Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 32-ЕП
Софийска Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Правец, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Правец с вх.№ .88./ 25.04.2019год. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Правец, въз основа на проведени на 19.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Правец.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 16/шестнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Правец за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

 

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Правец

гр. Правец

263400001

Цеца Василева Сиракова

 

председател

2

Правец

гр. Правец

263400001

Ваня Рудева Димитрова

 

зам.- председател

3

Правец

гр. Правец

263400001

Снежана Василева Нинова

 

секретар

4

Правец

гр. Правец

263400001

Цетония Маринова Иванова

 

член

5

Правец

гр. Правец

263400001

Цеца Маринова Петкова

 

член

6

Правец

гр. Правец

263400001

Стефка Христова Атанасова

 

член

7

Правец

гр. Правец

263400001

Виолета Братанова Ценова

 

член

8

Правец

гр. Правец

263400001

Дафинка Иванова Нешева

 

член

9

Правец

гр. Правец

263400001

Росица Доткова Иванова

 

член

10

Правец

гр. Правец

263400002

Искра Петрова Иванова

 

председател

11

Правец

гр. Правец

263400002

Анатоли Василев Иванов

 

зам.- председател

12

Правец

гр. Правец

263400002

Маргарита Стаменова Микова

 

секретар

13

Правец

гр. Правец

263400002

Пенка Дилова Тодорова

 

член

14

Правец

гр. Правец

263400002

Параскева Стефанова Златева

 

член

15

Правец

гр. Правец

263400002

Даниела Павлова Борисова

 

член

16

Правец

гр. Правец

263400002

Петър Лазаров Димов

 

член

17

Правец

гр. Правец

263400002

Силви Иванова Василева

 

член

18

Правец

гр. Правец

263400002

Рая Цанкова Георгиева

 

член

19

Правец

гр. Правец

263400003

Цветан Павлов Стоянов

 

председател

20

Правец

гр. Правец

263400003

Стефан Иванов Стоев

 

зам.- председател

21

Правец

гр. Правец

263400003

Здравко Георгиев Спасов

 

секретар

22

Правец

гр. Правец

263400003

Мара Петкова Докова

 

член

23

Правец

гр. Правец

263400003

Валентин Петров Иванов

 

член

24

Правец

гр. Правец

263400003

Калинка Радева Асенова

 

член

25

Правец

гр. Правец

263400003

Нелка Маринова Генова

 

член

26

Правец

гр. Правец

263400003

Галя Георгиева Иванова

 

член

27

Правец

гр. Правец

263400003

Деспина Даниелова Манчева

 

член

28

Правец

гр. Правец

263400004

Иванка Иванова Попова

 

председател

29

Правец

гр. Правец

263400004

Сашо Василев Бункин

 

зам.- председател

30

Правец

гр. Правец

263400004

Пенка Стоянова Славчева

 

секретар

31

Правец

гр. Правец

263400004

Веселина Петрова Йорданова

 

член

32

Правец

гр. Правец

263400004

Снежина Николова Георгиева

 

член

33

Правец

гр. Правец

263400004

Иванка Светославова Димова

 

член

34

Правец

гр. Правец

263400004

Марио Бранимиров Христов

 

член

35

Правец

гр. Правец

263400004

Тодор Цоков Наков

 

член

36

Правец

гр. Правец

263400004

Камелия Цветанова Георгиева

 

член

37

Правец

гр. Правец

263400005

Дочка Павлова Дочева-Николова

 

председател

38

Правец

гр. Правец

263400005

Христо Николов Христов

 

зам.- председател

39

Правец

гр. Правец

263400005

Маргарита Георгиева Маринова

 

секретар

40

Правец

гр. Правец

263400005

Ангелина Маринова Георгиева

 

член

41

Правец

гр. Правец

263400005

Добринка Лалева Райкова

 

член

42

Правец

гр. Правец

263400005

Янка Минчова Бановска

 

член

43

Правец

гр. Правец

263400005

Валентина Георгиева Илиева

 

член

44

Правец

гр. Правец

263400005

Десислава Цветанова Василева

 

член

45

Правец

гр. Правец

263400005

Радка Тодорова Бочева

 

член

46

Правец

с. Разлив

263400006

Иванка Найденова Николова

 

председател

47

Правец

с. Разлив

263400006

Ангел Димов Узунов

 

зам.- председател

48

Правец

с. Разлив

263400006

Светла Василева Ценева

 

секретар

49

Правец

с. Разлив

263400006

Евдокия Тодорова Григорова

 

член

50

Правец

с. Разлив

263400006

Станьо Тодоров Багелейски

 

член

51

Правец

с. Разлив

263400006

Валентина Филипова Гълъбова

 

член

52

Правец

с. Разлив

263400006

Дотко Иванов Караилански

 

член

53

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Цветан Петров Марков

 

председател

54

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Мартин Василев Райнов

 

зам.- председател

55

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Мая Дакова Иванова

 

секретар

56

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Иванка Георгиева Петкова

 

член

57

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Милена Христова Цветкова

 

член

58

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Димитър Иванов Иванов

 

член

59

Правец

с. Осиковска Лакавица

263400007

Даниел Георгиев Цветанов

 

член

60

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Веселинка Владова Стаменова

 

председател

61

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Катерина Колева Карабова

 

зам.- председател

62

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Венера Иванова Петрова

 

секретар

63

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Панчо Николов Бояджиев

 

член

64

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Милка Кръстева Ангелова

 

член

65

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Христинка Нешкова Цакова

 

член

66

Правец

с. Правешка Лакавица

263400008

Владимир Цоков Владов

 

член

67

Правец

с. Калугерово

263400009

Веска Славчева Райкова

 

председател

68

Правец

с. Калугерово

263400009

Цеца Найденова Йотова

 

зам.- председател

69

Правец

с. Калугерово

263400009

Здравко Маринов Стаменов

 

секретар

70

Правец

с. Калугерово

263400009

Гинка Илиева Цекова

 

член

71

Правец

с. Калугерово

263400009

Любен Илиев Савов

 

член

72

Правец

с. Калугерово

263400009

Николина Иванова Ганева

 

член

73

Правец

с. Калугерово

263400009

Петър Цветанов Петров

 

член

74

Правец

с. Своде

263400010

Тодор Георгиев Тодоров

 

председател

75

Правец

с. Своде

263400010

Димитринка Петрова Йотова

 

зам.- председател

76

Правец

с. Своде

263400010

Веселка Борисова Драганова

 

секретар

77

Правец

с. Своде

263400010

Маргарита Цветкова Иванова

 

член

78

Правец

с. Своде

263400010

Станислава Димитрова Иванова

 

член

79

Правец

с. Своде

263400010

Николай Цветков Цеков

 

член

80

Правец

с. Своде

263400010

Магдалена Василева Ранчева

 

член

81

Правец

с. Джурово

263400011

Данка Дойнова Недкова

 

председател

82

Правец

с. Джурово

263400011

Весела Лазарова Велева

 

зам.- председател

83

Правец

с. Джурово

263400011

Добрина Величкова Христова

 

секретар

84

Правец

с. Джурово

263400011

Цеца Дилова Йотова

 

член

85

Правец

с. Джурово

263400011

Юлия Христова Братанова

 

член

86

Правец

с. Джурово

263400011

Мариана Веселинова Вутева

 

член

87

Правец

с. Джурово

263400011

Катя Николова Велева

 

член

88

Правец

с. Джурово

263400011

Петър Йотов Петров

 

член

89

Правец

с. Джурово

263400011

Димитър Петров Владов

 

член

90

Правец

с. Джурово

263400012

Румяна Василева Цвяткова

 

председател

91

Правец

с. Джурово

263400012

Стефан Иванов Станев

 

зам.- председател

92

Правец

с. Джурово

263400012

Даниела Начева Димитрова

 

секретар

93

Правец

с. Джурово

263400012

Веска Цочева Георгиева

 

член

94

Правец

с. Джурово

263400012

Валентин Найденов Нинов

 

член

95

Правец

с. Джурово

263400012

Найден Нинов Василев

 

член

96

Правец

с. Джурово

263400012

Нели Иванова Владова

 

член

97

Правец

с. Манаселска река

263400013

Маргарита Петкова Йотова

 

председател

98

Правец

с. Манаселска река

263400013

Петя Илиева Маркова

 

зам.- председател

99

Правец

с. Манаселска река

263400013

Емилия Маринова Цайкова

 

секретар

100

Правец

с. Манаселска река

263400013

Иванка Димитрова Благоева

 

член

101

Правец

с. Манаселска река

263400013

Донка Станчева Георгиева

 

член

102

Правец

с. Манаселска река

263400013

Мирослав Стефанов Петков

 

член

103

Правец

с. Манаселска река

263400013

Верка Цветанова Върбанова

 

член

104

Правец

с. Осиковица

263400014

Вунка Георгиева Николова

 

председател

105

Правец

с. Осиковица

263400014

Ралица Цветанова Георгиева

 

зам.- председател

106

Правец

с. Осиковица

263400014

Светла Любчова Иванова

 

секретар

107

Правец

с. Осиковица

263400014

Цветан Иванов Вутов

 

член

108

Правец

с. Осиковица

263400014

Иван Георгиев Гаврилов

 

член

109

Правец

с. Осиковица

263400014

Илия Николов Съботинов

 

член

110

Правец

с. Осиковица

263400014

Петя Чокова Тодорова

 

член

111

Правец

с. Видраре

263400015

Цанка Трифонова Тотова

 

председател

112

Правец

с. Видраре

263400015

Цветелина Василева Георгиева

 

зам.- председател

113

Правец

с. Видраре

263400015

Виолета Михайлова Стайкова

 

секретар

114

Правец

с. Видраре

263400015

Виолета Първанова Йотова

 

член

115

Правец

с. Видраре

263400015

Донка Тодорова Георгиева

 

член

116

Правец

с. Видраре

263400015

Георги Стефанов Стефанов

 

член

117

Правец

с. Видраре

263400015

Цветомила Христова Тодорова

 

член

118

Правец

с. Равнище

263400016

Кирил Иванов Иванов

 

председател

119

Правец

с. Равнище

263400016

Нора Николова Николова

 

зам.- председател

120

Правец

с. Равнище

263400016

Мариана Връбчева Петрова

 

секретар

121

Правец

с. Равнище

263400016

Милевка Маринова Маринова

 

член

122

Правец

с. Равнище

263400016

Пепа Маркова Тодорова

 

член

123

Правец

с. Равнище

263400016

Даниела Пенкова Николова

 

член

124

Правец

с. Равнище

263400016

Маргарита Цолова Петрова

 

член

 

 

 

 

 

 1. Утвърждава списъка с резервните членове в община Правец.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения