Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
София Област, 31.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

На 31.03.2023 г. в 16.50 ч. в Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски е постъпило заявление, входирано под № 1 в регистъра за застъпниците на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район, Софийски. Заявлението е подписано от Иван Ивайлов Ченчев, в качеството му на упълномощен представител от Корнелия Петрова Нинова, представляващ коалицията, за регистрация на общо 196 /сто деветдесет и шест/ застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ за участие в произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Към заявлението са приложени изискуемите от закона документи: пълномощно в полза на лицето, подаващо документите; списък, съдържащ имената и ЕГН на 197 (сто деветдесет и седем) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; 196 (сто деветдесет и шест) бр. декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ИК.

При извършена проверка е установено несъответствие за 6 /шест/ от предложените застъпници, за които следва да се откаже регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, и Решение № 1713-НС / 28.02.2023 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия 26 район – София област

РЕШИ:

 1. Регистрира 190 (сто и деветдесет) застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. съгласно приложен списък:

Собствено, Бащино и Фамилно име

ЕГН

1

Цеца Василева Георгиева

 

2

Силвия Стефанова Станева

 

3

Бистра Дойчинова Драганова

 

4

Иванка Светославова Димова

 

5

Пламен Цветков Георгиев

 

6

Катя Николова Велева

 

7

Павел Цветанов Павлов

 

8

Петър Николов Тодоров

 

9

Марко Георгиев Пеков

 

10

Цветан Петров Марков

 

11

Павлина Маринова Станчева

 

12

Славко Батюв Иванов

 

13

Росен Маринов Василев

 

14

Елена Ангелова Иванова

 

15

Георги Колев Манчев

 

16

Цветодара Велкова Найденова

 

17

Мариана Андонова Алексова

 

18

Гюргена Рангелова Тодорова

 

19

Славка Кирилова Накова

 

20

Людмила Георгиева Добрева

 

21

Христина Станиславова Христова

 

22

Катерина Бориславова Митова

 

23

Борислав Александров Митов

 

24

Асен Георгиев Георгиев

 

25

Стефан Димитров Маноилов

 

26

Александър Василев Петров

 

27

Албена Филипова Василева

 

28

Анита Йорданова Асенова

 

29

Ангел Любомиров Василев

 

30

Любомира Любомирова Василева

 

31

Димитър Викторов Караколев

 

32

Ива Георгиева Тодорова

 

33

Любослава Радославова Арсова - Стоилова

 

34

Янко Щерьов Славчев

 

35

Юлиан Мариов Методиев

 

36

Христо Славев Мартинов

 

37

Юлияна Владимирова Стоянова

 

38

Маряна Спасова Илчева

 

39

Габриел Валентинов Сталев

 

40

Никола Георгиев Заваринов

 

41

Димитър Любенов Калковски

 

42

Димчо Стойчов Терзийски

 

43

Марлена Николова Станоева

 

44

Владимир Валентинов Малинов

 

45

Димитър Петров Механджийски

 

46

Марияна Методиева Благоева

 

47

Лиляна Стайкова Атанасова

 

48

Александър Юлиянов Мишев

 

49

Румяна Кирилова Иванова

 

50

Полина Стоянова Христова

 

51

Даниел Генчев Димитров

 

52

Цветелина Цветолюбова Цветанова

 

53

Евгения Петрова Петрова

 

54

Радостина Павлинова Митева

 

55

Христо Лазаров Стефанов

 

56

Мартин Димчов Цаков

 

57

Стела Валентинова Бончева

 

58

Памела Василева Христова

 

59

Веселка Цветанова Николова-Иванова

 

60

Илия Радев Илиев

 

61

Марийка Иванова Ботева

 

62

Константин Куртев Пенчев

 

63

Веселка Цветанова Янинска-Гергова

 

64

Светла Илиева Йорданова

 

65

Кръстю Маринов Цолов

 

66

Славчо Маринов Райков

 

67

Венелин Александров Александров

 

68

Иван Денчев Найденов

 

69

Стела Андонова Петрова

 

70

Александър Добрев Еленков

 

71

Димитър Красимиров Венчев

 

72

Мирослав Николов Василев

 

73

Виктория Николаева Йорданова

 

74

Румен Димитров Владинов

 

75

Марияна Живкова Пенкова

 

76

Даниела Ранкова Еленкова

 

77

Илка Симеонова Христова

 

78

Веселка Георгиева Христова

 

79

Славчо Коцев Коцев

 

80

Петко Николов Петков

 

81

Росен Велизаров Минков

 

82

Анастасия Дончева Петрова

 

83

Петър Любенов Иванов

 

84

Моника Димитрова Иванова

 

85

Снежана Катеринова Дойчинова

 

86

Красимир Димитров Миланов

 

87

Славе Георгиев Гълъбов

 

88

Петър Стоянов Вълков

 

89

Николай Митров Богданов

 

90

Анка Спасова Павлова

 

91

Петър Асенов Варадинов

 

92

Петрана Василева Величкова

 

93

Огнян Василев Ганев

 

94

Надка Славева Андреева

 

95

Роза Петрова Райкова

 

96

Петър Милушев Петров

 

97

Борислав Бойков Георгиев

 

98

Бойко Борисов Георгиев

 

99

Вена Петрова Ценова

 

100

Илиян Георгиев Христов

 

101

Веселка Иванова Георгиева - Златева

 

102

Цветанка Георгиева Георгиева

 

103

Николай Здравков Донов

 

104

Кети Илиева Цановска

 

105

Милчо Василев Василев

 

106

Михаил Петков Димитров

 

107

Христо Петков Якимов

 

108

Мартин Николаев Маринов

 

109

Наталия Томова Николова

 

110

Цветелин Николов Цветков

 

111

Мария Георгиева Минковска

 

112

Иван Петров Илиев

 

113

Нивелина Петрова Герасимова

 

114

Марияна Младенова Горгачева

 

115

Петя Иванова Генчева

 

116

Петя Василева Антонова

 

117

Пламен Тошев Стаменов

 

118

Людмил Василев Великов

 

119

Милена Милкова Кръстева

 

120

Александър Георгиев Христов

 

121

Пламена Асенова Петрова

 

122

Николай Димитров Крумов

 

123

Мариана Иванова Кръстанова

 

124

Надя Мариелова Христова

 

125

Виктория Игнатова Гюрова

 

126

Първан Данаилов Първанов

 

127

Бойка Иванова Богоева

 

128

Ангел Петров Гълъбов

 

129

Валерия Христова Василева

 

130

Весела Владимирова Иванова - Петрова

 

131

Радка Йорданова Пантова

 

132

Емил Любомиров Спасов

 

133

Боряна Борисова Борисова

 

134

Асен Цолов Асенов

 

135

Ивайло Асенов Петров

 

136

Лидия Цолова Гълъбова

 

137

Цоло Асенов Гълъбов

 

138

Калин Димитров Апостолов

 

139

Стоилка Николова Иванова

 

140

Венета Ангелова Колева

 

141

Мариана Борисова Милчева

 

142

Любомир Василев Чавдаров

 

143

Иванка Данаилова Колева

 

144

Борислав Николов Колев

 

145

Теменуга Христова Лютакова

 

146

Георги Иванов Чавеов

 

147

Марийка Николова Колева

 

148

Иван Бориславов Вуков

 

149

Пламен Димитров Дойчев

 

150

Иванко Петров Пандезов

 

151

Борислав Кръстов Милчев

 

152

Таня Климентова Глигова

 

153

Венета Иванова Тодорова

 

154

Малинка Петрова Стоичкова

 

155

Костадин Методиев Атанасов

 

156

Храбър Димитров Дойчев

 

157

Милка Иванова Кацарова

 

158

Марияна Добрева Коларска

 

159

Анелия Димитрова Джавезова

 

160

Елица Йорданова Чадарова

 

161

Борислав Добрев Добрев

 

162

Димитър Борисов Петков

 

163

Стоян Димитров Ноков

 

164

Мариян Павлов Божков

 

165

Васил Маринов Петков

 

166

Милка Петрова Василева

 

167

Бойка Василева Рашкова

 

168

Десислава Васкова Петрова

 

169

Георги Любомиров Димитров

 

170

Живко Ивайлов Александров

 

171

Димитър Величков Петров

 

172

Младен Кирилов Киров

 

173

Александър Младенов Киров

 

174

Радослава Димитрова Рангелова

 

175

Даниела Здравкова Тончева

 

176

Марина Велчева Борисова

 

177

Анелия Христова Благоева

 

178

Ралица Костадинова Дойчева

 

179

Валери Кирилов Владимиров

 

180

Райна Йорданова Кръстанова

 

181

Анна Асенова Иванова

 

182

Иво Христов Цветанов

 

183

Сашо Илиев Тодоров

 

184

Лазарина Василева Илиева

 

185

Светла Стефанова Цветкова

 

186

Йордан Пейчов Венков

 

187

Диляна Кирилова Иванова

 

188

Найден Николов Найденов

 

189

Бойка Илиева Борисова

 

190

Кирил Петров Иванов

 

 1. Отказва Регистрация на 6 /шест/ застъпници на Коалиция „БСП за България“, както следва:  

Собствено, Бащино и Фамилно име

ЕГН

1

Божидар Василев Тодоров

 

2

Ангел Кирилов Симеонов

 

3

Мая Томова Томова

 

4

Кирилка Иванова Ганева

 

5

Тодор Петков Катеринкин

 

6

Александър Борисов Илиев

 

 1. На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения.
 2. Публикува регистрираните застъпници в публичния регистър на застъпниците на РИК 26 изборен район, Софийски.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 31.03.2023 в 18:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 202-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 200-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения