Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 201-НС
София Област, 03.04.2023

ОТНОСНО: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В РАЙОННА ИЗИБРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН СОФИЙСКИ постъпи протокол, при който са установени следните грешки:

Общият брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети е 325 ( триста двадесет и пет), а в Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 разпределение на гласовете по кандидатски листи е отразено, че общият брой на бюлетините е 319 ( триста и деветнадесет)

Проблемът е отразен в Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 на реда "Изборите в секцията бяха проведени при следната обстановка" като членовете на СИК са описали, че изборният ден е започнал с проблеми, свързани със СУЕМГ и са били отпечатани 9 (девет) дефектни бюлетини.

След обсъждане РИК прецени, че следва да приеме протокола на секцията с грешка.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН, Софийски,

РЕШИ:

Приема Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботвеград.

Решението подлежи на оспорване пред Централната Избирателна Комисия по реда на чл.73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 04.04.2023 в 13:16 часа

Календар

Решения

  • № 202-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 201-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 200-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения