Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 39-ЕП
София Област, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комиси и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Своге, за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Своге, с вх.№91/25.04.2019г до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Своге.

На проведени на 17.04.2019г. консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България са присъствали представители на ПП”ГЕРБ”, Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПП”ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО”, ПП”ВОЛЯ”, Коалиция “Реформаторски блок”. Отсъства представител на КП ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДГ. Не е направено и предложение от същата коалиция за разпределения на 6 броя членове на СИК.

В изпълнение на Решение № 159-ЕП/12.04.2019год. на ЦИК по-късно същия ден на 17.04.2019 г. са проведени допълнителни консултации между всички участвали в консултациите партии и коалиции. Спазени са изискванията на Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. Постигнато е съгласие между всички присъстващи представители всяка от присъстващите партии да получи по 1 член на СИК.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. документи, в т.ч. протокол №1 и протокол №2 от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на съставите на всички Секционни избирателни комисии на територията на община Своге.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на 42 /четиридесет и два/ броя секционни избирателни комисии на територията на община Своге за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

Община

Населено  място

№ СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Своге

Гр. Своге

264300001

Даниела Георгиева Георгиева

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300001

Росен Димитров Рангелов

 

Зам.-председател

Своге

Гр. Своге

264300001

Маргарита Любомирова Тошева

 

секретар

Своге

Гр. Своге

264300001

 Красимира Димитрова Гешева

 

член

Своге

Гр. Своге

264300001

Максим Крумов Найденов

 

член

Своге

Гр. Своге

264300001

Даниела Владимирова Николова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300001

Натали Маринова Лалова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300001

Теменужка Иванчова Велкова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300001

Наташа Николова Петрова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300002

Любен Апостолов Георгиев

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300002

Иван Филипов Такев

 

Зам.-председател

Своге

Гр. Своге

264300002

Росица Владимирова Атанасова

 

секретар

Своге

Гр. Своге

264300002

Бойка Димитрова Колева

 

член

Своге

Гр. Своге

264300002

Валентина Георгиева Колева

 

член

Своге

Гр. Своге

264300002

Цветанка Гълъбова Гьошева

 

член

Своге

Гр. Своге

264300002

Бисерка Стайкова Иванова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300002

Милен Бисеров Панчев

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300002

Телефонка Георгиева Митова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300003

Цветан Василов Иванов

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300003

Валерия Георгиева Белева

 

зам.председател

Своге

Гр. Своге

264300003

Тодор Василев Паунов

 

Секретар

Своге

Гр. Своге

264300003

Адрияна Петкова Кръстанова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300003

Мариела Ангелова Кръстанова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300003

Марияна Владимирова Павлова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300003

Йоана Петьова Йорданова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300003

Анатолия Петрова Тодорова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300003

Татяна Славова Йорданова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300004

Светла Иванова Стоева

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300004

Нина Кремчева Тодорова

 

Зам.председател

Своге

Гр. Своге

264300004

Богдана Антонова Йорданова

 

секретар

Своге

Гр. Своге

264300004

Рени Гълъбова Печовска

 

член

Своге

Гр. Своге

264300004

Емилия Стефанова Кръстанова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300004

Владимир Огнянов Илиев

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300004

Николина Николова Апостолова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300004

Емил Гълъбов Геошев

 

член

Своге

Гр. Своге

264300004

Георги Николов Величков

 

член

Своге

Гр. Своге

264300005

Диана Божидарова Еленкова

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300005

Лъчезар Петров Георгиев

 

зам. - председател

Своге

Гр. Своге

264300005

Марийка Асенова Манолова

 

секретар

Своге

Гр. Своге

264300005

Любомира Ангелова Стойчкова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300005

Цветелина Ванева Маринова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300005

Дафина Людмилова Геошева

 

член

Своге

Гр. Своге

264300005

Георги Николаев Пеянков

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300005

Теодора Ангелова Григорова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300005

Натали Мариова Лалова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300006

Ренета Стефанова Кръстанова

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300006

Ася Ангелова Асенова

 

Зам.-председател

Своге

Гр. Своге

264300006

Мариана Младенова Игнатова

 

секретар

Своге

Гр. Своге

264300006

Занаида Емилова Димитрова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300006

Иван Павлов Иванов

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300006

Даниела Христова Иванова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300006

Анелия Стоянова Георгиева

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300006

Димитринка Найденова Тодорова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300006

Маргарита Иванова Чакърова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300007

Диана Кремчева Николова-Йорданова

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300007

Димитрина Кънчева Пенева

 

зам. - председател

Своге

Гр. Своге

264300007

Димитър Атанасов Григоров

 

Секретар

Своге

Гр. Своге

264300007

Евгени Йорданов Божилов

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300007

Тодор Иванов Тодоров

 

член

Своге

Гр. Своге

264300007

Любомир Борисов Митов

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300007

Елисавета Младенова Митрова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300007

Георги Христов Георгиев

 

член

Своге

Гр. Своге

264300007

Анна Методиева Васева

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300008

Лорета Никифорова Иванова

 

Председател

Своге

Гр. Своге

264300008

Елена Петрова Николова

 

зам. - председател

Своге

Гр. Своге

264300008

Иван Николов Гурков

 

секретар

Своге

Гр. Своге

264300008

Даяна Емилова Младенова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300008

Валентина Любчова Иванова

 

член

Своге

Гр. Своге

264300008

Марица Коцева Борисова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300008

Васил Маринков Митров

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300008

Петрана Рангелова Анкова

 

Член

Своге

Гр. Своге

264300008

Александър Ангелов Асенов

 

Член

Своге

С. Батулия

264300010

Нели Спасова Спасова

 

Председател

Своге

С. Батулия

264300010

Илка Миткова Александрова

 

зам. - председател

Своге

С. Батулия

264300010

Емилия Кръстева Атанасова

 

Секретар

Своге

С. Батулия

264300010

Иво Николаев Георгиев

 

член

Своге

С. Батулия

264300010

Георги Славейков Захаринов

 

член

Своге

С. Батулия

264300010

Ромео Йон Михай

 

Член

Своге

С. Батулия

264300010

Славе Георгиев Гълъбов

 

Член

Своге

С. Бов

264300011

Василка Първанова Иванова

 

председател

Своге

С. Бов

264300011

Иво Николаев Петков

 

Зам.-председател

Своге

С. Бов

264300011

Димитрина Станиславова Милчова

 

секретар

Своге

С. Бов

264300011

Даниела Спасова Митрова

 

член

Своге

С. Бов

264300011

Натали Мариянова Алексиева

 

член

Своге

С. Бов

264300011

Стефан Пламенов Цолов

 

Член

Своге

С. Бов

264300011

Петко Тодоров Тодоров

 

Член

Своге

С. Брезе

264300012

Георги Андреев Величков

 

Председател

Своге

С. Брезе

264300012

Мая Антонова Александрова

 

зам. - председател

Своге

С. Брезе

264300012

Мила Влайкова Илиева

 

Секретар

Своге

С. Брезе

264300012

Драга Асенова Кръстанова

 

Член

Своге

С. Брезе

264300012

Стоянка Григорова Дамянова

 

член

Своге

С. Брезе

264300012

Ива Тодорова Младенова

 

Член

Своге

С. Брезе

264300012

Лалка Славева Антонова

 

Член

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Юлия Емилова Демир

 

Председател

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Лидия Спасова Божилова

 

зам.председател

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Борислав Тодоров Борисов

 

Секретар

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Желязко Иванов Вичев

 

член

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Даниела Петрова Димитрова

 

член

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Биляна Валентин Найденова

 

член

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Асен Богомилов Стоянов

 

Член

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Антони Ерик Григоров

 

Член

Своге

С. Владо Тричков

264300013

Захари Коцев Георгиев

 

член

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Мирослава Георгиева Георгиева

 

Председател

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Недялко Пенев Грозев

 

Зам.-председател

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Цветомир Лазаров Борисов

 

секретар

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Валентин Благоев Найденов

 

член

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Мартин Лазаров Борисов

 

член

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Албена Красимирова Борисова

 

Член

Своге

С. Владо Тричков

264300014

Васко Анков Антов

 

Член

Своге

С. Габровница

264300015

Мариана Симеонова Димитрова

 

Председател

Своге

С. Габровница

264300015

Мая Цветанова Коцева

 

зам.председател

Своге

С. Габровница

264300015

Петрана Благоева Кръстева

 

секретар

Своге

С. Габровница

264300015

Радка Стоянова Кръстанова

 

член

Своге

С. Габровница

264300015

 Христо Константинов Могилски

 

Член

Своге

С. Габровница

264300015

Мирослав Кремчев Иванов

 

Член

Своге

С. Габровница

264300015

Йорданка Богданова Тошева

 

Член

Своге

С. Гара Бов

264300016

Владимир Трендафилов Минчев

 

Председател

Своге

С. Гара Бов

264300016

Мартин Георгиев Драганов

 

Зам.-председател

Своге

С. Гара Бов

264300016

Гергана Симеонова Алексиева

 

секретар

Своге

С. Гара Бов

264300016

Вероника Спасова Младенова

 

член

Своге

С. Гара Бов

264300016

Валя Валентинова Стоянова

 

член

Своге

С. Гара Бов

264300016

 Ивайло Цветанов Първанов

 

Член

Своге

С. Гара Бов

264300016

Мариела Емилова Петрова

 

Член

Своге

С. Гара Бов

264300016

Мариела Игнатова Филипова

 

член

Своге

С. Гара Бов

264300016

Велина Пешева Спасова

 

Член

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Анна Спасова Янкова

 

Председател

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Петър Иванов Петров

 

Зам.-председател

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Маряна Тодорова Георгиева

 

секретар

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Вена Ангелова Колева

 

Член

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Валя Славчова Йорданова

 

член

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Мариана Любенова Кацарова

 

Член

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

Петя Любенова Пешева

 

Член

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Натали Александрова Ганова

 

Председател

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Елвира Христова Илиева

 

Зам.-председател

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Валентин Кръстев Величков

 

секретар

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Кирилка Иванова Ганева

 

член

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Албена Иванова Алексова

 

Член

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Златиана Руменова Стефанова

 

Член

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Невена Станкова Колева

 

член

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Христо Георгиев Дамянов

 

член

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

Цветана Тодорова Борисова

 

Член

Своге

С. Губислав

264300019

Димитър Рангелов Митров

 

Председател

Своге

С. Губислав

264300019

Ивайло Василев Ценов

 

Зам.-председател

Своге

С. Губислав

264300019

Владислав Кирилов Божилов

 

секретар

Своге

С. Губислав

264300019

Тихомир Боянов Спасов

 

член

Своге

С. Губислав

264300019

Боян Величков Петков

 

член

Своге

С. Губислав

264300019

Евелина Миткова Тодорова

 

Член

Своге

С. Губислав

264300019

Калина Христова Могилска

 

Член

Своге

С. Добърчин

264300020

Анко Петров Виденов

 

Председател

Своге

С. Добърчин

264300020

Красимир Спасов Кръстанов

 

зам. - председател

Своге

С. Добърчин

264300020

Живка Цветкова Малинова

 

Секретар

Своге

С. Добърчин

264300020

Тинка Стефанова Георгиева

 

Член

Своге

С. Добърчин

264300020

Анастасия Бисерова Крумова

 

Член

Своге

С. Добърчин

264300020

Валентин Василев Петров

 

член

Своге

С. Добърчин

264300020

Мирослав Иванов Асенов

 

член

Своге

С. Дружево

264300021

Пенка Цветкова Петрова

 

Председател

Своге

С. Дружево

264300021

Маргарита Стойлова Цветанова

 

Зам.-председател

Своге

С. Дружево

264300021

Славчо Борисов Расков

 

секретар

Своге

С. Дружево

264300021

Славчо Николов Георгиев

 

член

Своге

С. Дружево

264300021

Иванка Кирилова Георгиева

 

член

Своге

С. Дружево

264300021

Петър Георгиев Георгиев

 

член

Своге

С. Дружево

264300021

Ренета Кирилова Пенева

 

Член

Своге

С. Еленов дол

264300022

Добромир Иванов Филипов

 

Председател

Своге

С. Еленов дол

264300022

Елена Коцева Йорданова

 

зам. - председател

Своге

С. Еленов дол

264300022

Александър Добрев Еленков

 

секретар

Своге

С. Еленов дол

264300022

Борислав Бойков Георгиев

 

член

Своге

С. Еленов дол

264300022

Сремка Иванова Иванова

 

член

Своге

С. Еленов дол

264300022

Евгени Ларсенов Евгениев

 

Член

Своге

С. Еленов дол

264300022

Емил Славчов Младенов

 

член

Своге

С. Желен

264300023

Силвия Цветанова Малинова

 

Председател

Своге

С. Желен

264300023

Ангел Георгиев Величков

 

зам.председател

Своге

С. Желен

264300023

Александър Христов Дончев

 

секретар

Своге

С. Желен

264300023

Ваня Николаева Георгиева

 

Член

Своге

С. Желен

264300023

Олга Стоянова Спасова

 

член

Своге

С. Желен

264300023

Стефка Генчева Чантаджиева

 

Член

Своге

С. Желен

264300023

Иванка Георгиева Еленкова

 

Член

Своге

С. Заноге

264300024

Виолета Георгиева Милева

 

Председател

Своге

С. Заноге

264300024

Костадин Велинов Симеонов

 

зам. - председател

Своге

С. Заноге

264300024

Десислава Кирилова Лозанова

 

Секретар

Своге

С. Заноге

264300024

Пенка Максимова Тинкова

 

член

Своге

С. Заноге

264300024

Димитър Йорданов Маринов

 

член

Своге

С. Заноге

264300024

Илия Цветанов Радославов

 

член

Своге

С. Заноге

264300024

Антонио Георгиев Спасов

 

Член

Своге

С. Заселе

264300025

Таня Рашкова Симеонова

 

Председател

Своге

С. Заселе

264300025

Меладинка Методиева Божилова

 

зам.председател

Своге

С. Заселе

264300025

Десислава Гаврилова Вельова

 

Секретар

Своге

С. Заселе

264300025

Величка Симеонова Бранкова

 

член

Своге

С. Заселе

264300025

Андреяана Андонова Тодорова

 

Член

Своге

С. Заселе

264300025

Бойка Владимирова Спасова

 

Член

Своге

С. Заселе

264300025

Янаки Петров Янакиев

 

Член

Своге

С. Зимевица

264300026

Мара  Николова Лозанова

 

Председател

Своге

С. Зимевица

264300026

Емилия Борисова Ефтимова

 

зам. - председател

Своге

С. Зимевица

264300026

Петър Людмилов Стоянов

 

Секретар

Своге

С. Зимевица

264300026

Стефанка Данова Колева

 

член

Своге

С. Зимевица

264300026

Цветанка Стойнова Гогова

 

Член

Своге

С. Зимевица

264300026

Росица Кирилова Лозанова

 

Член

Своге

С. Зимевица

264300026

Марияна Найденова Радославова

 

член

Своге

С. Искрец

264300027

Полина Сашкова Симеонова

 

Председател

Своге

С. Искрец

264300027

Зоя Иванова Раденкова

 

зам.председател

Своге

С. Искрец

264300027

Сашо Кирилов Бонев

 

Секретар

Своге

С. Искрец

264300027

Радостина Венелинова Мацева

 

член

Своге

С. Искрец

264300027

Пенка Симеонова Иванова

 

Член

Своге

С. Искрец

264300027

Марина Емилова Геошева

 

член

Своге

С. Искрец

264300027

Славка Рангелова Манолова

 

Член

Своге

С. Искрец

264300027

Снежана Катеринова Дойчинова

 

член

Своге

С. Искрец

264300027

Райка Йорданова Миланова

 

Член

Своге

С. Искрец

264300028

Мария Иванова Владимирова

 

Председател

Своге

С. Искрец

264300028

Милка Ангелова Василева

 

зам. - председател

Своге

С. Искрец

264300028

Георгина Илиева Кирова

 

секретар

Своге

С. Искрец

264300028

Седафинка Ангелова Грозева

 

член

Своге

С. Искрец

264300028

Ива Младенова Тодорова

 

Член

Своге

С. Искрец

264300028

Светла Цветанова Миленкова

 

член

Своге

С. Искрец

264300028

Кирил Георгиев Кирилов

 

член

Своге

С. Искрец

264300028

Димитър Христов Димитров

 

Член

Своге

С. Искрец

264300028

Добринка Първанова Петкова

 

член

Своге

с. Редина

264300029

 Мая Иванова Иванова

 

Председател

Своге

с. Редина

264300029

Павел Илиев Йорданов

 

зам.председател

Своге

с. Редина

264300029

Ренета Петрова Янкова

 

секретар

Своге

с. Редина

264300029

Павлика Димитрова Цветкова

 

член

Своге

с. Редина

264300029

Божидар Владов Петков

 

член

Своге

с. Редина

264300029

Борислава Цветанова Йосифова

 

Член

Своге

с. Редина

264300029

Ирена Иванова иванова

 

Член

Своге

С. Лакатник

264300030

Надка Борисова Антова

 

Председател

Своге

С. Лакатник

264300030

Савина Антонова Петрова

 

зам. - председател

Своге

С. Лакатник

264300030

Правдолюб Кирилов Цветков

 

секретар

Своге

С. Лакатник

264300030

Стефка Генчева Игнатова

 

член

Своге

С. Лакатник

264300030

Иванка Христова Исаева

 

Член

Своге

С. Лакатник

264300030

Невена Николова Григорова

 

член

Своге

С. Лакатник

264300030

Ивалина Сашкова Бонева

 

Член

Своге

С. Лесковдол

264300031

Цветан Иванов Апостолов

 

председател

Своге

С. Лесковдол

264300031

Велислав Милчев Стоянов

 

Зам.-председател

Своге

С. Лесковдол

264300031

Надка Пешова Петкова

 

секретар

Своге

С. Лесковдол

264300031

Мария Спасова Цветкова

 

Член

Своге

С. Лесковдол

264300031

Иван Христов Дойчинов

 

Член

Своге

С. Лесковдол

264300031

Росен Антов Атанасов

 

член

Своге

С. Лесковдол

264300031

Даниела Христова Гълъбова

 

Член

Своге

С. Луково

264300032

Гергева Божилова Григорова

 

председател

Своге

С. Луково

264300032

Анелия Тодорова Маринкова

 

зам. - председател

Своге

С. Луково

264300032

Тошко Богданов Маринков

 

Секретар

Своге

С. Луково

264300032

Добринчо  Димчев Георгиев

 

член

Своге

С. Луково

264300032

Десислава Димитрова Николова

 

член

Своге

С. Луково

264300032

Бисер Петков Найденов

 

Член

Своге

С. Луково

264300032

Йоана Людмилова Вълкова

 

Член

Своге

С.Миланово

264300033

Маргарита Цветкова Георгиева

 

председател

Своге

С.Миланово

264300033

Иван Димитров Цветков

 

Зам.-председател

Своге

С.Миланово

264300033

Венцислав Георгиев Младенов

 

секретар

Своге

С.Миланово

264300033

Цаца Стойкова Зорова

 

член

Своге

С.Миланово

264300033

Ралица Станиславова Иванова

 

Член

Своге

С.Миланово

264300033

Йорданка Тодорова Гуркова

 

член

Своге

С.Миланово

264300033

Йорданка Милчева Коцева

 

Член

Своге

С. Огоя

264300034

Мария Славева Милева

 

председател

Своге

С. Огоя

264300034

Йорданка Иванова Игнатова

 

Зам.-председател

Своге

С. Огоя

264300034

Нина Йорданова Сотирова

 

секретар

Своге

С. Огоя

264300034

Николай Стойлов Георгиев

 

член

Своге

С. Огоя

264300034

Десислав Атанасов Григоров

 

Член

Своге

С. Огоя

264300034

Емилия Николова Пазиева

 

член

Своге

С. Огоя

264300034

Марио Димитров Георгиев

 

Член

Своге

С. Оплетня

264300035

Георги Красимиров Недялков

 

Председател

Своге

С. Оплетня

264300035

Георги Иванов Киров

 

зам. - председател

Своге

С. Оплетня

264300035

Трайна Ценова Вутова

 

секретар

Своге

С. Оплетня

264300035

Пламен Вутов Вутов

 

член

Своге

С. Оплетня

264300035

Петър Тошев Димитров

 

Член

Своге

С. Оплетня

264300035

Катерина Христова Христова

 

Член

Своге

С. Оплетня

264300035

Вена Петрова Христова

 

член

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Стоян Младенов Колев

 

председател

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Атанас Иванов Атанасов

 

Зам.-председател

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Илияна Стоянова Кръстанова

 

секретар

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Дафинка Иванова Цекова

 

член

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Благой Иванов Стоянов

 

Член

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Невена Тодорова Тодорова

 

член

Своге

с. Осеновлаг

264300036

Даниела Любенова Гатова

 

Член

Своге

с. Реброво

264300037

Надя Павлова Кръстева

 

Председател

Своге

с. Реброво

264300037

Снежанка Георгиева Колева

 

зам. - председател

Своге

с. Реброво

264300037

Васко Крумов Кръстанов

 

секретар

Своге

с. Реброво

264300037

Димчо Любенов Дилов

 

член

Своге

с. Реброво

264300037

Виолетка Илиева Найденова

 

член

Своге

с. Реброво

264300037

Диана Пламенова Димитрова

 

член

Своге

с. Реброво

264300037

Силвия Димитрова Кръстанова

 

Член

Своге

с. Реброво

264300037

Инна Валериева Илиева

 

Член

Своге

с. Реброво

264300037

Бистра Младенова Колева

 

член

Своге

с. Церецел

264300038

Николай Митров Богданов

 

Председател

Своге

с. Церецел

264300038

Иванка Исаева Пенкова

 

зам.председател

Своге

с. Церецел

264300038

Илияна Радкова Василева

 

секретар

Своге

с. Церецел

264300038

Лила Борисова Маринкова

 

член

Своге

с. Церецел

264300038

Николай Петков Михалков

 

член

Своге

с. Церецел

264300038

Любомира Здравкова Коцева

 

Член

Своге

с. Церецел

264300038

Петкана Милушева Павлова

 

Член

Своге

с. Свидня

264300039

Силвия Велинова Младенова

 

председател

Своге

с. Свидня

264300039

Василка Велинова Арнаудова

 

Зам.-председател

Своге

с. Свидня

264300039

Валерия Исидорова Терзийска

 

Секретар

Своге

с. Свидня

264300039

Светла Костадинова Иванова

 

член

Своге

с. Свидня

264300039

Снежана Георгиева Дринова

 

член

Своге

с. Свидня

264300039

Велислав Кръстев Георев

 

Член

Своге

с. Свидня

264300039

Мариана Димитрова Веселинова

 

Член

Своге

с. Свидня

264300039

Анка Спасова Павлова

 

член

Своге

с. Свидня

264300039

Анка Спасова Павлова

 

член

Своге

с. Томпсън

264300040

Лъчезар Христов Могилски

 

Председател

Своге

с. Томпсън

264300040

Радмила Ромилова Пенкова

 

зам.председател

Своге

с. Томпсън

264300040

Валентина Спасова Михалкова

 

Секретар

Своге

с. Томпсън

264300040

Василка Велинова Василева

 

член

Своге

с. Томпсън

264300040

Таня Георгиева Георгиева

 

член

Своге

с. Томпсън

264300040

Десислава Радева Данова

 

член

Своге

с. Томпсън

264300040

Румен Славейков Маринков

 

Член

Своге

с. Томпсън

264300040

Даниела Георгиева Ташева

 

Член

Своге

с. Томпсън

264300040

Кирил Благовестов Христов

 

Член

Своге

с. Церово

264300041

Борислав Йорданов Минов

 

Председател

Своге

с. Церово

264300041

Николай Янакиев Василев

 

Зам.- председател

Своге

с. Церово

264300041

Теменуга Николова Апостолова

 

секретар

Своге

с. Церово

264300041

Веселка Димитрова Иванова

 

член

Своге

с. Церово

264300041

Маргарита Илиева Игнатова

 

член

Своге

с. Церово

264300041

Васил Павлов Рангелов

 

член

Своге

с. Церово

264300041

Венцислав Такев Тодоров

 

член

Своге

с. Церово

264300041

Огнян Петров Николчов

 

Член

Своге

с. Церово

264300041

Надежда Павлова Димитрова

 

Член

Своге

с. Церово

264300042

Петър Бойков Георгиев

 

председател

Своге

с. Церово

264300042

Ценка Белова Цветанова

 

зам. - председател

Своге

с. Церово

264300042

Анна Величкова Петрова

 

Секретар

Своге

с. Церово

264300042

Станимир Василев Станев

 

член

Своге

с. Церово

264300042

Таня Венциславова Христова

 

член

Своге

с. Церово

264300042

Ваня Цветанова Василева

 

Член

Своге

с. Церово

264300042

Габриел Цветанов Лазаров

 

Член

Своге

с. Церово

264300042

Теменужка Николаева Димитрова

 

Член

Своге

с. Церово

264300042

Виктория Николаева Йорданова

 

член

Своге

с. Ябланица

264300043

Милена Стоянова Стоянова

 

председател

Своге

с. Ябланица

264300043

Светла Димитрова Еленкова

 

Зам.-председател

Своге

с. Ябланица

264300043

Петко Любенов Евтимов

 

секретар

Своге

с. Ябланица

264300043

Стефани Стефанова Николова

 

член

Своге

с. Ябланица

264300043

Анастасия Дончева Петрова

 

член

Своге

с. Ябланица

264300043

Димитрина Желязкова Манолова

 

Член

Своге

с. Ябланица

264300043

Благовеста Еманойлова Николова

 

Член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в община Своге.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 30.04.2019 в 18:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения