Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП
Софийска Област, 19.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на технически грешки в Решение № 36-ЕП/30.04.2019 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните членове в община Самоков, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка в интегрираната система на „Информационно обслужване” за електронно обслужване на изборите на членовете на секционните избирателни комисии в община Самоков се установиха грешки в имена в подаденото от кмета на общината предложение.

С оглед на горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски

Р Е Ш И:

 Допуска поправка на явна техническа грешка в свое Решение №  36 - ЕП/30.04.2019 г., както следва:

- Името

Лидия Борисова Найденова

да се чете -

Лидия Бориславова Найденова

- Името

Добри Ефтимов Добрев

да се чете -

Добри Евтимов Добрев

- Името

Татяна Петрова Матина

да се чете -

Татяна Петрова Матина-Андонова

- Името

Пенка Христова Стоилова

да се чете -

Пенка Христова Стоичкова

- Името

Соня Иванова Вукадинова

да се чете -

Соня Иванова Китанова

- Името

Даниела Георгиева Ковачева

да се чете -

Даниела Георгиева Дочева

- Името

Марияна Владимирова Кралева

да се чете -

Мариана Владимирова Кралева

- Името

Златка Стойчева Чупетловска

да се чете -

Златка Стойчова Чупетловска

- Името

Зоя Мартинова Методиева

да се чете -

Зоя Мартинова Метова

- Името

Нели Илиева Кацова

да се чете -

Нели Илиева Кацова-Марчина

- Името

Иво Руменов Божилов

да се чете -

Ивайло Руменов Божилов

- Името

Гергана Тодорова Велчева

да се чете -

Гергана Тодорова Вълчева

- Името

Пенка Йорданова Георгиева

да се чете -

Пешка Йорданова Георгиева

- Името

Ирена Валентинова Иванова

да се чете -

Ирина Валентинова Иванова

- Името

Снежана Иванова Рогачева

да се чете -

Снежанка Иванова Рогачева

- Името

Марияна Симеонова Александрова

да се чете -

Мариана Симеонова Александрова

- Името

Вергиния Борисова Гъошева

да се чете -

Вергиния Борисова Гьошева

- Името

Илияна Георгиева Петрова

да се чете -

Илина Георгиева Петрова

- Името

Радостина Георгиева Симеонова

да се чете -

Радостина Георгиева Симонова

- Името

Магдалина Кирилова Васивева

да се чете -

Магдалина Кирилова Василева

- Името

Ана Михайлова Тоскова

да се чете -

Анна Михаилова Тоскова

- Името

Боряна Стайкова Кибарова

да се чете -

Борянка Стайкова Кибарова

- Името

Живко Стойчев Йовев

да се чете -

Живко Стойчов Йовев

- Името

Катя Владимирова Филипова

да се чете -

Катя Владимирова Филипова-Маринова

- Името

Силвана Симеонова Димирачкова

да се чете -

Силвана Симеонова Димитрачкова

- Името

Маргарита Борисова Будинова

да се чете -

Маргарита Йорданова Будинова

- Името

Геори Славев Захов

да се чете -

Георги Славев Захов

- Името

Радка Стойнева Виачева

да се чете -

Радка Стойнева Виячева

- Името

Трянка Стоилова Симитчийска

да се чете -

Траянка Стоилова Симитчийска

- Името

Богдана Симеонова Пейчинова

да се чете -

Богданка Симеонова Пейчинова

- Името

Валерия Николова Цанова

да се чете -

Валерия Николова Ценова

- Името

Живка Димитрова Ненова

да се чете -

Живка Димитрова Емширова- Ненова

- Името

Лиляна Ефтимова Сотирова

да се чете -

Лиляна Евтимова Сотирова

- Името

Станчо Кръстев Воденичаров

да се чете -

Станчо Кръстов Воденичаров

- Името

Детелина Рангелова Бараклиева

да се чете -

Детелина Рангелова Баратлиева

- Името

Марияна Георгиева Джимбова

да се чете -

Мариана Георгиева Джимбова

- Името

Анна Йорданова Кисова

да се чете -

Ана Йорданова Кисова

- Името

Станко Михайлов Рътаров

да се чете -

Станко Михалов Рътаров

- Името

Лилия Николова Велчева

да се чете -

Лилия Николаева Велчева

- Името

Наталия Алексамдрова Даринова

да се чете -

Наталия Александрова Даринова

- Името

Снежана Цветанова Цветанова

да се чете -

Снежанка Георгиева Цветанова

- Името

Павел Огнянов Колев

да се чете -

Павел Огнянов Николов

- Името

Мариета Александрова Асенова

да се чете -

Мариета Александрова Асенова

- Името

Радостина Нагелова Йорданова

да се чете -

Радостина Антонова Йорданова

- Името

Боян Веселнов Шопов

да се чете -

Боян Веселинов Шопов

- Името

Иваило Петров Иванов

да се чете -

Ивайло Петров Иванов

- Името

Росица Любенова Гайдарова

да се чете -

Росица Любомирова Гайдарова

- Името

Павел Кирилов Милушев

да се чете -

Павел Кирилов Милошов

- Името

Валери Костадинов Чинов

да се чете -

Валери Костадинов Чипов

- Името

Мая Христова Велчова

да се чете -

Мая Христова Велчева

- Името

Мариана Димитрова Краджинова

да се чете -

Марияна Димитрова Краджинова

- Името

Димчо Стойчев Терзийски

да се чете -

Димчо Стойчов Терзийски

- Името

Радка Борисова Механджийска

да се чете -

Радка Борисова Караджинова

- Името

Николинка Миткова Механджийска

да се чете -

Николина Миткова Механджийска

- Името

Стоянка Ненова Ковачка

да се чете -

Стоянка Ненова Ковачева

- Името

Вера Димитрова Златанова

да се чете -

Верка Димитрова Златанова

- Името

Мартин Борисов Механджийски

да се чете -

Марин Борисов Механджийски

- Името

Марияна Момчилова-Христова

да се чете -

Мариана Момчилова Чалъкова-Христова

- Името

Стефан Михайлов Янков

да се чете -

Стефан Михаилов Янков

- Името

Петър Панталеев Биков

да се чете -

Петър Пантелеев Биков

- Името

Маргаритка Дикова Кръстева

да се чете -

Маргарита Динкова Кръстева

- Името

Митко Благоев Хаджийски

да се чете -

Митко Благоев Хаджийски

- Името

Марияна Любенова Панова

да се чете -

Мариана Любенова Пенова

- Името

Десислава Георгиева Павлова

да се чете -

Десислава Георгиева Павлова

- Името

Марияна Димитрова Кюнчарска

да се чете -

Мариана Димитрова Кюнчарска

- Името

Славейка Василева Балабанова

да се чете -

Славейка Василева Балабанова

- Името

Ваня Георгиева Ласкина

да се чете -

Ваня Георгиева Иванова- Ласкина

- Името

Тянка Кирилова Галчева

да се чете -

Тянка Киркова Галчева

- Името

Светлана Георгиева Стоилкова

да се чете -

Светла Георгиева Стоилкова

- Името

Бойка Рангелова Георгиева

да се чете -

Бойка Арангелова Георгиева

- Името

Елена Димитрова Кръстева

да се чете -

Елена Димитрова Кръстева

- Името

Красимира Георгиева Николчева

да се чете -

Красимира Георгиева Николчова

- Името

Мая Пенкова Шаликева

да се чете -

Мая Пенкова Шаличева

- Името

Таня Георгиева Василева

да се чете -

Таня Георгиева Гьошева

- Името

Зоя Павлова Николова

да се чете -

Зоя Павлова Николова

- Името

Илия Христов Суков

да се чете -

Илия Христов Суков

- Името

Марийка Лазарова Георгиева

да се чете -

Марийка Лазарова Георгиева

- Името

Марийка Василева Шаликева

да се чете -

Марийка Василева Шаличева

- Името

Катя Крумова Сукова

да се чете -

Катя Крумова Сукова

- Името

Гергана Ангелова Митова

да се чете -

Гергана Ангелова Митова

- Името

Николай Петров Рангелов

да се чете -

Николай Петров Арангелов

- Името

Георги Стефанов Кацарски

да се чете -

Георги Стефанов Кацарски

- Името

Ивелина Ангелова-Стефанова

да се чете -

Ивелина Ангелова Иванова-Стефанова

- Името

Боян Ивавов Илчов

да се чете -

Боян Иванов Илчов

- Името

Марияна Станкова Златева

да се чете -

Мариана Станкова Златева

- Името

Недка Милчева Йорданова

да се чете -

Недка Милчова Йорданова

- Името

Петър Борисов Панов

да се чете -

Петър Борисов Пенов

- Името

Марияна Георгиева Димитрова

да се чете -

Мариана Георгиева Димитрова

- Името

Ефтимка Василева Гелова

да се чете -

Евтимка Василева Гелова

- Името

Ангелина Николаева Милушева

да се чете -

Ангелина Николова Милушева

- Името

Йоана - Мария Крумова Стойкова

да се чете -

Йоанна - Мария Крумова Стойкова

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.05.2019 в 18:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения