Районна избирателна комисия Софийска Област


РЕШЕНИЕ
№ 9-ЕП
София Област, 10.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на единните номера на секционните избирателни комисии, в изборния район на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район - Софийски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл.8, ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 10-ЕП от 26.03.2019г. на ЦИК, и постъпилите в РИК-26 заповеди на кметове за определяне на броя на секциите, Районна избирателна комисия - 26 изборен район, Софийски

Р Е Ш И:

Определя единна номерация на Секционните избирателни комисии за 26 изборен район - Софийски, по общини както следва:

община

населено място

№ на СИК

1

Антон

Антон

265400001

2

Антон

Антон

265400002

3

Божурище

Божурище

260600001

4

Божурище

Божурище

260600002

5

Божурище

Божурище

260600003

6

Божурище

Божурище

260600004

7

Божурище

Божурище

260600005

8

Божурище

Божурище

260600006

9

Божурище

Пролеша

260600007

10

Божурище

Хераково

260600008

11

Божурище

Храбърско

260600009

12

Божурище

Гурмазово

260600010

13

Божурище

Пожарево

260600011

14

Божурище

с.Златуша

260600012

15

Ботевград

Ботевград

260700001

16

Ботевград

Ботевград

260700002

17

Ботевград

Ботевград

260700003

18

Ботевград

Ботевград

260700004

19

Ботевград

Ботевград

260700005

20

Ботевград

Ботевград

260700006

21

Ботевград

Ботевград

260700007

22

Ботевград

Ботевград

260700008

23

Ботевград

Ботевград

260700009

24

Ботевград

Ботевград

260700010

25

Ботевград

Ботевград

260700011

26

Ботевград

Ботевград

260700012

27

Ботевград

Ботевград

260700013

28

Ботевград

Ботевград

260700014

29

Ботевград

Ботевград

260700015

30

Ботевград

Ботевград

260700016

31

Ботевград

Ботевград

260700017

32

Ботевград

Ботевград

260700018

33

Ботевград

Ботевград

260700019

34

Ботевград

Ботевград

260700020

35

Ботевград

Ботевград

260700021

36

Ботевград

Ботевград

260700022

37

Ботевград

Ботевград

260700023

38

Ботевград

Рашково

260700024

39

Ботевград

Трудовец

260700025

40

Ботевград

Трудовец

260700026

41

Ботевград

Трудовец

260700027

42

Ботевград

Трудовец

260700028

43

Ботевград

Скравена

260700029

44

Ботевград

Скравена

260700030

45

Ботевград

Новачене

260700031

46

Ботевград

Новачене

260700032

47

Ботевград

Боженица

260700033

48

Ботевград

Липница

260700034

49

Ботевград

Еловдол

260700035

50

Ботевград

Литаково

260700036

51

Ботевград

Литаково

260700037

52

Ботевград

Гурково

260700038

53

Ботевград

Краево

260700039

54

Ботевград

Радотина

260700040

55

Ботевград

Врачеш

260700041

56

Ботевград

Врачеш

260700042

57

Ботевград

Врачеш

260700043

58

Ботевград

Врачеш

260700044

59

Ботевград

МБАЛ

260700045

60

Годеч

Годеч

260900001

61

Годеч

 Годеч

260900002

62

Годеч

Годеч

260900003

63

Годеч

Годеч

260900004

64

Годеч

Годеч

260900005

65

Годеч

с. Гинци

260900006

66

Годеч

с. Бракьовци

260900007

67

Годеч

с. Комщица

260900008

68

Годеч

с. Шума

260900009

69

Годеч

с. Голеш

260900010

70

Годеч

с. Туден

260900011

71

Годеч

с. Губеш

260900012

72

Годеч

с. Мургаш

260900013

73

Горна Малина

Горна Малина

261000001

74

Горна Малина

Горна Малина

261000002

75

Горна Малина

Белопопци

261000003

76

Горна Малина

Байлово

261000004

77

Горна Малина

Долна Малина

261000005

78

Горна Малина

Априлово

261000006

79

Горна Малина

Гайтанево

261000007

80

Горна Малина

Негушево

261000008

81

Горна Малина

Осойца

261000009

82

Горна Малина

Саранци

261000010

83

Горна Малина

Чеканчево

261000011

84

Горна Малина

Макоцево

261000012

85

Горна Малина

Долно Камарци

261000013

86

Горна Малина

Стъргел

261000014

87

Горна Малина

Горно Камарци

261000015

88

Долна баня

Долна баня

265900001

89

Долна баня

Долна баня

265900002

90

Долна баня

Долна баня

265900003

91

Долна баня

Долна баня

265900004

92

Долна баня

Долна баня

265900005

93

Долна баня

Долна баня

265900006

94

Драгоман

Драгоман

261600001

95

Драгоман

Драгоман

261600002

96

Драгоман

Драгоман

261600003

97

Драгоман

Драгоман

261600004

98

Драгоман

Драгоман

261600005

99

Драгоман

Драгоил

261600006

100

Драгоман

Прекръсте

261600007

101

Драгоман

Големо малово

261600008

102

Драгоман

Раяновци

261600009

103

Драгоман

Мало малово

261600010

104

Драгоман

Василовци

261600011

105

Драгоман

Цръклевци

261600012

106

Драгоман

сп. Калотина

261600013

107

Драгоман

с. Калотина

261600014

108

Драгоман

 с. Беренде извор

261600015

109

Драгоман

Габер

261600016

110

Драгоман

Владиславци

261600017

111

Драгоман

Несла

261600018

112

Драгоман

с. Вишан

261600019

113

Драгоман

Цацаровци

261600020

114

Драгоман

с. Ялботина

261600021

115

Елин Пелин

Гр. Елин Пелин

261700001

116

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700002

117

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700003

118

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700004

119

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700005

120

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700006

121

Елин Пелин

гр. Елин Пелин

261700007

122

Елин Пелин

МБАЛ

261700008

123

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700009

124

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700010

125

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700011

126

Елин Пелин

с./гара/ Ел. Пелин

261700012

127

Елин Пелин

с. Нови хан

261700013

128

Елин Пелин

с. Нови хан

261700014

129

Елин Пелин

с. Габра

261700015

130

Елин Пелин

с. Габра

261700016

131

Елин Пелин

с. Равно поле

261700017

132

Елин Пелин

с. Равно поле

261700018

133

Елин Пелин

с. Мусачево

261700019

134

Елин Пелин

с. Григорево

261700020

135

Елин Пелин

с. Столник

261700021

136

Елин Пелин

с. Елешница

261700022

137

Елин Пелин

с. Потоп

261700023

138

Елин Пелин

с. Чурек

261700024

139

Елин Пелин

с. Петково

261700025

140

Елин Пелин

с. Лесново

261700026

141

Елин Пелин

с. Лесново

261700027

142

Елин Пелин

с. Доганово

261700028

143

Елин Пелин

с. Огняново

261700029

144

Елин Пелин

с. Караполци

261700030

145

Елин Пелин

с. Богданлия

261700031

146

Елин Пелин

с. Г. Раковица

261700032

147

Елин Пелин

с. Нови хан

261700033

148

Етрополе

Етрополе

261800001

149

Етрополе

Етрополе

261800002

150

Етрополе

Етрополе

261800003

151

Етрополе

Етрополе

261800004

152

Етрополе

Етрополе

261800005

153

Етрополе

Етрополе

261800006

154

Етрополе

Етрополе

261800007

155

Етрополе

Етрополе

261800008

156

Етрополе

Етрополе

261800009

157

Етрополе

Етрополе

261800010

158

Етрополе

Етрополе

261800011

159

Етрополе

МБАЛ

261800013

160

Етрополе

с. Рибарица

261800014

161

Етрополе

с. Ямна

261800015

162

Етрополе

с. Ямна

261800016

163

Етрополе

с. Бойковец

261800017

164

Етрополе

с. Брусен

261800018

165

Етрополе

с. Лопян

261800019

166

Етрополе

с. Лъга

261800020

167

Етрополе

с. Малък Искър

261800021

168

Златица

гр. Златица

264700001

169

Златица

гр. Златица

264700002

170

Златица

гр. Златица

264700003

171

Златица

гр. Златица

264700004

172

Златица

гр. Златица

264700005

173

Златица

гр. Златица

264700006

174

Златица

гр. Златица

264700007

175

Златица

с. Църквище

264700008

176

Златица

с. Карлиево

264700009

177

Златица

с. Петрич

264700010

178

Ихтиман

Ихтиман

262000001

179

Ихтиман

Ихтиман

262000002

180

Ихтиман

Ихтиман

262000003

181

Ихтиман

Ихтиман

262000004

182

Ихтиман

Ихтиман

262000005

183

Ихтиман

Ихтиман

262000006

184

Ихтиман

Ихтиман

262000007

185

Ихтиман

Ихтиман

262000008

186

Ихтиман

Ихтиман

262000009

187

Ихтиман

Ихтиман

262000010

188

Ихтиман

Ихтиман

262000011

189

Ихтиман

Ихтиман

262000012

190

Ихтиман

 с. Мирово

262000013

191

Ихтиман

 с. Стамболово

262000014

192

Ихтиман

с. Черньово

262000015

193

Ихтиман

с. Полянци

262000016

194

Ихтиман

 с. Венковец

262000017

195

Ихтиман

 с. Боерица

262000018

196

Ихтиман

с. Живково

262000019

197

Ихтиман

 с. Веринско

262000020

198

Ихтиман

с. Борика

262000021

199

Ихтиман

с. Пауново

262000022

200

Ихтиман

 с. Костадинкино

262000023

201

Ихтиман

с. Вакарел

262000024

202

Ихтиман

 с. Вакарел

262000025

203

Ихтиман

с. Вакарел

262000026

204

Ихтиман

с. Бузяковци

262000027

205

Ихтиман

с. Белица

262000028

206

Ихтиман

 с. Мухово

262000029

207

Ихтиман

Ихтиман

262000030

208

Копривщица

Копривщица

262400001

209

Копривщица

Копривщица

262400002

210

Копривщица

Копривщица

262400003

211

Костенец

Костенец

262500001

212

Костенец

Костенец

262500002

213

Костенец

Костенец

262500003

214

Костенец

Костенец

262500004

215

Костенец

Костенец

262500005

216

Костенец

Костенец

262500006

217

Костенец

Костенец

262500007

218

Костенец

Костенец

262500008

219

Костенец

Костенец

262500009

220

Костенец

Момин проход

262500010

221

Костенец

Момин проход

262500011

222

Костенец

с. Костенец

262500012

223

Костенец

с. Костенец

262500013

224

Костенец

с. Костенец

262500014

225

Костенец

с. Костенец

262500015

226

Костенец

с. Костенец

262500016

227

Костенец

с. Горна Василица

262500017

228

Костенец

с. Пчелин

262500018

229

Костенец

с. Очуша

262500019

230

Костинброд

Костинброд

262600001

231

Костинброд

Костинброд

262600002

232

Костинброд

Костинброд

262600003

233

Костинброд

Костинброд

262600004

234

Костинброд

Костинброд

262600005

235

Костинброд

Костинброд

262600006

236

Костинброд

Костинброд

262600007

237

Костинброд

Костинброд

262600008

238

Костинброд

Костинброд

262600009

239

Костинброд

Костинброд

262600010

240

Костинброд

Костинброд

262600011

241

Костинброд

Костинброд

262600012

242

Костинброд

с. Драговищица

262600013

243

Костинброд

с. Голяновци

262600014

244

Костинброд

с. Дръмша

262600015

245

Костинброд

с. Градец

262600016

246

Костинброд

с. Чибаовци

262600017

247

Костинброд

с. Петърч

262600018

248

Костинброд

с. Петърч

262600019

249

Костинброд

с. Опицвет

262600020

250

Костинброд

с. Безден

262600021

251

Костинброд

с. Богьовци

262600022

252

Костинброд

с. Бучин проход

262600023

253

Мирково

Мирково

265600001

254

Мирково

Мирково

265600002

255

Мирково

Смолско

265600003

256

Мирково

Буново

265600004

257

Мирково

Каменица

265600005

258

Мирково

Бенковски

265600006

259

Пирдоп

Пирдоп

265500001

260

Пирдоп

Пирдоп

265500002

261

Пирдоп

Пирдоп

265500003

262

Пирдоп

Пирдоп

265500004

263

Пирдоп

Пирдоп

265500005

264

Пирдоп

Пирдоп

265500006

265

Пирдоп

Пирдоп

265500007

266

Пирдоп

Пирдоп

265500008

267

Пирдоп

Пирдоп

265500009

268

Пирдоп

Пирдоп

265500010

269

Пирдоп

Пирдоп

265500011

270

Пирдоп

Душанци

265500012

271

Пирдоп

МБАЛ

265500013

272

Пирдоп

ПСИК

265500014

273

Правец

Правец

263400001

274

Правец

Правец

263400002

275

Правец

Правец

263400003

276

Правец

Правец

263400004

277

Правец

Правец

263400005

278

Правец

с. Разлив

263400006

279

Правец

с. Осиковска лакавица

263400007

280

Правец

с. Правешка лакавица

263400008

281

Правец

с. Калугерово

263400009

282

Правец

с. Своде

263400010

283

Правец

с. Джурово

263400011

284

Правец

с. Джурово

263400012

285

Правец

с. Манаселска река

263400013

286

Правец

с. Осиковица

263400014

287

Правец

 с. Видраре

263400015

288

Правец

с. Равнище

263400016

289

Самоков

Самоков

263900001

290

Самоков

Самоков

263900002

291

Самоков

Самоков

263900003

292

Самоков

Самоков

263900004

293

Самоков

Самоков

263900005

294

Самоков

Самоков

263900006

295

Самоков

Самоков

263900007

296

Самоков

Самоков

263900008

297

Самоков

Самоков

263900009

298

Самоков

Самоков

263900010

299

Самоков

Самоков

263900011

300

Самоков

Самоков

263900012

301

Самоков

Самоков

263900013

302

Самоков

Самоков

263900014

303

Самоков

Самоков

263900015

304

Самоков

Самоков

263900016

305

Самоков

Самоков

263900017

306

Самоков

Самоков

263900018

307

Самоков

Самоков

263900019

308

Самоков

Самоков

263900020

309

Самоков

Самоков

263900021

310

Самоков

Боровец

263900022

311

Самоков

Самоков

263900023

312

Самоков

Самоков

263900024

313

Самоков

Самоков

263900025

314

Самоков

Самоков

263900026

315

Самоков

Самоков

263900027

316

Самоков

Самоков

263900028

317

Самоков

Самоков

263900029

318

Самоков

Самоков

263900030

319

Самоков

Самоков

263900031

320

Самоков

Самоков

263900032

321

Самоков

Самоков

263900033

322

Самоков

Самоков

263900034

323

Самоков

Самоков

263900035

324

Самоков

Самоков

263900036

325

Самоков

Шипочане

263900037

326

Самоков

Ново село

263900038

327

Самоков

Злокучане

263900039

328

Самоков

Горни Окол

263900040

329

Самоков

Долни Окол

263900041

330

Самоков

Широки дол

263900042

331

Самоков

Гуцал

263900043

332

Самоков

Ярлово

263900044

333

Самоков

Ковачевци

263900045

334

Самоков

Поповяне

263900046

335

Самоков

Алино

263900047

336

Самоков

Белчин

263900048

337

Самоков

Клисура

263900049

338

Самоков

Рельово

263900050

339

Самоков

Райово

263900051

340

Самоков

Райово

263900052

341

Самоков

Продановци

263900053

342

Самоков

Доспей

263900054

343

Самоков

Говедарци

263900055

344

Самоков

Говедарци

263900056

345

Самоков

Маджаре

263900057

346

Самоков

Мала църква

263900058

347

Самоков

Бели Искър

263900059

348

Самоков

Радуил

263900060

349

Самоков

Радуил

263900061

350

Самоков

марица

263900062

351

Самоков

Драгушиново

263900063

352

Самоков

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

263900064

353

Самоков

МБАЛ

263900065

354

Своге

Гр. Своге

264300001

355

Своге

Гр. Своге

264300002

356

Своге

Гр. Своге

264300003

357

Своге

Гр. Своге

264300004

358

Своге

Гр. Своге

264300005

359

Своге

Гр. Своге

264300006

360

Своге

Гр. Своге

264300007

361

Своге

Гр. Своге

264300008

362

Своге

С. Батулия

264300010

363

Своге

С. Бов

264300011

364

Своге

С. Брезе

264300012

365

Своге

С. Владо Тричков

264300013

366

Своге

С. Владо Тричков

264300014

367

Своге

С. Габровница

264300015

368

Своге

С. Гара Бов

264300016

369

Своге

С. Гара Лакатник

264300017

370

Своге

С. Гара Лакатник

264300018

371

Своге

С. Губислав

264300019

372

Своге

С. Добърчин

264300020

373

Своге

С. Дружево

264300021

374

Своге

С. Еленов дол

264300022

375

Своге

С. Желен

264300023

376

Своге

С. Заноге

264300024

377

Своге

С. Заселе

264300025

378

Своге

С. Зимевица

264300026

379

Своге

С. Искрец

264300027

380

Своге

С. Искрец

264300028

381

Своге

с. Редина

264300029

382

Своге

С. Лакатник

264300030

383

Своге

С. Лесковдол

264300031

384

Своге

С. Луково

264300032

385

Своге

С.Миланово

264300033

386

Своге

С. Огоя

264300034

387

Своге

С. Оплетня

264300035

388

Своге

с. Осенов лаг

264300036

389

Своге

с. Реброво

264300037

390

Своге

с. Редина

264300038

391

Своге

с. Свидня

264300039

392

Своге

с. Томпсън

264300040

393

Своге

с. Церово

264300041

394

Своге

с. Церово

264300042

395

Своге

с. Ябланица

264300043

396

Сливница

с. Гургулят

264500001

397

Сливница

с. Гълъбовци

264500002

398

Сливница

гр. Сливница

264500003

399

Сливница

 гр. Сливница

264500004

400

Сливница

 гр. Сливница,

264500005

401

Сливница

гр. Сливница

264500006

402

Сливница

 гр. Сливница

264500007

403

Сливница

 гр. Сливница

264500008

404

Сливница

гр. Сливница

264500009

405

Сливница

 гр. Сливница

264500010

406

Сливница

 гр. Сливница

264500011

407

Сливница

с. Алдомировци

264500012

408

Сливница

с. Алдомировци

264500013

409

Сливница

с. Радуловци

264500014

410

Сливница

с. Бърложница

264500015

411

Сливница

с. Извор

264500016

412

Сливница

с. Драготинци

264500017

413

Чавдар

Чавдар

265700001

414

Чавдар

Чавдар

265700002

415

Челопеч

Челопеч

265800001

416

Челопеч

Челопеч

265800002

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 10.04.2019 в 14:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 162-ЕП / 30.05.2019

  относно: Упълномощаване на членове на Районна избирателна комисия, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски за предаване на ТЗ ГРАО Софийска област на избирателни списъци и други документи за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 161-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26010078 за протокол за секция 263900034 и превъвеждане на протокол за секция 263900034, Районна избирателна комисия 26 - София област

 • № 160-ЕП / 27.05.2019

  относно: Решение за отваряне на чувалите с бюлетини на СИК №2639000034 на територията на община Самоков за изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г

всички решения