Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 260-НС
София Област, 03.04.2021

ОТНОСНО: Изменение на решение N 252 – НС / 03.04.2021 г. относно публикуване на списъка на упълномощените представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на интернет страницата на 26-ти РИК Софийски.

С решение N 252-НС от 03.04.2021 г. РИК 26 – Софийски е взел решение да публикува списъка на 207 /двеста и седем/ упълномощени представители на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ съгласно представен списък N 1 с вх. № 382/01.04.2021 г. от упълномощения представител на коалицията Антонина Минчева Душева, и не публикува 8 /осем/ упълномощени лица на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, тъй като не отговарят на изискванията, посочени в Решение N 2149 – НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

След взимане на решението, при публикуването на списъка на 207-те упълномощени представители на на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ в Списъка на упълномощените представители на партиите и коалициите и инициативните комитети в Регистъра на електронната страница на РИК 26, Софийски, се установява че още 5 /пет/ от списъка на 207-те упълномощени представители не отговарят на изискванията, посочени в Решение N 2419-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК, както следва:

 • Боян Николов Николов
 • Ирина Григорова Печеевска
 • Йордан Каменов Бабуков
 • Ирина Валентинова Митрова
 • Асен Василев Тотин,

поради което РИК 26 Софийски следва да вземе решение за изменение на решение N 252-НС от 03.04.2021 г. като публикува променен списък на упълномощени представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно подадения списък N 1 от 01.04.2021 г., и актуализира лицата, които не публикува в списъка на упълномощените представители на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ по подадения списък N 1 от 01.04.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във вр. Решение №2149-НС от 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия

РЕШИ:

 1. Изменя решение N 252 – НС / 03.04.2021 г. относно публикуване на списъка на упълномощените представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на интернет страницата на 26-ти РИК Софийски, на интернет страницата на 26-ти РИК Софийски, както следва:

1.1 Публикува списъка на 202 /двеста и двама/ упълномощени представители на  коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ на интернет страницата на Районна избирателна комисия № 26 – Софийски, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Веселин Петров Жилов

 

1 / 01.04.2021г.

2

Десислава Иванова Алексова

 

2 / 01.04.2021г.

3

Полина Силвиева Костова

 

3 / 01.04.2021г.

4

Борис Станиславов Коцев

 

5 / 01.04.2021г.

5

Борислав Стефанов Дамянов

 

6 / 01.04.2021г.

6

Едоард Николаев Ненков

 

7 / 01.04.2021г.

7

Георги Попхристов Димитров

 

8 / 01.04.2021г.

8

Юлиан Александров Маутнер

 

9 / 01.04.2021г.

9

Калоян Евгениев Божилов

 

10 / 01.04.2021г.

10

Антония Валентинова Найденова

 

11 / 01.04.2021г.

11

Недка Маринова Цанова

 

12 / 01.04.2021г.

12

Желязко Димитров Желязков

 

13 / 01.04.2021г.

13

Гаврил Христов Билев

 

14 / 01.04.2021г.

14

Валери Димов Христов

 

15 / 01.04.2021г.

15

Стефан Валентинов Радев

 

16 / 01.04.2021г.

16

Емил Владев Иванов

 

17 / 01.04.2021г.

17

Мартин Чавдаров Кадинов

 

18 / 01.04.2021г.

18

Мартин Пламенов Павлов

 

19 / 01.04.2021г.

19

Владимир Методиев Гелев

 

20 / 01.04.2021г.

20

Ния Стефанова Иванова

 

21 / 01.04.2021г.

21

Христилиян Атанасов Юруков

 

22 / 01.04.2021г.

22

Димитър Полянов Петров

 

23 / 01.04.2021г.

23

Ивелин Николаев Станев

 

24 / 01.04.2021г.

24

Тихомир Кирков Николов

 

25 / 01.04.2021г.

25

Марияна Петрова Косева

 

26 / 01.04.2021г.

26

Гергана Николаева Ненова

 

27 / 01.04.2021г.

27

Венера Сашова Александрова

 

28 / 01.04.2021г.

28

Елена Славова Шкортова

 

29 / 01.04.2021г.

29

Мая Георгиева Станева

 

31 / 01.04.2021г.

30

Лулчо Станиславов Георгиев

 

32 / 01.04.2021г.

31

Велин Павлов Гетов

 

33 / 01.04.2021г.

32

Ясен Емилов Йорданов

 

34 / 01.04.2021г.

33

Диян Георгиев Георгиев

 

35 / 01.04.2021г.

34

Иван Димитров Цанов

 

36 / 01.04.2021г.

35

Радостин Николаев Каменов

 

37 / 01.04.2021г.

36

Александър Светославов Димов

 

38 / 01.04.2021г.

37

Асен Максимов Благоев

 

39 / 01.04.2021г.

38

Лилия Златкова Попова-Дотина

 

40 / 01.04.2021г.

39

Йоана Валериева Дотина

 

41 / 01.04.2021г.

40

Любен Любенов Петров

 

42 / 01.04.2021г.

41

Йордан Андреев Бенев

 

43 / 01.04.2021г.

42

Ваня Методиева Михайлова

 

44 / 01.04.2021г.

43

Николай Людмилов Михайлов

 

45 / 01.04.2021г.

44

Васил Кирилов Хаджийски

 

46 / 01.04.2021г.

45

Татяна Здравкова Стоянова

 

47 / 01.04.2021г.

46

Асен Стоянов Карагьозов

 

48 / 01.04.2021г.

47

Генади Борисов Кондарев

 

49 / 01.04.2021г.

48

Милан Кирилов Линев

 

50 / 01.04.2021г.

49

Владимир Гатев Бенев

 

51 / 01.04.2021г.

50

Венета Маринова Тодорова

 

52 / 01.04.2021г.

51

Петър Димитров Петров

 

53 / 01.04.2021г.

52

Васил Генчев Чолаков

 

54 / 01.04.2021г.

53

Димитър Минчев Славейков

 

55 / 01.04.2021г.

54

Драгомир Красимиров Николов

 

56 / 01.04.2021г.

55

Илко Руменов Димитров

 

57 / 01.04.2021г.

56

Стела Синто Юлзари

 

58 / 01.04.2021г.

57

Мария Иванова Георгиева

 

59 / 01.04.2021г.

58

Румен Божидаров Железов

 

60 / 01.04.2021г.

59

Владимир Ангелов Дончев

 

61 / 01.04.2021г.

60

Йордан Илиев Йорданов

 

62 / 01.04.2021г.

61

Николай Руменов Цветков

 

63 / 01.04.2021г.

62

Веселка Пенкова Петкова

 

64 / 01.04.2021г.

63

Нели Христова Лихаржова

 

65 / 01.04.2021г.

64

Нора Тониева Тодорова

 

66 / 01.04.2021г.

65

Деница Веселинова Спасова

 

67 / 01.04.2021г.

66

Борислав Георгиев Георгиев

 

68 / 01.04.2021г.

67

Георги Петров Гуторанов

 

69 / 01.04.2021г.

68

Женя Енчева Янкова

 

70 / 01.04.2021г.

69

Зорница Николаева Блянгова

 

71 / 01.04.2021г.

70

Радослав Стефанов Стоянов

 

72 / 01.04.2021г.

71

Милен Ванев Метев

 

73 / 01.04.2021г.

72

Борислав Иванов Господинов

 

74 / 01.04.2021г.

73

Анита Петрова Церовска

 

75 / 01.04.2021г.

74

Александра Венциславова Димитрова

 

76 / 01.04.2021г.

75

Спас Цветанов Христов

 

77 / 01.04.2021г.

76

Запрян Ташев Ташев

 

78 / 01.04.2021г.

77

Павел Филипов Резин

 

79 / 01.04.2021г.

78

Мария Димова Атанасова

 

80 / 01.04.2021г.

79

Светлана Георгиевна Хвир

 

81 / 01.04.2021г.

80

Йоан Иванов Петрушинов

 

82 / 01.04.2021г.

81

Емил Йорданов Зашев

 

83 / 01.04.2021г.

82

Иван Владимиров Керемедчиев

 

84 / 01.04.2021г.

83

Стефан Николов Николов

 

85 / 01.04.2021г.

84

Светлин Тодоров Гърбатов

 

86 / 01.04.2021г.

85

Евелина Емилова Симеонова

 

88 / 01.04.2021г.

86

Илия Чавдаров Русев

 

89 / 01.04.2021г.

87

Калин Ангелов Андонов

 

90 / 01.04.2021г.

88

Антония Иванова Замфирова

 

91 / 01.04.2021г.

89

Гергана Атанасова Апостолова

 

92 / 01.04.2021г.

90

Ралица Емилова Григорова

 

93 / 01.04.2021г.

91

Тодор Емилов Димов

 

94 / 01.04.2021г.

92

Цветан Костадинов Коцев

 

95 / 01.04.2021г.

93

Калоян Божидаров Кънев

 

96 / 01.04.2021г.

94

Велианна Мирославова Кашева

 

97 / 01.04.2021г.

95

Николай Николов Данаилов

 

98 / 01.04.2021г.

96

Диана Томова Гълъбова

 

99 / 01.04.2021г.

97

Детелин Николаев Добринов

 

100 / 01.04.2021г.

98

Георги Михайлов Таков

 

101 / 01.04.2021г.

99

Фидел Иванов Ангелов

 

102 / 01.04.2021г.

100

Десислава Банкова Петкова

 

104 / 01.04.2021г.

101

Евелин Руменов Евлогиев

 

105 / 01.04.2021г.

102

Живка Илиева Дункова

 

106 / 01.04.2021г.

103

Стефан Бориславов Стефанов

 

107 / 01.04.2021г.

104

Кристина Владимирова Николова

 

108 / 01.04.2021г.

105

Петя Иванова Паскова

 

109 / 01.04.2021г.

106

Зорница Борисова Стумбова

 

110 / 01.04.2021г.

107

Валентин Димитров Александров

 

111 / 01.04.2021г.

108

Николай Георгиев Жечков

 

112 / 01.04.2021г.

109

Николай Любенов Мареков

 

113 / 01.04.2021г.

110

Огнян Божидаров Найденов

 

114 / 01.04.2021г.

111

Мартин Щерионов Кутрубиев

 

115 / 01.04.2021г.

112

Станислав Кирилов Цолов

 

116 / 01.04.2021г.

113

Трифон Николаев Трифонов

 

117 / 01.04.2021г.

114

Веселин Павлов Алексиев

 

118 / 01.04.2021г.

115

Юлий Владимиров Орешков

 

119 / 01.04.2021г.

116

Здравко Георгиев Славчев

 

120 / 01.04.2021г.

117

Александър Кирилов Даскалов

 

121 / 01.04.2021г.

118

Алберто Антонов Мельов

 

122 / 01.04.2021г.

119

Аврора Спартакова Керемидчиева

 

123 / 01.04.2021г.

120

Борис Неделчев Тодоров

 

124 / 01.04.2021г.

121

Атанас Райков Райков

 

125 / 01.04.2021г.

122

Камелия Василева Пъшева

 

126 / 01.04.2021г.

123

Боряна Людмилова Димова

 

127 / 01.04.2021г.

124

Здравко Петров Габровски

 

128 / 01.04.2021г.

125

Стефан Бориславов Хаджийски

 

129 / 01.04.2021г.

126

Ивайло Пламенов Игнатов

 

130 / 01.04.2021г.

127

Иван Христов Христов

 

131 / 01.04.2021г.

128

Иво Добринов Добрев

 

132 / 01.04.2021г.

129

Марина Петрова Станева-Кънева

 

133 / 01.04.2021г.

130

Габриела Христова Ерелийска

 

134 / 01.04.2021г.

131

Любомир Иванов Стамболийски

 

135 / 01.04.2021г.

132

Светослав Мирчев Алексиев

 

137 / 01.04.2021г.

133

Красимир Петков Димитров

 

138 / 01.04.2021г.

134

Живко Стойчов Лобутов

 

139 / 01.04.2021г.

135

Марио Емилов Димитров

 

140 / 01.04.2021г.

136

Любомир Георгиев Кабрански

 

141 / 01.04.2021г.

137

Невена Несторова Стаева

 

142 / 01.04.2021г.

138

Виктор Ангелов Дачев

 

143 / 01.04.2021г.

139

Ангел Стоянов Анев

 

144 / 01.04.2021г.

140

Александър Димитров Андреев

 

145 / 01.04.2021г.

141

Олег Петров Темников

 

146 / 01.04.2021г.

142

Анастас Благовестов Пунев

 

147 / 01.04.2021г.

143

Петър Милчев Петков

 

148 / 01.04.2021г.

144

Светослав Пламенов Панайотов

 

149 / 01.04.2021г.

145

Добри Иванов Сивилов

 

150 / 01.04.2021г.

146

Елка Илиева Златева

 

151 / 01.04.2021г.

147

Мартин Валери Тонков

 

152 / 01.04.2021г.

148

Сашо Димитров Янакиев

 

153 / 01.04.2021г.

149

Красимира Георгиева Николчова

 

154 / 01.04.2021г.

150

Стоян Яворов Чакалов

 

155 / 01.04.2021г.

151

Красимир Велинов Костадинов

 

156 / 01.04.2021г.

152

Христо Иванов Ахтаподов

 

157 / 01.04.2021г.

153

Симеон Александров Симеонов

 

158 / 01.04.2021г.

154

Радостина Руменова Борисова

 

159 / 01.04.2021г.

155

Валентин Димитров Рангелов

 

160 / 01.04.2021г.

156

Мартин Маринов Кирицов

 

161 / 01.04.2021г.

157

Димитър Тодоров Димитров

 

162 / 01.04.2021г.

158

Илвана Михайлова Даскалова

 

163 / 01.04.2021г.

159

Филип Ангелов Маринов

 

164 / 01.04.2021г.

160

Никола Ивайлов Огнянов

 

165 / 01.04.2021г.

161

Яна Георгиева Толева

 

166 / 01.04.2021г.

162

Ясен Халед Хадж-Таха

 

167 / 01.04.2021г.

163

Павел Петров Яначков

 

168 / 01.04.2021г.

164

Дияна Стоянова Димитрова

 

169 / 01.04.2021г.

165

Явор Стефанов Фролошки

 

170 / 01.04.2021г.

166

Димитър Колев Гочев

 

171 / 01.04.2021г.

167

Павлин Иванов Делчев

 

172 / 01.04.2021г.

168

Живка Тодорова Георгиева-Недева

 

173 / 01.04.2021г.

169

Андрей Емил Кало

 

174 / 01.04.2021г.

170

Николай Николаев Адамов

 

175 / 01.04.2021г.

171

Данаил Стойчев Маринов

 

176 / 01.04.2021г.

172

Тихомир Борисов Тодоров

 

177 / 01.04.2021г.

173

Владимир Павлов Александров

 

178 / 01.04.2021г.

174

Павел Стоянов Павлов

 

179 / 01.04.2021г.

175

Александър Ивайлов Лазаров

 

180 / 01.04.2021г.

176

Любен Евгениев Иванов

 

181 / 01.04.2021г.

177

Илияна Стефанова Божова

 

182 / 01.04.2021г.

178

Михаил Божидаров Александров

 

183 / 01.04.2021г.

179

Десислава Стефанова Динева

 

184 / 01.04.2021г.

180

Борис Георгиев Дафов

 

185 / 01.04.2021г.

181

Александър Емилов Василев

 

186 / 01.04.2021г.

182

Даниела Йорданова Попова

 

187 / 01.04.2021г.

183

Мануела Георгиева Малеева-Франиер

 

188 / 01.04.2021г.

184

Ана Георгиева Клисарска

 

189 / 01.04.2021г.

185

Ивайло Огнянов Ганчев

 

190 / 01.04.2021г.

186

Андрей Георгиев Войнов

 

191 / 01.04.2021г.

187

Георги Петров Джигров

 

192 / 01.04.2021г.

188

Димитър Нинов Нинов

 

193 / 01.04.2021г.

189

Борислав Михайлов Гюлеметов

 

194 / 01.04.2021г.

190

Лилия Веселинова Касабова-Николова

 

195 / 01.04.2021г.

191

Юри Василев Торнев

 

196 / 01.04.2021г.

192

Александър Василев Преславски

 

197 / 01.04.2021г.

193

Теодора Чавдарова Мирянова

 

198 / 01.04.2021г.

194

Серги Чавдаров Сергиев

 

199 / 01.04.2021г.

195

Свилен Станчев Стефанов

 

200 / 01.04.2021г.

196

Симеон Димитров Конакчиев

 

201 / 01.04.2021г.

197

Гергана Любомирова Кичева

 

202 / 01.04.2021г.

198

Магдалена Атанасова Спирова

 

203 / 01.04.2021г.

199

Детелина Василева Костадинова

 

204 / 01.04.2021г.

200

Павел Йорданов Серафимов

 

205 / 01.04.2021г.

201

Йордан Димитров Андреев

 

206 / 01.04.2021г.

202

Никола Стефанов Панев

 

207 / 01.04.2021г.

 

1.2. Не публикува 13 /тринадесет/ упълномощени лица на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, както следва:

- Любомир Йорданов Попйорданов

- Любомир Василев Любомиров

- Живко Иванов Димитров

- Диляна Лъчезарова Митовска

- Петя Вълкова Косачева

- Любомир Бориславов Цветков

- Даниела Радкова Цонева

- Емил Андреев Коралов

- Боян Николов Николов

- Ирина Григорова Печеевска

- Йордан Каменов Бабуков

- Ирина Валентинова Митрова

- Асен Василев Тотин

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.73 от ИК.

Зам. председател: Иво Димитров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 271-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 97-НС-хм с фабричен № 3260150 на СИК № 262500005 в община Костенец при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 • № 270-НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26027004 за протокол за секция N 264300031 и превъвеждане на протокол за секция N 264300031 и анулиране на разписка с входящ номер 26027006 за протокол за секция N 264300017 и превъвеждане на протокол за секция N 264300017 на Районна избирателна комисия 26 - София област.

 • № 269-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане на протокол – Приложение 97-НС-хм с фабричен № 3260250 на СИК № 263900035 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения