Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 37-ЕП
София Област, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Ихтиман, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Ихтиман, с вх.№82/24.04.2019г. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Ихтиман, въз основа на проведени на 17.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 30 /тридесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Ихтиман за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

Община

Населено място

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Наталия Атанасова Церовска

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Йорданка Петрова Петкова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Орлин Божидаров Свежинов

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Тинка Петрова Нончева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Мая Здравкова Данденова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Николина Христова Балджийска

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Милка Йорданова Илова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Незабравка Николова Стоянова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000001

Галя Николова Йорданова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Веселка Живкова Илиева

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Миглена Йорданова Джандрева

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Галя Кирилова Юрукова

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Росица Стоянова Тодорова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Маринела Белчева Иванова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Маргарита Димитрома Гергова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Олга Любомирова Гергова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Парашкева Авгелова Цонева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000002

Валентен Василев Милкин

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Мария Иванова Петрова

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Венета Иванова Балабанова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Анка Борисова Вуева

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Росица Богомилова Баташка

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Анна Димитрова Кацарова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Здравка Стефанова Желева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Христо Стоянов Бонев

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Веселка Христоскова Спасова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000003

Цветанка Иванова Пушкарова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Елеонора Христова Тодорова

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Незабравка Пенчева Убчева

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Виолета Иванова Кехайова

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Иванка Николова Стоянова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Диана Динкова Илиева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Марийка Димитрова Кьосева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Деница Стоянова Герова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Вера Иванова Шопова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000004

Живко Николов Варийски

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Мариана Борисова Милчева

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Виолетка Велинова Пенкова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Росица Христова Дупаринова

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Росица Петрова Радева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Ненка Божилова Андреева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Виолета Стоянова Лафчийска

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Радослав Илиев Церовски

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Радослав Кирилов Стоименов

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000005

Габриела Любчова Русенина

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Надежда Кирилова Пенчева

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Соня Ангелова Янакиева

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Силвия Георгиева Баташка

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Николинка Здравкова Стоянова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Стефка Цакова Илиева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Невена Асенова Георгиева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Розета Иванова Линева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Мариана Георгиева Цинцарска

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000006

Йордан Иванов Чакъров

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Биляна Йорданова Геринска

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Виолета Георгиева Попова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Йорданка Радославова Неделчева

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Донка Славейкова Лафчийска

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Димитрина Любенова Попова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Малинка Илиева Цветанова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Дора Димова Кацарова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Доарета Иванова Котова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000007

Маргарита Илиева Чадарова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Даниела Йорданова Михайлова

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Недялка Тошкова Николова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Венета Василева Чавдарова

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Иванка Крумова Василева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Павлинка Кирилова Гергова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Милка Иванова Кацарова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Роза Иванова Николова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Живка Георгиева Дупаринова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000008

Веселка Георгиева Младенова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Мариела Иванова Вучева

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Веска Стефанова Йорданова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Цветанка Петрова Илова

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Десислава Любчова Илова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Лидия Николова Александрова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Емилия Йосифова Маркова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Станка Йорданова Кузарева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Георги Владимиров Кръстев

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000009

Борислав Илиев Чадаров

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Даниел Иванова Христов

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Ваня Георгиева Кобиларова

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Живка Красимирова Дупаринова

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Валерия Георгиева Йовчева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Виолета Николова Дерменджийска

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Иванка Асенова Пелтекова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000010

Надка Нуриева Аргирова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Георги Иванов Чавеов

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Александър Емилов Колев

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Йорднака Петрова Дерменджийска

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Стефан Стефанов Тошев

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Гергина Георгиева Василева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Георги Димитров Симеонов

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Панко Василев Стоянов

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Захарин Ангелов Момчилов

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000011

Янко Асенов Янков

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Цветанка Боянова Кибарова

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Калоян Георгиев Колев

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Янко Янеков Миладинов

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Иван Стоименов Пасков

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Райна Йорданова Колева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Димитър Стефанов Симеонов

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Славка Борисова Сакарева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Дамян Янков Василев

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000012

Михаил Стефанов Миладинов

 

Член

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Катя Николова Колева

 

Председател

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Йорданка Симеонова Бонева

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Галина Ангелова Ангелова

 

Секретар

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Тинка Христова Ботева

 

Член

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Бойка Ангелова Вандова

 

Член

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Маргарита Николова Лечева

 

Член

Ихтиман

с. Мирово

262000013

Стоимен Славейков Арангелов

 

Член

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Наталия Николова Величкова

 

Председател

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Цанка Любенова Милева

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Даниела Йорданова Миткова

 

Секретар

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Славейка Кирилова Груева

 

Член

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Станислава Сашова Гергова

 

Член

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Снежанка Григорова Андреева

 

Член

Ихтиман

с. Стамболово

262000014

Мая Христова Теофилова

 

Член

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Димитър Кирилов Караиванов

 

Председател

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Елена Георгиева Грънчарова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Диана Любенова Иванова

 

Секретар

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Стоянка Василева Спасова

 

Член

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Ани Георгиева Вълкова

 

Член

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Милена Динчева Динчева

 

Член

Ихтиман

с. Черньово

262000015

Гинка Славова Илиева

 

Член

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Маргарита Иванова Караиванова

 

Председател

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Марианка Петрова Делчева

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Иванка Борисова Калискова

 

Секретар

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Илия Георгиев Ласков

 

Член

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Виолета Кирилова Чадарова

 

Член

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Елица Йорданова Чадарова

 

Член

Ихтиман

с. Полянци

262000016

Снежана Стоянова Найденова

 

Член

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Иван Бончев Колев

 

Председател

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Атанас Стоянов Баничков

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Марияна Христова Стоянова

 

Секретар

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Росица Йорданова Божилова

 

Член

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Дафинка Йосифова Митева

 

Член

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Тодор Георгиев Милев

 

Член

Ихтиман

с. Венковец

262000017

Верка Живкова Найденова

 

Член

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Антоанета Георгиева Попова

 

Председател

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Еленка Стоянова Стоилова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Веселка Милкова Пелтекова

 

Секретар

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Цветанка Георгиева Танчева

 

Член

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Веска Сандова Търнаджийска

 

Член

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Мария Валентинова Капитанска

 

Член

Ихтиман

с. Боерица

262000018

Михаил Тодоров Панев

 

Член

Ихтиман

с. Живково

262000019

Желязка Димитрова Ценева

 

Председател

Ихтиман

с. Живково

262000019

Стаменка Николова Милева

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Живково

262000019

Георги Стефанов Данчов

 

Секретар

Ихтиман

с. Живково

262000019

Елка Георгиева Линева

 

Член

Ихтиман

с. Живково

262000019

Николина Иванова Тенева

 

Член

Ихтиман

с. Живково

262000019

Димитринка Ангелова Калайджиска

 

Член

Ихтиман

с. Живково

262000019

Райчо Иванов Иванов

 

Член

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Лиляна Йорданова Сотирова

 

Председател

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Даниела Георгиева Петрова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Валентина Младенова Петрова - Вучева

 

Секретар

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Гинка Димитрова Караиванова

 

Член

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Татяна Владимирова Колева

 

Член

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Станка Иванова Ценева

 

Член

Ихтиман

с. Веринско

262000020

Величка Иванова Беличанска

 

Член

Ихтиман

с. Борика

262000021

Малина Стоянова Миличина

 

Председател

Ихтиман

с. Борика

262000021

Лиляна Петрова Костова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Борика

262000021

Евдокия Николова Василева

 

Секретар

Ихтиман

с. Борика

262000021

Диана Христова Ненова

 

Член

Ихтиман

с. Борика

262000021

Виолетка Георгиева Атанасова

 

Член

Ихтиман

с. Борика

262000021

Зорка Йорданова Колчева

 

Член

Ихтиман

с. Борика

262000021

Валентина Иванова Кюпелийска

 

Член

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Лазаринка Стоянова Стойлова

 

Председател

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Емилия Кирилова Стоицова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Лилия Тодорова Александрова

 

Секретар

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Здравка Георгиева Кятипова

 

Член

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Димитър Иванов Михайлов

 

Член

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Емилия Крумова Попова

 

Член

Ихтиман

с. Пауново

262000022

Иванка Георгиева Петкова

 

Член

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Калинка Ангелова Стоилкова

 

Председател

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Анна Романова Михайлова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Борислав Стоянов Ласков

 

Секретар

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Красимира Николова Георгиева

 

Член

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Костадинка Стоянова Николова

 

Член

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Димитър Кирилов Атанасов

 

Член

Ихтиман

с. Костадинкино

262000023

Лазаринка Георгиева Андреева

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Иванка Цветанова Иванова

 

Председател

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Галина Михайлова Михайлова

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Ирена Михайлова Милева

 

Секретар

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Михаил Зашев Михайлов

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Любка Асенова Галева

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Йорданка Георгиева Стоянова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

Светла Методиева Славкова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Миглена Йорданова Мишева

 

Председател

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Тодорка Христова Митева

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Иванка Стоянова Христова

 

Секретар

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Калин Василен Георгиев

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Божанка Георгиева Петрова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Янка Димова Павлова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000025

Виолета Стоянова Димитрова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Цветовир Стоянов Славков

 

Председател

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Станислав Димитров Владимиров

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Снежанка Зашева Петрова

 

Секретар

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Дияна Любенова Георгиева

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Анжела Георгиева Кирилова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Паулина Бориславова Йорданова - Златанова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Кирил Любенов Рачев

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Росица Галева Златанова

 

Член

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

Никола Петков Резов

 

Член

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Живка Стоянова Григорова

 

Председател

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Румен Ангелов Дамянов

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Мариана Христова Златева

 

Секретар

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Емилия Цветанова Иванова

 

Член

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Цветко Тодоров Шопов

 

Член

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Валентина Стоянова Христова

 

Член

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

Станислав Димитров Гърков

 

Член

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Пламен Симеонов Васев

 

Председател

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Бойко Илиев Чекуров

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Светлана Атанасова Маринова

 

Секретар

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Олег Иванов Стоянов

 

Член

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Зорница Цветкова Шопова

 

Член

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Иван Троянов Цветков

 

Член

Ихтиман

с. Белица - Средищна

262000028

Петрана Борисова Нестерова

 

Член

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Марийка Георгиева Хрискова

 

Председател

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Росица Петрова Стойнева

 

Зам. - председател

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Магдалена Жекова Христозова

 

Секретар

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Елена Здравкова Белнейска

 

Член

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Анка Николова Тодорова

 

Член

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Мария Методиева Стоъчкова

 

Член

Ихтиман

с. Мухово

262000029

Йордан Маринов Мирчев

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Красимир Тодоров Дупаринов

 

Председател

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Звезделин Васков Данчев

 

Зам. - председател

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Кристиан Бориславов Милчев

 

Секретар

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Венета Петрова Димова

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Мария Георгиева Рачева

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Райчо Илием Сакарев

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Альоша Альошев Дунавски

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Плянго Найденов Горанов

 

Член

Ихтиман

Ихтиман

262000030

Янаки Методиев Ангелов

 

Член

 

 

2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Ихтиман.

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения