

260700042

Врачеш

260700042

Мариана Георгиева Босовска

 

председател

353

260700042

Врачеш

260700042

Йордан Иванов Маринов

 

зам.-председател

354

260700042

Врачеш

260700042

Генка Петрова Партениева

 

секретар

355

260700042

Врачеш

260700042

Таня Симеонова Стойчовска

 

член

356

260700042

Врачеш

260700042

Мая Димитрова Коловска

 

член

357

260700042

Врачеш

260700042

Димка Василева Герашка

 

член

358

260700042

Врачеш

260700042

Десислава Маринова Минова

 

член

359

260700042

Врачеш

260700042

Николина Василева Стоянова

 

член

360

260700042

Врачеш

260700042

Наталия Станиславова Йончовска

 

член

361

260700043

Врачеш

260700043

Димка Тодорова Клисурска

 

председател

362

260700043

Врачеш

260700043

Йорданка Иванова Танковска

 

зам.-председател

363

260700043

Врачеш

260700043

Възкресия Николова Бочева

 

секретар

364

260700043

Врачеш

260700043

Венета Маркова Йончовска-Василева

 

член

365

260700043

Врачеш

260700043

Наталия  Радкова Василева

 

член

366

260700043

Врачеш

260700043

Мария Георгиева Димитрова

 

член

367

260700043

Врачеш

260700043

Станка Христова Гоцинска

 

член

368

260700043

Врачеш

260700043

Стойчо Иванов Ботков

 

член

369

260700043

Врачеш

260700043

Венета Маркова Йончовска

 

член

370

260700044

Врачеш

260700044

Димитринка Пеева Гацовска

 

председател

371

260700044

Врачеш

260700044

Цветелина Кръстева Филкова

 

зам.- председател

372

260700044

Врачеш

260700044

Галина Ценкова Александрова

 

секретар

373

260700044

Врачеш

260700044

Петя Радкова Денчева

 

член

374

260700044

Врачеш

260700044

Димка Стефанова  Шунтова-Силянова

 

член

375

260700044

Врачеш

260700044

Мариета Георгиева Иванова

 

член

376

260700044

Врачеш

260700044

Иван Петков Босовски

 

член

377

260700044

Врачеш

260700044

Василка Маркова Лакова

 

член

378

260700044

Врачеш

260700044

Мая Иванова Маркова

 

член

379

260700045

Ботевград

260700045

Пенка Цветанова Цекова

 

председател

380

260700045

Ботевград

260700045

Петър Иванов Иванов

 

зам.- председател

381

260700045

Ботевград

260700045

Маргарита Василева Драганова

 

секретар

382

260700045

Ботевград

260700045

Нина Василева Дюлгерска

 

член

383

260700045

Ботевград

260700045

Станка Илиева Златева

 

член

384

260700045

Ботевград

260700045

Цеца Христова Боцова

 

член

385

260700045

Ботевград

260700045

Георги Недялков Стоименов

 

член

 

 

 

 1. Утвърждава списъка с резервните членове за СИК на територията на община Ботевград.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения