Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 48-ЕП
Софийска Област, 09.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на технически грешки в Решение № 29-ЕП/25.04.2019 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Копривщица, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С писмо Вх.№ 112/08.05.2019г. Кмета на община Копривщица ни уведомява, че в предложението за състав на СИК в община Копривщица е допусната техническа грешка в изписването на името на Мария Георгиева Кларк-член на трета секция.

С оглед на горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски

Р Е Ш И:

 допуска поправка на явна техническа грешка в свое Решение №  29 - ЕП/25.04.2019 г., както следва:            

- Името

Мария Георгиева Спасова

да се чете  -

Мария Георгиева Кларк

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 09.05.2019 в 19:13 часа

Календар

Решения

  • № 162-ЕП / 30.05.2019

    относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 161-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

  • № 160-ЕП / 27.05.2019

    относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения