Районна избирателна комисия София Област


РЕШЕНИЕ
№ 161-НС
София Област, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на упълномощените представители на ПП Движение за права и свободи – ДПС за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. на интернет-страницата на 26-ти РИК Софийски.

В Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски е постъпил списък № 3, с упълномощени представители на ПП Движение за права и свободи – ДПС, заведени с вх. № 350/01.04.2023 г. на РИК 26, Софийска област, за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. Списъкът е подписан Цветан Иванов Енчев, упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ –представляващ партията.

Предлагат се за публикуване 3 /трима/ упълномощени представители.

След извършена проверка не са констатирани несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, и Решение № 1723- НС/02.03.2023 г.

РЕШИ:

  1. Публикува списък № 3 с 3 /трима/ упълномощени представители на  ПП Движение за права и свободи – ДПС в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на интернет-страницата на Районна избирателна комисия, Двадесет и шести изборен район – Софийски, както следва: 

 Пореден

Трите имена

ЕГН

№  и дата на пълномощно

1

Валентин Николов Петков

 

69/31.03.2023г.

2

Лазар Петров Маринов

 

70/31.03.2023г.

3

Генади Сашов Костов

 

71/31.03.2023г.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73 от ИК.

Решението е публикувано на интернет страницата и е обявено на таблото на Районна избирателна комисия Двадесет и шести изборен район – Софийски.

Председател: Димитър Тодоров Димитров

Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.04.2023 в 14:31 часа

Календар

Решения

  • № 202-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010001 на СИК № 265400001 в Община Антон при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 201-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010032 на СИК № 260700018 в Община Ботевград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 200-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на протокол- Приложение № 82-НС-хм с фабричен №26010268 на СИК № 264300037 в Община Своге при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения