Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 35-ЕП
София Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Костенец, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Костенец, с вх.№ 90/25.04.2019г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Костенец, въз основа на проведени на 17.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на  ЦИК документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Костенец.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава съставите на 19 /деветнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Костенец за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

община

населено място

№ СИК

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

Длъжност в СИК

Костенец

гр.Костенец

262500001

Антоанета Петрова Пунчева

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500001

Бойка Георгиева Пенева

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500001

Цветелина Георгиева Златанова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500001

Силвия Димитрова Додова-Хаджийска

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500001

Катя Георгиева Бонева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500001

Венцислава Димитрова Цветанова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500001

Виолетка Василева Стойчева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500001

Камелия Йорданова Пенкова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500001

Валентина Любенова Донкина

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500002

Живка Борисова Стоимирова

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500002

Сашка Ангелова Цветкова

 

Зам. председател

Костенец

гр.Костенец

262500002

Катя Георгиева Ленджова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500002

Доника Василева Христова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500002

Йордан Веселинов Ружинов

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500002

Надя Любенова Бечева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500002

Павлина Божидарова Стоянова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500002

Елена Николова Николчова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500002

Лъчезар Мирков Николов

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500003

Лилия Кирилова Лозанова

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500003

Мария Йорданова Арангелова

 

Зам председател

Костенец

гр.Костенец

262500003

Велка Тодорова Додова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500003

Цветанка Георгиева Божкова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500003

Татяна Георгиева Натина

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500003

Йорданка Владимирова Илиева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500003

Даниела Тодорова Петрова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500003

Ирена Цанкова Касова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500003

Петя Димитрова Иванова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500004

Ваня Миткова Пашунова

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500004

Цветелина Стефанова Клисарова

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500004

Емилия Георгиева Стоичкова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500004

Елка Василева Станоева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500004

Лиляна Василева Георгиева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500004

Юлия Василева Стойнева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500004

Елисавета Георгиева Томчева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500004

Николина Любенова Йорданова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500004

Василка Георгиева Натина

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500005

Лилия Красимирова Щъркова

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500005

Ангел Георгиев Дринков

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500005

Екатерина Иванова Стойчева

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500005

Добринка Василева Бончева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500005

Георги Милков Пергелов

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500005

Виолетка Петрова Нейчева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500005

Елена Петрова Трифонова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500006

Владимир Красимиров Апостолов

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500006

Мими Кирилова Арнаудова

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500006

Марийка Георгиева Стоянова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500006

Атанас Ангелов Лечев

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500006

Иванка Димитрова Апостолова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500006

Даниела Иванова Ангелова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500006

Йорданка Любенова Балабанова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500006

Илия Василев Михайлов

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500006

Валентин Йорданов Лазаров

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500007

Борислав Георгиев Хаджиниколов

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500007

Тодорка Велинова Стаменова

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500007

Венета Йорданова Йорданова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500007

Бойко Ангелов Грозданов

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500007

Вергиния Христова Паунчева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500007

Иванка Славейкова Златанова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500007

Йордан Стамов Христов

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500007

Димка Тодорова Христова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500007

Иван Нейков Ганчев

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500008

Нина Славчова Линкова

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500008

Галина Стоянова Попова

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500008

Капка Йорданова Кацарова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500008

Светла Йорданова Тилкова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500008

Спаска Йорданова Струмина

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500008

Спаска Георгиева Стоянчева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500008

Цветелина Йорданова Рускова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500008

Георги Петров Чайков

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500008

Валентин Василев Щърков

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500009

Румяна Стайкова Чукова

 

Председател

Костенец

гр.Костенец

262500009

Ели Иванова Кангалова

 

Зам.председател

Костенец

гр.Костенец

262500009

Спаска Стефанова Иванова

 

Секретар

Костенец

гр.Костенец

262500009

Цветанка Йорданова Христова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500009

Ангелинка Ангелова Щерева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500009

Кристина Пламенова Копаранова

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500009

Васил Ангелов Славков

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500009

Ирина Георгиева Георгиева

 

Член

Костенец

гр.Костенец

262500009

Светлана Алексеевна Найденова

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Христина  Боркова Котларова

 

Председател

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Десислава Александрова Иванчева

 

Зам.председател

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Василка Стоянова Павлова

 

Секретар

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Сашка Браниславова Зайкова

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Петя Георгиева Ружинова

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Ангел Йорданов Георгиев

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Стефан Иванов Миликин

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Наташка Витанова Генова

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500010

Стайко Кръстев Стоев

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Юлия Иванова Заркова

 

Председател

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Жанет Веселинова Додова

 

Зам.председател

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Ирина Димчова Стоянова

 

Секретар

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Марина Красимирова Камберска

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Атанаска Йорданова Кираджийска

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Здравко Маргаритов Генов

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Гергана Иванова Палийска

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Красимира Христова Николова

 

Член

Костенец

гр.Момин проход

262500011

Йорданка Иванова Кацарова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500012

Георги Петров Стаматов

 

Председател

Костенец

с.Костенец

262500012

Василка Йорданова Илчева

 

Зам.председател

Костенец

с.Костенец

262500012

Татяна Николова Дукова

 

Секретар

Костенец

с.Костенец

262500012

Недка Иванова Кольова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500012

Йорданка Иванова Трифонова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500012

Зоя Атанасова Данина

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500012

Зоя Бойкова Солина

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500012

Владимир Йорданов Игнатов

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500012

Кирил Владимиров Данин

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500013

Мария Димитрова Попадийна

 

Председател

Костенец

с.Костенец

262500013

Екатерина Георгиева Матрачийска

 

Зам.председател

Костенец

с.Костенец

262500013

Радка Ангелова Кайтазова

 

Секретар

Костенец

с.Костенец

262500013

Снежана Илиева Додова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500013

Екатерина Ангелова Шопниколова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500013

Даниела Иванова Стамболийска

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500013

Деян Атанасов Георгиев

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500013

Иванка Борисова Цветанова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500013

Валентина Василева Струмина

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500014

Атанас Веселинов Цветанов

 

Председател

Костенец

с.Костенец

262500014

Светлана Ангелова Бухова

 

Зам.председател

Костенец

с.Костенец

262500014

Георги Ангелов Дарандашев

 

Секретар

Костенец

с.Костенец

262500014

Детелинка  Иванова Шопска

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500014

Даниела Ангелова Йоневска

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500014

Анелия Василева Караиванова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500014

Татяна Христова Кацарова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500014

Диана Ценова Ценова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500014

Крум Милков Наджаков

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Любка Ангелова Дарандашева

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Десислава Ангелова Караиванов

 

Зам.председател

Костенец

с.Костенец

262500015

Ангелина Димитрова Райчева

 

Секретар

Костенец

с.Костенец

262500015

Христинка Кирилова Кацарова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Вангелия Стоянова Миликина

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Йорданка Иванова Матрачийска

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Анелия Ангелова Арангелова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Лиляна Спасова Роглева

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500015

Красимир Георгиев Зайов

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500016

Иванка Атанасова Стаменова

 

Председател

Костенец

с.Костенец

262500016

Иванка Томова Кацарова

 

Зам.председател

Костенец

с.Костенец

262500016

Мария Борисова Кулинска

 

Секретар

Костенец

с.Костенец

262500016

Теменужка Ангелова Димитрова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500016

Александър Йорданов Донков

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500016

Ангелина Запрянова Кавлакова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500016

Катя Йорданова Александрова -Христова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500016

Даниела Иванова Димитрова

 

Член

Костенец

с.Костенец

262500016

Миладинка Игнатова Кулинска

 

Член

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Петранка Димитрова Игнатова

 

Председател

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Венета Лазарова Кръстева

 

Зам.председател

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Виолета Венциславова Митрова

 

Секретар

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Анелия Атанасова Симеонова

 

Член

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Габриела Йорданова Стоянова

 

Член

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Дилян Ангелов Козарев

 

Член

Костенец

с.Горна Василица

262500017

Илиян Красимиров Точев

 

Член

Костенец

с.Пчелин

262500018

Светлана Симеонова Леополдова

 

Председател

Костенец

с.Пчелин

262500018

Антоанета Димитрова Минкова

 

Зам.председател

Костенец

с.Пчелин

262500018

Валентина Георгиева Сотирова

 

Секретар

Костенец

с.Пчелин

262500018

Виолета Стоянова Лазарова

 

Член

Костенец

с.Пчелин

262500018

Елка Йорданова Кръстева

 

Член

Костенец

с.Пчелин

262500018

Олга Атанасова Георгиева

 

Член

Костенец

с.Пчелин

262500018

Добринка Василева Стоилова

 

Член

Костенец

с.Очуша

262500019

Теменужка Атанасова Йотова

 

Председател

Костенец

с.Очуша

262500019

Петър Георгиев Койчев

 

Зам.председател

Костенец

с.Очуша

262500019

Руменка Петрова Паунова

 

Секретар

Костенец

с.Очуша

262500019

Емилия Йорданова Фильова

 

Член

Костенец

с.Очуша

262500019

Анна Атанасова Малинина

 

Член

Костенец

с.Очуша

262500019

Василка Ангелова Арангелова

 

Член

Костенец

с.Очуша

262500019

Красимир Иванов Велков

 

Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.04.2019 в 16:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения