Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 88-ЕП
Софийска Област, 19.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На 19.05.2019 г. в 9:50 ч. в РИК 26 е постъпило заявление под №1 в Регистъра на застъпниците от Александър Венциславов Манолов в качеството му на упълномощен представител на представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 394 (триста деветдесе и четири) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 394 (триста деветдесет и четири) бр. декларации по чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК се констатира, че Вихра Василева Панайотова с ЕГН ................. е починало. По отношение на останалите 393 застъпници не са констатирани несъответствия и е установено, че са изпълнени изискванията на чл. 117 и 118 от ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК и Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 1. Регистрира 393 (триста деветдесет и три) застъпници на кандидатска листа на КП БСП за БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Борислав Младенов Младенов

 

2

Катя Иванова Петкова

 

3

Георги Александров Цветанов

 

4

Ана Николова Герова

 

5

Иванка Младенова Младенова

 

6

Калин Димитров Апостолов

 

7

Лукан Стоянов Луканов

 

8

Иван Николов Карастоянов

 

9

Ваня Петрова Георгиева

 

10

Спас  Спасов Томов

 

11

Димитър Павлов Димитров

 

12

Елеонора Христова Стоянова

 

13

Елена Банкова Тошева

 

14

Стоянка Алионова Дончева

 

15

Веселин  Атанасов Димитров

 

16

Радомир Евстратиев Илиев

 

17

Златко Найденов Свиленов

 

18

Илка Тодорова Георгиева

 

19

Милослав Асенов Велинов

 

20

Райчо Тодоров Кръстев

 

21

Иван Константинов Лозанов

 

22

Цеца Симеонова Таскова

 

23

Павел Емилов Добрев

 

24

Даниела Иванова Илиева

 

25

Виден Костадинов Грозданов

 

26

Младен Кирилов Киров

 

27

Валентина Николова Александрова

 

28

Зоя Петрова Ангелова

 

29

Димитър Станимиров Соколов

 

30

Даниела Евлогиева Станойева

 

31

Ася Василева Георгиева

 

32

Валери Кирилов Владимиров

 

33

 Галина Васкова Заркова

 

34

Христина Вецкова Симова

 

35

Асен Генадиев Асенов

 

36

Даниела Маринова Даскалова

 

37

Цонка Стефанова Кърпарова

 

38

Стамена Иванова Пашова

 

39

Иванка Златанова Илиева

 

40

Маргарита Стефанова Парашкевова

 

41

Паулина Георгиева Парашкевова

 

42

Златка Тодорова Мръкова

 

43

Ненка Тодорова Маньова

 

44

Недка Николова Антонова

 

45

Мария Петрова Маркова

 

46

МИНКО ХРИСТОСКОВ  ГИНЧЕВ

 

47

ПАНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

 

48

Милена Огнянова Пейчева

 

49

Дойчин Петков Драганов

 

50

Миролюб Георгиев Бельов

 

51

Цеца Василева Георгиева

 

52

Васил Иванов Петков

 

53

Лиляна Йотова Иванова

 

54

Григор Иванов Григоров

 

55

Ивайло Маринов Джамбазов

 

56

Стефан Иванов Станев

 

57

Радка Лазарова Николова

 

58

Лидия Иванова Василева

 

59

Иван Станков Огнянов

 

60

Илийка Ненчева Копанкова

 

61

Цветанка Ненчева Димитрова

 

62

Николай Петков Грънчаров

 

63

Станю Маринов Станев

 

64

Александър Василев Арангелов

 

65

Ангел Иванов Илчев

 

66

Ангел Кирилов Пергелов

 

67

Боянка Йорданова Нанчева

 

68

Васил Йорданов Стоичков

 

69

Данка Миткова Кичукова

 

70

Емил Борисов Атанасов

 

71

Емил Христов Даскалов

 

72

Иванка Ангелова Димитрова

 

73

Йорданка Димитрова Чорукова

 

74

Йордан Кирилов Трендафилов

 

75

Константин Георгиев Радев

 

76

Лозан Галионов Лозанов

 

77

Мирослав Лъчезаров Николов

 

78

Надежда Благоева Христова

 

79

Наталия Иванова Манова

 

80

Руска Димитрова Тодорова

 

81

Румен Красимиров Попов

 

82

Светослав Иванов Добрев

 

83

Снежанка Борисова Тодорова

 

84

Весела Дианова Христова

 

85

Радослав Стоянов Цветков

 

86

Иван Николов Брънзелов

 

87

Петър Димитров Петров

 

88

Илияна Цветанова Тодорова-Паскова

 

89

Здравко Дианов Христов

 

90

Боян Иванов Брънзелов

 

91

Стефка Кръстева Драганова

 

92

Татяна Георгиева Вътова

 

93

Стоян Илиев Игнатов

 

94

Добриян Дамянов Дамянов

 

95

Славка Живкова Филипова

 

96

Росица Личева Ангелова

 

97

Лидия Стефанова Стратиева

 

98

Христо Зарков Божилов

 

99

Аспарух Стоянов Стефанов

 

100

Герасима Любомирова Цанева

 

101

Георги Лазаров Григоров

 

102

Здравка Славейкова Георгиева

 

103

Вера Димитрова Димитрова

 

104

Мариана Цветкова Гешева

 

105

Тодор Александров Зулямски

 

106

Лилия Михайлова Таскова

 

107

Татяна Петрова Николова

 

108

Занка Иванова Цветанова

 

109

Мария Петрова Петрова

 

110

Йорданка Георгиева Спасова

 

111

Цецка Николова Пантова

 

112

Ценко Стоянов Ангелов

 

113

Боян Костадинов Спасков

 

114

Иван Бонев Вутев

 

115

Христо Иванов Ангелов

 

116

Антоанета Здравкова Драганова

 

117

Стефан Димитров Маноилов

 

118

Милчо Методиев Миладинов

 

119

Марио Милчев Методиев

 

120

Емануил Николов Христов

 

121

Иван Арсов Иванов

 

122

Валя Стефанова Арсова

 

123

Петър Григоров Асенов

 

124

Галя Иванова Борисова

 

125

Людмила Димитрова Гюрова

 

126

Гергинка Георгиева Тодорова

 

127

Гълъбина Стоилова Кастелова

 

128

Катерина Свиленова Михалкова

 

129

Стефан Рангелов Тодоров

 

130

Верка Павлова Миланова

 

131

Петър Драганов Петров

 

132

Гюргена Рангелова Тодорова

 

133

Ангел Любомиров Василев

 

134

Лилия Александрова Дудева

 

135

Цветанка Николова Петрова

 

136

Дора Богданова Велинова

 

137

Петър Александров Петров

 

138

Петър Величков Тодоров

 

139

Иво Христов Цветанов

 

140

Моника Тониева Влайкова

 

141

Ася Тониева Влайкова

 

142

Венета Георгиева Георгиева

 

143

Павлинка Славчова Милушева

 

144

Симеон Стефанов Василев

 

145

Златка Николова Теофилова

 

146

Найден Николов Найденов

 

147

Елка Иванова Джоголанова

 

148

Митка Атанасова Косева

 

149

Славчо Димитров  Паничаров

 

150

Стан Генадиев Петров

 

151

Михаил Петков Димитров

 

152

Пенка Стоянова Стефанова

 

153

Мартин Орлинов  Вутов 

 

154

Любомир Паскалев Бурков

 

155

Коцо Василев Коцев

 

156

Мирослав Петков Илиев

 

157

Цветан Димитров Коцев

 

158

Даниела Петрова Цанова

 

159

Орлин Миладинов Вутов

 

160

Христо Маринов Христов

 

161

Николина Иванова Цолова

 

162

Тодор Дилов Ружев

 

163

Стоян Танов Дилковски

 

164

Веселка Иванова Георгиева -Златева

 

165

Поля Маринова Василева

 

166

Иван Борисов Гергинов

 

167

Христо Петков Якимов

 

168

Светла Димитрова Илиева

 

169

Здравко Илиев Петров

 

170

Марин Василев Маринов

 

171

Наталия Петкова Илиева

 

172

Иван Петров Илиев

 

173

Борислав Стефанов Божков

 

174

Симона Цветелинова Цветкова

 

175

Светлин Илиев Йотов

 

176

Петрана Минчева Узунска

 

177

Цветелина Иванова Цолова

 

178

Николай Здравков Донов

 

179

Христо Семков Драганов

 

180

Илия  Петров Петков

 

181

Васил Тодоров Гешков

 

182

Иван Райчинов Иванов

 

183

Иван Георгиев Иванов

 

184

Пенка Кръстева Георгиева

 

185

Цветелин Николов Цветков

 

186

Анна Тодорова Кожухарова

 

187

Даниела Николова Василева

 

188

Цветомир Маринов Златев

 

189

Хриска Драгиева Иванова

 

190

Александър Георгиев Григоров

 

191

Рада Венкова Джамярова

 

192

Мартин Георгиев Танковски

 

193

Богдан Викторов Богданов

 

194

Диана Асенова Димитрова

 

195

Стамен Маринов Димитров

 

196

Марийка Ганчова Цанова

 

197

Ралица Владимирова Панчева

 

198

Сашо Павлов Апостолов

 

199

Стаменка Дакова Матева

 

200

Борислав Иванов Михайлов

 

201

Станка Стефанова Димитрова

 

202

Марияна Цветанова Ненова

 

203

Цветомир Йорданов Маринов

 

204

Николай Койчев Начев

 

205

Вица Стефанова Гечева

 

206

Христо Лазаров Стефанов

 

207

Иванка Димитрова Иванова

 

208

Надежда Дончева Василева

 

209

Даниел Величков Даков

 

210

Ивана Петрова Генова

 

211

Димитър Иванов Петков

 

212

Веселин Тодоров Томов

 

213

Паулина Красимирова Рангелова

 

214

Стефанка Асенова Петкова

 

215

Емил Атанасов Иванов

 

216

Цветко Вацов Петков

 

217

Илиян Илиев Кръстанов

 

218

Георги Траянов Рашков

 

219

Мирослав Борисов Маринов

 

220

Илия Георгиев Алексов

 

221

Димитър Иванов Александров

 

222

Стефан Христов Димитров

 

223

Росица Георгиева Стоева

 

224

Владин Лилов Владинов

 

225

Огнян Василев Ганев

 

226

Валери Ганчев Димитров

 

227

Мартина Антонова Ценкова

 

228

Стефка Димитрова Борисова

 

229

Борислав Манолов Гогов

 

230

Петър Асенов Варадинов

 

231

Иван Рангелов Митов

 

232

Добринчо Димчов Георгиев

 

233

Християн Христов Димитров

 

234

Велин Георгиев Георгиев

 

235

Росен Велизаров Минков

 

236

Ангел Георгиев Величков

 

237

Евгени Цветанов Димитров

 

238

Ренета Петрова Тинкова

 

239

Тодор Христов Милев

 

240

Славчо Коцев Коцев

 

241

Петър Любенов Иванов

 

242

Ангел Асенов Джунов

 

243

Станислав Николов Петров

 

244

Румен Димитров Владинов

 

245

Марияна Живкова Пенкова

 

246

Васил Иванов Пенков

 

247

Иван Божидаров Петров

 

248

Надя Георгиева Иванова

 

249

Зенитка Велева Здравкова

 

250

Радина Росенова Крумова

 

251

Иван Василев Найденов

 

252

Стоимен Асенов Андреев

 

253

Емил Славчов Младенов

 

254

Георги Божидаров Андонов

 

255

Златка Георгиева Андонова

 

256

Евгения Иванова Савова

 

257

Лидка Георгиева Пейчева

 

258

Ивайло Георгиев Бончев

 

259

Иван Йорданов Станоев

 

260

Стоян Христов Клисуров

 

261

Ирена Николаева Велкова

 

262

Елисавета Димитрова Камберова

 

263

Петър Иванов Сараджов

 

264

Иван Ненков Джонгов

 

265

Йона Тодорова Иванова

 

266

Иван Николов Щаплев

 

267

Юрий Илиев Стрелков

 

268

Нели Петрова Иванова

 

269

Георги Петров Клюнчев

 

270

Благовест Стефчов Калински

 

271

Георги Киров Димитров

 

272

Стоянка Пенчева Димитрова

 

273

Евгения Стоилова Гълъбова

 

274

Красимир Димитров Алдев

 

275

Николина Маринова Панова

 

276

Ванина Пламенова Иванова

 

277

Стефан Илиев Торолов

 

278

Димитър Петров Димитров

 

279

Станка Кирчева Бонева

 

280

Диана Тодорова Алексова

 

281

Роза Панчева Младенова

 

282

Тошко Владимиров Петров

 

283

Любомир Младенов Иванов

 

284

Мая Карамфилова Спасова

 

285

Божидар Георгиев Иванов

 

286

Бисер Василев Величков

 

287

Илия Григоров Илиев

 

288

Петя Симеонова Ангелова

 

289

Драган Петров Костов

 

290

Мария Харалампиева Цанкова

 

291

Ивелина Константинова Костова

 

292

Николинка Радкова Мутафова

 

293

Стамен Димитров Овчаров

 

294

Кристияна Руменова Гълъбова

 

295

Гюргена Асенова Ефремова

 

296

Петър Благоев Петров

 

297

Петър Тодоров Донев

 

298

Силвия Михайлова Власайкова

 

299

Димка Димитрова Никодимова

 

300

Румяна Свиленова Толева

 

301

Дениз Валентинова Димитрова

 

302

Валентин Грозданов Димитров

 

303

Маргарита Бойчева Цветкова

 

304

Найденка Боянова Георгиева

 

305

Лозан Драганов Лозанов

 

306

Бети Руменова Гълъбова

 

307

Тодор Борисов Колев

 

308

Борислава Тодорова Колева

 

309

Емил Кирилов Кръстанов

 

310

Тома Атанасов Томов

 

311

Веселина Орлинова Евтимова

 

312

Асенка Стоянова Атанасова

 

313

Маргарита Николова Георгиева

 

314

Ангелинка Велинова Недкова

 

315

Антоанета Иванова Николова

 

316

Нина Димитрова Христовска

 

317

Еленка Кирилова Шехтанова

 

318

Бистра Стоянова Гьошева

 

319

Силвия Христова Кочова

 

320

Радостина Николаева Ласкина

 

321

Радка Христова Ласкина

 

322

Драгомир Асенов Хадживасилев

 

323

Капка Христова Джоргова

 

324

Станка Дамянова Крачунова

 

325

Елена Георгиева Василева

 

326

Цветелина Красимирова Стоянова

 

327

Павел Василев Щъркелов

 

328

Велислава Костадинова Петрова

 

329

Зорница Христова Петрова

 

330

Елка Борисова Лукарова

 

331

Калоян Светлозаров Санкийски

 

332

Мария Димитрова Санкийска

 

333

Анка Борисова Тонева

 

334

Йорданка Борисова Караджичкова

 

335

Спасунка Георгиева Мирчева

 

336

Галя Йорданова Кирилова

 

337

Миглена Николова Вардарова-Струмина

 

338

Борислав Ангелов Борисов

 

339

Димитър Александров Цветанов

 

340

Димитър Иванов Лобутов

 

341

Райна Иванова Благоева

 

342

Николай Иванов Вуков

 

343

Лазар Петров Щъркелов

 

344

Людмил Атанасов Яначков

 

345

Петя Мирославова Пешина

 

346

Стоян Костев Веселинов

 

347

Мария Вергилова Куцакова

 

348

Еленка Трендафилова Караджинова

 

349

Георги Стайков Ганджулов

 

350

Милка Георгиева Горнишка

 

351

Ани Владимирова Кръжанова

 

352

Стоян Пехливанов Илиев

 

353

Иван Бранков Илиев

 

354

Цанка Славева Велкова

 

355

Петър Николов Московски

 

356

Васил Светославов Николов

 

357

Асен Щерьов Славчев

 

358

Асен Янков Славчев

 

359

Янко Щерьов Славчев

 

360

Христо Славев Мартинов

 

361

Рени Костадинова Методиева

 

362

Любомир Бориславов Борисов

 

363

Филип Христов Нешев

 

364

Павел Красимиров Петков

 

365

Вероника Бориславова Милчева

 

366

Борислав Кръстов Милчев

 

367

Иван Бориславов Вуков

 

368

Ненка Милкова Милева

 

369

Иванко Петров Пандезов

 

370

Иван Георгиев Колев

 

371

Таня Климентова Глигова

 

372

Александър Димитров Александров

 

373

Николай Стефанов Манански

 

374

Зорка Стоянова Узунска

 

375

Красимир Ангелов Ботев

 

376

Шериф Красимиров Ботев

 

377

Теменуга Христова Лютакова

 

378

Любомир Василев Чавдаров

 

379

Малинка Петрова Стоичкова

 

380

Даниел Кирилов Йорданов

 

381

Иванка Данаилова Колева

 

382

Костадин Методиев Атанасов

 

383

Надка Иванова Узунова

 

384

Галина Ангелова Чанкова

 

385

Куман Христов Караиванов

 

386

Атанаска Христева Танева

 

387

Пламен  Димитров Дойчев

 

388

Йордан Пламенов Дойчев

 

389

Трендафил Иванов Мишев

 

390

Марийка Николова Колева

 

391

Йорданка Димитрова Стоянова

 

392

Стоян Димитров Ноков

 

393

Асен Янков Мутафчийски

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните 393 /триста деветдесет и три/ застъпници от Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 19.05.2019 в 18:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения