Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 61-ЕП
Софийска Област, 10.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на секционна избирателна комися в в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 „Успение на Пресвета Богородица” в община Долна баня за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпила е Заповед на Кмета на община Долна баня с вх. № 99 от 03.05.2019год., с която се образува избирателна секция за гласуване в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 „Успение на Пресвета Богорадица” на територията на община Долна баня за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е писмено предложение от кмета на община Долна баня до Районна избирателна комисия – 26-ти изборен район, Софийски за назначаване на състава на секционната избирателна комисия.

Към писменото предложение са представени  всички изискуеми се съгласно чл.91, ал.8 от ИК и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. документи, в т.ч. протокол от проведените консултации.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение  на състава на Секционната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, във връзка с чл.91, ал.11 и чл.92, ал.1,3,4 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

 

Р Е Ш И:

  1. Назначава състава на Секционна избирателна комисия за гласуване в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 „Успение на Пресвета Богорадица” на територията на община Долна баня за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

 

 

 

№ СИК

нас. място

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

265900007

гр. Долна баня

Георги Владимиров Иванов

 

председател

265900007

гр. Долна баня

Христо Стоянов Христов

 

зам.-председател

265900007

гр. Долна баня

Стефан Бойков Ангелов

 

секретар

265900007

гр. Долна баня

Мариана Стойчева Китова

 

член

265900007

гр. Долна баня

Валентина Николаева Савова

 

член

265900007

гр. Долна баня

Йорданка Ангелова Бояджиева

 

член

265900007

гр. Долна баня

Атанас Весков Груев

 

член

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 162-ЕП / 30.05.2019

    относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 161-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

  • № 160-ЕП / 27.05.2019

    относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения