Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
София Област, 31.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски са постъпили списъци № 2 и № 3  , с упълномощени представители на Коалиция  „Продължаваме промяната – Демократична България“, заведени с вх. № 341/31.03.2023 г. и ени с вх. № 345/31.03.2023 г. на РИК 26, Софийска област, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Списък № 2 е подписан от Искрен Николаев Митев, упълномощен от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов – представляващи коалицията. Предлагат се за публикуване 112 /сто и дванадесет/ упълномощени представители. След извършена проверка не са констатирани  несъответствия.

Списък № 3 е подписан от Александра Красимирова Стеркова, упълномощена от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов – представляващи коалицията. Предлагат се за публикуване 6 /шест/ упълномощени представители. След извършена проверка не са констатирани  несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, и Решение № 1723- НС/02.03.2023 г.

РЕШИ:

  1. Публикува списък № 2 със 112 /сто и дванадесет/ и списък № 3 с 6 /шест/ упълномощени представители на  Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

Собствено, Бащино и Фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Силвана Кирилова Кибарова

 

1/30.03.2023

2

Ивелина Кирилова Кибарова

 

2/30.03.2023

3

Аглика Илиева Крушовенска

 

3/30.03.2023

4

Йорданка Ангелова Истилянова

 

4/30.03.2023

5

Зорница Георгиева Лазарова

 

5/30.03.2023

6

Тодор Стилянов Петров

 

6/30.03.2023

7

Веска Петрова Бешкарова

 

7/30.03.2023

8

Виолетка Мирчова Вардарова

 

8/30.03.2023

9

Мария Георгиева Лазарова

 

9/30.03.2023

10

Виктория Петрова Христова

 

10/30.03.2023

11

Красимира Методиева Виденова

 

11/30.03.2023

12

Маслина Василева Цветкова

 

12/30.03.2023

13

Ладислав Иванов Цветков

 

13/30.03.2023

14

Кристина Пенкова Тороманова

 

14/30.03.2023

15

Весела Любенова Тущева

 

15/30.03.2023

16

Слави Иванов Илиев

 

16/30.03.2023

17

Емил Юлианов Мариов

 

17/30.03.2023

18

Михаил Янков Михайлов

 

18/30.03.2023

19

Асен Пенчев Асенов

 

19/30.03.2023

20

Станислав Сашов Илиев

 

20/30.03.2023

21

Румен Боянов Асенов

 

21/30.03.2023

22

Николай Светославов Дюлгеров

 

22/30.03.2023

23

Николай Станиславов Кацаров

 

23/30.03.2023

24

Габриела Георгиева Делийска

 

24/30.03.2023

25

Пенка Иванова Георгиева

 

25/30.03.2023

26

Даниела Георгиева Димитрова

 

26/30.03.2023

27

Мартин Петров Драгулев

 

27/30.03.2023

28

Ирина Иванова Ковачева

 

28/30.03.2023

29

Кристиян Лазаров Ангелов

 

29/30.03.2023

30

Пепи Иванов Малинин

 

30/30.03.2023

31

Марияна Ангелова Козлова

 

31/30.03.2023

32

Янка Георгиева Тодорова

 

32/30.03.2023

33

Мария Борисова Куманова

 

33/30.03.2023

34

Цецка Антонова Мишева

 

34/30.03.2023

35

Надка Иванова Велева

 

35/30.03.2023

36

Станимира Стойчева Станкова

 

36/30.03.2023

37

Мирослава Йорданова Иванова

 

37/30.03.2023

38

Петър Александров Натов

 

38/31.03.2023

39

Алексей Гаврилов Георгиев

 

39/31.03.2023

40

Румяна Костова Петкова

 

40/31.03.2023

41

Ангел Йорданов Стоименов

 

41/31.03.2023

42

Георги Ангелов Додов

 

42/31.03.2023

43

Маргаритка Ангелова Гергинова

 

43/31.03.2023

44

Димитър Николаев Караджинов

 

44/31.03.2023

45

Ангел Василев Митов

 

45/31.03.2023

46

Ангел Георгиев Миладинов

 

46/31.03.2023

47

Дилян Димитров Димитров

 

47/31.03.2023

48

Албена Ангелова Димитрова

 

48/31.03.2023

49

Ерика Маринова Маринова

 

50/31.03.2023

50

Васил Димитров Лазов

 

51/31.03.2023

51

Красимир Кирилов Керезов

 

52/31.03.2023

52

Вера Георгиева Стоева

 

53/31.03.2023

53

Венцислав Иванов Йорданов

 

54/31.03.2023

54

Цветанка Павлова Хаджипеткова

 

55/31.03.2023

55

Васил Стефанов Йосифов

 

56/31.03.2023

56

Стефан Кирилов Димитров

 

57/31.03.2023

57

Стоянка Николова Попова

 

58/31.03.2023

58

Иван Христанов Спасов

 

59/31.03.2023

59

Татяна Ангелова Йорданова

 

60/31.03.2023

60

Десислава Димитрова Мутафчийска

 

61/31.03.2023

61

Иван Йорданов Вакарелийски

 

62/31.03.2023

62

Даян Дилянов Димитров

 

63/31.03.2023

63

Антония Василева Станкова

 

64/31.03.2023

64

Владислав Димитров Балабанов

 

65/31.03.2023

65

Гергана Любомирова Широкодолска

 

66/31.03.2023

66

Кирил Николов Никифоров

 

67/31.03.2023

67

Дияна Славейкова Джахова

 

68/31.03.2023

68

Мария Иванова Григорова

 

69/31.03.2023

69

Соня Янкова Колева-Денева

 

70/31.03.2023

70

Анастасия Цветанова Кривиралчева

 

71/31.03.2023

71

Иван Митев Иванов

 

72/31.03.2023

72

Младен Михайлов Младенов

 

73/31.03.2023

73

Ивета Младенова Младенова

 

74/31.03.2023

74

Николета Йотова Иванова

 

75/31.03.2023

75

Диана Стоева Дошева

 

76/31.03.2023

76

Мария Василева Павликянова

 

77/31.03.2023

77

Стефани Стефанова Павликянова

 

78/31.03.2023

78

Силвия Иванова Петкова

 

79/31.03.2023

79

Валери Драгомиров Дамянов

 

80/31.03.2023

80

Християна Лазарова Шопова

 

81/31.03.2023

81

Петко Любчов Иванов

 

82/31.03.2023

82

Владислав Людмилов Николов

 

83/31.03.2023

83

Николинка Мирославова Николова

 

84/31.03.2023

84

Валери Вергилов Коцев

 

85/31.03.2023

85

Дамяна Петрова Петрова

 

86/31.03.2023

86

Мартин Георгиев Гаврилов

 

87/31.03.2023

87

Марияна Захариева Чаръкчиева

 

88/31.03.2023

88

Теодора Стефанова Гергова

 

89/31.03.2023

89

Цонка Иванова Ангелова

 

90/31.03.2023

90

Петранка Владова Баева

 

91/31.03.2023

91

Димитрина Стойкова Върбанова

 

92/31.03.2023

92

Виолета Димитрова Нешкова

 

93/31.03.2023

93

Цветомира Асенова Илиева

 

94/31.03.2023

94

Красимир Йорданов Китов

 

95/31.03.2023

95

Николай Стефанов Кангалов

 

96/31.03.2023

96

Радослав Красимиров Спасов

 

97/31.03.2023

97

Деян Кирилов Обретенов

 

98/31.03.2023

98

Йордан Кирилов Обретенов

 

99/31.03.2023

99

Десислава Георгиева Коцева

 

100/31.03.2023

100

Теменужка Асенова Методиева

 

101/31.03.2023

101

Антония Иванова Вукадинова

 

102/31.03.2023

102

Снежана Спасова Керефейна

 

103/31.03.2023

103

Денислав Мартинов Славчов

 

104/31.03.2023

104

Георги Николаев Георгиев

 

105/31.03.2023

105

Бойко Иванов Христов

 

106/31.03.2023

106

Йорданка Георгиева Гелова

 

107/31.03.2023

107

Стоян Арангелов Гелов

 

108/31.03.2023

108

Георги Стоянов Гелов

 

109/31.03.2023

109

Недка Тодорова Любенова

 

110/31.03.2023

110

Петя Асенова Манолова

 

111/31.03.2023

111

Славейко Евтимов Йорданов

 

112/31.03.2023

112

Сашко Балинов Генов

 

114/31.03.2023

97

Деян Кирилов Обретенов

 

98/31.03.2023

98

Йордан Кирилов Обретенов

 

99/31.03.2023

99

Десислава Георгиева Коцева

 

100/31.03.2023

100

Теменужка Асенова Методиева

 

101/31.03.2023

101

Антония Иванова Вукадинова

 

102/31.03.2023

102

Снежана Спасова Керефейна

 

103/31.03.2023

103

Денислав Мартинов Славчов

 

104/31.03.2023

104

Георги Николаев Георгиев

 

105/31.03.2023

105

Бойко Иванов Христов

 

106/31.03.2023

106

Йорданка Георгиева Гелова

 

107/31.03.2023

107

Стоян Арангелов Гелов

 

108/31.03.2023

108

Георги Стоянов Гелов

 

109/31.03.2023

109

Недка Тодорова Любенова

 

110/31.03.2023

110

Петя Асенова Манолова

 

111/31.03.2023

111

Славейко Евтимов Йорданов

 

112/31.03.2023

112

Сашко Балинов Генов

 

114/31.03.2023

 

Собствено, Бащино и Фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Марина Костадинова Костова

 

44/31.03.2023

2

Ива Симеонова Ананиева

 

45/31.03.2023

3

Румен Валентинов Стоименов

 

46/31.03.2023

4

Георги Евтимов Атанасов

 

47/31.03.2023

5                 

Цветанка Георгиева Славчева

 

48/31.03.2023

6                 

Йонко Ангелов Добрев

 

49/31.03.2023

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 31.03.2023 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 202-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 201-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 200-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения