Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 38-ЕП
София Област, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Сливница за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Сливница с вх.№ 87/ 25.04.2019 год. до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Сливница, въз основа на проведени на 19.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл. 91, ал. 8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Сливница.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, във връзка с чл. 91, ал. 11 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 17 /седемнадесет/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Сливница за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

община

кметство

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Итка Станиславова Петрова

 

председател

2

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Румяна Борисова Грозданова

 

зам.-председател

3

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Маринела Стоянова Николова

 

секретар

4

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Милена Иванова Стоилова-Илкова

 

член

5

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Иглика Младенова Чупетловска

 

член

6

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Любомира Валериева Кирилова

 

член

7

Сливница

Гургулят

Гургулят

264500001

Снежана Величкова Стойкова

 

член

8

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Вяра Иванова Костадинова

 

председател

9

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Антоанета Райчева Карадакова

 

зам.-председател

10

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Роза Здравкова Христова

 

секретар

11

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Веска Цветанова Василева

 

член

12

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Вера Иванова Първанова

 

член

13

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Негрита Тодорова Алексова

 

член

14

Сливница

Гълъбовци

Гълъбовци

264500002

Емилия Атанасова Кирилова

 

член

15

Сливница

 

Сливница

264500003

Василка Иванова Димитрова

 

председател

16

Сливница

 

Сливница

264500003

Елисавета Маринова Григорова - Тодорова

 

зам.-председател

17

Сливница

 

Сливница

264500003

Вера Райчева Димитрова

 

секретар

18

Сливница

 

Сливница

264500003

Ангел Никифоров Арсов

 

член

19

Сливница

 

Сливница

264500003

Дези Кирилова Фердова

 

член

20

Сливница

 

Сливница

264500003

Никол Георгиева Арсова

 

член

21

Сливница

 

Сливница

264500003

Албена Иванова Добрева

 

член

22

Сливница

 

Сливница

264500003

Сашка Михайлова Иванова

 

член

23

Сливница

 

Сливница

264500003

Цветомир Кирилов Апостолов

 

член

24

Сливница

 

Сливница

264500004

Светла Георгиева Славенкова

 

председател

25

Сливница

 

Сливница

264500004

Ваня Георгиева Иванова

 

зам.-председател

26

Сливница

 

Сливница

264500004

Василка Николова Стоянова

 

секретар

27

Сливница

 

Сливница

264500004

Ирина Петрова Николова

 

член

28

Сливница

 

Сливница

264500004

Борислава Александрова Тодорова

 

член

29

Сливница

 

Сливница

264500004

Илияна Василева Любомирова

 

член

30

Сливница

 

Сливница

264500004

Бояна Петрова Горянова

 

член

31

Сливница

 

Сливница

264500004

Анета Велинова Горянова

 

член

32

Сливница

 

Сливница

264500004

Ндежда Кирилова Андонова

 

член

33

Сливница

 

Сливница

264500005

Виолета Димитрова Миланова

 

председател

34

Сливница

 

Сливница

264500005

Наполеон Младенов Боянов

 

зам.-председател

35

Сливница

 

Сливница

264500005

Мариана Иванова Григорова

 

секретар

36

Сливница

 

Сливница

264500005

Ели Богданова Иванова

 

член

37

Сливница

 

Сливница

264500005

Ася Георгиева Милушева

 

член

38

Сливница

 

Сливница

264500005

Илияна Калин Илиева

 

член

39

Сливница

 

Сливница

264500005

Лиляна Евгениева Димитрова

 

член

40

Сливница

 

Сливница

264500005

Виктория Николаева Христова

 

член

41

Сливница

 

Сливница

264500005

Георги Любенов Георгиев

 

член

42

Сливница

 

Сливница

264500006

Станка Бориславова Панайотова

 

председател

43

Сливница

 

Сливница

264500006

Соня Асенова Радоева

 

зам.-председател

44

Сливница

 

Сливница

264500006

Спася Младенова Минева

 

секретар

45

Сливница

 

Сливница

264500006

Янка Александрова Матеева

 

член

46

Сливница

 

Сливница

264500006

Йорданка Радкова Стратиева

 

член

47

Сливница

 

Сливница

264500006

Лалка Лозанова Димитрова

 

член

48

Сливница

 

Сливница

264500006

Лъчезара Кирилова Кирилова

 

член

49

Сливница

 

Сливница

264500006

Елена Иванова Йосифова

 

член

50

Сливница

 

Сливница

264500006

Анка Борисова Петрова

 

член

51

Сливница

 

Сливница

264500007

Лидия Каменова Иванова

 

председател

52

Сливница

 

Сливница

264500007

Радка Лакова Петрова

 

зам.-председател

53

Сливница

 

Сливница

264500007

Тинка Стоянова Иванова

 

секретар

54

Сливница

 

Сливница

264500007

Нели Георгиева Вълова

 

член

55

Сливница

 

Сливница

264500007

Надя Борисова Христова

 

член

56

Сливница

 

Сливница

264500007

Деница Пламен Ценова - Стойкова

 

член

57

Сливница

 

Сливница

264500007

Елена Николова Георгиева

 

член

58

Сливница

 

Сливница

264500007

Тинка Димитрова Крумова

 

член

59

Сливница

 

Сливница

264500007

Лилия Крумова Боянова

 

член

60

Сливница

 

Сливница

264500008

Маргарита Борисова Никифорова

 

председател

61

Сливница

 

Сливница

264500008

Маряна Христова Ставрева

 

зам.-председател

62

Сливница

 

Сливница

264500008

Цветанка Василева Котева

 

секретар

63

Сливница

 

Сливница

264500008

Маряна Кирилова Венева

 

член

64

Сливница

 

Сливница

264500008

Елисавета Кирилова Митрова

 

член

65

Сливница

 

Сливница

264500008

Ивета Ивайлова Христова

 

член

66

Сливница

 

Сливница

264500008

Красимира Велинова Виденова

 

член

67

Сливница

 

Сливница

264500008

Вяра Ангелова Игнатова

 

член

68

Сливница

 

Сливница

264500008

Благой Петров Горянов

 

член

69

Сливница

 

Сливница

264500009

Светослав Георгиев Бориславов

 

председател

70

Сливница

 

Сливница

264500009

Антоанета Асенова Генадиева

 

зам.-председател

71

Сливница

 

Сливница

264500009

Виолина Николаева Трайчева

 

секретар

72

Сливница

 

Сливница

264500009

Борил Рангелов Найденов

 

член

73

Сливница

 

Сливница

264500009

Иванка Велинова Герасимова

 

член

74

Сливница

 

Сливница

264500009

Йорданка Николова Величкова

 

член

75

Сливница

 

Сливница

264500009

Камен Тодоров Иванов

 

член

76

Сливница

 

Сливница

264500009

Лиляна Георгиева Иванова-Кръстева

 

член

77

Сливница

 

Сливница

264500009

Милан Фердинандов Пейчев

 

член

78

Сливница

 

Сливница

264500010

Мартин Петров Димитров

 

председател

79

Сливница

 

Сливница

264500010

Теодора Кирилова Петкова

 

зам.-председател

80

Сливница

 

Сливница

264500010

Маргарита Иванова Свиленова - Павлова

 

секретар

81

Сливница

 

Сливница

264500010

Катя Димитрова Жолева

 

член

82

Сливница

 

Сливница

264500010

Галина Стефанова Павлова

 

член

83

Сливница

 

Сливница

264500010

Даниела Любенова Тодорова

 

член

84

Сливница

 

Сливница

264500010

Рени Миткова Стефанова

 

член

85

Сливница

 

Сливница

264500010

Сашка Петрова Свиленова

 

член

86

Сливница

 

Сливница

264500010

Магда Цветанова Стоилова

 

член

87

Сливница

 

Сливница

264500011

Красимира Евгениева Димитрова

 

председател

88

Сливница

 

Сливница

264500011

Виолета Кирилова Костадинова

 

зам.-председател

89

Сливница

 

Сливница

264500011

Силвия Тодорова Хокина

 

секретар

90

Сливница

 

Сливница

264500011

Мария Велинова Богданова

 

член

91

Сливница

 

Сливница

264500011

Валентина Кирилова Михайлова

 

член

92

Сливница

 

Сливница

264500011

Габриела Николаева Чуткина

 

член

93

Сливница

 

Сливница

264500011

Йоана Жори Юлианова

 

член

94

Сливница

 

Сливница

264500011

Ваня Иванова Лозанова

 

член

95

Сливница

 

Сливница

264500011

Райна Манолова Евтимова

 

член

96

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Ани Петрова Кирилова

 

председател

97

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Снежана Миткова Стоименова

 

зам.-председател

98

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Малина Икономова Величкова

 

секретар

99

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Лозенка Рангелова Василева

 

член

100

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Даниела Иванова Александрова

 

член

101

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Веселка Борисова Игнатова

 

член

102

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Тодорка Евтимова Димитрова

 

член

103

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Жанета Методиева Лозанова

 

член

104

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500012

Латиния Тодорова Петрова

 

член

105

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Екатерина Костадинова Минева

 

председател

106

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Надя Пламенова Лозанова

 

зам.-председател

107

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Свиленка Китова Крумова

 

секретар

108

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Гергана Цанкова Григорова

 

член

109

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Албена Филипова Василева

 

член

110

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Виолина Васкова Любомирова

 

член

111

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Росица Тодорова Димитрова

 

член

112

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Сашка Иванова Стоянова

 

член

113

Сливница

Алдомировци

Алдомировци

264500013

Мария Величкова Лозанова

 

член

114

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Адриана Адрианова Михайлова

 

председател

115

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Павлина Григорова Накова

 

зам.-председател

116

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Валерия Светлозарова Младенова

 

секретар

117

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Станислава Димитрова Симова

 

член

118

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Сашо Ангелов Михайлов

 

член

119

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Васил Любомиров Иванов

 

член

120

Сливница

Радуловци

Радуловци

264500014

Златин Иванов Русков

 

член

121

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Славка Любомирова Виденова

 

председател

122

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Даниела Методиева Лазарова

 

зам.-председател

123

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Сийка Венциславова Владимирова

 

секретар

124

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Иванка Асенова Горянова

 

член

125

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Антоанета Николова Гоцева

 

член

126

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Юлия Павлова Димитрова

 

член

127

Сливница

Бърложница

Бърложница

264500015

Димитричка Желязкова Дончева

 

член

128

Сливница

Извор

Извор

264500016

Благинка Крумова Найденова

 

председател

129

Сливница

Извор

Извор

264500016

Симка Рангелова Алексиева

 

зам.-председател

130

Сливница

Извор

Извор

264500016

Надежда Миланова Варадинова

 

секретар

131

Сливница

Извор

Извор

264500016

Маргарита Манолова Евтимова

 

член

132

Сливница

Извор

Извор

264500016

Марин Любомиров Владимиров

 

член

133

Сливница

Извор

Извор

264500016

Олга Асенова Петрова

 

член

134

Сливница

Извор

Извор

264500016

Стефка Георгиева Василева

 

член

135

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Доника Грозданова Робертинова

 

председател

136

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Миглена Ангелова Стоянова

 

зам.-председател

137

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Цветелина Николаева Александрова

 

секретар

138

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Антоанета Петрова Петрова

 

член

139

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Мартина Пламенова Трайкова

 

член

140

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Николина Соколова Арсова

 

член

141

Сливница

Драготинци

Драготинци

264500017

Румяна Тодорова Лепоева

 

член

 

 1. Утвърждава списъка с резервните членове в община Сливница.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения