Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 31-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Божурище, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Бужурище, с вх.№ 76/24.04.2019г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Божурище, въз основа на проведени на 17.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Божурище.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 12/дванадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Божурище за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

 

 

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Виолета Илиева Лозанова-Велчева

 

председател

2

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Виолета Николова Караденчева

 

зам.-председател

3

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Оля Василева Георгиева

 

секретар

4

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Соня Георгиева Вълчева

 

член

5

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Диляна Николова Вълкова-Керемедчиева

 

член

6

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Юлия Божидарова Найденова

 

член

7

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Михаела Иванова Стоименова

 

член

8

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Гергина Йорданова Цветкова

 

член

9

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 001

Ваня Кутова Аризанова

 

член

10

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Снежанка Младенова Георгиева

 

председател

11

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Айнур Орханова Юсеинова

 

зам.-председател

12

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Веселина Драгомирова Бучукова

 

секретар

13

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Габриела Младенова Иванова

 

член

14

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Силва Симеонова Василева

 

член

15

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Йорданка Василева Трайкова

 

член

16

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Калин Кръстев Захариев

 

член

17

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 002

Николета Николаева Виденова

 

член

18

Божурище

гр.Божурище

27 06 00 002

Любка Спасова Колева

 

член

19

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Нина Светлозарова Иванова

 

председател

20

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Мария Атанасова Русинова-Черешарова

 

зам.-председател

21

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Елка Владимирова Деянова

 

секретар

22

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Румяна Василева Младенова

 

член

23

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Евгения Христова Станоевска

 

член

24

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Румяна Александрова Славева

 

член

25

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Василка Богданова Димитрова

 

член

26

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Анелия Илиева Илиева

 

член

27

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 003

Наталия Любомирова Кътовска

 

член

28

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Росица Петрова Кефалова

 

председател

29

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Василка Димитрова Атанасова

 

зам.-председател

30

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Мая Горанова Станева

 

секретар

31

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Катерина Чавдарова Георeва

 

член

32

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Зоя Методиева Трендафилова

 

член

33

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Даниела Владимирова Димитрова

 

член

34

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Стефка Николова Анастасова

 

член

35

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Мария Маринова Симеонова

 

член

36

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 004

Елизабет Севдалинова Величкова

 

член

37

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Силвия Борисова Славова

 

председател

38

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Мария Славева Митева

 

зам.-председател

39

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Марийка Борисова Миланова

 

секретар

40

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Николай Владимиров Младенов

 

член

41

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Йорданка Стаматова Попова

 

член

42

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Пенка Исидорова Божилова

 

член

43

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Станислав Стоянов Марков

 

член

44

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Надя Първанова Маринова

 

член

45

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 005

Десислава Петрова Николова

 

член

46

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Снежка Василева Гълъбова

 

председател

47

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Станисав Валентинов Таков

 

зам.-председател

48

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Милена Цветанова Александрова

 

секретар

49

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Боряна Иванова Малинчева

 

член

50

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Катя Василева Иванова

 

член

51

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Славка Генадиева Христова

 

член

52

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Аделфина Иванова Маврова

 

член

53

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Емил Живков Костадинов

 

член

54

Божурище

гр.Божурище

26 06 00 006

Дафинка Благоева Джонева

 

член

55

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Васил Георгиев Велчев

 

председател

56

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Даниела Павлова Райкова

 

зам.-председател

57

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Мария Розанова Славкова

 

секретар

58

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Златка Иванова Станоева

 

член

59

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Марийка Колева Тернянова

 

член

60

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Мая Бориславова Малинова

 

член

61

Божурище

с.Пролеша

26 06 00 007

Джем Муса Хасан

 

член

62

Божурище

с.Хераково

26 06 00 008

Милка Любенова Пенчева

 

председател

63

Божурище

с.Хераково

26 06 00 008

Соня Борисова Митова

 

зам.-председател

64

Божурище

с.Хераково

26 06 00 008

Искра Пламенова Павлова

 

секретар

65

Божурище

с.Хераково

27 06 00 008

Грета Сашева Стоянова

 

член

66

Божурище

с.Хераково

26 06 00 008

Недялка Ангелова Огнянова

 

член

67

Божурище

с.Хераково

26 06 00 008

Анита Иванова Кирилова

 

член

68

Божурище

с.Хераково

26 06 00 008

Лиляна Димитрова Александрова

 

член

69

Божурище

с.Храбърско

26 06 00 009

Марийка Василева Алексиева

 

председател

70

Божурище

с.Храбърско

26 06 00 009

Веселина Иванова Станимирова

 

зам.-председател

71

Божурище

с.Храбърско

26 06 00 009

Петя Асенова Миланова-Антова

 

секретар

72

Божурище

с.Храбърско

26 06 00 009

Даниела Георгиева Янева

 

член

73

Божурище

с.Храбърско

27 06 00 009

Робърт Насков Занков

 

член

74

Божурище

с.Храбърско

26 06 00 009

Николай Петров Спасов

 

член

75

Божурище

с.Храбърско

26 06 00 009

Десислава Николаева Иванова

 

член

76

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Катя Георгиева Василева

 

председател

77

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Галина Илиева Манчева

 

зам.-председател

78

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Соня Иванова Модева

 

секретар

79

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Йорданка Иванова Станимирова

 

член

80

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Лидия Младенова Танева

 

член

81

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Красимира Николова Банова

 

член

82

Божурище

с.Гурмазово

26 06 00 010

Айхан Орханов Юсеинов

 

член

83

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Красимир Любомиров Манчев

 

председател

84

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Боряна Благоева Кантарджиева

 

зам.-председател

85

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Георги Станимиров Кузманов

 

секретар

86

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Тота Стойкова Александрова

 

член

87

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Николай Радев Петров

 

член

88

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Васил Благоев Димитров

 

член

89

Божурище

с.Пожарево

26 06 00 011

Радостина Иванова Найденова

 

член

90

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Георги Арсов Александров

 

председател

91

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Моника Василева Вангелова

 

зам.-председател

92

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Яна Първанова Първанова

 

секретар

93

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Лиляна Цветанова Славова

 

член

94

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Свиленка Богданова Зарева

 

член

95

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Александрина Асенова Първанова

 

член

96

Божурище

с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица, с.Росоман

26 06 00 012

Димитър Александров Кукушев

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове ноа СИК в община Божурище.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения