Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
София Област, 24.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

На 24.03.2023 г. в 09.00 ч. в Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски е постъпило заявление, входирано под № 1 в регистъра за застъпниците на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски. Заявлението е подписано от Младен Найденов Маринов, в качеството му на упълномощен представител от Бойко Методиев Борисов, представляващ коалицията, за регистрация на общо 103 /сто и трима/ застъпници на кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 103 (сто и трима) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 103 (сто и три) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1713-НС / 28.02.2023 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 1. Регистрира 103 (сто и трима) застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2022 г. съгласно приложен списък: 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Христина Асенова Михайлова

 

2

Елеонора Георгиева Андреева

 

3

Борислава Бориславова Николова

 

4

Лиляна Иванова Борисова

 

5

Даниела Гълъбова Манчева

 

6

Гергана Христова Петрушинова

 

7

Маша Георгиева Петкова

 

8

Бойка Атанасова Гълъбова

 

9

Йорданка Борисова Симонова

 

10

Кристиян Емилов Стоянов

 

11

Маргарита Антониева Стоймирова

 

12

Теменужка Стоянова Савова

 

13

Цветанка Иванова Церовска

 

14

Красимир Божидаров Янински

 

15

Живка Стоянова Тошева

 

16

Емилиана Валентинова Стойчева

 

17

Валя Димитрова Зашева

 

18

Мая Стоянова Илиева

 

19

Зоя Георгиева Лафчийска

 

20

Роза Христова Хаджипеткова

 

21

Мария Кирилова Грънчарова

 

22

Здравка Георгиева Кьосева

 

23

Велина Любомирова Минева-Илиева

 

24

Румен Георгиев Белчинов

 

25

Красимир Ангелов Ботев

 

26

Добромир Георгиев Налбантов

 

27

Николай Стефанов Стоилов

 

28

Радка Георгиева Илиева

 

29

Евдокия Стоилова Петрова

 

30

Трена Стоянова Христова

 

31

Запринка Методиева Аткова

 

32

Кръстю Иванов Радев

 

33

Ангел Иванов Вучев

 

34

Цветелина Илианова Илиева

 

35

Тодор Димитров Михайлов

 

36

Надя Христова Николова

 

37

Виолета Любчова Стойкова

 

38

Стела Спасова Георгиева

 

39

Александър Александров Арангелов

 

40

Райна Костадинова Добрева

 

41

Цвета Божкова Панова

 

42

Марийка Николова Пенчева

 

43

Шериф Красимиров Ботев

 

44

Добромира Огнянова Пенчева

 

45

Иванина Владимирова Чолакова

 

46

Силвия Стефанова Пинджурова

 

47

Гергана Недялкова Лазарова

 

48

Елка Василева Благоева

 

49

Денислава Славейкова Донкова-Милчева

 

50

Аделин Димитров Трифонов

 

51

Ивелина Ивайлова Кръстева

 

52

Иванка Димитрова Митрова-Ценева

 

53

Иван Борисов Благоев

 

54

Даниела Пешова Бандрова

 

55

Бойко Иванов Пашалийски

 

56

Александър Ангелов Ангелов

 

57

Валентина Георгиева Кръстева

 

58

Васил Димитров Змияров

 

59

Цветан Николаев Дървеняков

 

60

Ваня Ангелова Михайлова

 

61

Живка Живкова Йорданова

 

62

Йосиф Живков Петров

 

63

Ирена Ангелова Иванова

 

64

Галин Митков Илиев

 

65

Емилия Ивайлова Асенова

 

66

Кристиян Цветанов Иванов

 

67

Йордан Боби Бачев

 

68

Соня Горянова Колева

 

69

Илияна Людмилова Китанова

 

70

Надя Любомирова Михова

 

71

Мая Красимирова Ставрева

 

72

Илияна Иванова Михалкова

 

73

Божидар Христинов Велев

 

74

Теменужка Иванова Рангелова

 

75

Оля Кръстанова Иванова

 

76

Александър Андреев Станков

 

77

Елена Цветанова Апостолова-Петрова

 

78

Димитър Иванов Нейков

 

79

Илиян Бисеров Колев

 

80

Силва Драгойчева Илиева

 

81

Беатрис Иванова Благоева

 

82

Владислав Григоров Любенов

 

83

Венелина Иванова Манкова

 

84

Силвия Кръстанова Йоргова

 

85

Парашкева Георгиева Григорова

 

86

Бойко Кръстанов Лозанов

 

87

Гергана Петрова Георгиева

 

88

Илияна Светославова Иванова

 

89

Ваня Трайкова Григорова

 

90

Васил Емилов Георгиев

 

91

Любомир Ангелов Виденов

 

92

Ленка Панайотова Панева

 

93

Марио Любомиров Миланов

 

94

Снежана Миткова Стоименова

 

95

Натали Миленова Спасова

 

96

Катя Ангелова Димитрова

 

97

Кирка Стоянова Евтимова

 

98

Робертино Валентинов Петров

 

99

Рени Миткова Стефанова

 

100

Милен Стефанов Кръстев

 

101

Диана Стоянова Стоянова

 

102

Добрина Велчова Найденова

 

103

Ивелина Димитрова Стоянова

 

 1. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.
 2. Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Зам. председател: Илия Богданов Белитов

* Публикувано на 24.03.2023 в 13:44 часа

Календар

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения