Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 36-ЕП
София Област, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Самоков, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Самоков, с вх.№79/24.04.2019г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Самоков, въз основа на проведени на 18.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Самоков.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 65 /шестдесет и пет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Самоков за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

Самоков

Самоков

263900001

Латинка Петрова Мърльова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900001

Лидия Борисова Найденова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900001

Станислав Василев Стоилов

 

секретар

Самоков

Самоков

263900001

Петя Петрова Тоскова

 

член

Самоков

Самоков

263900001

Любослава Борисова Пътникова

 

член

Самоков

Самоков

263900001

Виктория Василева Андонова

 

член

Самоков

Самоков

263900001

Борислав Йорданов Искрев

 

член

Самоков

Самоков

263900001

Светла Георгиева Вукадинова

 

член

Самоков

Самоков

263900001

Екатерина Атанасова Николова

 

член

Самоков

Самоков

263900002

Здравка Стоянова Йонкова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900002

Станка Сандева Механджийска

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900002

Марийка Петрова Василева

 

секретар

Самоков

Самоков

263900002

Виолета Димитрова Зеленкова

 

член

Самоков

Самоков

263900002

Константина Томова Иванова

 

член

Самоков

Самоков

263900002

Виолета Николова Георгиева

 

член

Самоков

Самоков

263900002

Мая Любенова Стойкова

 

член

Самоков

Самоков

263900003

Първолета Методиева Илчова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900003

Янко Николов Сираков

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900003

Добри Ефтимов Добрев

 

секретар

Самоков

Самоков

263900003

Ани Кирилова Георгиева

 

член

Самоков

Самоков

263900003

Хелия Петрова Тоскова

 

член

Самоков

Самоков

263900003

Виолетка Георгиева Маджарска

 

член

Самоков

Самоков

263900003

Йорданка Георгиева Гончева

 

член

Самоков

Самоков

263900003

Георги Ангелов Додов

 

член

Самоков

Самоков

263900003

Стойка Костадинова Даганова

 

член

Самоков

Самоков

263900004

Мария Иванова Арангелова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900004

Татяна Петрова Матина

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900004

Спасимир Петров Благоев

 

секретар

Самоков

Самоков

263900004

Васил Кирилов Шехтов

 

член

Самоков

Самоков

263900004

Иван Борисов Машов

 

член

Самоков

Самоков

263900004

Василка Спасова Димитрова

 

член

Самоков

Самоков

263900004

Благовестка Иванова Вукова

 

член

Самоков

Самоков

263900004

Василка Славчова Додова

 

член

Самоков

Самоков

263900004

Цветанка Емилова Йовева

 

член

Самоков

Самоков

263900005

Пенка Христова Стоилова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900005

Искра Живкова Радева

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900005

Борис Малинов Колев

 

секретар

Самоков

Самоков

263900005

Виолета Веселинова Янкова

 

член

Самоков

Самоков

263900005

Христинка Николова Костова

 

член

Самоков

Самоков

263900005

Христина Димитрова Янева

 

член

Самоков

Самоков

263900005

Елмира Стайкова Христова

 

член

Самоков

Самоков

263900005

Соня Иванова Вукадинова

 

член

Самоков

Самоков

263900005

Димитър Людмилов Дойнов

 

член

Самоков

Самоков

263900006

Петя Радославова Кроснева

 

Председател

Самоков

Самоков

263900006

Бойко Петров Лазаров

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900006

Петя Александрова Асенова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900006

Чавдар Василев Гелов

 

член

Самоков

Самоков

263900006

Запринка Петрова Кьосева

 

член

Самоков

Самоков

263900006

Славейка Николова Жаркова

 

член

Самоков

Самоков

263900006

Катя Николова Върбановска

 

член

Самоков

Самоков

263900006

Мая Станкова Йорданова

 

член

Самоков

Самоков

263900006

Елена Иванова Ганджулова

 

член

Самоков

Самоков

263900007

Борислава Кирилова Андреева

 

Председател

Самоков

Самоков

263900007

Жана Петрова Христова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900007

Цветанка Каменова Якимова - Манчева

 

секретар

Самоков

Самоков

263900007

Петър Димитров Тосков

 

член

Самоков

Самоков

263900007

Мария Бориславова Иванова

 

член

Самоков

Самоков

263900007

Анета Борисова Маркова

 

член

Самоков

Самоков

263900007

Валентина Николова Бондова

 

член

Самоков

Самоков

263900007

Румен Петров Тодоров

 

член

Самоков

Самоков

263900007

Гергана Емилова Самарджиева

 

член

Самоков

Самоков

263900008

Петър Веселинов Йорданов

 

Председател

Самоков

Самоков

263900008

Костадин Александров Шиков

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900008

Венера Георгиева Иванова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900008

Катя Димитрова Недялкова

 

член

Самоков

Самоков

263900008

Йорданка Добринова Генчева

 

член

Самоков

Самоков

263900008

Светлана Тодорова Колева

 

член

Самоков

Самоков

263900008

Офелия Аладинова Кибарова

 

член

Самоков

Самоков

263900008

Цветанка Димитрова Лобутова

 

член

Самоков

Самоков

263900008

Антон Димитров Славчев

 

член

Самоков

Самоков

263900009

Елисавета Кръстева Оцетова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900009

Елка Миланова Шопова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900009

Ганка Минкова Хадживасилева

 

секретар

Самоков

Самоков

263900009

Елена Петрова Радева

 

член

Самоков

Самоков

263900009

Асен Иванов Вучков

 

член

Самоков

Самоков

263900009

Даниела Георгиева Ковачева

 

член

Самоков

Самоков

263900009

Величка Борисова Пътникова

 

член

Самоков

Самоков

263900009

Светла Димитрова Михайлова

 

член

Самоков

Самоков

263900009

Мила Ангелова Георгиева

 

член

Самоков

Самоков

263900010

Христоско Делчов Чамов

 

Председател

Самоков

Самоков

263900010

Марияна Владимирова Кралева

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900010

Веска Георгиева Ангелова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900010

Таня Евгениева Шолева

 

член

Самоков

Самоков

263900010

Валентин Борисов Иванов

 

член

Самоков

Самоков

263900010

Павлинка Александрова Христова

 

член

Самоков

Самоков

263900010

Янка Стефанова Дамянова

 

член

Самоков

Самоков

263900010

Мариана Василева Вардарова

 

член

Самоков

Самоков

263900010

Силвана Кирилова Кибарова

 

член

Самоков

Самоков

263900011

Огнян Георгиев Милев

 

Председател

Самоков

Самоков

263900011

Тинка Димитрова Трендафилова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900011

Златка Стойчева Чупетловска

 

секретар

Самоков

Самоков

263900011

Анета Николова Кощрова

 

член

Самоков

Самоков

263900011

Димитър Кирилов Янакиев

 

член

Самоков

Самоков

263900011

Йордан Костов Григоров

 

член

Самоков

Самоков

263900011

Росица Йорданова Славкова

 

член

Самоков

Самоков

263900012

Румяна Николова Арнаутска

 

Председател

Самоков

Самоков

263900012

Тотка Маринова Христова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900012

Даниел Иванов Петров

 

секретар

Самоков

Самоков

263900012

Еличка Стоянова Ахчийска

 

член

Самоков

Самоков

263900012

Зоя Мартинова Методиева

 

член

Самоков

Самоков

263900012

Минчо Асенов Методиев

 

член

Самоков

Самоков

263900012

Латинка Василева Щъркелова

 

член

Самоков

Самоков

263900012

Нели Илиева Кацова

 

член

Самоков

Самоков

263900012

Емил Методиев Славков

 

член

Самоков

Самоков

263900013

Антоанета Георгиева Несторова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900013

Катя Любенова Янева

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900013

Иво Руменов Божилов

 

секретар

Самоков

Самоков

263900013

Стефка Сашкова Стоянова

 

член

Самоков

Самоков

263900013

Анета Василева Караиванова

 

член

Самоков

Самоков

263900013

Милчо Георгиев Вуков

 

член

Самоков

Самоков

263900013

Райна Георгиева Поповянска

 

член

Самоков

Самоков

263900013

Екатерина Николова Джикова

 

член

Самоков

Самоков

263900013

Диляна Петрова Атанасова

 

член

Самоков

Самоков

263900014

Гергана Тодорова Велчева

 

Председател

Самоков

Самоков

263900014

Мая Динева Богомирова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900014

Искра Янева Русева

 

секретар

Самоков

Самоков

263900014

Цветанка Йорданова Младенова

 

член

Самоков

Самоков

263900014

Пенка Йорданова Георгиева

 

член

Самоков

Самоков

263900014

Мая Крумова Чаушева

 

член

Самоков

Самоков

263900014

Лалка Александрова Чавдарова

 

член

Самоков

Самоков

263900014

Виолетка Любенова Андреева

 

член

Самоков

Самоков

263900014

Славейка Александрова Въжарова

 

член

Самоков

Самоков

263900015

Свилен Симеонов Петров

 

Председател

Самоков

Самоков

263900015

Стоян Димитров Лазаров

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900015

Лиляна Велянова Павлова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900015

Надежда Стефанова Баранска

 

член

Самоков

Самоков

263900015

Зоя Асенова Стефанова

 

член

Самоков

Самоков

263900015

Боряна ангелова Петрова

 

член

Самоков

Самоков

263900015

Благовестка Иванова Валявичарска

 

член

Самоков

Самоков

263900015

Зорница Манолова Матина

 

член

Самоков

Самоков

263900015

Ирена Валентинова Иванова

 

член

Самоков

Самоков

263900016

Росица Ангелова Златкова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900016

Йордан Борисов Янакиев

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900016

Милка Георгиева Павлова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900016

Димитринка Антонова Янкова

 

член

Самоков

Самоков

263900016

Даниела Иванова Машова

 

член

Самоков

Самоков

263900016

Ренета Николова Галчева

 

член

Самоков

Самоков

263900016

Стефка Иванова Тодорова

 

член

Самоков

Самоков

263900016

Симона Руменова Харалампиева

 

член

Самоков

Самоков

263900016

Валери Кирилов Здравков

 

член

Самоков

Самоков

263900017

Радослава Илиева Ярловска

 

Председател

Самоков

Самоков

263900017

Василка Славева Кочева

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900017

Валентина Христова Балабанова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900017

Албена Иванова Генчева

 

член

Самоков

Самоков

263900017

Гергана Иванова Михайлова

 

член

Самоков

Самоков

263900017

Снежана Иванова Рогачева

 

член

Самоков

Самоков

263900017

Елена Тонева Пирчева

 

член

Самоков

Самоков

263900017

Елена Василева Банчева

 

член

Самоков

Самоков

263900017

Любка Борисова Здравкова

 

член

Самоков

Самоков

263900018

Валентин Николаев Кокалов

 

Председател

Самоков

Самоков

263900018

Марияна Симеонова Александрова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900018

Елка Арангелова Иванова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900018

Даниела Филипова Янева

 

член

Самоков

Самоков

263900018

Владимир Георгиев Гьошев

 

член

Самоков

Самоков

263900018

Катя Борисова Николова

 

член

Самоков

Самоков

263900018

Вергиния Борисова Гъошева

 

член

Самоков

Самоков

263900018

Емилия Кънчева Димитрова

 

член

Самоков

Самоков

263900018

Илияна Георгиева Петрова

 

член

Самоков

Самоков

263900019

Зоя Димитрова Петрова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900019

Милена Петрова Кехайова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900019

Ася Георгиева Машова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900019

Лидия Борисова Вукова

 

член

Самоков

Самоков

263900019

Миглена Руменова Методиева

 

член

Самоков

Самоков

263900019

Николай Стойнев Лазаров

 

член

Самоков

Самоков

263900019

Елена Христова Филипова

 

член

Самоков

Самоков

263900019

Виолета Йорданова Саулова

 

член

Самоков

Самоков

263900019

Цветелина Димитрова Ярловска

 

член

Самоков

Самоков

263900020

Десислава Димитрова Христова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900020

Екатерина Любомирова Кабранска

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900020

Радостина Георгиева Симеонова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900020

Стоянка Николова Иванова

 

член

Самоков

Самоков

263900020

Мариела Методиева Чавдарова

 

член

Самоков

Самоков

263900020

Магдалина Кирилова Васивева

 

член

Самоков

Самоков

263900020

Ана Михайлова Тоскова

 

член

Самоков

Самоков

263900020

Спасимира Георгиева Лазарова

 

член

Самоков

Самоков

263900020

Ирен Владимирова Стефкина

 

член

Самоков

Самоков

263900021

Тодорка Игнатова Христова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900021

Ева Николова Алексовска

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900021

Елка Димитрова Христова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900021

Велислава Николова Истилянова

 

член

Самоков

Самоков

263900021

Иванка Илиева Домишлярова

 

член

Самоков

Самоков

263900021

Сияйна Славчева Ангелова

 

член

Самоков

Самоков

263900021

Иванка Стоянова Малинова

 

член

Самоков

Самоков

263900021

Десислава Иванова Петрова

 

член

Самоков

Самоков

263900021

Боряна Стайкова Кибарова

 

член

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Мартин Жулиен Кьосев

 

Председател

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Иван Владов Киров

 

зам. Председател

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Иванка Кирова Гълъбова

 

секретар

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Ани Илиева Стамболийска

 

член

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Живко Стойчев Йовев

 

член

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Малинка Николова Сиракова

 

член

Самоков

к.к. Боровец

263900022

Виктория Димитрова Узунова

 

член

Самоков

Самоков

263900023

Катя Владимирова Филипова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900023

Диана Иванова Брънджова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900023

Милена Стоянова Попова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900023

Иван Василев Додов

 

член

Самоков

Самоков

263900023

Радка Йорданова Попова

 

член

Самоков

Самоков

263900023

Бойко Юрий Попов

 

член

Самоков

Самоков

263900023

Анелия Иванова Елина

 

член

Самоков

Самоков

263900024

Георги Борисов Цурев

 

Председател

Самоков

Самоков

263900024

Виолетка Георгиева Терзийска

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900024

Силвана Симеонова Димирачкова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900024

Лиона Николова Шехтова

 

член

Самоков

Самоков

263900024

Елена Василева Гривева

 

член

Самоков

Самоков

263900024

Маргарита Борисова Будинова

 

член

Самоков

Самоков

263900024

Десислава Василева Димитрова

 

член

Самоков

Самоков

263900024

Светлана Йорданова Христова

 

член

Самоков

Самоков

263900024

Диляна Илиева Зърнева

 

член

Самоков

Самоков

263900025

Йорданка Александрова Златева

 

Председател

Самоков

Самоков

263900025

Пламен Димитров Трохаров

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900025

Здравка Иванова Иванова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900025

Ели Емилова Огнянова

 

член

Самоков

Самоков

263900025

Елка Ангелова Бързанова

 

член

Самоков

Самоков

263900025

Геори Славев Захов

 

член

Самоков

Самоков

263900025

Цветанка Йорданова Тоскова

 

член

Самоков

Самоков

263900025

Радка Стойнева Виачева

 

член

Самоков

Самоков

263900025

Михаил Ангелов Константинов

 

член

Самоков

Самоков

263900026

Веселина Юриева Низамска

 

Председател

Самоков

Самоков

263900026

Ванчо Алексовски

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900026

Детелина Йорданова Биволева

 

секретар

Самоков

Самоков

263900026

Йорданка Кирилова Василева

 

член

Самоков

Самоков

263900026

Иванка Бончева Герасимова

 

член

Самоков

Самоков

263900026

Елка Здравкова Кьосева

 

член

Самоков

Самоков

263900026

Кристиян Петров Йосифов

 

член

Самоков

Самоков

263900026

Стефка Панева Ярловска

 

член

Самоков

Самоков

263900026

Цветанка Велкова Дойкова

 

член

Самоков

Самоков

263900027

Снежана Георгиева Стоянова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900027

Борислава Василева Борисова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900027

Трянка Стоилова Симитчийска

 

секретар

Самоков

Самоков

263900027

Румяна Милчова Вукова

 

член

Самоков

Самоков

263900027

Стела Валентинова Василева

 

член

Самоков

Самоков

263900027

Богдана Симеонова Пейчинова

 

член

Самоков

Самоков

263900027

Красинка Николова Галева

 

член

Самоков

Самоков

263900027

Костадин Димитров Оцетов

 

член

Самоков

Самоков

263900027

Татяна Величкова Тодорова - Кашъмова

 

член

Самоков

Самоков

263900028

Христина Василева Петрова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900028

Кристиян Будьонов Тодоров

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900028

Георги Милчов Русинов

 

секретар

Самоков

Самоков

263900028

Бойка Любенова Иванова

 

член

Самоков

Самоков

263900028

Станка Венева Йорданова

 

член

Самоков

Самоков

263900028

Даниела Ангелова Върбева-Дитова

 

член

Самоков

Самоков

263900028

Вяра Николова Кованова

 

член

Самоков

Самоков

263900028

Николай Георгиев Галев

 

член

Самоков

Самоков

263900028

Валерия Николова Цанова

 

член

Самоков

Самоков

263900029

Светла Тенева Каратенева

 

Председател

Самоков

Самоков

263900029

Живка Димитрова Ненова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900029

Лиляна Ефтимова Сотирова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900029

Станчо Кръстев Воденичаров

 

член

Самоков

Самоков

263900029

Николай Илиев Христов

 

член

Самоков

Самоков

263900029

Веселин Андонов Виденов

 

член

Самоков

Самоков

263900029

Екатерина Людмилова Йосифова

 

член

Самоков

Самоков

263900029

Ивана Петрова Матина

 

член

Самоков

Самоков

263900029

Светослав Василев Николов

 

член

Самоков

Самоков

263900030

Виолета Стоянова Пейчинова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900030

Николай Божидаров Велков

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900030

Стоян Асенов Кочов

 

секретар

Самоков

Самоков

263900030

Детелина Рангелова Бараклиева

 

член

Самоков

Самоков

263900030

Елена Любенова Николова

 

член

Самоков

Самоков

263900030

Марияна Георгиева Джимбова

 

член

Самоков

Самоков

263900030

Валентина Василева Спасова

 

член

Самоков

Самоков

263900030

Емилия Георгиева Конярска

 

член

Самоков

Самоков

263900030

Христина Христова Дойнова

 

член

Самоков

Самоков

263900031

Анна Йорданова Кисова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900031

Даяна Павлова Симеонова

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900031

Красимир Паунов Георгиев

 

секретар

Самоков

Самоков

263900031

Недка Любенова Николова

 

член

Самоков

Самоков

263900031

Анета Светославова Балджийска

 

член

Самоков

Самоков

263900031

Емилияна Георгиева Попова

 

член

Самоков

Самоков

263900031

Виолетка Георгиева Ковачка

 

член

Самоков

Самоков

263900031

Йорданка Велинова Оцетова

 

член

Самоков

Самоков

263900031

Нина Илиева Карапанчева

 

член

Самоков

Самоков

263900032

Сашка Янкова Иванова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900032

Йордан Милчов Дитов

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900032

Ели Кирилова Лухова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900032

Иван Василев Иванов

 

член

Самоков

Самоков

263900032

Цветан Бойков Тренчев

 

член

Самоков

Самоков

263900032

Станко Михайлов Рътаров

 

член

Самоков

Самоков

263900032

Лилия Николова Велчева

 

член

Самоков

Самоков

263900032

Ивайло Методиев Янков

 

член

Самоков

Самоков

263900032

Наталия Алексамдрова Даринова

 

член

Самоков

Самоков

263900033

Мария Янкова Стоянова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900033

Румен Николаев Дочев

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900033

Стефан Юлианов Стефанов

 

секретар

Самоков

Самоков

263900033

Йорданка Борисова Порязова

 

член

Самоков

Самоков

263900033

Йорданка Апостолова Николова

 

член

Самоков

Самоков

263900033

Йордан Митков Йорданов

 

член

Самоков

Самоков

263900033

Таня Христова Методиева

 

член

Самоков

Самоков

263900033

Стоил Яворов Асенов

 

член

Самоков

Самоков

263900033

Рамона Ангелова Радкова

 

член

Самоков

Самоков

263900034

Виолета Стефанова Стефанова

 

Председател

Самоков

Самоков

263900034

Анжелино Спасов Димитров

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900034

Любка Любомирова Георгиева

 

секретар

Самоков

Самоков

263900034

Пенка Павлова Вълчева

 

член

Самоков

Самоков

263900034

Христина Павлова Марикина

 

член

Самоков

Самоков

263900034

Василка Стоянова Костова

 

член

Самоков

Самоков

263900034

Снежана Цветанова Цветанова

 

член

Самоков

Самоков

263900034

Радостина Тонева Николова

 

член

Самоков

Самоков

263900034

Росен Арсов Асенов

 

член

Самоков

Самоков

263900035

Александър Яворов Асенов

 

Председател

Самоков

Самоков

263900035

Георги Асенов Алдимиров

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900035

Миролюба Ташова Ташова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900035

Емил Йорданов Тонев

 

член

Самоков

Самоков

263900035

Павел Огнянов Колев

 

член

Самоков

Самоков

263900035

Светла Веселинова Вукадинова

 

член

Самоков

Самоков

263900035

Теменужка Асенова Методиева

 

член

Самоков

Самоков

263900035

Диди Александров Методиев

 

член

Самоков

Самоков

263900035

Веселина Иванова Василева

 

член

Самоков

Самоков

263900036

Миглена Мариова Методиева

 

Председател

Самоков

Самоков

263900036

Биляна Любенова Очушка

 

зам. Председател

Самоков

Самоков

263900036

Албена Николова Велкова

 

секретар

Самоков

Самоков

263900036

Красимир Йорданов Чанев

 

член

Самоков

Самоков

263900036

Аделина Божидарова Велкова

 

член

Самоков

Самоков

263900036

Боян Асенов Кашъмов

 

член

Самоков

Самоков

263900036

Мариета Александрова Асенова

 

член

Самоков

Самоков

263900036

Сашка Александрова Михайлова

 

член

Самоков

Самоков

263900036

Евелина Георгиева Зашева

 

член

Самоков

с. Шипочане

263900037

Лили Петрова Василева

 

Председател

Самоков

с. Шипочане

263900037

Радостина Нагелова Йорданова

 

зам. Председател

Самоков

с. Шипочане

263900037

Румяна Петрова Стоичкова

 

секретар

Самоков

с. Шипочане

263900037

Валентина Костова Шаламанова

 

член

Самоков

с. Шипочане

263900037

Даниела Василева Колева

 

член

Самоков

с. Шипочане

263900037

Павел Георгиев Вардаров

 

член

Самоков

с. Шипочане

263900037

Иван Петров Пенев

 

член

Самоков

с. Ново Село

263900038

Елка Димитрова Иванова

 

Председател

Самоков

с. Ново Село

263900038

Николай Александров Спасов

 

зам. Председател

Самоков

с. Ново Село

263900038

Христина Методиева Стефанова

 

секретар

Самоков

с. Ново Село

263900038

Ана Димитрова Митова

 

член

Самоков

с. Ново Село

263900038

Георги Василев Будинов

 

член

Самоков

с. Ново Село

263900038

Йорданка Георгиева Петрова

 

член

Самоков

с. Ново Село

263900038

Веселин Иванов Георгиев

 

член

Самоков

с. Злокучене

263900039

Боян Веселнов Шопов

 

Председател

Самоков

с. Злокучене

263900039

Иваило Петров Иванов

 

зам. Председател

Самоков

с. Злокучене

263900039

Росица Любенова Гайдарова

 

секретар

Самоков

с. Злокучене

263900039

Албена Николова Шейнова

 

член

Самоков

с. Злокучене

263900039

Антония Йорданова Лобутова

 

член

Самоков

с. Злокучене

263900039

Цветанка Иванова Георгиева

 

член

Самоков

с. Злокучене

263900039

Павел Кирилов Милушев

 

член

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Валери Костадинов Чинов

 

Председател

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Маргарита Георгиева Митова

 

зам. Председател

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Манол Стоянов Илков

 

секретар

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Тихомир Георгиев Стоянов

 

член

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Георги Димитров Георгиев

 

член

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Гюла Филипова Христова

 

член

Самоков

с. Горни Окол

263900040

Станислав Сашов Илиев

 

член

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Денис Дафинов Радев

 

Председател

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Стоян Сотиров Петров

 

зам. Председател

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Бойко Кръстев Гроздев

 

секретар

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Александър Асенов Арсов

 

член

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Цвета Игнатова Стоянова

 

член

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Траянка Иванова Димитрова

 

член

Самоков

с. Долни Окол

263900041

Иван Добринов Иванов

 

член

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Миглена Трендафилова Терзийска

 

Председател

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Мая Христова Велчова

 

зам. Председател

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Божидар Бойчев Лобутов

 

секретар

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Мариана Димитрова Краджинова

 

член

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Тодор Асенов Караджинов

 

член

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Силвия Стоянова Карапанчева

 

член

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Александър Стоянович Бакрачев

 

член

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Димчо Стойчев Терзийски

 

член

Самоков

с. Широки Дол

263900042

Радка Борисова Механджийска

 

член

Самоков

с. Гуцал

263900043

Стефка Добрева Свиленова

 

Председател

Самоков

с. Гуцал

263900043

Иван Георгиев Лазаров

 

зам. Председател

Самоков

с. Гуцал

263900043

Василка Христова Николова

 

секретар

Самоков

с. Гуцал

263900043

Мирослава Людмилова Методиева

 

член

Самоков

с. Гуцал

263900043

Екатерина Христова Петруняшева

 

член

Самоков

с. Гуцал

263900043

Стоян Добрев Йорданов

 

член

Самоков

с. Гуцал

263900043

Валентина Христова Спасова

 

член

Самоков

с. Ярлово

263900044

Пламен Георгиев Свиленов

 

Председател

Самоков

с. Ярлово

263900044

Галя Николаева Петрова

 

зам. Председател

Самоков

с. Ярлово

263900044

Моника Георгиева Любенова

 

секретар

Самоков

с. Ярлово

263900044

Никола Василев Палакарчев

 

член

Самоков

с. Ярлово

263900044

Радостин Момчилов Фичеров

 

член

Самоков

с. Ярлово

263900044

Николинка Миткова Механджийска

 

член

Самоков

с. Ярлово

263900044

Милко Митков Байрев

 

член

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Георги Симеонов Николов

 

Председател

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Виолета Петрова Георгиева

 

зам. Председател

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Стоянка Ненова Ковачка

 

секретар

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Вера Димитрова Златанова

 

член

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Георги Димитров Георгиев

 

член

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Ангел Иванов Кощрин

 

член

Самоков

с. Ковачевци

263900045

Дафин Венедиков Господинов

 

член

Самоков

с. Поповяне

263900046

Людмил Стоянов Трендафилов

 

Председател

Самоков

с. Поповяне

263900046

Мартин Борисов Механджийски

 

зам. Председател

Самоков

с. Поповяне

263900046

Константин Симов Беров

 

секретар

Самоков

с. Поповяне

263900046

Николинка Маринова Рачева

 

член

Самоков

с. Поповяне

263900046

Антон Георгиев Тодоров

 

член

Самоков

с. Поповяне

263900046

Ангелинка Иванова Коцова

 

член

Самоков

с. Поповяне

263900046

Валери Генчов Стефанов

 

член

Самоков

с. Алино

263900047

Марияна Момчилова-Христова

 

Председател

Самоков

с. Алино

263900047

Лиляна Николова Томова

 

зам. Председател

Самоков

с. Алино

263900047

Еленка Георгиева Чифлиджанова

 

секретар

Самоков

с. Алино

263900047

Стефан Михайлов Янков

 

член

Самоков

с. Алино

263900047

Лена Владимирова Шуманова

 

член

Самоков

с. Алино

263900047

Анна Александрова Дечева

 

член

Самоков

с. Алино

263900047

Петър Панталеев Биков

 

член

Самоков

с. Белчин

263900048

Румяна Георгиева Вукова

 

Председател

Самоков

с. Белчин

263900048

Славейка Иванова Вукова

 

зам. Председател

Самоков

с. Белчин

263900048

Маргаритка Дикова Кръстева

 

секретар

Самоков

с. Белчин

263900048

Митко Благоев Хаджийски

 

член

Самоков

с. Белчин

263900048

Крум Костов Фусков

 

член

Самоков

с. Белчин

263900048

Василка Младенова Вукова

 

член

Самоков

с. Белчин

263900048

Миглена Георгиева Суроджийска

 

член

Самоков

с. Клисура

263900049

Мая Ангелова Чучукова

 

Председател

Самоков

с. Клисура

263900049

Тинка Стоянова Попова

 

зам. Председател

Самоков

с. Клисура

263900049

Борислава Стоянова Деянова

 

секретар

Самоков

с. Клисура

263900049

Петя Пламенова Субева

 

член

Самоков

с. Клисура

263900049

Марияна Любенова Панова

 

член

Самоков

с. Клисура

263900049

Стефчо Йорданов Стоянов

 

член

Самоков

с. Клисура

263900049

Георги Динев Зашев

 

член

Самоков

с. Рельово

263900050

Яница Георгиева Георгиева

 

Председател

Самоков

с. Рельово

263900050

Виолетка Любомирова Благоева

 

зам. Председател

Самоков

с. Рельово

263900050

Димитринка Георгиева Василева

 

секретар

Самоков

с. Рельово

263900050

Златко Николов Гърлянов

 

член

Самоков

с. Рельово

263900050

Стефка Лазарова Пърчова

 

член

Самоков

с. Рельово

263900050

Йоанна Димитрова Попова

 

член

Самоков

с. Рельово

263900050

Атанас Славчев Патоков

 

член

Самоков

с. Райово

263900051

Йорданка Петрова Балабанова

 

Председател

Самоков

с. Райово

263900051

Зоя Христова Механджийска

 

зам. Председател

Самоков

с. Райово

263900051

Валентина Ангелова Пейчинова

 

секретар

Самоков

с. Райово

263900051

Рени Георгиева Пейчинова

 

член

Самоков

с. Райово

263900051

Десислава Георгиева Павлова

 

член

Самоков

с. Райово

263900051

Мария Димитрова Никова

 

член

Самоков

с. Райово

263900051

Борислав Николов Стаменов

 

член

Самоков

с. Райово

263900052

Марияна Димитрова Кюнчарска

 

Председател

Самоков

с. Райово

263900052

Стефан Бориславов Хаджийски

 

зам. Председател

Самоков

с. Райово

263900052

Йорданка Асенова Стамболийска

 

секретар

Самоков

с. Райово

263900052

Надя Георгиева Васова

 

член

Самоков

с. Райово

263900052

Славейка Василева Балабанова

 

член

Самоков

с. Райово

263900052

Георги Асенов Йорданов

 

член

Самоков

с. Райово

263900052

Никола Бориславов Стаменов

 

член

Самоков

с. Продановци

263900053

Лиляна Николова Мутафчийска

 

Председател

Самоков

с. Продановци

263900053

Жени Сидерова Николчова

 

зам. Председател

Самоков

с. Продановци

263900053

Даниела Георгиева Даганова

 

секретар

Самоков

с. Продановци

263900053

Симона Василева Благоева

 

член

Самоков

с. Продановци

263900053

Миглена Ангелова Василева

 

член

Самоков

с. Продановци

263900053

Ангел Георгиев Николчов

 

член

Самоков

с. Продановци

263900053

Елена Димитрова Лобутова

 

член

Самоков

с. Доспей

263900054

Иванка Николаева Соколова

 

Председател

Самоков

с. Доспей

263900054

Ваня Георгиева Ласкина

 

зам. Председател

Самоков

с. Доспей

263900054

Петя Николова Ковачка

 

секретар

Самоков

с. Доспей

263900054

Татяна Иванова Попова

 

член

Самоков

с. Доспей

263900054

Таня Иванова Гешева

 

член

Самоков

с. Доспей

263900054

Христина Николова Гешева

 

член

Самоков

с. Доспей

263900054

Цветелина Николаева Борисова

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900055

Николай Христов Крушарски

 

Председател

Самоков

с. Говедарци

263900055

Лиляна Ангелова Вучова

 

зам. Председател

Самоков

с. Говедарци

263900055

Иван Ангелов Крушарски

 

секретар

Самоков

с. Говедарци

263900055

Христо Василев Тасев

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900055

Ваня Георгиева Николчова

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900055

Радослав Николаев Христов

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900055

Иванка Христова Пешкова

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900055

Георги Георгиев Кацарски

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900055

Елена Спасова Зарева

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900056

Росен Иванов Бързанов

 

Председател

Самоков

с. Говедарци

263900056

Марийка Николова Попова

 

зам. Председател

Самоков

с. Говедарци

263900056

Лорита Божкова Христова

 

секретар

Самоков

с. Говедарци

263900056

Андрей Руменов Арангелов

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900056

Георги Димитров Кацарски

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900056

Тянка Кирилова Галчева

 

член

Самоков

с. Говедарци

263900056

Мария Андонова Кацарска

 

член

Самоков

с. Маджаре

263900057

Десислава Димитрова Боянова

 

Председател

Самоков

с. Маджаре

263900057

Елка Илиева Златева

 

зам. Председател

Самоков

с. Маджаре

263900057

Ани Димитрова Христова

 

секретар

Самоков

с. Маджаре

263900057

Стефка Георгиева Павлина

 

член

Самоков

с. Маджаре

263900057

Антоанета Стойнева Манчева

 

член

Самоков

с. Маджаре

263900057

Христо Иванов Нешев

 

член

Самоков

с. Маджаре

263900057

Петър Божидаров Петров

 

член

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Елка Арангелова Любенова

 

Председател

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Иван Димитров Александров

 

зам. Председател

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Галя Арангелова Вукадинова

 

секретар

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Иванка Христова Николова

 

член

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Рилка Боянова Славева

 

член

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Лидия Иванова Христова

 

член

Самоков

с. Мала Църква

263900058

Светлана Георгиева Стоилкова

 

член

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Никола Валентинов Николов

 

Председател

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Николета Георгиева Петрова

 

зам. Председател

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Стоян Асенов Кочов

 

секретар

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Димитър Веселинов Даркев

 

член

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Христо Стоянов Маринков

 

член

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Бойка Рангелова Георгиева

 

член

Самоков

с. Бели Искър

263900059

Веска Николова Димитрова

 

член

Самоков

с. Радуил

263900060

Елена Димитрова Кръстева

 

Председател

Самоков

с. Радуил

263900060

Красимира Георгиева Николчева

 

зам. Председател

Самоков

с. Радуил

263900060

Дамянка Димитрова Воденичарова

 

секретар

Самоков

с. Радуил

263900060

Веска Йорданова Петрова

 

член

Самоков

с. Радуил

263900060

Мая Пенкова Шаликева

 

член

Самоков

с. Радуил

263900060

Йорданка Иванова Лазарова

 

член

Самоков

с. Радуил

263900060

Таня Георгиева Василева

 

член

Самоков

с. Радуил

263900060

Зоя Павлова Николова

 

член

Самоков

с. Радуил

263900060

Илия Христов Суков

 

член

Самоков

с. Радуил

263900061

Елена Атанасова Спасова

 

Председател

Самоков

с. Радуил

263900061

Марийка Лазарова Георгиева

 

зам. Председател

Самоков

с. Радуил

263900061

Емилия Борисова Димитрова

 

секретар

Самоков

с. Радуил

263900061

Марийка Василева Шаликева

 

член

Самоков

с. Радуил

263900061

Малинка Николова Куртова

 

член

Самоков

с. Радуил

263900061

Стоян Желязков Желязков

 

член

Самоков

с. Радуил

263900061

Катя Крумова Сукова

 

член

Самоков

с. Марица

263900062

Георги Йорданов Георгиев

 

Председател

Самоков

с. Марица

263900062

Гергана Ангелова Митова

 

зам. Председател

Самоков

с. Марица

263900062

Анета Здравкова Хаджийска

 

секретар

Самоков

с. Марица

263900062

Николай Петров Рангелов

 

член

Самоков

с. Марица

263900062

Георги Стефанов Кацарски

 

член

Самоков

с. Марица

263900062

Людмила Димитрова Христова

 

член

Самоков

с. Марица

263900062

Ивелина Ангелова-Стефанова

 

член

Самоков

с. Марица

263900062

Стойка Спасова Арангелова

 

член

Самоков

с. Марица

263900062

Ева Любомирова Чехларова

 

член

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Боян Ивавов Илчов

 

Председател

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Георги Иванов Стоименов

 

зам. Председател

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Марияна Станкова Златева

 

секретар

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Недка Милчева Йорданова

 

член

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Петър Борисов Панов

 

член

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Росица Николова Пенева

 

член

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Василка Стоянова Пенева

 

член

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Марияна Георгиева Димитрова

 

член

Самоков

с. Драгушиново

263900063

Росица Стойчова Попова

 

член

Самоков

 Самоков

263900064

Ангелина Петрова Искровска

 

Председател

Самоков

 Самоков

263900064

Таня Алексиева Николова

 

зам. Председател

Самоков

 Самоков

263900064

Борислава Петрова Янева

 

секретар

Самоков

 Самоков

263900064

Надя Павлова Миткова

 

член

Самоков

 Самоков

263900064

Веселин Петров Пейчинов

 

член

Самоков

 Самоков

263900064

Алина Христова Спасова

 

член

Самоков

 Самоков

263900064

Здравка Павлова Божичкова

 

член

Самоков

 Самоков

263900065

Любов Стилиянова Шаламанова - Щъркелова

 

Председател

Самоков

 Самоков

263900065

 Марияна Борисова Янева

 

зам. Председател

Самоков

 Самоков

263900065

Ирина Иванова Николова

 

секретар

Самоков

 Самоков

263900065

Ефтимка Василева Гелова

 

член

Самоков

 Самоков

263900065

Ангелина Христова Китина

 

член

Самоков

 Самоков

263900065

Ангелина Николаева Милушева

 

член

Самоков

 Самоков

263900065

Йоана - Мария Крумова Стойкова

 

член

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Самоков.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.04.2019 в 17:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения