Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 4-ЕП
София Област, 08.04.2019

ОТНОСНО: Работното време, работното място, начин и ред за достъп до работното помещение и официална връзка и начин на кореспонденция с Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 71, ал. 1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски

Р Е Ш И:

 1. Членовете на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 26-ти изборен район, осигуряват ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията с адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 6, сграда на Областна администрация на Софийска област, ет.2, Заседателна зала 213, за периода от 06.04.2019г. до 14 дни след деня на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019г./9 юни 2019г./ включително, при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа, с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.
 2. За срока по т.1 от настоящето решение определя задължително ежедневно присъствие на четирима от членовете на РИК, разпределени по двама до обяд /от 09.00 часа до 13.30 часа/ и двама след обяд /от 13.00 часа до 17.00 часа/.
 3. Определя следните официални средства за връзка с РИК: e-mail: [email protected] тел.: 02/9301899.
 4. След напускане на помещението членовете на РИК го заключват и запечатват с хартиена лента, на която се полагат печата и подписа на дежурния член на РИК, а ключът се предава на охраната на областната администрация.
 5. Дежурните членове на РИК се определят в оперативен порядък, като се съставя нарочен писмен график, който е наличен по всяко време на работното място на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 08.04.2019 в 16:56 часа

Календар

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения