Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
260600001гр.БожурищеСУ"ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-НОВА СГРАДА, БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №10
260600002гр.БожурищеСУ"ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-НОВА СГРАДА, БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №10
260600003гр.БожурищеСУ"ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-СТАРА СГРАДА, БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №10
260600004гр.БожурищеСУ"ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-НОВ КВАРТАЛ, УЛ."ЗДРАВЕЦ" №5
260600005гр.БожурищеСУ"ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-СТАРА СГРАДА, БУЛ."ИВАН ВАЗОВ" №10
260600006гр.БожурищеСУ"ЛЕТЕЦ ХР.ТОПРАКЧИЕВ"-НОВ КВАРТАЛ, УЛ."ЗДРАВЕЦ"№5
260600007с.ПролешаЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №81А
260600008с.ХераковоСГРАДАТА НА ФИТНЕСА, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2А
260600009с.ХрабърскоСГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. "ЛИПА" №6
260700001гр.БотевградОУ"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-СТАЯ 106, УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №2
260700002гр.БотевградОУ"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-СТАЯ 108, УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №2
260700003гр.БотевградОУ"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-СТАЯ 110, УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №2
260700004гр.БотевградТПГ"СТАМЕН ПАНЧЕВ"-СТАЯ 106,УЛ."ЗАХАРИ СТОЯНОВ"№10
260700005гр.БотевградТПГ"СТАМЕН ПАНЧЕВ"-СТАЯ 104,УЛ."ЗАХАРИ СТОЯНОВ"№10
260700006гр.БотевградОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-СТАЯ 104, УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №3
260700007гр.БотевградОУ"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-СТАЯ 105, УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №3
260700008гр.БотевградППМГ" АКАД. ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ"-СТАЯ 104, БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №18
260700009гр.БотевградКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "ДЕТЕЛИНА"-ПЛ. "НЕЗНАЕН ВОЙН"№3А
260700010гр.БотевградЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"-ЦЕНТРАЛЕН ВХОД, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"№12
260700011гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 101, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ" №14
260700012гр.БотевградЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"-ИЗТОЧЕН ВХОД, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"№12
260700013гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 103, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ"№14
260700014гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 104, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ"№14
260700015гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 105, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ"№14
260700016гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 106, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ"№14
260700017гр.БотевградОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-СТАЯ 1, УЛ."Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ" №8
260700018гр.БотевградОУ"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-СТАЯ 106, УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №3
260700019гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 107, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ" №14
260700020гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 108, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ" №14
260700021гр.БотевградОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-СТАЯ 2, УЛ."Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ"№8
260700022гр.БотевградОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", НАЧАЛЕН КУРС-СТАЯ 110, УЛ."КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ"№14
260700023гр.БотевградОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-СТАЯ 3, УЛ."Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ" №8
260700025с.ТрудовецНЧ "НИКОЛА РАКИТИН 1890"-МАЛЪК САЛОН,УЛ."ЦАР СИМЕОН І"№10
260700026с.ТрудовецОУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"-СТОЛОВА, УЛ."ЧЕРКОВНА" №3
260700027с.ТрудовецПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ-УЛ."ЧЕРКОВНА" №3
260700028с.ТрудовецНЧ "НИКОЛА РАКИТИН 1890"-ПАРТЕР, УЛ."ЦАР СИМЕОН І"№10
260700029с.СкравенаОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-СТАЯ 1, УЛ. "ТОДОР ПОПОВ" №3
260700030с.СкравенаОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-СТАЯ 2, УЛ. "ТОДОР ПОПОВ" №3
260700031с.НоваченеОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",-СТАЯ 1, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-№2
260700032с.НоваченеОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",-СТАЯ 2, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-№2
260700036с.ЛитаковоОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-СТАЯ 2, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"-№9
260700037с.ЛитаковоОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-СТАЯ 1, УЛ. "ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА"-№1
260700041с.ВрачешОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"-СТАЯ 2, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"№4
260700042с.ВрачешОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"-СТАЯ 3, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"№4
260700043с.ВрачешОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"-СТАЯ 4, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"№4
260700044с.ВрачешОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"-СТАЯ 5, ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №4
260900001гр.ГодечСИНДИКАЛЕН ДОМ-II ЕТАЖ, УЛ."РЕПУБЛИКА" №1
260900002гр.ГодечЧИТАЛИЩЕ, УЛ."Н.Й.ВАПЦАРОВ" №10
260900003гр.ГодечСУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"(БАЗА 1), УЛ."АКАД.И.ЕМАНУИЛОВ" №1
260900004гр.ГодечСУ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"(БАЗА 2), УЛ."АКАД.И.ЕМАНУИЛОВ" №1
260900005гр.ГодечСИНДИКАЛЕН ДОМ-УЛ."РЕПУБЛИКА" №1, ЕТАЖ 1
261000001с.Горна МалинаРИТУАЛЕН ДОМ
261000002с.Горна МалинаЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
261000003с.БелопопциЧИТАЛИЩЕ"СЪЗНАНИЕ"
261000006с.АприловоСГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
261000013с.Долно КамарциСГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
261600001гр.ДрагоманСПОРТНА ЗАЛА-УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №1
261600002гр.ДрагоманТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №66
261600003гр.ДрагоманСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
261600004гр.ДрагоманСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
261600005гр.ДрагоманЧИТАЛИЩЕ-"КВАРТАЛ ДРАГОМАН"
261600015с.ГаберКМЕТСТВО
261700001гр.Елин ПелинНУ"ХРИСТО БОТЕВ",ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ"№3
261700002гр.Елин ПелинСУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",БУЛ."ВИТОША"№3
261700003гр.Елин ПелинСУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",БУЛ."ВИТОША"№3
261700004гр.Елин ПелинНУ"ХРИСТО БОТЕВ",ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ"№3
261700005гр.Елин ПелинНУ"ХРИСТО БОТЕВ",ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ"№3
261700006гр.Елин ПелинНУ"ХРИСТО БОТЕВ",ПЛ."НЕЗАВИСИМОСТ"№3
261700007гр.Елин ПелинСУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",БУЛ."ВИТОША"№3
261700009с.Елин ПелинОУ"СТЕФАН СТЕФАНОВ",УЛ."СТЕФАН СТЕФАНОВ"№6
261700010с.Елин ПелинКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ЛЕСНОВСКА"№24
261700011с.Елин ПелинНУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "ЛЕВСКИ" №6
261700012с.Елин ПелинНЧ "СВЕТЛИНА", УЛ."СТАРА ПЛАНИНА"№8
261700013с.Нови ханОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№1
261700014с.Нови ханОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№1
261700015с.ГабраОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№16
261700016с.ГабраОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№16
261700017с.Равно полеОУ"ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№2
261700018с.Равно полеОУ"ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№2
261700019с.МусачевоНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"
261700020с.ГригоревоНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ"
261700021с.СтолникНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
261700025с.ПетковоКМЕТСТВОТО
261700026с.ЛесновоОУ "ХРИСТО БОТЕВ, УЛ."ОСМА"№2
261700027с.ЛесновоНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЕЗСМЪРТИЕ"
261700028с.ДогановоОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
261700033с.Нови ханТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР-II ЕТАЖ, УЛ."МЕСТНОСТ МИЛКОВИЦА"
261800001гр.ЕтрополеСНЕК-БАР"ХИТ", БУЛ."РУСКИ"№42
261800002гр.ЕтрополеСУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ"-КЛАСНА СТАЯ-I ЕТАЖ
261800003гр.ЕтрополеСУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ"-КЛАСНА СТАЯ-II ЕТАЖ
261800004гр.ЕтрополеСУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ"-КЛАСНА СТАЯ-ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
261800005гр.ЕтрополеСПОРТА ЗАЛА "ЧАВДАР"-КАФЕ-I ЕТАЖ
261800006гр.ЕтрополеСУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ", ПЪРВИ КОРПУС, ПЪРВИ ЕТАЖ, 3 СТАЯ
261800007гр.ЕтрополеСПОРТНА ЗАЛА "СТОЯН НИКОЛОВ"
261800008гр.ЕтрополеЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 Г".
261800009гр.ЕтрополеОУ"ХРИСТО БОТЕВ"/ВХОД ОТ БУЛ."РУСКИ"/
261800010гр.ЕтрополеОУ"ХРИСТО БОТЕВ"/ВХОД ОТ ДВОРА/
261800011гр.ЕтрополеОУ"ХРИСТО БОТЕВ"/СТОЛА/
262000001гр.ИхтиманКЛУБ I-ВИ КВАРТАЛ
262000002гр.ИхтиманОБЩИНСКА СГРАДА-"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"130
262000003гр.ИхтиманСУ"ХРИСТО БОТЕВ"-КЛ.СТАЯ I-ВИ ЕТАЖ
262000004гр.ИхтиманСУ"ХРИСТО БОТЕВ"-КЛ.СТАЯ I-ВИ ЕТАЖ
262000005гр.ИхтиманКВ.КЛИСАРЦИ-КЛУБ ПЕНСИОНЕР
262000006гр.ИхтиманОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-СГРАДА 1
262000007гр.ИхтиманОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-СГРАДА 1
262000008гр.ИхтиманОБЩИНСКА СГРАДА-"ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"130
262000009гр.ИхтиманКЛУБ IV-ТИ КВАРТАЛ
262000010гр.ИхтиманОБЩИНСКА БОЛНИЦА
262000011гр.ИхтиманОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
262000012гр.ИхтиманОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
262000014с.СтамболовоКМЕТСТВОТО
262000019с.ЖивковоЧИТАЛИЩЕТО-ФОАЙЕТО
262000024с.ВакарелПОЩАТА
262000026с.ВакарелУЧИЛИЩЕТО
262000030гр.ИхтиманОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
262400001гр.КопривщицаПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОГДАН",БУЛ."ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ ПАЛАВЕЕВ"№77 Б
262400002гр.КопривщицаРИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№16
262400003гр.КопривщицаСТАРОТО У-ЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№17
262500001гр.КостенецСУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-КАБИНЕТ ПО ИЗОБР. ИЗКУСТВО, УЛ."БРЕЗА"№6
262500002гр.КостенецСУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-СТАЯ НА I-ВИ КЛАС, УЛ."БРЕЗА"№6
262500003гр.КостенецДГ "ЗДРАВЕЦ" УЛ."ЗДРАВЕЦ"№2
262500004гр.КостенецДГ "ЗДРАВЕЦ" УЛ."ЗДРАВЕЦ"№2
262500005гр.КостенецОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-(БИВШЕ ОДК), УЛ."БОРОВЕЦ"№13Б
262500006гр.КостенецПГ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"-КАБИНЕТ ПО БИОЛОГИЯ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№5
262500007гр.КостенецОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-СТАЯ НА I-ВИ ЕТАЖ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №7
262500008гр.КостенецНЧ "ПРОГРЕС-1907"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ПЕТЪР БЕРОН"№2
262500009гр.КостенецОБЩИНСКО ПОМЕЩЕНИЕ Ж.К."ОЛИМПИАДА" БЛ.11, ВХ.Б, ЕТ.1
262500010гр.Момин проходОУ "ХР. СМИРНЕНСКИ"-ЕТ.I-ВИ-СТАЯ НА III-ТИ КЛАС, УЛ."СЛАВЯНСКА"№3
262500011гр.Момин проходНЧ "ГЕО МИЛЕВ-1954"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ХР.БОТЕВ"№23
262500012с.КостенецЗДРАВНА СЛУЖБА, УЛ. "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" №1
262500013с.КостенецНЧ "ПРОСВЕТА-1881", ПЛ."К.КОСТЕНЕЧКИ"№13
262500014с.КостенецОУ "КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ"-КАБИНЕТ ПО МУЗИКА, УЛ."ИНЧОВИЦА"№3
262500015с.КостенецОУ "КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ"-КАБИНЕТ ПО ХОРЕОГРАФИЯ, УЛ."ИНЧОВИЦА"№3
262500016с.КостенецОУ"КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ"-КАБИНЕТ ПО ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ, УЛ."ИНЧОВИЦА"№3
262600001гр.КостинбродI-ВИ РАЙОН, ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."СТАРА ПЛАНИНА"1
262600002гр.КостинбродІ-ВИ РАЙОН, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-НАЧАЛЕН КУРС УЛ."СЛАВЯНСКА"№165
262600003гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І, УЛ."ЛОМСКО ШОСЕ"№35
262600004гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І УЛ."ЛОМСКО ШОСЕ"№35
262600005гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, НЧ "ИВАН ВАЗОВ"-ГОЛЯМ САЛОН, УЛ."ОХРИД"№11
262600006гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, НОВ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"1
262600007гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, НЧ "ИВАН ВАЗОВ"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."ОХРИД"№11
262600008гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ."ОБЕДИНЕНА"№44
262600009гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ."ОБЕДИНЕНА"№44
262600010гр.КостинбродІІ-РИ РАЙОН, ПГВМСС "СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"-УЛ."ВАЛЕРИ ЧКАЛОВ"№3
262600011гр.КостинбродІІІ-ТИ РАЙОН, ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ"№3
262600012гр.КостинбродІІІ-ТИ РАЙОН, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1914", УЛ."ЮРИЙ ГАГАРИН"№50
262600013с.ДраговищицаНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ"
262600014с.ГоляновциАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА-КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО
262600018с.ПетърчОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ."БУЗЛУДЖА"№2
262600019с.ПетърчОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ."БУЗЛУДЖА"№2
263400001гр.ПравецОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ФОАЙЕ ПРЕД АКТОВА ЗАЛА, БУЛ."ТРЕТИ МАРТ"№30
263400002гр.ПравецБИВШЕ СИТИ ЮНИВЪРСИТИ-ЛЯВО КРИЛО, ПЛ."ТОДОР ЖИВКИВ" №4
263400003гр.ПравецНЧ "ЗАРЯ-1895"-ДЯСНО КРИЛО, КАФЕ-ФОАЙЕ, ПЛ."ТОДОР ЖИВКИВ" №4
263400004гр.ПравецБИВША ПОЩА, ЗАЛА "ПРАВЕЦ", ПЛ."ТОДОР ЖИВКОВ" №6А
263400005гр.ПравецСПОРТНА ЗАЛА-ФОАЙЕ ПРЕД КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА, БУЛ."ТРЕТИ МАРТ" №16
263400006с.РазливКЛУБ НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ."ТРЕТИ МАРТ" №2
263400011с.ДжуровоКЛУБ НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПЛ. "МЛАДА ГВАРГИЯ" №1
263400014с.ОсиковицаКЛУБ НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "ГЕН. ГУРКО" №47
263900001гр.СамоковОУ"ХРИСТО МАКСИМОВ", УЛ."ХРИСТО МАКСИМОВ" №1
263900002гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №25
263900003гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №25
263900004гр.СамоковОУ"ХРИСТО МАКСИМОВ", УЛ. "ХРИСТО МАКСИМОВ" №1
263900005гр.СамоковОУ"ХРИСТО МАКСИМОВ", УЛ. "ХРИСТО МАКСИМОВ" №1
263900006гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №25
263900007гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №25
263900008гр.СамоковРИТУАЛНА ЗАЛА-ОБЩИНА САМОКОВ, УЛ. "МАКЕДОНИЯ" №34
263900009гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ. "МАКЕДОНИЯ" №25
263900010гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ", УЛ. "МАКЕДОНИЯ" №25
263900011гр.СамоковПГ"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №45
263900012гр.СамоковПГ"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №45
263900013гр.СамоковПГ"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №45
263900014гр.СамоковНУ"СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ", УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №80
263900015гр.СамоковКЛУБ-ІV КВАРТАЛ, УЛ."ЦАР БОРИС III" №115
263900016гр.СамоковОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6
263900017гр.СамоковОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6
263900018гр.СамоковОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6
263900019гр.СамоковЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ГР. САМОКОВ, УЛ."БУЗЛУДЖА" №2
263900020гр.СамоковОУ"МИТРОПОЛИТ АВКС. ВЕЛЕШКИ"-БИВШ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №18
263900021гр.СамоковСОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."БУЛАИР"№2
263900023гр.СамоковПТГ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" №4
263900024гр.СамоковПТГ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" №4
263900025гр.СамоковПТГ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" №4
263900026гр.СамоковПТГ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ" №4
263900027гр.СамоковСОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."БУЛАИР"№2
263900028гр.СамоковСОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."БУЛАИР"№2
263900029гр.СамоковОПУ"НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ" №3
263900030гр.СамоковОПУ"НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ" №3
263900031гр.СамоковСОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."БУЛАИР"№2
263900032гр.СамоковОПУ"НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ."СОФИЙСКО ШОСЕ" №3
263900033гр.СамоковОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Н. РИЛСКИ", УЛ."ХРИСТО МАКСИМОВ" №40
263900034гр.СамоковОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Н. РИЛСКИ", УЛ."ХРИСТО МАКСИМОВ" №40
263900035гр.СамоковОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Н. РИЛСКИ", УЛ."ХРИСТО МАКСИМОВ" №40
263900036гр.СамоковОУ"ХРИСТО МАКСИМОВ", УЛ."ХРИСТО МАКСИМОВ" №1
263900042с.Широки долКОМБИНИРАНА СГРАДА
263900052с.РайовоЧИТАЛИЩЕТО
263900053с.ПродановциМЛАДЕЖКИ ДОМ
263900054с.ДоспейЧИТАЛИЩЕТО
263900055с.ГоведарциЧИТАЛИЩЕТО
263900056с.ГоведарциЧИТАЛИЩЕТО
263900058с.Мала църкваСГРАДА РПК - ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД
263900059с.Бели ИскърЧИТАЛИЩЕТО
263900060с.РадуилЧИТАЛИЩЕТО
263900061с.РадуилГОРСКИ ДОМ
263900062с.МарицаРИТУАЛЕН ДОМ
263900063с.ДрагушиновоМЛАДЕЖКИ ДОМ
264300001гр.СвогеНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",УЛ."ЦАР СИМЕОН"№29
264300002гр.СвогеНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",УЛ."ЦАР СИМЕОН"№29
264300003гр.СвогеНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",УЛ."ЦАР СИМЕОН"№29
264300004гр.СвогеСУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЗВЪНЧЕ"№2
264300005гр.СвогеСУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЗВЪНЧЕ"№2
264300006гр.СвогеСУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЗВЪНЧЕ"№2
264300007гр.СвогеНУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",УЛ."ЦИОЛКОВСКИЙ"№2
264300008гр.СвогеКВАРТАЛЕН КЛУБ,УЛ."ПЕТЪР БЕРОН"№36
264300013с.Владо ТричковКЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО,УЛ."ПЪРВА"№1
264300014с.Владо ТричковОУ "ЕЛИН ПЕЛИН",УЛ."ТРЕТА"№2
264300016с.Гара БовНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА-1896"/МАЛЪК САЛОН/,УЛ."ИЗДРИМЕЦ"№6
264300017с.Гара ЛакатникНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ-1934",ПЛОЩАД "ЦЕНТЪРА"№2
264300018с.Гара ЛакатникОУ "ХРИСТО БОТЕВ",УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№14
264300027с.ИскрецОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№9
264300028с.ИскрецОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№9
264300037с.РебровоОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",УЛ."СТАРА ПЛАНИНА"№5
264300039с.СвидняОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ"№14
264300040с.ТомпсънКЛУБА В КМЕТСТВОТО
264300041с.ЦеровоОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ",УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН"№12
264300042с.ЦеровоОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ",УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН"№12
264500003гр.СливницаУЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ" №15, ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ГОРНА МАХАЛА
264500004гр.СливницаСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ",УЛ."ЕЛИН ПЕЛИН" №1
264500005гр.СливницаПГТ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№4
264500006гр.СливницаНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЧАВДАР ВОЙВОДА" №10
264500007гр.СливницаЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ", ПЛ."СЪЕДИНЕНИЕ"№3
264500008гр.СливницаСГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ПЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" №1, ЕТ.1
264500009гр.СливницаЗАВОД ЗА ХЛАДИЛНА МЕБЕЛ, УЛ."ГЕО МИЛЕВ"№7
264500010гр.СливницаНУ "СОТИР ДИМИТРОВ", УЛ."ХАН АСПАРУХ" №43
264500011гр.СливницаРПК "ЕДИНСТВО", УЛ."ИВАН ВАЗОВ"№40
264500012с.АлдомировциКМЕТСТВОТО-I ЕТАЖ
264500013с.АлдомировциКМЕТСТВОТО-II ЕТАЖ
264700001гр.ЗлатицаСУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№2
264700002гр.ЗлатицаЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",ПЛ."МАКЕДОНИЯ"№2
264700003гр.ЗлатицаЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",ПЛ."МАКЕДОНИЯ"№2
264700004гр.ЗлатицаСУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2
264700005гр.ЗлатицаСУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2
264700006гр.ЗлатицаСУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2
264700007гр.ЗлатицаСУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2
265400001с.АнтонОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-I ЕТАЖ, УЛ. "БЪЛГАРИЯ" №47
265400002с.АнтонОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-I ЕТАЖ, УЛ. "БЪЛГАРИЯ" №47
265500001гр.ПирдопУЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №24
265500002гр.ПирдопУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72
265500003гр.ПирдопПЛ. "ТОДОР ВЛАЙКОВ" №4
265500004гр.ПирдопУЛ. "ЗДРАВЕЦ" №24
265500005гр.ПирдопУЛ. "ЗЛАТЬОВИЦА" №2
265500006гр.ПирдопУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №47
265500007гр.ПирдопУЛ. "ДИМИТЪР САВОВ" №41
265500008гр.ПирдопУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №99
265500009гр.ПирдопУЛ. "ДИМИТЪР САВОВ" №41
265500010гр.ПирдопУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №72
265500011гр.ПирдопУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ" №1
265500012с.ДушанциПЛ. "СВОБОДА" №1
265600001с.МирковоОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
265600002с.МирковоОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
265700001с.ЧавдарОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №5
265700002с.ЧавдарОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №5
265800001с.ЧелопечПЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №1, АДМ.СГРАДА НА ОБА-ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
265800002с.ЧелопечУЛ."Г.РАКОВСКИ" №16, СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ХАРМОНИЯ"
265900001гр.Долна баняСГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ-ЕТАЖ II, УЛ."ТЪРГОВСКА" №134
265900002гр.Долна баняПГ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ТЪРГОВСКА" №133
265900003гр.Долна баняЦНСТ "КОНСТАНЦА ЛЯПЧЕВА"-В СГРАДАТА НА ЦОП, УЛ."РИЛСКО ШОСЕ" №7
265900004гр.Долна баняСГРАДАТА НА ПТТС, УЛ."ТЪРГОВСКА"№83
265900005гр.Долна баняЧИТАЛИЩЕ "РИЛА", УЛ."ТЪРГОВСКА" №95
265900006гр.Долна баняВ СГРАДАТА НА МАГАЗИНА ДО РЕСТОРАНТ "ДРУЖБА", УЛ."Д. БЛАГОЕВ" №83А

Календар

Решения

  • № 271-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане на протокол – Приложение 97-НС-хм с фабричен № 3260150 на СИК № 262500005 в община Костенец при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 26027004 за протокол за секция N 264300031 и превъвеждане на протокол за секция N 264300031 и анулиране на разписка с входящ номер 26027006 за протокол за секция N 264300017 и превъвеждане на протокол за секция N 264300017 на Районна избирателна комисия 26 - София област.

  • № 269-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане на протокол – Приложение 97-НС-хм с фабричен № 3260250 на СИК № 263900035 в община Самоков при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения