Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 33-ЕП
Софийска Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Годеч, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Годеч с вх.№ 81/ 25.04.2019год. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Правец, въз основа на проведени на 19.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Годеч.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 13/тринадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Годеч за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

 

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Годеч

 

Годеч

260900001

Петя Андреева Любомирова

 

председател

2

Годеч

 

Годеч

260900001

Елица Костадинова Лозанова

 

зам.-председател

3

Годеч

 

Годеч

260900001

Христина Любенова Александрова

 

секретар

4

Годеч

 

Годеч

260900001

Албена Златкова Костадинова

 

член

5

Годеч

 

Годеч

260900001

Ралица Емилова Байчева

 

член

6

Годеч

 

Годеч

260900001

Десислава Методиева Методиева

 

член

7

Годеч

 

Годеч

260900001

Мария Младенова Борисова

 

член

8

Годеч

 

Годеч

260900001

Нина Николаева Бояджиева-Илиева

 

член

9

Годеч

 

Годеч

260900001

Анелия Йорданова Илиева

 

член

10

Годеч

 

Годеч

260900002

Весислава Иванова Методиева

 

председател

11

Годеч

 

Годеч

260900002

Анета Несторова Димитрова

 

зам.-председател

12

Годеч

 

Годеч

260900002

Соня Георгиева Деянова

 

секретар

13

Годеч

 

Годеч

260900002

Силвия Василева Стефанова

 

член

14

Годеч

 

Годеч

260900002

Анета Бориславова Иванова

 

член

15

Годеч

 

Годеч

260900002

Иванела Методиева Методиева

 

член

16

Годеч

 

Годеч

260900002

Златка Тодорова Александрова

 

член

17

Годеч

 

Годеч

260900002

Мария Паисиева Кирова

 

член

18

Годеч

 

Годеч

260900002

Димитър Христов Димитров

 

член

19

Годеч

 

Годеч

260900003

Златка Боянова Владимирова

 

председател

20

Годеч

 

Годеч

260900003

Дора Стефанова Захариева

 

зам.-председател

21

Годеч

 

Годеч

260900003

Цветанка Петрова Евлогиева

 

секретар

22

Годеч

 

Годеч

260900003

Илияна Методиева Григорова

 

член

23

Годеч

 

Годеч

260900003

Милка Славчова Радева

 

член

24

Годеч

 

Годеч

260900003

Цветелина Кирилова Панайотова

 

член

25

Годеч

 

Годеч

260900003

Величко Димитров Георгиев

 

член

26

Годеч

 

Годеч

260900003

Петранка Аврамова Никифорова

 

член

27

Годеч

 

Годеч

260900003

Анастасия Михайлова Александрова

 

член

28

Годеч

 

Годеч

260900004

Павлина Веселинова Веселинова

 

председател

29

Годеч

 

Годеч

260900004

Младенка Николаева Деянова

 

зам.-председател

30

Годеч

 

Годеч

260900004

Елена Георгиева Иванова

 

секретар

31

Годеч

 

Годеч

260900004

Лиляна Иванова Борисова

 

член

32

Годеч

 

Годеч

260900004

Сийка Борисова Радева

 

член

33

Годеч

 

Годеч

260900004

Виктория Велкова Станчева

 

член

34

Годеч

 

Годеч

260900004

Димитрина Георгиева Димитрова

 

член

35

Годеч

 

Годеч

260900004

Илиан Емилов Иванов

 

член

36

Годеч

 

Годеч

260900004

Младенка Левтерова Василева

 

член

37

Годеч

 

Годеч

260900005

Дора Кирилова Христова

 

председател

38

Годеч

 

Годеч

260900005

Антоанета Нестерова Димитрова

 

зам.-председател

39

Годеч

 

Годеч

260900005

Цветомир Илийчев Цветанов

 

секретар

40

Годеч

 

Годеч

260900005

Цветанка Георгиева Виденова

 

член

41

Годеч

 

Годеч

260900005

Игнатка Петкова Йорданова

 

член

42

Годеч

 

Годеч

260900005

Мая Евгениева Веселинова

 

член

43

Годеч

 

Годеч

260900005

Велислав Николаев Сергиев

 

член

44

Годеч

 

Годеч

260900005

Елиза Емилова Боянова

 

член

45

Годеч

 

Годеч

260900005

Бойка Илиева Борисова

 

член

46

Годеч

Гинци

село Гинци

260900006

Вася Милушева Георгиева

 

председател

47

Годеч

 

село Гинци

260900006

Цветелина Боянова Иванова

 

зам.-председател

48

Годеч

 

село Гинци

260900006

Силвия Николова Петрова

 

секретар

49

Годеч

 

село Гинци

260900006

Снежанка Нейчова Виденова- Владимирова

 

член

50

Годеч

 

село Гинци

260900006

Анастасия Виронова Станоева

 

член

51

Годеч

 

село Гинци

260900006

Стефка Георгиева Момчилова

 

член

52

Годеч

 

село Гинци

260900006

Татяна Кирилова Тодорова

 

член

53

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Светослав Тодоров Тодоров

 

председател

54

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Иванка Любомирова Димитрова

 

зам.-председател

55

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Надка Николова Василева

 

секретар

56

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Юлия Владимирова Михайлова

 

член

57

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Емил Бойчев Евтимов

 

член

58

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Венета Георгиева Ерменкова

 

член

59

Годеч

 

село Бракьовци

260900007

Пламен Димитров Илиев

 

член

60

Годеч

 

село Комщица

260900008

Василена Андреева Ставриева

 

председател

61

Годеч

 

село Комщица

260900008

Росица Николова Александрова

 

зам.-председател

62

Годеч

 

село Комщица

260900008

Мария Виденова Кръстева

 

секретар

63

Годеч

 

село Комщица

260900008

Цветелина Бориславова Григорова

 

член

64

Годеч

 

село Комщица

260900008

Людмила Тодорова Лепоева

 

член

65

Годеч

 

село Комщица

260900008

Мелинда Димитрова Николаева

 

член

66

Годеч

 

село Комщица

260900008

Димитър Руменов Любомиров

 

член

67

Годеч

Шума

село Шума

260900009

Светла Стоилова Велкова

 

председател

68

Годеч

 

село Шума

260900009

Гинка Гълъбова Георгиева

 

зам.-председател

69

Годеч

 

село Шума

260900009

Мария Тодорова Иванова

 

секретар

70

Годеч

 

село Шума

260900009

Милена Стоянова Апостолова

 

член

71

Годеч

 

село Шума

260900009

Кета Генчева Цветанова

 

член

72

Годеч

 

село Шума

260900009

Елеонора Георгиева Андреева

 

член

73

Годеч

 

село Шума

260900009

Златина Боянова Маринова

 

член

74

Годеч

 

село Голеш

260900010

Елена Георгиева Иванова

 

председател

75

Годеч

 

село Голеш

260900010

Николай Тодоров Николов

 

зам.-председател

76

Годеч

 

село Голеш

260900010

Александър Асенов Александров

 

секретар

77

Годеч

 

село Голеш

260900010

Цветелина Първанова Лозанова

 

член

78

Годеч

 

село Голеш

260900010

Зоя Борисова Василева

 

член

79

Годеч

 

село Голеш

260900010

Симона Манолова Асенова

 

член

80

Годеч

 

село Голеш

260900010

Робърт Емилов Русков

 

член

81

Годеч

 

село Туден

260900011

Цветелина Димитрова Георгиева

 

председател

82

Годеч

 

село Туден

260900011

Роза Методиева Кръстанова

 

зам.-председател

83

Годеч

 

село Туден

260900011

Младенка Димитрова Йорданова

 

секретар

84

Годеч

 

село Туден

260900011

Добринка Първанова Първанова

 

член

85

Годеч

 

село Туден

260900011

Милена Кирилова Николова

 

член

86

Годеч

 

село Туден

260900011

Ани Пламенова Негулова

 

член

87

Годеч

 

село Туден

260900011

Антоанета Петрова Рангелова

 

член

88

Годеч

 

село Губеш

260900012

Маргарита Димитрова Борисова

 

председател

89

Годеч

 

село Губеш

260900012

Петър Душков Петров

 

зам.-председател

90

Годеч

 

село Губеш

260900012

Надя Стоянова Костадинова

 

секретар

91

Годеч

 

село Губеш

260900012

Иван Владимиров Николов

 

член

92

Годеч

 

село Губеш

260900012

Тихомир Цанков Кръстев

 

член

93

Годеч

 

село Губеш

260900012

Валентина Виденова Ташева

 

член

94

Годеч

 

село Губеш

260900012

Захари Иванов Христов

 

член

95

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Росица Ненчова Александрова

 

председател

96

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Мария Георгиева Цветанова

 

зам.-председател

97

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Елена Велинова Стойчева

 

секретар

98

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Струма Борисова Янакиева

 

член

99

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Татяна Маринова Велкова

 

член

100

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Даниела Пламенова Веселинова

 

член

101

Годеч

 

село Мургаш

260900013

Светла Михайлова Борисова

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 1. Утвърждава списъка с резервните членове в община Годеч.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 15:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения